Rodinný dom s tienením
Galéria (10) Zdroj: HELUZ

Ako správne zabudovať exteriérové tienenie domu a čo na to použiť

Na energetickú hospodárnosť domu má vplyv aj správne vyriešenie tienenia domu. Medzi základné tieniace prvky patria exteriérové žalúzie, ale aj ďalšie, napríklad rolety. Ako ich správne zabudovať?

Galéria

Rodinný dom s tienením
Porotherm KP Vario UNI
Univerzálny roletový ažalúziový preklad Porotherm KP Vario UNI
Univerzálny roletový ažalúziový preklad Porotherm KP Vario UNI
Nosný žalúziový aroletový preklad HELUZ
Univerzálny žalúziový aroletový preklad HELUZ FAMILY 3in1
Nenosný podomietkový žalúziový preklad Ytong
Tienenie na dome

Exteriérové rolety a žalúzie dokážu zabrániť prieniku tepla cez okná v lete do interiéru a v zime do exteriéru. Ak o ich použití uvažujete, určite sa ich umiestnením začnite zaoberať už vo fáze prípravy projektovej dokumentácie domu. Ideálne je ich totiž zabudovať do predpripravených žalúziových a roletových prekladov, ktoré sú súčasťou obvodového muriva domu a realizujú sa už počas hrubej stavby. Pri ich dodatočnom osadení na obvodový plášť domu totiž neraz vzniká pomerne neestetický prvok.

Zabudovaním žalúziových a roletových prekladov vznikne nad stavebným otvorom schránka, do ktorej stačí žalúzie alebo rolety potom už len osadiť. Ak vám na žalúzie či rolety nezostanú z rozpočtu peniaze, môžete ich do takto pripravených schránok osadiť, samozrejme, aj s odstupom času. „Nosné žalúziové a roletové preklady, ako aj preklady HELUZ Family 3in1 tvorí schránka na tieniacu techniku a zároveň vložná tepelná izolácia. Vnútorný priestor je variabilný. Postupným vyťahovaním jednotlivých častí izolácie sa vnútorná schránka prekladu prispôsobuje tvarovo aj rozmerovo žalúziám, roletovým či screenovým schránkam. Hodia sa na zabudovanie do jednovrstvového muriva. Osadzujú sa zároveň s lícom fasády, vďaka čomu dosiahnete čisté línie. 

Na žalúziové aroletové preklady by ste mali mysliet už vo fáze projektovania domu.

Pre zateplené obvodové plášte sú určené nosné žalúziové a roletové preklady, ktoré môžete predsadiť pred líce muriva až o 150 mm. Zateplenie tak môže mať hrúbku až 160 mm. Ich výška je zhodná s výškou muriva (výškový modul 250 mm), čo výrazne zjednodušuje ich zabudovanie,“ hovorí o jednotlivých výhodách Ing. Oliver Kapci, technický poradca spoločnosti HELUZ. Nosné žalúziové a roletové preklady sa vyrábajú v dĺžkach od 1,25 do 4,25 m pre svetlú šírku otvorov od 600 do 3 850 mm. Preklady od dĺžky 2,75 m sa vyrábajú na zákazku. Preklady HELUZ Family 3in1 sa vyrábajú rovnako s dĺžkou od 1,25 m do 4,25 m, ale pre svetlú šírku otvorov od 750 do 3 750 mm. Na žalúziové a roletové preklady odporúča myslieť už vo fáze vypracovania projektovej dokumentácie domu aj Ing. Gabriel Szöllösi, produktový manažér firmy Wienerberger, s. r. o. „Ide o jednoduchšie a dizajnovo krajšie riešenie ako dodatočne montovať schránku na hotovú stavbu. Roletové schránky možno schovať v rámci nadpražia. Vnútorné rozmery schránky sú dostatočne veľké pre najrôznejšie typy roliet a žalúzií. Pre istotu však odporúčame overiť si pri výbere rozmery zvinutej rolety, resp. naskladaných žalúzií a porovnať ich s vnútornými rozmermi schránky.“

Tienenie na dome
Výber typu tienenia by ste mali konzultovať s dodávateľom okien a vedieť mu zároveň špecifikovať aj to, ako bude exteriérové tienenie osadené. Jeho osadenie v zabudovanom žalúziovom a roletovom preklade pôsobí estetickým dojmom. | Zdroj: Deceuninck

Pohodlné zabudovanie vonkajších roliet alebo žalúzií pod úroveň fasády umožňujú preklady Porotherm KP Vario v kombinácii s univerzálnymi roletovými a žalúziovými schránkami Porotherm Vario UNI. „Hlavnou výhodou univerzálnych prekladov je možnosť voľby tieniacej techniky. Výška nosnej časti prekladu, ako aj samotnej schránky je zhodná so skladobnou výškou tehál. S nosnými prvkami prekladu môžete manipulovať ručne, takže na stavbe nie sú potrebné zdvíhacie mechanizmy. Ľahká je nielen montáž tieniacej techniky, ale aj jej revízia, opravy alebo výmena,“ hovorí G. Szöllösi. Systémové riešenie ponúka aj výrobca pórobetónového muriva. Ide o nenosný podomietkový žalúziový preklad, ktorý je špeciálne vyvinutý na zabudovanie do systémového riešenia Ytong. Žalúziový kastlík tvorí schránku na dodatočnú montáž vonkajšej tieniacej techniky. Je vyrobený z Purenitu®, materiálu na polyuretánovej báze z tvrdej peny PIR. Štandardná výška umožňuje montáž žalúzií s výškou 2 500 až 2 800 mm. „Zabudovaný predpripravený kastlík nie je na dokončenej stavbe vidieť, je vhodný pre väčšinu vonkajších žalúzií na trhu, je vodoodolný, trvanlivý a navyše umožňuje vykonať inštaláciu bez tepelných mostov. Vyrába sa v dĺžkach 1, 1,5, 2, 2,5 a 3 m. Ak svetlosť otvoru nezodpovedá dĺžke kastlíka, môžete použiť kastlík prvej väčšej dĺžky. Dĺžku presahu čelnej dosky možno upraviť na potrebný rozmer odrezaním pílkou na drevo. Stavebník si tiež môže objednať aj predlžovacie segmenty s dĺžkou 2 m, ktoré sú bez čiel a dajú sa navzájom napojiť. Súčasťou každého segmentu sú aj spojky segmentov, takže rozmer sa dá upraviť naozaj podľa individuálnej potreby,“ radí Ing. Peter Baláži, technický poradca Xella Slovensko.

Pohodlné zabudovanie vonkajších roliet alebo žalúzií pod úroveň fasády umožnujú na to určené preklady.

Zásady pri zabudovaní

Preklady sú vhodné aj na svojpomocnú realizáciu, samozrejme, pri dodržaní výrobcom predpísaného technologického postupu. „Veľký dôraz treba klásť na dokonalú rovnosť povrchu ložných škár, na ktoré sa bude preklad ukladať, aby sa zabezpečilo bezproblémové osadenie tieniacej techniky a jej prevádzka. Na manipuláciu s nosným žalúziovým a roletovým prekladom treba používať závesné oká. Pri preklade HELUZ Family 3in1 zase prepravnú paletu, ktorá je dočasnou súčasťou prekladu. S prekladom môžete vďaka nej manipulovať pomocou vysokozdvižného vozíka alebo hydraulickej ruky. Pri montáži treba dodržať minimálne výšky ložných škár a rovnako dĺžky uloženia prekladov na obvodovom murive. Preklady sa musia uložiť tak, aby bol na nich čitateľný nápis zľava doprava, čo zjednodušuje rýchlosť správneho uloženia. Preklady pre otvory so svetlou šírkou rovnou alebo väčšou ako 2,5 m treba pred ďalšími prácami v strede montážne podoprieť,“ upozorňuje O. Kapci.

Dôležitosť dodržiavania technologických postupov predpísaných výrobcom potvrdzuje aj G. Szöllösi. „Nosná časť roletového a žalúziového prekladu Porotherm KP Vario UNI sa vyrába v dvoch tvarovo odlišných variantoch: krátke preklady do dĺžky 1,75 m a dlhé preklady od 2 do 3,5 m. Preto pre jednotlivé hrúbky obvodovej steny existujú v závislosti od rozpätia otvoru dve alternatívy kompletnej zostavy roletového a žalúziového prekladu. Okrem spomenutých prvkov (nosná časť + schránka) môže byť súčasťou skladby prekladu aj nosný preklad Porotherm KP 7 (krátke rozpätia) alebo monolitický betón (dlhšie rozpätia), prípadne prídavná tepelnoizolačná vrstva. Obe časti sa ukladajú do lôžka z cementovej malty, pričom treba dodržať predpísanú úložnú dĺžku. Pri montáži treba dbať na podopretie schránky a jej zabezpečenie proti priehybu, resp. vybočeniu do strany.“

Montáž žalúziového kastlíka do pórobetónového muriva závisí od finálnej obvodovej konštrukcie, teda či bude zateplená alebo bez zateplenia, a aj od toho, či sa bude zabudovávať spolu s nosným prekladom alebo až dodatočne. „Najjednoduchšia je montáž kastlíka spolu s nosnými časťami prekladu na jednovrstvovú stenu bez zateplenia. Ak sa počíta so zateplením obvodovej steny, kastlík je potrebné namontovať na stenu ešte pred jeho zhotovením. Inštalácia kastlíka Ytong je jednoduchá a je vhodná aj na svojpomocnú výstavbu. Kastlík sa dodáva v súprave vrátane kotiev na uchytenie do nosnej konštrukcie. Pri osadzovaní treba vždy dbať na pevnú fixáciu kastlíka k murivu, aby pri manipulácii so žalúziami neprišlo k jeho pohybu a tým k následným estetickým poškodeniam vonkajšej omietky,“ upozorňuje P. Baláži.

Porotherm KP Vario UNI
Nápis na schránke má smerovať do exteriéru a schránka má lícovať s vonkajším povrchom muriva alebo tepelnoizolačnej vrstvy. Nosná časť prekladu sa osadzuje keramickou stranou do interiéru a tak, aby lícovala s vnútorným povrchom steny. | Zdroj: Wienerberger

Rozdiel medzi nosnými a nenosnými prekladmi

Výrobcovia ponúkajú nosné aj nenosné žalúziové a roletové preklady. Aký je medzi nimi rozdiel? Podľa G. Szöllösiho sú nosné preklady samostatne nosné ihneď po zabudovaní. „Nosné preklady zabezpečujú prenos zaťaženia nad otvormi do muriva vďaka svojej statickej únosnosti. Pri nenosných roletových prekladoch je potrebné prenos zaťaženia nad otvormi zabezpečiť dodatočne samostatným nosným prekladom, čím sa predlžuje výstavba, zvyšuje sa prácnosť a musia sa vyriešiť konštrukčné detaily pri návrhu,“ upozorňuje na rozdiely O. Kapci. Nenosné žalúziové kastlíky Ytong slúžia iba na inštaláciu žalúzií a na statiku domu nemajú žiadny vplyv. „Na vytvorenie nosného nadpražia otvoru treba použiť prefabrikované systémové nosné preklady alebo na stavbe pomocou prvkov strateného debnenia vytvoriť železobetónové preklady,“ vysvetľuje P. Baláži.

Čo použiť na tienenie domu?

„Výber tienenia odporúčame konzultovať s dodávateľom okien vopred. Ak totiž firma dodávajúca okná nebude poznať typ zvoleného tienenia, podomietkové vyhotovenie nemusí byť možné. Aby všetko fungovalo tak, ako má, objednajte si zároveň s oknami aj tienenie, a to od jedného dodávateľa. Ideálna je podomietková montáž tienenia. Od typu tienenia, najmä šírky kastlíkov, závisí aj spôsob a hĺbka osadenia okien. Práve nedostatok priestoru v obvodovom plášti nad oknom je dôvodom, prečo sa podomietková montáž nedá robiť dodatočne. Podomietková montáž exteriérových žalúzií sa realizuje ešte pred zateplením a dokončením fasády,“ vysvetľuje Ing. Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON.

Na výber máte z dvoch typov tienenia, a to exteriérového a interiérového. Tienenie však môžete zabezpečiť napríklad aj pomocou protislnečných skiel alebo protislnečných fólií. Výhodou exteriérového tienenia je okrem zrejmej regulácie svetelných podmienok v miestnosti aj zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okna. Medzi zvoleným tienením a sklom vzniká vzduchová medzera, vďaka ktorej nedochádza k prehrievaniu skla a odovzdávaniu tepla do miestnosti.

Výhodou exteriérového tienenia je aj zlepšenie tepelnoizolačných vlastností okien.

Do tejto skupiny patrí pevné tienenie, exteriérové žalúzie, exteriérové rolety screenové rolety, markízy, slnečné plachty a slnolamy:

 • Pevné tienenie je súčasťou architektúry domu. Ide napríklad o presahy strechy, pergoly, odkvapy, balkóny a pod.
 • Exteriérové žalúzie sú najobľúbenejším spôsobom exteriérového tienenia a najčastejšie sa ovládajú diaľkovým ovládaním. Výhodou je veľká variabilita, niektoré pri vetre vydávajú nepríjemný zvuk, neoplatí sa preto šetriť na kvalite. V prípade exteriérových žalúzií prichádza do úvahy:
Podomietková montáž: žalúzia sa inštaluje pod omietku.
Priznaná montáž: žalúzia môže byť vsadená priamo na rám okna alebo nad okno na fasádu. Žalúzie nezachádzajú do podomietkovej schránky, ale pod pohľadový krycí plech.
Fasádna montáž: inštalácia žalúzií pred okenný otvor, teda spredu na fasádu. Žalúzie z fasády vystupujú, ale svetlú výšku si týmto spôsobom neznižujete.
 • Exteriérové rolety umožňujú aj úplné zatemnenie miestnosti. Nevýhodou je nemožnosť regulácie svetelnosti miestnosti počas dňa. Do tejto skupiny patria tri typy roliet:
Predokenná roleta: je univerzálna a vhodná pre rekonštrukcie aj novostavby. Inštalácia je jednoduchá, bez stavebných zásahov. Ideálna na dodatočnú montáž roliet na hotový dom alebo byt. Predokenné rolety sa montujú priamo na rám okna dvoma spôsobmi – s priznaným boxom alebo so skrytým (podomietkovým) boxom.
Nadokenná roleta: vhodná na montáž do okien s väčšou výškou. Roleta sa montuje na plastové okno a osadí sa priamo na miesto otvoru starého okna – box neprečnieva do exteriéru. Nadokennú roletu možno zapracovať aj pod sadrokartón, polystyrén, omietku, takže sa stáva neviditeľnou.
Zaomietacia roleta: vyžaduje dôkladnú prípravu pred montážou, preto je primárne určená pre novostavby. Komplet – box aj vodiace lišty – je neviditeľný, skrytý v ostení, zateplení atď., takže vidieť iba lamely.

„Hlavný rozdiel medzi exteriérovou roletou a žalúziou je v tom, že s roletami možno dosiahnuť úplnú tmu v miestnosti, so žalúziami zase možno množstvo svetla regulovať. Exteriérové rolety majú rozmerové obmedzenia, nie sú teda určené pre veľké zasklené plochy. Pre exteriérové žalúzie z hľadiska rozmerov existuje viacero možností a sú vhodné aj pre atypické riešenia. Rolety v porovnaní so žalúziami miestnosť lepšie tepelne aj zvukovo odizolujú, sú odolné proti vetru a predstavujú väčšiu bariéru proti zlodejom. Možno ich však vytiahnuť iba do určitej výšky a nedá sa nimi regulovať prienik svetla do interiéru. Exteriérové žalúzie sú menej odolné proti vetru, čo však možno vyriešiť inštaláciou veterného snímača – žalúzie sa počas silnejšieho vetra automaticky vytiahnu. Doplniť ich možno aj slnečným senzorom, keď bude slnko veľmi hriať, žalúzie sa automaticky stiahnu dole,“ vysvetľuje rozdiely L. Pavlovič.

 • Screenové rolety predstavujú textilné vertikálne exteriérové tienenie novej generácie. Umožňujú priehľad smerom von, no zabraňujú pohľadom zvonka.
 • Markízy zabezpečujú tienenie posunom perforovanej tkaniny vertikálnym smerom. Umožňujú tienenie aj cez viaceré poschodia. Riešia tienenie miestnosti, nie však akustickú či bezpečnostnú bariéru.
 • Slnečné plachty sú zástupcami štýlového tienenia skôr sezónneho typu. Ide o produkt na mieru, ktorý poskytuje širokú škálu dizajnových riešení. Uchytenie plachiet môže byť buď priamo na budovu, alebo na samostatný mechanizmus.
 • Slnolamy sú mnohokrát navrhované ako súčasť fasády. Môže ísť o pevnú konštrukciu, ale aj o posuvný či otvárateľný systém. Slnolamy umožňujú bežné používanie okien, ventiláciu a regulujú svetelnosť miestnosti.
Tienenie na dome
Exteriérové žalúzie sú vyrobené z veľmi odolného a ľahkého hliníka, ktorý drží tvar a nie je náročný na údržbu. Vyrábajú sa v rôznych tvaroch a rozmeroch lamiel. Môžete ich ovládať šnúrkou, kľukou alebo motorom. | Zdroj: INCON

Interiérové tienenie

Medzi klasické interiérové prvky vhodné na tienenie patria interiérové žalúzie alebo vnútorné rolety. Na výber máte aj zo špeciálnych typov interiérových roliet:

 • Interiérové žalúzie umožňujú prirodzenú reguláciu svetla v miestnosti naklápaním lamiel v rôznych uhloch. Najobľúbenejší typ tienenia vďaka svojej variabilite, veľkej dostupnosti a nízkej obstarávacej cene. Patria sem:
Horizontálne žalúzie, ktoré sa nemusia sťahovať len zhora dole, ale podobne ako plisé rolety aj zospodu hore. Môžete tieniť napríklad len stred alebo spodok okna či ktorúkoľvek časť, ktorú potrebujete. Naklápací lamelový systém umožňuje regulovať množstvo prepúšťaného svetla.
Vertikálne žalúzie predstavujú textilný variant interiérového tienenia, ktorý využíva lamelový systém ovládaný retiazkou či motoricky. Často sa využívajú ako náhrada interiérových závesov či záclon.
 • Vnútorné rolety tvorí pruh látky, ktorý sa navíja na vrchný rolovací mechanizmus. Majú takmer nekonečnú variabilitu riešení, farieb, dekorov a vyhotovení. Sú UV stabilné, antistatické, farebne stále.
 • Plisé rolety patria do skupiny špeciálnych interiérových roliet spolu s rímskymi roletami, roletami deň/noc. Sú vyhotovené z látky, ktorá má tvar harmoniky. Nemajú fixné ukotvenie v hornej ani v dolnej časti okna. Ak sa montujú priamo na okno, je možný ich posun zhora nadol aj zdola nahor. Sú vsadené v zasklievacej lište a nepretŕčajú do priestoru.
 • Rímske rolety majú jednotlivé časti spevnené sklolaminátovými tyčami. Látka sa vyťahovaním skladá.
 • Rolety deň/noc sú vyrobené z látky, na ktorej sa striedajú priesvitné a nepriesvitné pásy. Podľa toho, ako sa rolujú, roleta buď zatemní, alebo čiastočne presvetlí priestor.

Tienenie pomocou skla

Ak nie ste zástancami ani jedného typu tienenia a uprednostňujete voľný výhľad cez zasklené plochy, potom by vás mohli zaujať protislnečné reflexné sklá alebo protislnečné fólie. Vonkajšiu číru tabuľu okna možno nahradiť sklom s reflexnou a absorpčnou schopnosťou, čím sa odbúrajú nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia. Použitie skiel s protislnečnou ochranou vedie k zníženiu spotreby energie na vykurovanie či klimatizáciu a k zvýšeniu interiérového komfortu vďaka regulácii tepla a svetla v interiéri.

K menej známym spôsobom redukcie slnečného žiarenia patria protislnečné fólie. Ich aplikácia je možná aj dodatočne z interiéru alebo exteriéru a možno ich použiť na akýkoľvek typ okna. Fungujú na princípe odrazu UV žiarenia späť do exteriéru, vďaka čomu sa interiér neprehrieva. Dovnútra prepustia iba viditeľné svetlo. V zimných mesiacoch, naopak, odrazia teplo späť do miestnosti a pomáhajú tak redukovať náklady na vykurovanie.

Žalúziové a roletové preklady

Univerzálny roletový a žalúziový preklad Porotherm KP Vario UNI

Skladá sa z vnútorného nosného dielu, čo je železobetónový preklad s keramickým povrchom, a z vonkajšej schránky, do ktorej sa vkladá navíjací mechanizmus rolety alebo žalúzie; nosná časť sa vyrába v dvoch variantoch v závislosti od dĺžky: pre krátke preklady od 1 do 1,75 m a dlhšie preklady od 2 do 3,5 m.

Univerzálny roletový ažalúziový preklad Porotherm KP Vario UNI
Zdroj: Wienerberger
Univerzálny roletový ažalúziový preklad Porotherm KP Vario UNI
Zdroj: Wienerberger

Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ

Nosný žalúziový preklad so zabudovanou tepelnou izoláciou na použitie do obvodového muriva; vytvára schránku na zabudovanie tieniacej techniky (vonkajších žalúzií alebo roliet); je povrchovo upravený keramickým obkladom, ktorý tvorí vhodný podklad pod omietku.

Nosný žalúziový aroletový preklad HELUZ
Zdroj: HELUZ

Univerzálny žalúziový a roletový preklad HELUZ FAMILY 3in1

Skladá sa z troch základných častí: z vnútorného železobetónového rebra s tehlovým obkladom, tepelnej izolácie rozdelenej na segmenty a z vonkajšieho železobetónového rebra s povrchovou úpravou s tehlovým obkladom; železobetónové rebrá majú vždy rovnakú šírku, odlišná je šírka tepelnej izolácie.

Univerzálny žalúziový aroletový preklad HELUZ FAMILY 3in1
Zdroj: HELUZ

Nenosný podomietkový žalúziový preklad Ytong

Vyrobený z materiálu purenit na polyuretánovej báze a z tvrdej peny PIR; vhodný na zabudovanie do jednovrstvového a zatepleného pórobetónového obvodového muriva v kombinácii s nosným prekladom Ytong; vyrába sa s dĺžkou 1 až 3 m.

Nenosný podomietkový žalúziový preklad Ytong

Text: Andrea Dingová, odborná spolupráca Ing. Oliver Kapci – HELUZ, Ing. Gabriel Szöllosi – Wienerberger, s.r.o., Ing. Peter Baláži – technický poradca Xella Slovensko, Ing. Ladislav Pavlovič – obchodný riaditeľ spoločnosti Incon
Foto: HELUZ, Wienerberger, Xella, INCON
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.