spalna a pracovna v podkrovi
Galéria (12)

Spálňa a pracovňa v podkroví

Spálňu i pracovňu možno umiestniť pod strechou, lebo pre obidva priestory sú dôležité pokoj a súkromie. Preto sa tieto miestnosti situujú do tej časti podkrovia, ktorá je dostatočne izolovaná od kľúčových priestorov domu. Výška spálne a pracovne nemusí byť veľká, preto sa vtesnajú aj do najnižších zošikmení.

Galéria

podkrovie 42 big image
podkrovie 44 big image
podkrovie 46 big image
podkrovie 48 big image
Spálňa a pracovňa dokonca môžu byť súčasťou jednej podkrovnej miestnosti, v ktorej je tichšia a pokojnejšia časť vymedzená na spanie a viac preslnená časť s väčšími oknami na prácu.

Odporúčaná podlahová plocha pre spálňu s dvoma posteľami je minimálne 14 m2. Pri zošikmenom podhľade nad časťou pôdorysu sa odporúča zväčšiť podlahovú plochu na 17 m2. Ak však chceme v spálni umiestniť aj pracovný kút, musíme plochu spálne zväčšiť.Kút na spanie
Pri zariaďovaní spálne sa posteľ väčšinou umiestňuje pod zošikmenie. Inštaluje sa v pozdĺžnom smere zošikmenia ako pohovka alebo kolmo do priestoru, pričom hlava ležiaceho človeka bude pod zníženou časťou, ale iba za predpokladu, že minimálna výška tohto priestoru je taká, aby sa človek mohol na posteli posadiť, a neudrel si hlavu. Optimálna výška nadmurovky je aspoň 1 300 mm, lebo výška postele je okolo 400 mm a trup vzpriameného sediaceho človeka je vysoký do 880 mm. Ak má človek pri ležaní hlavu v zníženom priestore, potrebuje na sadnutie si na posteli výšku minimálne 900 mm. Ak je výška veľmi malá, pomôžu niektoré dôvtipné zariaďovacie prvky. Napríklad posteľ na kolieskach sa cez deň prisunie k najnižšiemu okraju zošikmenia a na noc sa vytiahne do priestoru s pohodlnejšou výškou. Ak sa posteľ vyklápa zo zatvorenej skrine, bude úplne nenápadná. Takisto nenápadne možno posteľ zabudovať do priestoru za väzným trámom, a tak sa dá zamaskovať jeho existencia pri zobytnení povaly, pri vstavbe do existujúcej strechy.

 
Minimálne priestorové parametre pri obvode zošikmenej konštrukcie krovu so sklonom strechy 45° a s výškou nadmurovky 1 100 mm, s možnosťou umiestniť lôžko v priestoroch spálne na obvode dispozície. Minimálne priestorové parametre pri obvode zošikmenej konštrukcie krovu so sklonom strechy 45° a s výškou nadmurovky 1 300 mm, s možnosťou umiestniť pracovný stôl v priestoroch spálne alebo pracovne na obvode dispozície.

Pracovný kút
Ani pracovný stôl nemusí byť umiestnený vo vysokom priestore, lebo výška pracovnej plochy sa pohybuje od 650 do 750 mm, celková výška sediacej osoby je približne 1 200 až 1 300 mm pri odporúčanej výške sedacej plochy asi 430 mm (pri práci, jedení) a pri priemernej výške temena hlavy človeka nad sedadlom do 880 mm. Pracovný stôl sa preto zmestí do priestoru so zošikmením pri výške nadmurovky od 1 100 do 1 300 mm alebo viac a pri optimálnom sklone strechy 35° až 45°. Pracovný kút bude veľmi príjemný, ak sa v jeho blízkosti navrhne zdroj prirodzeného osvetlenia – strešné okno alebo vikier, najlepšie umiestnený na jeho pravej strane tak, aby pracovný stôl nebránil prístupu k strešnému oknu alebo vikieru. Obidva spôsoby zaručia dostatočné osvetlenie pracovného stola.

Odkladací kút
Priestor so zošikmením sa dá účelne využiť na umiestnenie rozmanitého nábytku slúžiaceho na odkladanie, azda okrem šatníkov, ktoré musia mať výšku minimálne 1 600 mm a hĺbku 600 mm. Daným podmienkam najviac vyhovujú otvorené policové skrine, zásuvky, zatvorené skrinky na kolieskach na odkladanie rôznych predmetov, oblečenia, ale aj kníh či rozličného výstroja a pod. Nábytok sa musí prispôsobiť strešnému sklonu, preto sa väčšinou vyrába na mieru. Pred výberom nábytku si treba rozmyslieť, na aké účely sa bude využívať. Vhodné je skombinovať niekoľko druhov skríň a zatvorené skrine striedať s otvorenými policami.

Oddelený priestor na prácu a podnikanie

Ak je v podkroví dostatok miesta, je rozhodne lepšie oddeliť priestor na prácu od spálne.
Niektorí ľudia majú hlavné pracovisko doma a potrebujú pracovňu, ktorá by sa však nemala nachádzať v centre diania v dome. Podkrovie je na tento účel ideálne, lebo jeho umiestnenie prispieva k lepšej koncentrácii na prácu. Po skončení práce možno jednoducho zatvoriť dvere, zísť o niekoľko schodov nižšie a odpútať sa od pracovných starostí. Výborným riešením sú dve samostatné telefónne linky, jedna súkromná a druhá pracovná, ktorá zvoní len v pracovni. Vďaka tomu možno prežívať večery v pokoji a súkromí.

 
Dve úrovne medzipodlažia s galériou sú prerušené otvorom v podlahe, aby mohlo svetlo zo strešného okna prenikať do nižšieho podlažia. Spálňa v priestore pod hrebeňom strechy s čiastočne priznanou konštrukciou krovu a klieštinami je priamo prístupná zo schodiska z nižšieho podlažia, napríklad z pracovne.

V nízkom priestore pri obvode dispozície s výškou nadmurovky 0 až 1 100 mm a sklonom strešných rovín menším ako 45° sa človek vysoký 1,8 m môže postaviť do vzdialenosti až 2 m a viac od obvodovej steny, minimálnu svetlú výšku 2 500 mm dosiahne vo vzdialenosti 2,6 m od obvodovej steny a minimálnu podchodnú výšku 2 100 mm dosiahne vo vzdialenosti 2,3 m od obvodovej steny.


Obr.: Priestor pracovne s vhodnými svetelnými pomermi. Pracovať v byte znamená vyčleniť buď pracovný kút v rámci priestoru s inou funkciou, alebo mať k dispozícii dobre presvetlený samostatný priestor – pracovňu s pracovným stolom, miestom pre počítač s možnosťou pripojenia na internet a s úložnými priestormi, s priestorom na posedenie a relax. Pracovňa na fotografii má všetky spomenuté parametre.

Veľký obstavaný priestor, ktorý vznikne pri výške nadmurovky nad 1 300 mm a sklone strechy väčšom ako 45°, možno využiť aj iným zaujímavým spôsobom. V spálni alebo pracovni pre rodičov sa dá vytvoriť medzistrop, akúsi galériu so zábradlím a s podchodnou výškou minimálne 2 100 mm (menšou, ako je odporúčaná výška 2 500 mm). Toto medzipodlažie bude vlastne súčasťou priestoru spálne a môže slúžiť ako pracovný kút oddelený od spálne medzistropom, ako relaxačný kútik – čitáreň s knižnicou pre rodičov alebo posilňovňa –, ktorý veľmi rafinovane je aj nie je súčasťou priestoru spálne. Určite však jeden z partnerov, práve používajúci pracovný stôl, nebude vyrušovať druhého, oddychujúceho dolu v spálni. A navyše z pracovne situovanej priamo pod hrebeňom, v najvyššej polohe rodinného domu, môže byť nádherný výhľad do okolitej krajiny. Na zasklenie takéhoto priestoru možno použiť strešné okná, vikiere alebo aj zasklený hrebeň strechy.


Obr.: Samostatný priestor na prácu, ateliér, obzvlášť vhodný pre podkrovné priestory, so špecifickou tvorivou atmosférou.

Zdroj: Podkrovia, JAGA GROUP 2005

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.