spajanie dreva

Spájanie dreva

Na rýchle spojenie dvoch alebo viacerých drevených častí slúžia mechanické spájacie prostriedky ako klince, skrutky, kolíky a pod. Ďalšou možnosťou je spájanie pomocou rôznych lepidiel a tiež tradičný spôsob, ktorý predstavujú tesárske spoje. Pomocou sústavy …