Dym z komína
Zdroj: shutterstock.com

Ako vybrať správny komín a ako správne kúriť, aby sa nezanášal

Vybrať správny komín nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Napríklad do domu s tesným obvodovým plášťom patrí jednoznačne aj tesný komín. Rozhoduje však aj typ paliva.

Kvalitný komínový systém si dokáže poradiť či už s tuhými, alebo plynnými palivami. Tuhé palivá vyžadujú odolnosť komína pri vyhorení sadzí a proti teplotným šokom. Na odvádzanie spalín z plynných palív sa zase v súčasnosti požaduje komín odolný proti vlhkosti. Teda taký, ktorý zvládne kondenzačnú prevádzku. Tie najschopnejšie komíny máju označenie GW3. To znamená, že komín je určený na všetky typy palív (3) a aj po vyhorení sadzí (označenie G) je schopný odvádzať spaliny vo vlhkej prevádzke (W). Týmto kritériám vyhovujú keramické (šamotové) komíny. Toto zaťaženie, požiadavky spotrebičov a požiadavky na prevádzku však dokážu zvládnuť aj kovové komíny.

Minulosť a súčasnosť

Zatiaľ čo v minulosti sa komíny bežne stavali, dnes ide skôr o prefabrikované systémy, ktoré sa skladajú. Hlavný rozdiel medzi novodobými komínovými systémami a tradičnými stavanými spočíva jednoznačne v schopnosti odvádzať spaliny bezpečne do exteriéru. Tradičný stavaný komín sa v súčasnosti už nerealizuje. Je totiž náročný na čas a kvalitu výstavby. Ak sa aj niekto takýto komín rozhodne postaviť, musí ho vyvložkovať kovovou vložkou. Klasický murovaný je ešte navyše potrebné v podkroví alebo na povale omietnuť. Z týchto dôvodov určite nejde o jednoduchšie ani lacnejšie riešenie. Súčasný prefabrikovaný komín spĺňa všetky požiadavky a nie je potrebné ho už ďalej upravovať. Jeho súčasťou je vložka, či už keramická, alebo kovová, v závislosti od preferencií a predstáv užívateľa.

„Niektorí veria, že v kovovom komíne sa neusadzujú sadze a nemôže dôjsť k ich vyhoreniu. Čo však nie je absolútne pravda. Práve v kovovej vložke dochádza k takému vývinu teploty, ktorá dokáže spôsobiť jej nezvratné poškodenie a komín je potrebné prevložkovať,“ hovorí Maroš Plško technický a marketingový riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko.

Výška komína

Výšku komína v prvom rade určuje samotná stavba, teda výška najvyššieho bodu strechy. Následne sa výška komína odvíja od jeho polohy v streche, od vzdialenosti od hrebeňa šikmej strechy a pri plochých strechách je určujúca výška atiky. Výška komína oproti týmto bodom na streche sa určuje potom podľa pravidiel uvedených v STN EN 15287-1. „Novinkou od júla 2023 je požiadavka na minimálnu výšku vyústenia pri komínoch na tuhé palivá, ktorá sa zmenila z pôvodných 4 m nad terénom na 6 m. Legislatívci sa tým snažia dosiahnuť lepšie rozptylové podmienky,“ upozorňuje Maroš Plško.

Pravidlá pre výšku komína nad strechou
Pravidlá pre výšku komína nad strechou (Hodnota min. 4 m sa uvádza pre plyn. Pre tuhé palivá je to v tomto prípade min. 6 m). | Zdroj: Schiedel

Výška komína má veľmi výrazný vplyv na samotnú funkciu a správnosť, ako aj efektivitu spaľovania v tepelnom spotrebiči. Dôležitá je účinná výška pri drevosplyňovacích kotloch, kde výrobca požaduje komínový ťah 23 až 25 Pa. To zodpovedá výške komína minimálne 11 až 12 m. Daná výška komína však pri stavbe typu bungalov nie je realizovateľná. Komín s takou výškou by totiž pri výške hrebeňa 6 až 6,5 m vyzeral veľmi zvláštne.

Ako vybrať správny priemer komína a dymovodu?

Priemer komína a dymovodu závisí jednoznačne od spotrebiča. Výrobcovia väčšinou udávajú priemer vyústenia dymovodu zo spotrebiča a požiadavku spotrebiča na komínový ťah. Teda ťah komína, ktorý zabezpečí správne fungovanie spotrebiča pri dostupnej výške komína.

Seriózne firmy, dodávatelia komína či spotrebiča by mali vedieť vykonať výpočet potrebného priemeru v zmysle platných noriem.

Tesný trojzložkový komínový systém Schiedel UNI Smart
Tesný trojzložkový komínový systém Schiedel UNI Smart s prívodom vzduchu cez medzeru medzi tvárnicou a izolovanou izostatickou tenkostennou keramickou vložkou. | Zdroj: Schiedel

Kombinovať alebo nekombinovať?

