image 37324 25 v1
Galéria (17)

Postavte si svoj vlastný hausbót. Ponúkame veľký návod, ako na to!

O hausbótoch ste už určite počuli alebo čítali v spojitosti s možnosťou bývania na vode. Je to vlastne obytná loď na trvalé alebo občasné bývanie. Z technického hľadiska ide o malé plavidlo s vlastným technickým preukazom a evidenčným číslom. Môže byť bez pohonu alebo môže mať vlastný pohon.

Galéria

Stavba hausbótu - 101_StanoBotur_hausbot
Stavba hausbótu - 102_StanoBotur_hausbot
Stavba hausbótu - 103_BohacikJurajIngBOPA_Hausbot
Stavba hausbótu - 104_BohacikJurajIngBOPA_Hausbot
Stavba hausbótu - 105_StanoBotur_hausbot
Stavba hausbótu - 106_StanoBotur_hausbot
Stavba hausbótu - 107_StanoBotur_hausbot
Stavba hausbótu - 108_StanoBotur_hausbot

Skladá sa zo samotného tela plavidla (pontón, plaváky, trup pod úrovňou paluby a nadstavby plavidla nad úrovňou paluby).

Hausbót je ukotvený na mieste s vyväzovacími a kotviacimi prvkami a s brehom je spojený prístupovou lávkou či mostíkom (projekt vyviazania a kotvenia).

STAVBA PONTÓNU

Môžete začať stavať. Najprv treba postaviť, resp. pozvárať oceľové časti pontónu. Kde ich zohnať? Najelegantnejšou cestou je nechať ich vyrobiť presne podľa projektu. Potrebujete na to asi 15 ton lodnej ocele (na hausbóty so základňou s plochou okolo 120 m2), ktorá je tvrdšia, a teda ťažšie opracovateľná ako stavebná oceľ, zato však lepšie zvariteľná. Materiál priveziete čo najbližšie k miestu kotvenia a tam ho pozvárate, resp. necháte pozvárať. Zvary musia byť vodotesné. Zvárať 6-milimetrový plech nie je úloha pre začiatočníka, takže pravdepodobne budete potrebovať odborníka – zvárača.

Plavák musí mať kontrolný a revízny otvor, ktorým možno skontrolovať, či do plaváka nepreniká voda, a ktorý možno vodotesne uzavrieť.

Inou cestou je pozháňať si vhodné plaváky, teda s vhodným objemom či vhodným výtlakom, napríklad z vínnych nádrží – v okolí Bratislavy sú už všetky vypredané, ale možno niekde inde na Slovensku sú dostupné tam, kde sa rušia vinárenské podniky. Ich výhodou je smaltovaný vnútorný povrch, takže vo vnútri prakticky nehrdzavejú. Iným zdrojom môžu byť vyradené vagónové cisterny, rôzne nádrže a pod. Nový pontón možno zhotoviť aj z plynárenských potrubí s veľkým priemerom. Hrúbka steny 8 mm ich radí medzi materiály, ktoré prežijú aj deti majiteľa, samozrejme, po náležitej povrchovej úprave. Plavák môže byť zhotovený aj z oceľového plášťa a výplňou môže byť namiesto vzduchu polyuretánová pena alebo extrudovaný polystyrén (označuje sa XPS oproti klasickému expandovanému EPS).

Po tomto všetkom plaváky pozvárame do jedného pontónu. Používajú sa pritom oceľové profily U a I s hrúbkou asi 6 až 8 mm. Povrch prekryjeme profilmi I a na ne prizvárame oceľové platne s hrúbkou 4 mm, tzv. slzičkové plechy s protišmykovou úpravou alebo hladké plechy, ak nebudú tvoriť nášľapnú vrstvu. Prizvárame aj hlavnú konštrukciu zábradlia z uzavretých oceľových profilov (tzv. jäklov), jej výplň namontujeme neskôr. Súčasťou zváraného pontónu bude aj nádrž (nádrže) na odpadovú vodu, ktorú tiež treba zhotoviť z hrubého plechu a natrieť. Potom si privoláte silný žeriav a položíte celý pontón na vodu.

To je prvá skúška pravdy – ukáže sa, či je platforma na pontóne vodorovná, či je v dostatočnej výške, resp. či je v správnom sklone, ktorý predpokladal projektant. Vrchnou nadstavbou sa sklon ešte vyváži a ponor pontónu sa zvýši. Miesto montáže môže byť aj ďalej od miesta kotvenia, avšak vždy blízko pri brehu. Pozváraný pontón možno na miesto kotvenia aj dotiahnuť silným motorovým člnom či remorkérom.

UKOTVENIE K BREHU

Nasleduje ďalšia fáza – stavba ukotvenia hausbótu. Potrebujeme naň dva stĺpiky – bitvy uložené v betónovom kvádri, ktorý zhotovíme vo výkope s rozmermi asi 0,7 × 0,7 × 1,5 m, pričom doň zabetónujeme aj oceľovú rúru s výškou približne 2 m, hrúbkou steny 5 mm a priemerom 0,2 m. Tieto rozmery sú veľmi orientačné, presne budú dané v projekte od projektanta vodných stavieb. Betón musí byť odolný proti pôsobeniu vody. Problémom je spodná voda vo výkope, ktorú treba odčerpať a vzápätí výkop zaliať hustým betónom z domiešavača.

Druhým, lepšie povedané hlavným kotviacim prvkom na brehu budú železobetónové lôžka oceľových vzpier, ktoré udržiavajú hausbót v dostatočnej vzdialenosti od brehu. Jedna zo vzpier tvorí mostík alebo lávku, po ktorej môžu osoby prechádzať z brehu na palubu hausbótu. Tieto prvky treba zhotoviť presne podľa schválnej výkresovej dokumentácie tiež z betónu odolného proti vode a musia byť umiestnené nad tzv. brehovou čiarou.
Na brehu sú vzpery položené a zaistené proti odsunutiu hrubou reťazou, ktorá umožňuje pohyblivé uloženie vzpier. Na hausbóte musia byť na oceľovej konštrukcii pontónu zhotovené hrubé čapy a objímky, ktoré umožňujú udržiavať správnu vzdialenosť hausbótu od brehu aj v prípade vzdutej alebo naopak poklesnutej hladiny vodného toku.

Zabetónované stĺpiky – bitvy – slúžia na poistné ukotvenie lanom. Jedno oceľové lano primeranej hrúbky (asi 20 mm) je priviazané k jednej bitve a vedie cez ukotvenie na hausbóte k druhej bitve. Druhé lano vedie opačne, ale cez iný kotviaci prvok na hausbóte, takže sa obe laná križujú.
Vzpery sú riešené ako priehradové nosníky a môžu na nich byť upevnené chráničky potrubia na pitnú vodu a prívodné elektrické káble. S tým súvisí aj stavba, resp. zriadenie elektrickej, resp. vodovodnej prípojky. Hausbót však nemusí byť vybavený elektrickou prípojkou, najmä v oblastiach, kde nie je v dostatočnej blízkosti verejná sieť, čo veľmi pravdepodobne bude práve váš prípad.

Lávku (mostík) tvorí širší nosník vybavený pochôdznou plochou z oceľových roštov, zábradlím a uzamykateľnou bránkou, ktorá tvorí vstup na hausbót. Šírka lávky je spravidla jeden meter. Všetky kovové konštrukcie opäť dôkladne ošetríme antikoróznym základovým náterom a dvomi až tromi vrchnými vrstvami farby – môže to byť kvalitná farba na kov do vonkajšieho prostredia, trebárs aj syntetická. Náter možno kedykoľvek v budúcnosti obnoviť.

Projekt Ing. arch. Ivana Hargaša mal pôvodne obkladové panely, majiteľ sa však rozhodol pre obklad zo sibírskeho smrekovca.

