Určovanie druhov dreva (3. časť)

urcovanie druhov dreva 3. cast

Tretím pokračovaním seriálu o dreve ukončíme exkurziu v skupine ihličnatých stromov. V tejto časti sa bližšie pozrieme na borovicu lesnú, borovicu vejmutovku, tis červený a borievku obyčajnú, resp. viržínsku. Ak vám nebudú jasné niektoré pojmy, ktoré používame v súvislosti s charakteristikou dreva, odporúčame vrátiť sa k prvej časti nášho seriálu, kde sme tieto pojmy vysvetľovali.

Borovica lesná
Pinus sylvestris L.

Skupina dreva: ihličnany

Popis dreva: jadrové, beľ je široká asi 3 až 10 cm, žltkastá alebo ružovkastá; čerstvo spílené drevo často napádajú drevosfarbujúce huby, ktoré spôsobujú napríklad aj tzv. zamodranie beli (výrazné modré až čierne fľaky v drevnej hmote sú však len estetickým defektom a neznižujú fyzikálne ani mechanické vlastnosti dreva); jadro čerstvo spíleného dreva je spočiatku svetlohnedé, neskôr na vzduchu tmavne na červenohnedý odtieň.

Obr. 1: Trojboký hranol, ktorý ilustruje základné rezy drevom borovice – priečny (vrchná stena), radiálny (stena vľavo) a tangenciálny (stena vpravo).

Charakteristika letokruhov: zreteľná hranica medzi letokruhmi; veľmi ostrý prechod medzi jarným a letným drevom v rámci letokruhu.

Živičné kanáliky: v dreve sú prítomné, veľmi dobre zreteľné, viditeľné na priečnom (P), radiálnom (R) aj tangenciálnom (T) reze.

Stržňové lúče: sú makroskopicky nezreteľné.

Textúra: fládrovaná (T) a pruhovaná (R), drevo je dekoratívne.

Hustota a tvrdosť: drevo je ľahké (ρ12 = 535 kg/m3) a mäkké (28,5 MPa).

Opracovateľnosť: môžeme ho dobre sušiť, opracúvať a povrchovo upravovať (väčší výskyt živice v dreve však môže spôsobovať problémy); drevo beli sa dobre impregnuje.

Trvanlivosť dreva: jadrové drevo je trvanlivé a odolné, beľ je náchylná na zamodranie.

Obr.2: Detail textúry borovicového dreva, zhora nadol priečny rez, radiálny rez beľou, radiálny rez jadrom, tangenciálny rez

Použitie dreva: nachádza široké uplatnenie ako stavebný a konštrukčný mate­riál na vonkajšie aj vodné stavby (pergoly, drevené záhradné steny, telegrafné stĺpy, železničné podvaly, mostové konštrukcie), v nábytkárstve (stoly, stoličky, skrine, komody, kostry čalúneného nábytku, záhradný nábytok), truhlárstve (okná, interiérové a exteriérové dvere, podlahy, schody, obklady vnútorných i vonkajších stien) a chemickom priemysle (buničina, drevitá vlna) atď.; zo živice sa vyrába terpentín, terpentínový olej a kolofónia; kmene borovice lesnej sa kedysi používali aj na výrobu vodovodných potrubí.

Borovica vejmutovka
Pinus strobus L.

Skupina dreva: ihličnany

Popis dreva: jadrové, beľ je široká, žltobiela (často ju postihuje zamodranie); jadro spočiatku žltkastej farby, neskôr červenohnedé; kontrast medzi jadrom a beľou je málo výrazný.

Obr. 3: Základné rezy drevom borovice vejmutovky, na ktorých zreteľne vidieť zamodranie beli.

Charakteristika letokruhov: menej zreteľná hranica medzi pomerne širokými letokruhmi; veľmi plynulý prechod medzi jarným a letným drevom v rámci letokruhu.

Živičné kanáliky: sú v dreve prítomné, veľmi dobre zreteľné a početné, môžeme ich dobre vidieť na (P), (R) i (T) reze.

Stržňové lúče: sú makroskopicky nezreteľné.

Textúra:
slabo fládrovaná T a pruhovaná (R); drevo je málo dekoratívne.

Hustota a tvrdosť: drevo je ľahké (ρ12 = 415 kg/m3) a mäkké (23 MPa).

