Ako zatepliť steny kúpeľne
Galéria (10)

Ako zatepliť steny kúpeľne

Ako náhradu za bežné murivo alebo sadrokartón možno na vytvorenie priečok vo vlhkej kúpeľni použiť dosky z extrudovaného polystyrénu.

Galéria

Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené
Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené steny
Ľahké a zeteplené steny

Môžeme ich rezať obyčajnou pílou. Ružové dosky sú už z výroby obojstranne upravené vrstvou malty a výstužou zo sklotextilnej mriežky.

Tepelnoizolačnú nenasiakavú dosku je možné na potrebný rozmer rezať pomocou bežného náradia – ručnej píly alebo elektrickej priamočiarej píly, či okružnej píly. Rovnakým náradím je možné do dosiek vyrezať aj potrebné otvory, napr. na upevnenie umývadla.

Lepenie dosiek

Na dosku s potrebným rozmerom a hrúbkou sa nanesie po obvode pás lepiacej malty s hrúbkou 30 až 40 mm a v strede dosky sa vytvoria terče s priemerom približne 80 mm. Lepidlo musí pokryť aspoň 40 % zadnej strany nenasiakavej tepelnoizolačnej dosky. Postup lepenia dosiek je identický ako pri aplikácii bežného EPS pri zhotovovaní zateplenia obvodového plášťa vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS). Doska sa priloží na stenu a pritlačí pomocou dlhej laty tak, aby sa dodržala potrebná rovnosť. Dosky sa lepia na okolité zvislé alebo vodorovné konštrukcie na doraz, bez medzier a škár, na väzbu tak, aby nevznikla priebežná zvislá škára.

« Podobne ako dosky sa montujú aj profily „U“ a „L“ na zakrytie potrubí. »

Vytvorenie deliacej konštrukcie

Pri ťažkom veľkoformátovom obklade sa odporúča ukotviť nalepené dosky aj fasádnymi kotvami. Na nalepenú dosku sa po zaschnutí lepiacej malty v mieste budúcej deliacej konštrukcie pomocou akumulačného skrutkovača samoreznými skrutkami pripevnia spojovacie prvky. Pred vložením tepelnoizolačnej nenasiakavej dosky do uchyteného spojovacieho prvku sa na styčnú plochu dosky, teda na „hranu“ dosky, nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta. Rovnosť osadenia dosky sa skontroluje vodováhou. Na dosku sa opäť pripevní spojovací prvok (na výšku dosky sa odporúčajú minimálne 3 ks) a na styčnú plochu dosky sa pred osadením opätovne nanesie po celej výške lepiaci tmel, prípadne lepiaca malta. Postup sa opakuje podľa potreby pri vytvorení celej deliacej konštrukcie. Následne sa styčné plochy jednotlivých dosiek v rohoch sprchovacieho kúta prekryjú hydroizolačnou hmotou, do ktorej sa vloží tesniaca páska, a prekryje sa vrstvou hydroizolačnej hmoty. Tým sa zabráni pretekaniu vody. Styčné plochy jednotlivých dosiek sa prekryjú 100 mm pásom sklotextilnej mriežky, ktorý sa zapracuje vrstvou lepiacej malty (tzv. výstužná vrstva).

Z polystyrénu možno postaviť napríklad steny kúpeľne. Sú odolné, teplé, vodotesné a pritom ľahké.

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++

čas: 3 dni

náklady: 1 032 €
(16 m2/80 mm)

ľudia: 1

obdobie: I – XII

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL (STENY 15,6 m2) 1 320 €

• tepelnoizolačná doska 1070 €
vodotesná Austrotherm Uniplatňa, rozmer dosky: 1 300 × 600 mm, 2 600 × 600 mm, hrúbky od 4 do 120 mm (107 €/ks pri hrúbke 80 mm)
• spojovacie prvky 20 €
napr. Austrotherm UNI, pozinkovaný prvok (2 €/ks)
 samorezné skrutky 3 €
• lepiaca malta 7 €
• lepiaci tmel 22 €
napr. Austrotherm PU – lepiaci tmel, spotreba: 400 g/m2, kartuša 310 ml (11 €/ks)
• hydroizolačný náter (membrána) 30 €
• tesniace pásy 20 €
• sklotextilná mriežka 4 €
• pásy so šírkou 100 mm
• tepelnoizolačné profily v tvare L alebo U 44 €
z Austrotherm Uniplatní hrubých 20 mm, na opláštenie potrubí, s rozmermi (L) od 2 600 × 150 × 150 mm do 2 600 × 200 × 400 mm (od 44 €/ks); resp. (U) od 2 600 × 200 × 200 × 200 mm do 2 600 × 300 × 600 × 300 mm (od 84 €/ks)
• vaňové elementy 74 €
opäť z Austrotherm Unipatne s rozmermi 730 × 600 mm (16 €/ks), resp. 1 770 × 600 mm, 2 100 × 600 mm (42 €/ks), hrúbka: 30 mm
• nastaviteľné podpery a podložky 26 €
podpery (nohy) pod vaňu z radu Austrotherm UNI (6 €/ks), podložky ∅ 38 mm, balenie 100 ks (4 €)

NÁRADIE A POMÔCKY

• ručná píla
• priamočiara píla
• okružná píla
• nízkootáčkové elektrické miešadlo
• plastová nádoba
• akumulačný skrutkovač
• murárska lyžica
• oceľové zubové hladidlo
• vidlicový kľúč č. 17

POSTUP PRÁCE

Z čoho zhotoviť priečku vo vlhkej miestnosti?

Na správny rozmer
Dosky režeme ručnou, priamočiarou či okružnou pílou. Môžeme ich lepiť na steny. 

Pripojenie k stene
Po naznačení priečky priskrutkujeme na vhodných miestach oceľové spojovacie prvky.

Spájanie susedných dosiek
Na „hranu“ do lepiacej malty (tmelu) osadíme špeciálne tvarovaný prvok. 

Dosku osadíme do spojovacieho prvku na doraz k osadenej doske. Na „hranu“ opäť nanesieme lepidlo. 

Viditeľné potrubia
Možno ich opláštiť profilmi v tvare L alebo U. Spájame ich podobne ako dosky. 

Prekrytie
Styčné plochy premostíme pásom sklotextilnej mriežky, ktorú vložíme do lepiacej malty. 

Dosky sú vodotesné, ale povrch treba pri vani zaizolovať hydroizoláciou a hydroizolačnými pásmi.

Obklad stien
Po vyschnutí a stvrdnutí hydroizolácie môžeme na druhý deň lepiť obklad bežným spôsobom. Foto Austrotherm

Viete, že…

… napriek tomu, že dosky sú vodotesné, vo vlhkých priestoroch pri vani a sprchovacom kúte ich treba celoplošne izolovať a v kútoch aj na styku s priľahlými konštrukciami je potrebné použiť hydroizolačné pásy? Pásy treba vložiť do vrstvy hydroizolačného tmelu a po pritlačení na pás ešte naniesť vrstvu tmelu.

Text Austrotherm, Stanislav Botur, Andrea Dingová
Foto, realizácia Austrotherm, isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 5/2018

  1. Fero says:

    Pozor na premrznutie steny pokial je vonkajsia stena nezateplena a su v nej instalacie vody

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje