roletové preklady

Stavebný materiál
Preklad nosný

Efektívnou ochranou pred slnečným žiarením je primárne vonkajšie tienenie (rolety, žalúzie, screeny), ktoré nepustia lúče k skleneným tabuliam okien a zabránia tak zahriatiu skla a následnému preneseniu tepla do interiéru. Výrobca komplexného tehlového systému na hrubú stavbu, spoločnosť HELUZ má preto už roky vo svojom programe jedinečné nosné roletové a žalúziové preklady, ktoré sú určené na uloženie vonkajšej tieniacej techniky, aby ju nebolo nutné dodatočne prirobiť zvonku na dom a narušovať či skôr porušovať jednoliatu fasádu.

Stavebný materiál
Dvojpodlažný dom s pôdorysom v tvare písmena L

Keď stavia projektant, vznikne doslova vzorový pasívny dom - z tehál HELUZ FAMILY 50 2in1, teda z materiálu, ktorý aj bez dodatočného zateplenia dosahuje najlepšie tepelnoizolačné parametre na trhu.

Aktuality

Nový PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou, ale vyberateľnou tepelnou izoláciou je určený pre jednovrstvové konštrukcie. Novinka má hneď niekoľko benefitov, má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti, spĺňa požiarne normy a, samozrejme, dodržuje jednotný modulový systém hrubej stavby z brúsených tehál HELUZ.

Stavebný materiál
Na tieniacu techniku je dobré pamätať už v projekte

Okná sú najslabším článkom domu, vo faktickom aj prenesenom slova zmysle. Len pár milimetrov hrubé sklené tabule, v dobe výstavby nízkoenergetických domov a súčasne svetelnejších interiérov s väčšími zasklenými plochami, sú v zime miestom najväčších tepelných únikov. V lete zase nimi prúdi do interiérov viac tepla. Do tretice sú najzraniteľnejším miestom aj z hľadiska bezpečnosti. 

Stavebný materiál
Roletový a žalúziový preklad HELUZ: Aby nebolo horúco ani zima

Okná sú najslabším článkom domu, vo faktickom aj prenesenom slova zmysle. Len pár milimetrov hrubé sklené tabule, v dobe výstavby nízkoenergetických domov a súčasne svetelnejších interiérov s väčšími zasklenými plochami, sú v zime miestom najväčších tepelných únikov. V lete zase nimi prúdi do interiérov viac tepla. Do tretice sú najzraniteľnejším miestom aj z hľadiska bezpečnosti. 

Kde sa diskutuje