lepenie dreva
Galéria (7) Zdroj: shutterstock

Ako správne nanášať lepidlo na drevo

V žiadnej domácej dielni by lepidlo na drevo nemalo chýbať. Ak lepidlo počas zrenia nevytvorí s povrchom dreva dostatočne silnú väzbu, pri silnejšej záťaži spoj zlyhá. To môže zmariť nielen vašu snahu o opravu rozkývanej stoličky, ale aj váš prvý stolársky projekt. Ukážeme vám, ako lepidlo na drevo správne používať.

Galéria

lepenie dreva
lepenie dreva
lepenie dreva
lepenie dreva
lepenie dreva
lepenie dreva

Moderné disperzné lepidlá tvoria dve základné zložky – disperzná (voda) a dispergovaná, polymérna, teda samotné lepidlo rozptýlené vo vode. Kým sa nachádza vo vode, táto zložka je neaktívna. No len čo sa zo zmesi začne voda vytrácať odparovaním či difúziou, makromolekuly sa začínajú chytať všetkého, čo je naokolo, či už susedných molekúl, alebo dreva. Na rozhraní lepidla a dreva vzniká adhézna väzba – sila pôsobiaca medzi drevom a lepidlom.

K dispozícii sú lepidlá na rôzne druhy materiálov. Pre všetky lepené spoje však platí jedno: čím je povrch lepší (adhézia) a čím väčšia je vnútorná pevnosť lepidla (súdržnosť), tým odolnejší bude spoj. Do hry však vstupuje celý rad faktorov, ktoré spoj môžu ovplyvniť.

Povrch lepených materiálov

Možno niektorých prekvapíme, keď povieme, že lepený spoj bude lepšie držať na hladkom povrchu ako na drsnejšom povrchu. Nerovnomerným opracovaním dreva vznikajú trhliny, ktorým sa hovorí napäťové centrá, v nich sa hromadí väčšie množstvo lepidla. Pri tvrdnutí lepidlo v nich zmenšuje svoj objem, a tým dochádza k vzniku nepriaznivých napätí jednak v stvrdnutom lepidle a tiež v okolitých vrstvách dreva. V týchto miestach môže dôjsť k porušeniu spoja už pri minimálnom mechanickom namáhaní. Preto treba minimalizovať výskyt takýchto napäťových centier. Ako?

Mať na povrchu menej priehlbín znamená docieliť hladší povrch. Je jasné, že ak drevo ofrézujeme, získame rovný povrch bez výstupkov a lepený spoj bude pevnejší ako pri napílených doskách. Na pílenom povrchu vznikajú nerovnosti, ktoré sťažujú vzájomný plošný dotyk lepených plôch. Ale čo ak porovnáme frézovaný povrch s brúseným? Kde to bude držať lepšie? Prichádzame na ďalšiu zaujímavú vlastnosť. Povrch brúsený brúsnym papierom č. 120 je hladší ako frézovaný a zlepený spoj by mal byť pevnejší. A predsa to nie je tak!

Kým brúsením okrem iného aj zatláčame drevné vlákna a drevný prach do povrchu dreva a do určitej miery vyplníme nerovnosti, ktoré sa na ňom nachádzali, nanesením lepidla tieto čiastočky napučia, čím zväčšia svoje rozmery. Tým dochádza k ich postupnému oddeľovaniu od pevného drevného podkladu. Opäť vznikajú menšie napäťové centrá. Adhézia slabne aj spájaním drevného prachu a lepidla. Takže frézovaný spoj napriek menšej hladkosti vyhráva aj nad dohladka obrúseným drevom. Tento rozdiel je však iba minimálny.

lepenie dreva
Lepidlo sa na podlahové krytiny nanáša ozubenými špachtľami. Hĺbka a vzdialenosť zubov regulujú jeho množstvo. | Zdroj: shutterstock

12 najčastejších chýb pri lepení dreva

1. Lepidlo neutierajte vodou

Lepidlo vytlačené zo spoja je dôsledkom toho, že ste ním pri nanášaní nešetrili. Nikdy sa však nepokúšajte za čerstva zotierať prebytočné disperzné lepidlo štetcom či handričkou namočenou vo vode. Vtlačíte ho do pórov, čo spôsobí škvrny pri morení, napúšťaní a iných povrchových úpravách. Počkajte niekoľko hodín, kým zavädne, a zoškrabte ho bezpečne ostrým nástrojom – škrabkou, špachtľou či starým hoblíkom. Ide to ľahšie ako po úplnom stvrdnutí.

2. Nie kolmo na vlákna

Správne zlepený spoj je pevnejší ako samotné drevo. Platí to vždy, keď sú vlákna oboch drevených častí rovnobežné alebo mimobežné. Ak však smerujú kolmo na spoj, pevná väzba nevznikne. Sila, ktorou nasávajú lepidlo, je silnejšia ako vznikajúce väzby. Ak je takýto spoj nevyhnutný a nebude vystavený záťaži, natrite konce vlákien niekoľko minút pred lepením tenkou vrstvičkou lepidla. Istejšie je však posilnenie kolíkom alebo lamelou.

3. Kovy drevo zafarbia

Pozinkované časti zvierok a oceľové sťahováky pri práci na povrchu dreva stopy zvyčajne nezanechávajú. Ak sa však dostanú do kontaktu s disperzným PVA lepidlom, vytvárajú zlúčeniny, ktoré reagujú s tanínmi obsiahnutými v dreve. V mieste styku vzniknú tmavé škvrny, ktoré siahajú niekoľko milimetrov do hĺbky dreva. Prekryte kovové časti náterom alebo krycou páskou, aby ste nezmarili svoju snahu.

4. Opravy spojov očistite až na drevo

Opravy nábytku sa nezaobídu bez lepenia uvoľnených spojov. Žiadny výrobca stolárskych lepidiel však nezaručí, že s vrstvou starého lepidla, emailu alebo laku vytvoria rovnako pevnú väzbu ako s drevom. Ak sa chystáte opraviť uvoľnené čapy kuchynského stola, rozsušenej zásuvky alebo posteľného rámu, dokonale ich očistite až na čisté drevo. Iba tak otvoríte jeho vláknitú štruktúru, ktorá je pre spoj dôležitá.

lepenie dreva s použitím zvierok
Ak si pri lepení pomáhate zvierkami, dajte pozor, aby ich kovové časti neprišli do kontaktu s disperzným lepidlom. Mohli by vám drevo nepekne zafarbiť. | Zdroj: shutterstock

5. Aby dosky nepraskali

Pri lepení plošných spojov uniká prebytočné lepidlo pod tlakom zvierok cez škáru von. Pri čapovaných a kolíkovaných spojoch je však situácia iná. Lepidlo je uväznené v otvore a nemá kam uniknúť. Silou hydrauliky pod tlakom zvierok trhá dosku, aby uniklo cez prasklinu von. Tak, ako kolíkom svedčí vrúbkovanie a zrazenie hrán pre únik lepidla, dlaby by mali mať z rovnakého dôvodu hĺbkovú rezervu.

6. V chladnej dielni časy neplatia

V nevykúrenej dielni môže v zimných mesiacoch trvať lepenie aj trojnásobne dlhšie ako počas horúcich letných dní. Môžu za to spomalené chemické procesy a odparovanie vody. Ak výrobca v technickom liste predpisuje hodinové fixovanie spoja zvierkami, vždy to platí pri izbovej teplote. Ak nemáte času nazvyš, predhrejte lepené dielce a zakúrte. Pri malých projektoch pomôže i kartónová škatuľa vyhrievaná žiarovkou.

7. Pozor na spálené plochy

Na tmavé vyleštené plochy spálené tupou hobľovačkou, frézou či kotúčovou pílou lepidlo nepatrí. Drevené vlákna boli pri vysokých otáčkach a teplote natoľko zlisované do kompaktného celku, že lepidlo s nimi nedokáže vytvoriť dostatočne silnú väzbu. Ak je lep jediným spojovacím prvkom, spoj počas starnutia a pri námahe zlyhá. Neriskujte otvárajúce sa škáry v lepených paneloch, stolových doskách a dielcoch. Čapovaný spoj túto záťaž ustojí.

8. Nadmerné stláčanie vytlačí lepidlo

Aký lisovací tlak je potrebný, aby spoj dosiahol maximálnu pevnosť? Štúdie hovoria o hodnotách od 0,6 do 1,2 MPa. Vtedy dokáže lepidlo prenikať do štruktúry dreva bez toho, aby bolo zo spoja vytlačené alebo sa drevo tlakom deformovalo. Vzniká tenká škára dostatočne krytá lepidlom. Zvyšovanie tlaku narúša rovnováhu a spôsobuje, že spoje sú chudobné a disperzia nepreniká do štruktúry dreva. Nie prudkým lisovaním, ale rovinnou prípravou lepených plôch dosiahneme pevné spoje. Obzvlášť ak ide o lepenie na zraz pri škárovke. Dosky vyrovnané lepidlom a tlakom by zostali v sústavnom pnutí.

lepenie dreva
Zdroj: shutterstock

9. Po záruke bez záruky

Niektoré disperzné lepidlá majú iba niekoľkomesačnú záruku, a tak nie je prekvapenie, ak vo víkendovej dielni zostarnú skôr, ako ich použijete. Aj keď na pohľad vyzerajú bezchybne, môžu byť o poznanie slabšie, ako ste zvyknutí. Nepoužívajte ich na spoje, v ktorých je sila lepidla dôležitejšia ako dômyselnosť stolárskeho spoja. Nepriateľom lepidiel sú aj vysoké teploty a mráz

10. Pozor na mokré drevo

Len suché drevo dokáže spolupracovať s disperznými lepidlami. Keď hovoríme suché, myslíme tým také, ktorého vlhkosť sa pohybuje v rozsahu od 8 do 12 %. Pri vytváraní pevného spoja je dôležité nielen to, aby masív odviedol vodu z nánosu lepidla, ale aj to, aby spolu s ňou do povrchovej štruktúry dreva prenikli i makromolekuly polyméru pri tvorbe adhéznych väzieb. Keďže do vlhkého dreva lepidlo neprenikne dostatočne, silu spoja nezaručí ani dlhšie lisovanie a zrenie. Preto pri spájaní surového dreva uprednostnite iné techniky spojov.

11. Hrubá vrstva lepidla znižuje pevnosť

Lepený spoj nesmie byť ani chudobný, ani preplnený lepidlom. Ak vznikne hrubá škára vyplnená lepom, spoj môže stratiť až dve tretiny svojej pevnosti. Vyplýva to z meraní, ktoré prebehli v škárach v rozsahu od 0,1 do 1,5 mm. Keď hrúbka lepidla vo vytvrdnutom spoji presiahne 0,5 mm, pevnosť spoja rapídne klesá. Je to spôsobené tým, že polymér pri opätovnom navĺhaní a vysychaní pracuje, až kým pri záťaži nezlyhá. Takýto spoj sa trhá vo vrstve lepidla, kým vlákna masívu zostanú nedotknuté. Nevyplatí sa používať lepidlo v úlohe tmelu.

lepenie dreva s pomocou drevených kolíkov
Ak vlákna smerujú kolmo na lepený spoj, treba ho poistiť kolíkmi alebo lamelou. | Zdroj: iStock

12. Lepidlo nerieďte

Výrobcovia strávili vo vývojárskych laboratóriách mnoho času, kým vyladili pomer polymérov a vody tak, aby dosiahlo lepidlo vlastnosti ideálne na nanášanie a tvorbu spojov. Preto sa nevyplatí experimentovať s úpravou jeho viskozity a riediť ho. Ak bude lepidlo chudobné, jeho spotreba klesne a otvorený čas sa predĺži, v škáre lepeného spoja však nebude dostatok polymérov, ktoré by vytvorili pevný spoj. Drevo navyše zväčší na kontaktnej ploche svoj objem, čo pri jeho ďalšom obrábaní spôsobí výrazný nedostatok lepidla po jeho dokonalom preschnutí.

Redakcia radí

Nádobka s vodou, voskovaný papier a krycia maliarska páska sú pri lepení disperznými lepidlami tými najlepšími pomocníkmi. Štetec ponorený do vody nikdy nezaschne, voskovaný papier zabráni prilepeniu o zvierky či stôl a pásky udržia vytlačené lepidlo tam, kde chcete.

Text: redakcia, Milan Gigel

Foto: Isifa/shutterstock, istock

Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.