Obr. 4: Detail textúry dreva vejmutovky – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez

Opracovateľnosť: dobre sa suší a opracúva (opracovateľnosť povrchov zhoršuje väčší výskyt živice v dreve), beľ sa impregnuje lepšie než jadro.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteTrvanlivosť dreva: jadrové drevo je trvanlivejšie a odolnejšie oproti beli, ktorá je náchylná na zamodranie.

Použitie dreva: výroba prepravných obalov (debien, škatúľ), dverí, okenných rámov, stolárskych výrobkov, zápaliek, drevitej vlny a pod.

Tis červený
Taxus baccata L.

Skupina dreva: ihličnany;

Popis dreva: jadrové, beľ je úzka (do 3 cm) a žltkastá; jadro žlto- až červenohnedé.

Obr. 5: Základné rezy drevom tisu červeného

Charakteristika letokruhov:
môžeme pozorovať zreteľnú hranicu medzi letokruhmi; letokruhy sú veľmi úzke a často aj zvlnené; v rámci letokruhu vidíme stredne ostrý prechod medzi jarným a letným drevom.

Živičné kanáliky:
nie sú v dreve prítomné.

Textúra: fládrovaná (T), pruhovaná (R) a korenicová (zvláštne nepravidelná kresba dreva, ktorá vzniká v oblasti pňa prerastaním koreňov) (T); drevo je veľmi dekoratívne.

Hustota a tvrdosť: drevo je stredne ťažké (ρ12 = 690 kg/m3) a stredne tvrdé.

Opracovateľnosť: dobre sa opracúva i povrchovo upravuje.

Trvanlivosť dreva:
vysoká, drevo je odolné proti biotickým škodcom (hmyz, huby, plesne).

Obr. 6: Detail textúry tisového dreva – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez

Ďalšie vlastnosti:
obsahuje vysoko toxickú látku taxín, ktorá sa nachádza v kôre, dreve, ihličí a šupkách semien; prach vznikajúci pri opracúvaní dreva dráždi pokožku a sliznice.

Použitie dreva: drevo je veľmi cenené v umeleckom truhlárstve a rezbárstve; vyrába sa z neho intarzný (drevom ozdobne vykladaný) nábytok, vychádzkové palice, barly či rukoväte dáždnikov; tisové drevo je veľmi pružné, preto sa z neho v minulosti zhotovovali luky, kuše, násady na oštepy a kopije a pod.

Borievka obyčajná
Juniperus communis L.

Borievka viržínska
Juniperus virginiana L.

Skupina dreva: ihličnany

Popis dreva: jadrové, beľ je úzka (do 3 cm) a žltkastá; jadro žltohnedé (borievka obyčajná) až hnedofialové (borievka viržínska).

Obr. 7: Základné rezy drevom borievky viržínskej

Charakteristika letokruhov:
vidíme zreteľnú hranicu medzi letokruhmi; letokruhy sú veľmi úzke a často aj zvlnené.

Živičné kanáliky:
nie sú v dreve prítomné.

Textúra:
fládrovaná (T) a pruhovaná (R); drevo je veľmi dekoratívne.

Hustota a tvrdosť: drevo je ľahké až stredne ťažké (ρ12 = 550 kg/m3) a mäkké.

Opracovateľnosť: dobre sa opracováva i povrchovo upravuje.

Trvanlivosť dreva:
vysoká, drevo je odolné proti hmyzu.

Obr. 8: Detail textúry borievkového dreva – zhora nadol priečny (P), radiálny (R) a tangenciálny (T) rez

Ďalšie vlastnosti: vyznačuje sa charakteristickou vôňou, je veľmi aromatické.

Použitie dreva: nie príliš časté; uplatňuje sa najmä v umeleckom rezbárstve, nábytkárstve na výrobu intarzií, sústružníctve (palice, náustky na fajky a cigarety); drevo borovice viržínskej sa používa na výrobu ceruziek.

Text: Vladimír Gryc, Hanuš Vavrčík
Foto: autori, Elena Bobeková
Zdroj: časopis Urob si sám

Autori pracujú ako vysokoškolskí pedagógovia – odborní asistenti – na Lesníckej a drevárskej fakulte Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.