Možnosť napojenia viacerých spotrebičov na jeden komínový prieduch musí jednoznačne deklarovať ich výrobca. Ak takúto možnosť nedeklaruje, musí mať každý spotrebič (krbová vložka, krbové kachle) samostatný komínový prieduch.

Pripojenie vykurovacích telies na rôzne palivá do jedného komína nie je vôbec prípustné. „Z tuhých palív vznikajú sadze a z plynných palív zase vlhké spaliny. Ich zmiešaním by došlo k vytváraniu nebezpečných situácií – nebezpečenstvo vyhorenia. Ďalej vzniká problém s typom prevádzky. Spotrebiče na tuhé palivá sú podtlakové, teda fungujú vďaka jednoduchému princípu tvorby komínového ťahu na základe rôznej hustoty vzduchu/spalín. Dnešné kondenzačne kotly sú zase pretlakové, teda máju v sebe ventilátor. Pre taký spotrebič je potrebný dymovod na odvod spalín s priemerom 60 až 80 mm. Pri tuhých palivách zase 150 až 180 mm. Čo znemožňuje zaústenie do jedného prieduchu,“ vysvetľuje Maroš Plško.

Vyviesť spaliny na fasádu je zakázané

V minulosti bolo prípustné vyviesť spaliny na fasádu. Mnohokrát vo výške, kde ste spaliny bez problémov mohli zhlboka vdýchnuť. Z tohoto dôvodu sa toto riešenie zakázalo.

Aktuálne sa dá realizovať bezkomínové, tzv. výfukové riešenie tesne nad strechu. Toto riešenie však pre nízku výšku so sebou prináša riziko v podobe poškodenia strešnej krytiny kondenzátom, keďže kondenzát zo spalín je v podstate zriedená kyselina siričitá.

Komíny do domov s takmer nulovou potrebou energie

Do domov s takmer nulovou potrebou energie, resp. pasívnych domov, v ktorých sa kladú prísne požiadavky na vzduchotesnosť obálky, je potrebné jednoznačne vybrať komín bez zadného odvetrania. Teda taký, ktorý v päte komína nemá mriežku. „Z keramických komínov je to napríklad Schiedel UNI Smart. Ten umožňuje priamo v telese komína so štvorcovým pôdorysom aj prívod vzduchu do spotrebiča. Ďalším riešením môže byť Schiedel ABSOLUT s nenasiakavou izoláciou, bez zadného odvetrania, s izostatickou vložkou a širokou paletou príslušenstva na realizáciu ešte tesnejšieho a úspornejšieho komína. Prípadne čierny kovový komínový systém Schiedel PERMETER, lesklý Schiedel ICS, resp. Schiedel PERMETER Smooth Air, ktorý vďaka svojej konštrukcii rovnako umožňuje prívod vzduchu do spotrebiča,“ odporúča Maroš Plško.

Tieto tesné komíny sa odporúča použiť do akejkoľvek tesnej stavby. Takmer každý sa dnes snaží postaviť dom s čo možno najtesnejšou obálkou, v čo najúspornejšom variante, aby sa dosiahli čo najmenšie tepelné straty. „Pri výbere komína sa však na tieto požiadavky akosi zabúda a mnohokrát sa majitelia rozhodnú pre najlacnejší variant so zadným odvetraním. Pričom si neuvedomujú, že si robia do obálky domu vlastne dieru. Akoby už pre nich tepelné straty neboli dôležité,“ konštatuje Maroš Plško.

Univerzálny dvojzložkový komínový systém
Univerzálny dvojzložkový komínový systém s integrovanou izoláciou pomocou keramických vložiek Schiedel ABSLOUT bez zadného odvetrania je vďaka svojej tesnosti vhodný do nízkoenergetických a pasívnych domov. | Zdroj: Schiedel

To isté platí pri použití netesného, nedokonalého komína v kombinácii s rekuperáciou. Ak sa použije komín s mriežkou pri podtlakovom vetraní s rekuperáciou, vzniká v päte komína neželaný otvor, cez ktorý sa privádza a odvádza vzduch, môžu sa nasávať do interiéru spaliny či oxid uhoľnatý z nedokonalého horenia. „V praxi som sa stretol s názorom ,odborníkov‘, že ak takáto situácia nastane, nastavujú rekuperáciu do pretlaku, ktorý má zabezpečiť, že vzduch bude pri kúrení tlačený do spotrebiča a cez komín do exteriéru. Pritom si však neuvedomujú, že spotrebič vlastne nie je tesný, teda ak po ukončení vykurovania prestaví tento ,odborník‘ rekuperáciu späť na podtlak, potiahne cez netesný spotrebič zase vzduch komínom a spotrebičom do interiéru,“ poukazuje na nesprávny prístup Maroš Plško.

Najčastejšie chyby pri výbere komína

Najväčšiu chybu, ktorú môžete urobiť, je hľadať lacné riešenie, ktoré nie je v súlade s požadovanou kvalitou stavby. Výsledkom takéhoto prístupu je výber nesprávneho typu komína s ohľadom na typ pripojeného spotrebiča.

Komín tak nemá napríklad vyriešený prívod vzduchu pre spotrebič potrebný na horenie. Prípadne sa použije nesprávny, nedostatočný alebo naopak, predimenzovaný priemer komína.

Ako správne kúriť, aby sa komín nezanášal?

V prvom rade je dôležité používať správny typ paliva. Tvrdé drevo, teda buk, dub alebo hrab. V druhom rade rozhoduje aj stav paliva. Drevo by malo byť dostatočne presušené, tzn. uskladnené minimálne jeden rok na suchom, prevzdušnenom a slnečnom mieste. V neposlednom rade je potrebné osvojiť si správnu techniku zakurovania. Odporúča sa fínske zakurovanie odvrchu. Zároveň sa neodporúča tepelný spotrebič používať ako súkromnú spaľovňu odpadu.

Vhodné druhy drevín na vykurovanie:

 • buk – najčastejšie palivové drevo s vysokou výhrevnosťou, má schopnosť rýchlo vysychať,
 • dub – vysychá dlhší čas, ale patrí medzi najkvalitnejšie palivá,
 • breza – patrí síce medzi mäkké drevo, ale má výborné tepelné vlastnosti, dobre sa s ním zakuruje,
 • gaštan – má podobné vlastnosti ako buk,
 • jaseň – má vyššiu výhrevnosť ako dub,
 • hrab – je charakteristický jednou z najlepších výhrevností, nevýhodou je jeho vysoká cena,
 • agát – má skvelú výhrevnosť, počas horenia však silno praská, preto nie je vhodný do otvorených krbov,
 • ovocné dreviny jabloň, hruška, čerešňa, slivka – výhrevnosť majú ako dub, príjemne voňajú počas horenia, čo oceníte pri otvorenom spotrebiči (krbe).

Menej vhodné druhy drevín na vykurovanie:

 • smrek, borovica, jedľa – sú charakteristické nižšou výhrevnosťou, vhodné na zakúrenie, ale nie na dlhé vykurovanie, rýchle horenie, veľa popola a mastných sadzí; neušetríte na starostlivosti o spotrebič, dymovod a komín, budete ich musieť čistiť častejšie, ako predpisuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.,
 • topoľ, lipa, vŕba, tis – mäkké dreviny s nízkou výhrevnosťou.

Absolútne nevhodné druhy drevín na vykurovanie:

 • odpadové drevo zo stavby, znehodnotený nábytok, drevotrieska, lakované, morené, impregnované či inak chemicky ošetrené drevo – chemikálie použité na úpravu dreva alebo jeho povrchu výrazne pomáhajú ničiť životné prostredie, spalinovú cestu a, samozrejme, susedské vzťahy.

Ako často je potrebné komín kontrolovať a čistiť?

Lehoty stanovené na čistenie a kontrolu komína definuje vyhláška MV SR 401/2007 Z. z. Pri tuhých palivách pre spotrebiče do 50 kW je to každé 4 mesiace. Pri spotrebičoch na plynné palivá treba komín čistiť a kontrolovať každých 12 mesiacov.

Ak sa tieto kontroly zanedbajú, vystavujete riziku požiaru spalinovú cestu a tým aj priľahlé stavebné konštrukcie. Overené a kvalitné komíny by mali byť bezpečné, ak sa postavili v zmysle montážnych pokynov a normatívnych predpisov.

Dvojplášťový trojvrstvový komínový systém pre pece, krby a kotly na tuhé palivá
Dvojplášťový trojvrstvový komínový systém pre pece, krby a kotly na tuhé palivá je dostupný v priemeroch 100, 130, 150, 180, 200 a 250 mm s hrúbkou izolačnej vrstvy 25 až 50 mm. | Zdroj: Schiedel

„V súlade so znením vyhlášky môže kontrolu a čistenie vykonávať ktokoľvek so zodpovedajúcim technickým vybavením. Určite však odporúčam dať komín skontrolovať raz ročne odborne spôsobilej osobe, ktorou je kominár. Vyčistiť komín štetkou zvládne takmer každý, ale posúdiť stav komína, spalinovej cesty vrátane dymovodu a spaľovacej komory aj po demontáži deflektora dokáže skôr odborník ako laik,“ radí Maroš Plško.

Záznam o vykonaní čistenia s dátumom čistenia v zmysle vyhlášky MV SR 401/2007 Z. z. si určite uchovajte. Budete ho musieť predložiť napríklad poisťovni pri poistnej udalosti.

Text: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: Maroš Plško, technický a marketingový riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko
Foto: Schiedel, shutterstock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje