Oprava schodísk

oprava schodisk

Poruchy povrchov schodiskových konštrukcií sa vyskytujú veľmi často a sú sprievodným znakom používania schodísk. Schodiská možno opravovať, vymieňať jednotlivé stupne alebo celé ramená, prípadne do stavby pridávať nové schodiská.

Drobné poškodenia
Pred opravou schodiska treba správne identifikovať primárnu príčinu poruchy (napríklad poruchu základov budovy), vrátane jej aktívnosti, odstrániť ju a až potom riešiť sekundárnu poruchu (napríklad prasknutý schodiskový stupeň). Na opravu drobných poškodení schodiskových stupňov (napríklad na odlomené či vyštrbené hrany) môžeme použiť umelý kameň, vysokopevnú maltu alebo epoxidové živice. Pred realizáciou povrch poškodených stupňov zdrsníme osekaním alebo frézovaním. Po očistení a navlhčení na povrch nanesieme vrstvu vybraného materiálu, ktorý sa po stvrdnutí kamenársky opracuje (obrúsi). Ak je poškodenie veľmi hlboké, môžeme materiál nanášať po vrstvách. Vyšliapané alebo poškodené miesto schodiskového stupňa odfrézujeme (vysekáme) do hĺbky niekoľkých centimetrov. Do vzniknutého žliabku osadíme kamenársky alebo stolársky zhotovenú vložku z kameňa, alebo dreva rovnakého druhu, štruktúry a farby. Vložka musí byť čo najtesnejšia a vsadíme ju do cementového alebo epoxidového či iného podobného tmelu.

Drevené vyšliapané stupne vyrovnávame zmesou epoxidovej živice a pilín alebo ešte lepšie drevenými plombami. Tmeliacu zmes nanášame v tenkých vrstvách. Pri dobrej voľbe plniva a kvalitnom odbornom opracovaní možno dosiahnuť takú kvalitu nového povrchu stupňov, ktorú možno porovnať s kvalitou pôvodného povrchu. Technológiou plombovania sa však dosahujú podstatne lepšie estetické výsledky.

Obloženie doskami
Na schodiskách, pri ktorých možno zvýšiť úroveň podest, sa stupne obkladajú doskami. Používajú sa kovové, terazzové, kamenné a iné dosky, ktorými sa obkladajú stupnice alebo podstupnice. Dosky sa ukladajú na jemnú cementovú maltu alebo tmel na vopred očistené a navlhčené stupne. Tiež sa môžu k stupňom dodatočne pripevniť. Po obložení všetkých stupňov sa primeranou úpravou zvýši úroveň podláh na podestách tak, aby sa nenarušila plynulosť pohybu po nových, obložených schodoch.
–>
Drevený obklad
Pri drevenom obklade používame skrutky a lepidlá. Ak chceme namontovať obklad stupnice esteticky, nemali by byť viditeľné hlavičky skrutiek. Je to dôležité najmä pri drahších a exkluzívnejších interiéroch. Na dosiahnutie neviditeľného spojenia sa predáva špeciálny spojovací materiál. Súprava schodiskových skrutiek na neviditeľné spájanie dreva a betónu je vhodná na spájanie dreva a betónu, pričom spoj nie je viditeľný zo žiadnej strany. Súprava obsahuje objímky z plastu s priemerom 14 mm, ktoré sa vkladajú do drevených dosiek obkladu, pozinkované schodiskové skrutky a nylonové rozperky (hmoždinky) do betónu. Na uľahčenie práce súprava obsahuje aj značkovacie kolíky, špeciálny vrták do dreva a uťahovacie náradie schodiskových skrutiek.

Montáž
Na nylonové rozperky vyvŕtame do betónu 40 mm hlboké diery s priemerom 8 mm, v ktorých budú neskôr uložené skrutky držiace obklad. Vložíme a zatlčieme do nich rozperky. Na prenesenie polohy dier na obkladovú dosku vložíme do zatlčených rozperiek značkovacie kolíky. Treba ich mať toľko, aby sme mohli preniesť miesta všetkých dier na drevenú dosku naraz. Potom priložíme drevenú obkladovú dosku tak, ako ju chcem namontovať a ľahkým tlakom zhora sa na nej zospodu zatlačia hroty značkovacích kolíkov – miesta na vyvŕtanie dier. Aby spoj bol pevný, pri vŕtaní dier musíme dodržať presnú hĺbku (20 – 21 mm), čo umožňuje špeciálny vrták s prstencovým hĺbkovým dorazom. Do diery v obkladovej doske vložíme plastovú objímku (protirozperku). Pred vkladaním do diery ju zľahka natrieme lepidlom na drevo. Teraz do nylonových rozperiek zaskrutkujeme skrutky. Potom priložíme dosku s plastovými objímkami ku schodiskovej stupnici, nasadíme ju na skrutky a úderom kladiva, resp. pomocou stolárskych svoriek alebo iného upínacieho prostriedku ju pripevníme k betónovému schodu.

Podobným spôsobom môžeme v prípade drevených schodísk pripevniť drevenú stupnicu na drevenú schodnicu. Pri montáži postupujeme podobne ako v predchádzajúcom prípade, s tým rozdielom, že plastové objímky umiestňujeme do podkladu a skrutky zavŕtame do stupnice (resp. obkladovej dosky).

Opravy hrán
Neodporúčame používať maltu, ale tmely. Pri lepených povrchoch nášľapné hrany povlečených schodov obrubujeme gumou alebo PVC, ktoré sú z bezpečnostných (protišmykových) dôvodov ryhované. Hrany drevených stupňov môžeme obložiť prilepením alebo priskrutkovaním lišty z tvrdého dreva. Demontovateľné podlahy je vždy potrebné kotviť, pretože inak môže veľmi ľahko prísť k úrazu šmyknutím sa aj s povlakom.

Betónové schody
Betónové schody možno vyrobiť v rozličných tvaroch a možno ich zakomponovať takmer všade, v interiéri i v exteriéri. V rodinných aj v bytových domoch musí byť šírka schodiskového ramena najmenej 800 mm, aby sme po ňom mohli premiestňovať aj nábytok. Lepšie je urobiť schody širšie, 1 250 mm, ako je to vo výškových obytných domoch. V jednom schodiskovom ramene by nemalo byť viac ako osemnásť stupňov, potom musia byť schody prerušené odpočívadlom. Odpočívadlo – rovná plošina umožňuje postáť a vystriedať nohu, ktorou vykračujeme. Podľa smeru zatáčania schodiska pri chôdzi nahor rozlišujeme ľavotočivé, pravotočivé a priame schody. Pohodlné a pritom dostatočne strmé je schodisko so sklonom 30°, strmé schodiská majú stúpanie 35° až 45°.

Dôležité sú rozmery stupňa. Dvojnásobok výšky stupňa plus šírka stupňa sa musí rovnať priemernej dĺžke kroku (63 cm). Pri navrhovaní rozmerov si jednu z hodnôt (šírku alebo výšku) zvolíme, druhú vypočítame.
Cena za schody so 16 stupňami je aj s prácou je okolo 550 eur, svojpomocne okolo 300. Zvyčajne sa používajú betóny triedy C30/37 s oceľovou výstužou. Betón musí zrieť asi mesiac a schody vtedy nemožno zaťažovať. Betónové schody možno kúpiť aj ako prefabrikáty – samostatné schodiskové ramená, priame alebo točité a hneď po osadení ich možno využívať.

Schody v záhrade

Dobré schody asi najviac ocenia ľudia z horských oblastí, čo každý deň musia zdolávať svahovitý terén. Niektoré záhrady sú na svahoch so sklonom miestami až 45°. Pre bezpečný pohyb po záhrade a z dôvodu dostupnosti je potrebné terasovať pozemok a zhotoviť schody, ktoré by umožňovali prekonávanie výškového rozdielu terénu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteZo začiatku po kúpe pozemku vystačíme len s úpravou terénu a vytvorením nášľapných plôch, ktoré sa spevňujú drevenou doskou a železnými tyčami (roxormi) nabitými do zeme.

Oceľové schody
Ďalšou možnosťou je ísť na šrotovisko a poobzerať sa po starších oceľových schodoch. Výhodou je, že schody možno v záhrade v prípade potreby premiestniť. Oceľové schody môžeme umiestniť pri oporných múroch terás na prekonávanie výškových rozdielov.

Betónové schody

Môžeme sa rozhodnúť pre výstavbu betónových schodov, ktoré sú spoľahlivé a majú dlhú životnosť. Schody možno vyrobiť v svojpomocne zhotovenej forme a následne ich osadiť v teréne.
Na zhotovenie schodov môžeme využiť betónové tvárnice strateného debnenia (H-tvárnice) so šírkou 30 a 40 cm. Pomocou nich možno zhotoviť jednoduché schody so šírkou približne 45 cm.

Postup

Po vytýčení začneme s postupným osadzovaním jednotlivých betónových tvárnic, a to od najnižšieho schodu postupne až nahor.

Práca pozostáva z úpravy terénu, osadenia tvárnice, jej vyrovnanie do vodorovnej polohy (s miernym sklonom, aby na schodoch nestála voda).

Vyššiu tvárnicu prednou hranou kladieme na nižšiu. K stene osadenej tvárnice vbijeme železné tyče (roxor s dĺžkou asi 50 cm), aby schody boli stabilnejšie (napr. proti posunu, sadaniu či podmytiu schodov).
Takto osadené schody vyplníme betónom a necháme ho stvrdnúť. Výstavba ponecháva majiteľovi voľnosť postupne sa rozhodovať, kde urobiť rozšírený schod a kde odpočívadlo. Nie je nutné postaviť dlhé schodisko naraz. Výstavbu si môžeme naplánovať na etapy, pretože práca v strmom svahu je namáhavá a terén je zložitý z hľadiska prísunu materiálu a miešania betónu, najmä ak v záhrade nemáme zavedenú elektrinu.

Schody zo starých stoličiek
Záhradné plastové stoličky sa po pár rokoch polámu. Možno ich vyhodiť, patrilo by sa odniesť ich na zberný dvor alebo ich možno opäť využiť. Dôvtipný nápad je urobiť zo stoličiek schody. Nohy stoličiek sú zakopané hlbšie v zemi. Pôsobia ako kotvy a schody sa vo svahu neposúvajú. Držia už štvrtý rok. Sú v tieni a v zemi. Ultrafialové žiarenie ich nepoškodzuje tak silno, ako keď stáli na pôvodnom mieste na slnku.

Text: Ing. Oto Makýš, PhD, Ing, Ján Maškulka, Ing. Vladimír Institoris
Foto a kresby: autori, Ing. Jarmila Kubišová, Barvy Tebas, Best, Devi, Quick Step, Presbeton Nova, Rehak Paving, Siemens, Wurth, archív JAGA
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.