Technická dokumentácia

Pri plavidlách, ktoré sú vyrábané individuálne a ktoré podliehajú evidencii, sa pred stavbou plavidla predkladá Dopravnému úradu spolu so žiadosťou o povolenie stavby aj technická dokumentácia v takomto rozsahu:

• technický popis plavidla s uvedením druhu a určenia plavidla, plavebná zóna, autor dokumentácie,
technický popis musí podrobne popisovať hlavné rozmery plavidla, max. a min. ponor, bezpečnostnú vzdialenosť, druh a parametre strojného alebo iného pohonného zariadenia, konštrukciu a rozmery takeláže vrátane plochy plachiet, počet cestujúcich, materiály použité na stavbu plavidla, hlavné konštrukčné prvky lodného telesa, vyhotovenie obšívky vrátane dimenzií, druh a vyhotovenie kormidelného zariadenia a spôsob jeho ovládania, kotevné zariadenie, vyväzovacie zariadenie, vybavenie a výstroj plavidla, sanitárne zariadenie, zariadenie na skvapalnený plyn, záchranné a signálne prostriedky, hasiace prostriedky, hmotnosť záťaže atď.

• generálny plán plavidla

 výkres konštrukcie lodného telesa s detailmi väzby

 výkres hlavného rebra

 výkres pohonného zariadenia vrátane hriadeľového vedenia

 výkres umiestnenia základu a upevnenia motora; pri použití prívesného motora detail upevnenia motora a výkres zrkadla plavidla

 výkres kormidlového, kotevného a vyväzovacieho zariadenia

 výkres schémy lodných sústav

 výkres schémy elektrického zariadenia

 pevnostný výpočet

 výpočet plávateľnosti, stability, bezpečnostnej vzdialenosti

 výkres záťaže a jej upevnenia

 výkres kladenia laminátu

Stavba plavidla sa môže začať až po schválení vyššie uvedenej dokumentácie Dopravným úradom. Schválenie technickej dokumentácie je spoplatnené správnym poplatkom vo výške 165 €.

Po postavení plavidla vykoná Dopravný úrad technickú prehliadku predmetného plavidla s účelom overenia jeho technickej a prevádzkovej spôsobilosti z dôvodu vydania jeho lodného osvedčenia.

Prierez prednou fasádou a pontónom ukazuje, akú má výšku a ponor.

NADSTAVBA – OBYTNÁ ČASŤ

Ak toto všetko máme, môžeme postupne na hausbót dopraviť potrebný stavebný materiál (podľa etapy výstavby) a začať stavať tú časť hausbótu, ktorá nás ako obyvateľov bude zaujímať najviac – obytnú časť. Môže ňou byť drevostavba, montovaná stavba z hotových zatepľovacích panelov, oceľovo-sklená konštrukcia alebo, ako je to pri starších lodiach, kovová nadstavba.

Hneď na začiatku treba uviesť, že drevostavba, akú sme robili my, sa takmer nelíši od stavby drevostavby, ktorú si môžete postaviť na pripravenej betónovej doske na pozemku. V tejto fáze je maximálne dôležité, aby ste postupovali podľa projektu, lebo celá loď je vyrátaná tak, aby paluba bola vodorovná pri dodržaní projektu. Nejakých 400 kg umiestnených na nesprávnom mieste môže vzdialenú časť hausbótu nadvihnúť až o 10 cm. Takže ak ste naplánovali kozub, už ho ťažko zmeníte na stavanú pec. Alebo ak bola nádrž na odpad napravo, už ju len ťažko umiestnite na ľavú stranu lode a pod. Týka sa to aj zariadenia nábytkom – napr. kuchynská linka by už mala ostať tam, kde je naprojektovaná. Toto je hlavný dôvod, prečo často (týka sa to každej stavby) opakujeme ošúchané klišé o včasnom a dôkladnom plánovaní, ktorému treba venovať hodiny času s celou rodinou, kým prednesiete projektantovi svoje požiadavky. Neskôr musíte pri zmenách veľa doplácať, môžu vzniknúť spory s projektantom, čas sa naťahuje a veľakrát už ani zmeny nie sú možné, takže loď nebude celkom podľa vašich predstáv a svojich hostí budete po hausbóte sprevádzať so slovami, „chceli sme to takto, ale už sa to nedalo“.

Náš hausbót má rozmery 13 × 11 m, obytná časť má 11 × 8 m. Má jednu veľkú obývačku, dve spálne, predsieň, kúpeľňu, WC a technickú miestnosť. Plocha terasy a ochodze je 88 m2. Konštrukcia stien je stĺpiková s opláštením, vyplnená tepelnou izoláciou, šikmá strecha s miernym sklonom má jednoduchú tepelnú izoláciu uloženú medzi krokvami. Najprv treba z fošní a hranolov zhotoviť stĺpikovú konštrukciu stien. Stĺpiky oddeľuje od oceľovej platformy hausbótu izolácia proti vode z asfaltovaných izolačných pásov. Pätky stĺpikov sú uložené nad profilmi tvaru I, upevnené sú pomocou konštrukčných tesárskych uholníkov, ktoré sú k platforme prizvárané. Fošne majú prierez 80 × 200 mm, rovnako aj vodorovné priečniky.

Pred montážou je potrebné položiť na oceľové nosníky provizórne debnenie, ktoré umožňuje chôdzu, keďže platforma z oceľových plechov pod terasu nezasahuje. Je to preto, aby dažďová voda mohla z terasy odtekať priamo do rieky a aby nezatekala po oceľových platniach pod obytnú časť hausbótu. Zhotoviť najprv terasu by bolo v tejto fáze príliš nákladné, lebo by sa pri stavebných prácach mohli zničiť pekné terasové dosky. Celý čas sa pracuje nad vodou, preto je dôležité dávať veľký pozor z dôvodu prípadného pádu osôb pod pontón, aj pre ľahkú stratu či neopraviteľné poškodenia náradia, najmä elektrického. Osadené stĺpiky spojíme v hornej časti do „brán“ a po celom obvode položíme medzi stĺpiky spodné drevené hranoly. Medzi stĺpiky povkladáme aj vodorovné priečniky a celú konštrukciu obijeme z vonkajšej strany doskami OSB, čím zabezpečíme ich kolmosť na platformu, tzv. zavetrovanie celej konštrukcie, resp. jej ochranu pred vetrom. Po dokončení obvodových stien a stĺpikov nosných stien sa môžeme pustiť do stavby strechy. Tvoria ju krokvy z fošní 80 × 220 mm a vodorovné klieštiny zo subtílnejších lát.

Šikmú strechu nášho hausbótu tvoria dve krídla, ktoré nemajú spoločný hrebeň. Ide vlastne o dve pultové strechy. Výškový rozdiel oboch krídel poskytuje možnosť osvetliť a vetrať priestory pod vyššou strechou tromi fasádnymi oknami. Po osadení krokiev a klieštin zhotovíme z vonkajšej strany zo strešnej fólie poistnú hydroizoláciu, namontujeme debnenie opäť z OSB dosiek a položíme naň geotextíliu, ktorú po spádnici prekryjeme dlhými pásmi strešnej fólie Fatrafol. Táto fólia sa bežne používa na ploché a pultové strechy. Fóliu priskrutkujeme špeciálnymi skrutkami so širokými podložkami a spoje prekryjeme ďalšou vrstvou fólie. Práca by mala byť vykonaná odborne, spoje medzi fóliami sa zvárajú pri teplote teplovzdušnou pištoľou s teplotou vzduchu 450 °C. Okraj strechy zabezpečuje oplechovanie, nesmieme zabudnúť ani na odvedenie vody zo strechy pomocou dažďových žľabov a zvodov.

Zastrešením získame uzavretý priestor, ktorý už lepšie ochráni ďalší privezený materiál nielen pred počasím, ale aj pred pohľadmi prípadných vlamačov, a umožní pracovať aj v zime. Otvory na okná a dvere vypílime do vonkajšieho opláštenia až vtedy, keď ich budeme montovať. Zatiaľ postačí vstupný otvor a nevyhnutné otvory vo fasádnych oknách pod strechou na pracovné osvetlenie vnútrajška.

Nádrže možno striedavo vyčerpávať – keď sa naplní jedna, voda sa zachytáva v druhej. Pôdorys hausbótu s vyznačením odpadového potrubia.

Vyjadrenie SVP

 K presnému staničeniu umiestnenia plávajúceho zariadenia je potrebné prizvať pracovníka SVP, š. p. (OZ Bratislava)

 Žiadateľ predloží na SVP, š. p., Banská Štiavnica na vyjadrenie dokumentáciu – vyväzovací plán plávajúceho zariadenia k vyväzovacím zariadeniam a k prvkom – odsúhlasenú Dopravným úradom.

