Najprirodzenejší spôsob vykurovania je drevo

táborák
Zdroj: istock.com

Trvalá udržateľnosť a ochrana klímy sú pre nás všetkých mimoriadne dôležité témy. Našou úlohou v roli výrobcov, ale aj zákazníkov, je prebrať zodpovednosť za to, ktoré zdroje energie používame a akým spôsobom ich využívame.

Vďaka tomuto inteligentnému a trvalo udržateľnému využívaniu prírodných a obnoviteľných surovín, napríklad dreva, ako obnoviteľných zdrojov energie spolu s energeticky efektívnymi vykurovacími systémami, dosahujeme náročné ciele v oblasti klímy a produkujeme nízke hodnoty emisií. Používanie palivového dreva ušetrí v Európe milióny ton CO2 a zároveň významným spôsobom prispieva k predchádzaniu vzniku skleníkových plynov.

Na začiatku… 750 000 rokov p.n.l.

Zo začiatku mali ľudia skúsenosť s ohňom iba keď blesk udrel do stromu alebo trávy a vzbĺkol plameň.

Homo erectus bol prvý človek, ktorý využíval oheň pre vlastnú potrebu.
Homo erectus bol prvý človek, ktorý využíval oheň pre vlastnú potrebu. | Zdroj: Schiedel

40 000 rokov p.n.l.  sme začali používať oheň v ohniskách…

oheň v ohnisku
Zdroj: istock.com

Od ohňa… ku komínom

V roku 1946 založil Friedrich Schiedel svoju vlastnú spoločnosť s názvom Erbacher Bauwaren. Schiedel zvykol hovoriť, že spoločnosť bola založená „doslova dvoma požičanými lopatami a požičaným fúrikom.“ Tak sa zrodil prvý Schiedelov komín na ovládanie ohňa a spalín.

Spoločnosť Erbacher Bauwaren
Spoločnosť Erbacher Bauwaren | Zdroj: Schiedel

Aktuálne

Schiedel je popredným európskym dodávateľom vysoko energeticky účinných komínových systémov a využíva svoje odborné znalosti, aby ponúkol integrované systémy krbových kachlí s ventiláciou. Schiedel predstavuje trvalé a mimoriadne sofistikované kompletné systémy, inteligentné montážne riešenia a služby šité na mieru.

krbové kachle Schiedel
Zdroj: Schiedel

Obnoviteľný zdroj

Drevo je obnoviteľný zdroj, ktorý pri spaľovaní produkuje iba toľko oxidu uhličitého (CO2), koľko sa uvoľňuje z prirodzeného rozkladu dreva v lese alebo toľko, koľko strom zachytí z atmosféry počas svojho rastu.

emisie z kúrenia drevom

Vysoká energetická hodnota

Palivové drevo má vysokú energetickú hodnotu. Pozrime sa napríklad na dub: zatiaľ čo jeho objem zvyškovej vlhkosti dreva predstavuje približne 15 – 20 %, jeho výhrevná hodnota sa šplhá až na úroveň 4,2 kWh na kilogram.

Nízky emisný faktor

Vplyv znečistenia ovzdušia na naše zdravie a životné prostredie je natoľko významný, že sa považuje za druhý najzávažnejší environmentálny problém, hneď po klimatickej zmene. Palivové drevo má v porovnaní s inými zdrojmi energie nízky emisný faktor s veľmi nízkym koeficientom primárnej energie na úrovni 0,2.

Znižovanie emisií zo spaľovania dreva v domácnostiach

Spaľovanie dreva v domácnostiach môžeme pozorovať väčšinou vo vidieckych a riedko osídlených oblastiach s omnoho rozptýlenejšou koncentráciou. Staré krbové kachle a otvorené ohne znečisťujú ovzdušie oveľa viac ako moderné spotrebiče. Staré krbové kachle sú súčasťou problému, nové krbové kachle sú súčasťou riešenia.

Efektivita

Dnešná technológia spoločnosti Schiedel dokáže drasticky zvýšiť efektivitu krbových kachlí, a to až na úroveň 86%, a zároveň dokáže v porovnaní so starými a neefektívnymi krbovými kachľami znížiť emisie o 2/3. Zatiaľ čo staré a neefektívne individuálne krbové kachle a otvorené ohne významným spôsobom prispievajú k problému, nové technológie a využívanie sietí diaľkového vykurovania poskytujú spotrebiteľom z EÚ ekologické a efektívne možnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám éry čistej energie. Mohli by sme drasticky zredukovať emisie, ak by spotrebitelia pristúpili na dve opatrenia: vymenili by staré zariadenia za nové a používali by iba suché drevo najvyššej kvality.

Správna veľkosť palivového dreva

Výber správneho palivového dreva je rozhodujúci pre jeho výhrevnosť.

správna dĺžka palivového dreva
Dĺžka 25 až 30 cm.

Veľkosť narúbaného dreva by sa mala prispôsobiť veľkosti krbu. Pre väčšinu krbov je vhodná dĺžka dreva na úrovni 25 až 30 cm, zatiaľ čo jeho obvod by nemal prekročiť 25 cm.

správny obvod palivového dreva
Obvod 25 cm.

Dbajte na to, aby vaše palivové drevo pochádzalo z miestnych lesov s trvalo udržateľným lesným hospodárstvom. Prispejete tak k podpore životného prostredia a pôjdete príkladom na ceste k trvalej udržateľnosti.

Optimálne palivové drevo sa suší po dobu jedného roka a jeho vlhkosť sa pohybuje medzi 15 – 20 %. Keďže vlhké/čerstvé drevo je oveľa ťažšie než dobre vyzreté drevo, za svoje peniaze dostanete menej dreva.

Zdroj: PR článok spoločnosti Schiedel Slovensko s.r.o.