 Vyväzovacie prvky (tzv. bitvy, lôžka na mostík a vzperu) musia byť vzhľadom na opevnenie brehu vodného toku a rozkyvu hladín umiestnené nad brehovou čiarou. Vyväzovacie prvky sú v zmysle § 52 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) vodnými stavbami. Na užívanie bitiev bude so žiadateľom uzatvorená nájomná zmluva s SVP, š. p.

 Žiadateľ predloží vyjadrenie mesta a mestskej časti k umiestneniu plávajúceho zariadenia.

 Po nadobudnutí lodného osvedčenia na plávajúce zariadenie je potrebné predložiť povodňový plán zabezpečovacích prác vypracovaný na základe § 10 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v piatich vyhotoveniach, ktorý musí odsúhlasiť SVP, š. p., Banská Štiavnica a následné schváliť príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Povodňový plán zabezpečovacích prác žiadame vypracovať v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupe ich schvaľovania.

 V prípade, že by žiadateľ uvažoval nad napojením plávajúceho zariadenia na technickú infraštruktúru, je potrebné, aby dokumentáciu predložil na vyjadrenie správcovi vodného toku.

 Na odstraňovanie brehových porastov a drevín je potrebné si na povolenie od príslušných orgánov životného prostredia vyžiadať súhlas od správcu vodného toku.

 Na úpravu brehov je potrebné povolenie príslušnej štátnej vodnej správy.

 Žiadateľ predloží dokumentáciu ohľadne nakladania s odpadovými vodami. Z plávajúceho zariadenia sa nemôžu vypúšťať žiadne odpadové vody, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu povrchových alebo podzemných vôd.

 Žiadateľ doplní súhlasné stanovisko, resp. nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku dotknutého stavbou.

Pri dodržaní a splnení vyššie uvedených podmienok z hľadiska správcu vodného toku vydá SVP, š. p., Banská Štiavnica záväzné stanovisko (nie však stavebné povolenie!) k státiu predmetného plávajúceho zariadenia a žiadateľ môže požiadať Štátnu plavebnú správu (tohto času Dopravný úrad) o povolenie na státie predmetného plávajúceho zariadenia.
Mgr. Ľuboš Krno, hovorca SVP, š. p.

Zdroj: Petržalské noviny 04. 04. 2014

PRÁCE VNÚTRI

Do vnútorných stien povkladáme izoláciu, v našom prípade mäkkú z minerálnej vlny s hrúbkou 150 mm, vzduchotesne ju prekryjeme parozábranou s reflexnou vrstvou odrážajúcou teplo. Keďže naše fošne mali šírku 180 mm, ostáva 30-milimetrová vzduchová medzera medzi fóliou a vnútorným opláštením zo sadrokartónu, ktorá ešte vylepší tepelnoizolačné vlastnosti stien. Pred montážou sadrokartónu montujeme do tejto vzduchovej medzery rozvody elektriny, klimatizácie a vykurovania a tam, kde treba, aj rozvody vody či rúrky na odpadovú vodu. Miesta na dverové otvory a okná, samozrejme, vynechávame. Doplníme škatule na vypínače a zásuvky, môžeme nechať namontovať aj hlavný rozvádzač s ističmi.

Podobným spôsobom postupujeme aj pri streche, kam medzi krokvy vkladáme tepelnú izoláciu a proti vypadnutiu ju zaistíme natiahnutým drôtom alebo povrazom. Tu je však tepelná izolácia hrubšia – má 180 mm a skladá sa z dvoch vrstiev. Keďže na krokvy sme použili širšie fošne, opäť ostáva voľné miesto – vetracia medzera situovaná tentoraz zo strany vonkajšieho strešného plášťa.

Dokončíme aj vnútorné nosné steny vrátane inštalačných rozvodov a dverových otvorov. Izolujeme ich proti zime aj z akustických dôvodov minerálnou vlnou.

Izoláciu podlahy tvoria dve vrstvy polystyrénu s celkovou hrúbkou 150 mm. Možno ju položiť na separačnú polyetylénovú fóliu alebo na geotextíliu, aby bola oddelená od asfaltovaných pásov. V spodnej časti je extrudovaný, na vrchu biely podlahový polystyrén. V izolácii podlahy sú uložené aj niektoré inštalačné rozvody. Na izolácii je parozábrana – polyetylénová fólia s reflexnou vrstvou a vinylová podlaha v drevenom dekore. Tú však namontujeme až po tom, ako finalizujeme vnútornú úpravu stien. Zatiaľ si vystačíme s latami položenými na hlavné komunikačné trasy.

Nasleduje montáž komína, piecky na nehorľavej podložke, klimatizácie, vodárničky a ďalšie technické zariadenia. Namontujeme, resp. necháme namontovať dvere a okná. Tie naše sú drevené, z vonkajšej strany vybavené hliníkovým prekrytím.

UROB SI SÁM

VEĽKOSŤ: 13 × 11 m
OBSTAVANÁ PLOCHA: 11 × 8 m
VÝŠKA NAD HLADINOU: 5,4 m
NÁROČNOSŤ: +++++
ČAS: 1 – 2 roky
NÁKLADY: od 60 000 €
ĽUDIA: 2 – 5
OBDOBIE: celoročne

POSTUP

1. PLAVÁKY
Výroba veľkého hausbótu sa začína zháňaním, dovozom, opieskovaním a natieraním oceľových nádrží, napríklad z bývalých vinárskych závodov. Foto: Stanislav Botur

2. NÁDRŽE
Z ocele treba zhotoviť a ponatierať oceľové nádrže na odpadovú vodu. Objem musia mať podobný ako žumpy pri rodinných domoch, asi 10 m3. Cena ocele: 1 €/kg. Foto: Stanislav Botur

3. MALÁ NÁDRŽ
Menšie, občasne obývané hausbóty môžu mať odpadové nádrže oveľa menšie, a teda aj lacnejšie. Foto: Juraj Boháčik

4. PONTÓN
Po pozváraní jednotlivých plavákov a pri zváraní plechov a zábradlia môže ísť pontón na vodu. Váži asi 15 ton, žeriav teda musí byť silný. Foto: Juraj Boháčik

5. Z RÚR
Vhodným materiálom na oceľové plaváky sú aj hrubostenné plynové rúry. Foto: Stanislav Botur

6. STARŠÍ PONTÓN
Jednou z možností je kúpiť starší pontón. Nenáročnému rybárovi by stačilo doviezť naň unimobunku a získa hausbót s veľkou terasou za 40 000 eur. Foto: Stanislav Botur

7. BETÓNOVÉ LÔŽKO
Uloženie vzpery v masívnom betónovom lôžku musí vydržať jej údery do brehu. Proti opačnému pohybu je zaistená reťazou. Foto: Stanislav Botur

8. „BITVA“
Pri vzpere je tzv. bitva zaliata v betóne. Okolo nej sa uväzujú laná, ktoré tiež zaisťujú pontón pri brehu. Foto: Stanislav Botur

9. ÚCHYTY NA LANO
Oceľové vyväzovacie prvky na strane pontónu. Vzpera je pod ním uchytená v otočnom čape, aby sa pontón nevychyľoval z roviny pri zmene hladiny. Foto: Stanislav Botur

10. ULOŽENIE LÁVKY
Klzné uloženie vstupnej lávky ju ochraňuje pred vytrhnutím pri zamrznutí hladiny. Foto: Stanislav Botur

11. MONTÁŽ NÁDRŽE I
Aj lávka, ktorá tvorí druhú vzperu, je na strane hausbótu uložená v čape. Foto: Stanislav Botur

12. MONTÁŽ NÁDRŽE II
Jedna nádrž na odpadovú vodu pomaly pláva k pontónu. Foto: Juraj Boháčik

13. MONTÁŽ NÁDRŽE III
Obidve nádrže treba k pontónu prizvárať pomocou oceľových profilov „I“. Foto: Juraj Boháčik

14. ČISTIAREŇ
Medzi nádrže sa umiestni čistiareň odpadových vôd, tu Aquatec AT 6 – 20. Foto: Juraj Boháčik

15. PRIPEVNENÁ ČISTIAREŇ
Čistiareň je pevne uchytená k nádržiam a k hausbótu. Foto: Juraj Boháčik

16. NA MALOM HAUSBÓTE
Menšia nádrž na odpadovú vodu je primontovaná k malému rekreačnému hausbótu. Foto: Juraj Boháčik

ČÍM NATRIEŤ HAUSBÓT?

NÁTER PONTÓNU

• základný epoxidový náter 160 mikrometrov
epoxidová náterová hmota s výbornou priľnavosťou na oceľ, s odolnosťou proti rope a väčšine rafinovaných ropných produktov, napr. Chemolak S 2301 EPONAL – epoxidová dvojzložková základná farba so zinkovým prachom, resp. Hempel, Jotun atď.

• hrubá medzivrstva
náterom tzv. mastic hrúbky 500 µm, napr. Hempadur Mastic – dvojzložková, vytvrdzovaná polyamidovým aduktom, vysoko sušinová, epoxidová náterová hmota, príp. medzivrstvový a vrchný dvojzložkový epoxidový vysoko sušinový náter Rokopox Mastic na oceľové konštrukcie; je plnený železitou sľudou alebo hliníkom na zvýšenie odolnosti proti korózii; dokúpiť treba amínové tužidlo Rokoepoxy

• na dve vrstvy vrchného náteru
polyuretánová farba 2 x 120 µm, napr. U 2061 Chemopur G – polyuretánová základná farba alebo Hempathane Topcoat – dvojzložkové, akryl-polyuretánové náte­rové hmoty

NÁTER NADSTAVBY

• drevený obklad a terasa
olejom minimálne trikrát podľa návodu v technickom liste, napr. olejom Impranol Teoma bez biocídnych látok; je obzvlášť vhodný na tvrdé trvanlivé európske dreviny ako dub, agát, smrekovec opadavý (červený smrek), sibírsky smrek a takisto aj na exotické dreviny. Na povrchu dreva nevytvára žiadny film, tým zaniká každé riziko opadávania náteru. Je vodoodpudivý, plne paropriepustný, vhodný do namáhaných priestorov – na vonkajšie terasy, móla, obklady bazénov, drevených šindľov. Vo farebných prevedeniach obsahuje UV retardér, v transparentnom prevedení nie je vhodný do exteriéru

 impregnácia proti hnilobe
napr. základným vodovým náterom Boro­wood, použijeme ho pred náterom menej trvanlivých drevín v exteriéri (smrek, jelša) 24 hodín pre náterom olejom.

Pohľad na hotový hausbót z brehu. Namiesto prístupového chodníka má plávajúci dom lávku, motorový čln nahrádza auto. FOTO Miroslav Pochyba

Pekný výhľad. Na „ulici“ je teraz pokojne, najväčší ruch tu vládne cez víkendy. FOTO Miroslav Pochyba

ČISTENIE A SKLADOVANIE ODPADOVEJ VODY

Samostatnou kapitolou, veľmi dôležitou pri schvaľovaní projektu, je nádrž na odpadovú vodu. Nemôžeme ju, pravdaže, vypúšťať do rieky, ale musí sa zachytávať a treba ju dopraviť do čistiarne odpadových vôd. Aby sa nádrž nenaplnila príliš skoro, rieši sa to tak, že hausbót má aj svoju vlastnú čistiareň. Vyčistená voda sa zachytáva do dvoch nádrží a je podľa potreby odvážaná fekálnym vozidlom na likvidáciu. Prípadne je využiteľná opätovne ako úžitková voda napr. na polievanie trávnikov. Kal z odpadových vôd sa ukladá v čistiarni odpadovej vody a odváža sa na likvidáciu fekálnym vozidlom.

Od roku 2017 aj všetky staršie hausbóty musia byť vybavené nádržami na zachytávanie odpadových vôd. Po dokončení odpadových nádrží zhotovíme z terasových dosák aj obklad paluby. Dosky tiež napustíme impregnačným olejom, ktorý je pri hausbóte vystavenom vlhkosti vhodnejší ako lazúra. Dosky nemôžeme montovať priamo na oceľové profily „I“ vždy musí byť použitý podkladový drevený hranol (min. 70 × 50 mm) priskrutkovaný k profilu s možnosťou dilatácie a terasové dosky pripevnené na hranol, inak hrozí odtrhnutie skrutiek v doskách. Preto sme najprv uložili drevené hranoly s vhodnou výškou, na ktoré sme primontovali terasové dosky z odolného sibírskeho smrekovca, ktorý dobre ladí s obkladom hausbótu z toho istého materiálu.

Pruhovaná „námornícka“ kúpeľňa nie je o nič menej pohodlná ako v dome na súši. Foto: Juraj Boháčik

VONKAJŠÍ OBKLAD

Môžeme priviezť materiál na vnútorný vonkajší obklad a terasu, ktoré sú zvyčajne naimpregnované proti škodcom a mikroorganizmom už z výroby, a natrieť ich vhodným olejom na drevo. Necháme ho schnúť. Medzitým obalíme celú konštrukciu z dosiek OSB strešnou fóliou, aby na fasáde plnila funkciu poistnej hydroizolácie. Pod fóliou je na spodnej strane k fasáde namontovaný pozinkovaný plech v tvare L, ktorý prípadnú vodu stekajúcu po fólii odvedie ďalej od fasády.

Na stavbách umiestnených pri vode je poistná hydroizolácia fasády veľmi dôležitá, lebo vietor tu môže nabrať veľkú rýchlosť a nahnať na steny poriadne množstvo dažďovej vody. Po vysušení ochranného oleja montujeme postupne dosky vonkajšieho obkladu. Aby obklad vyzeral pekne, začíname ho montovať popod okná, takže nemusíme pozdĺžne rezať obkladové dosky. Obklad zakončíme podbitím strechy.

Interiér je vybavený na občasnú rekreáciu, ako aj na dlhodobý pobyt. Foto: Juraj Boháčik

FINÁLNE PRÁCE

Nasleduje montáž výplne zábradlí z nehrdzavejúcich oceľových laniek, úprava vnútorných stien, namontovanie zásuviek a vypínačov, svietidiel, vinylových podláh, teplovzdušných konvektorov, vybavenia kúpeľne a WC, kuchynskej linky a vstavaných kuchynských spotrebičov, uloženie nábytku a nakoniec sťahovanie. Na hausbóte si našla svoje bývanie mladá rodinka. Na jedného domáceho majstra by tu naozaj bolo priveľa práce, preto väčšinu prác dodali odborné firmy a tomu zodpovedá aj cena – okolo 200 000 eur.

Je pravda, že by ste mohli za tieto peniaze kúpiť aj veľký moderný byt v centre mesta (a niekde aj dva). Milovníci vodného prostredia sú však ochotní za svoje bývanie či rekreáciu niečo priplatiť. Existuje však viacero možností, ako znížiť cenu. Jednou je stavať menšie plavidlo, druhou hľadať menej žiadanú lokalitu.

Novučičký hausbót, aký vidíte na fotografiách, je postavený dodávateľsky, teda na kľúč. Môže vás však inšpirovať k svojpomocnej stavbe, ktorou možno ušetriť asi štvrtinu z ceny na kľúč. FOTO Miroslav Pochyba

Text: Ing. Juraj Boháčik, BOPA
Foto a kresby: autor, Stanislav Botur, Ing. arch. Ivan Hargaš, Miroslav Pochyba
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2016

 1. Anonym says:

  Uz ma tento platok zacina srat, pretoze to nie je UROB SI SAM, ale MY TI TO UROBIME (ty to iba zaplatis)!!!

  Konkretne TOTO je reklamne portfolio architekta a nejakej stavebnej firmy.

  KAM SA PODELA HLAVNA IDEA Z UROB SI SAM??? (teda predlozime ti navod, ako sme to urobili my a ty si s tym rob, co chces a ako chces)

 2. Peter says:

  Znova článok o ničom, ten kto má na takýto hausbót tak ten nepotrebuje takýto návod a mi ostatný tiež nepotrebujeme takýto návod. Tak sa mi zdá že časopis Urob si sám už nie je to pravé orechové,voľakedy som ho odoberal,ale dnes by som ho nechcel možno ani zadarmo v redakcii by si mali uvedomiť koho oslovujú týmto časopisom a prispôsobiť sa týmto ľuďom ,úplne sa vzdialili tým čo majú potrebu niečo doma vyrábať,vylepšovať ako aj záhradkárom a chalupárom.

 3. Mario Gallo says:

  Zdravim ponukam na predaj vinarske nadrže roznych objemov a velkosti vo vybornom stave s možnostou odberu ihned v BA , prepravu viem zabezpečit v ramci celej SR , viac informacií na tel. 0911 353 333

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje