Farby v záhrade

farby v zahrade

Funkčnosť a kompozíciu záhrady ovplyvňuje umiestnenie a prepojenie jednotlivých stavieb, prvkov a výsadieb. Špecifickú atmosféru záhrady – jedinečný dojem z nej, náladu zákutí, pôsobenie výsadieb – vytvárajú použité farby. Využitím farieb a ich kombinácií v záhrade môžeme vyvolať dojem vážnosti a dôstojnosti (tmavšie farby ihličnanov i kombinácia s bielou), veselosti a optimizmu (využitím žltých a oranžových tónov), ale aj modernosti (šokujúcimi farebnými kombináciami s väčším využitím kontrastu).

Pôsobenie farieb v záhrade má dve roviny. Je to jednak farebnosť použitých stavebných (neživých) materiálov,  jednak čiastočne stála alebo počas vegetačného obdobia premenlivá farebnosť (živých) drevín a rastlín, kvetov a trávnika. Jedinečnosťou záhradnej kompozície je to, že máme k dispozícii rastlinný materiál – kvitnúce stromy, kríky i kvety, ktoré kvitnú v rôznom čase rôznymi farbami, čím sa farebnosť počas vegetačného obdobia mení a záhradná kompozícia oživuje.

Charakteristika a delenie farieb

Farba je psychofyziologický vnem, vyvolaný vstupom svetla určitej vlnovej dĺžky – farebným podnetom – do oka. Farebné vnemy vyvoláva elektromagnetické žiarenie viditeľnej časti spektra z intervalu vlnových dĺžok približne 380 – 780 nm. Vnemy vyvolané svetlom odlišných vlnových dĺžok sa vnímajú ako farebne odlišné.

Farba svetla vychádzajúceho z primárneho svetelného zdroja – slnka, je určená jeho spektrálnym zložením – škálou vlnových dĺžok. Slnečné svetlo je biele a prechodom cez optický hranol (alebo vodné kvapky pri dúhe) sa rozkladá na viditeľné farebné zložky – spektrálne farby s príslušnými vlnovými dĺžkami.

Podľa farebnosti farby delíme na chromatické – žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, fialová a achromatické – biela, sivá, čierna (tie, ktoré majú farebný tón, sa označujú ako pestré – chromatické – a tie, ktoré farebný tón nemajú, ako nepestré – achromatické).

Trvalkový záhon v teplých farbách
Helénium – Helenium hybridum ´Waltraud´                      
Fakľovka – Knipholia uvaria ´Royal Standard´           
Ľaliovka – Hemerocalis x hybrida ´Sammy Russel´        
Mak východný – Papaver orientale
Rudbekia – Rudbeckia fulgida ´Goldsturm´                       Kráska – Coreopsis verticillata


Piesková (okrová) farba prírodného kameňa spolu so štrkom pôsobí nevýrazne, preto ju dopĺňa farebne kontrastná vegetácia.

Vnímanie farieb

Farby pôsobia emocionálne, ovplyvňujú naše city, vyvolávajú alebo ovplyvňujú náladu človeka. Ak človek tvorí záhradu sám, môže s nimi premyslene pracovať vo svojom okolí tak, aby vyvolali určitú náladu a vytvorili osobitú atmosféru celku i scenérií.

Podľa psychologického pôsobenia rozlišujeme teplé (žltá, oranžová, červená) a studené farby (zelená, modrá, fialová), podľa svetlosti, resp. svietivosti na svetlé (žltá, oranžová, červená, biela) a tmavé (zelená, modrá, fialová, čierna, sivá).

V exteriéri vnímame farby pomocou prirodzeného denného svetla, pochádzajúceho zo slnka, ktoré obsahuje všetky farby spektra. Svetlo zo zdroja, ktoré dopadá na predmet, a svetlo odrazené od predmetu spravidla nemajú rovnaké zloženie (lebo povrch predmetu môže časť elektromagnetických vĺn v rôznej miere pohltiť), predstavujú odlišné farebné podnety, a preto sa rozlišuje farba svetla a farba predmetu.

Ostwaldov farebný kruh

Vnímaná farba závisí predovšetkým od spektrálneho zloženia svetla vstupujúceho do oka, teda od rozloženia svetelnej energie na jednotlivé vlnové dĺžky. Skúmaním spektrálnych farieb, ktoré vznikajú prechodom bieleho slnečného svetla cez sklený hranol, sa z fyzikálneho hľadiska zaoberal už Isaac Newton, ktorý ich rozdelil na základné a zmiešané, a zostavil farebný kruh.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteTeóriu farieb a ich vzťahov rozpracoval aj nemecký vedec Ostwald. Podľa nej sa farby delia na základné (primárne) – červenú, žltú a modrú, zmiešané (sekundárne) – vytvorené zmiešaním susedných farieb (červená so žltou vytvorí oranžovú, žltá s modrou zelenú, modrá s červenou fialovú) a doplnkové (komplementárne), ležiace v kruhu oproti sebe. Doplnkovými sú dvojice farieb, ktoré vyvolávajú v pozorovateľovi príjemný pocit. Sú to červená so zelenou, žltá s fialovou a modrá s oranžovou. Avšak aj farby, ktoré nie sú doplnkové, môžu za určitých okolností či podmienok vytvoriť pôsobivé kombinácie.

–>

Pôsobenie farieb

Farba podporuje, zmierňuje aj vyvoláva vášne, a preto jej človek prisudzuje vnútorný obsah. Výber farby predmetov, objektov i výsadieb v našom okolí ovplyvňuje životné prostredie, lebo farba pôsobí na náladu pozorovateľa. Estetická a psychologická pôsobivosť farebných efektov vychádza buď z využitia rovnakosti farby, alebo z použitia farebnej rôznosti – teda zostavy viacerých farieb.

V kompozícii záhrady sa pôsobenie farieb líši podľa toho, či ide o teplé, alebo studené farby, a podľa ich kombinácií. Rozlišovanie farieb (napr. na teplé a studené) nemá len psychologický podklad pôsobenia na človeka, ale jeho podstata tkvie v dlhodobej fyzickej skúsenosti: teplé farby sú farbami ohňa (pôsobia živo, dynamicky), studené farby sú farbami vody, snehu, zimy (pôsobia chladno, nehybne, staticky).

Teplé farby

Teplé farby vystupujú do popredia v priestore, upútavajú pozornosť, prvky teplých farieb pomáhajú pri orientácii v priestore:
• žltá je farbou slnečného jasu, symbolizuje božskú múdrosť, je farbou zrelosti (obilie), doplnkovou farbou k nej je fialová, s ktorou dobre ladí,
• oranžová je farbou ohňa, tepla, pohody, priťahuje pozornosť bez agresivity, doplnková farba k nej je modrá,
• červená je farbou krvi, vášne, tvorivej sily, zapadajúceho slnka; je to slávnostná farba, priťahujúca pozornosť, zvýrazňujú ju biela a žltá, doplnková farba je zelená.

Studené farby

Studené farby v kompozícii ustupujú do úzadia (oproti teplým a svetlým farbám), sú preto vhodným pozadím pre takmer každú farbu dominantného prvku:
• fialová je farbou vážnosti, je znepokojujúca, symbolizuje sen, únavu, rozchod, je príjemná v menšom množstve, doplnková (kontrastná) farba je žltá aj oranžová,
• modrá je farbou diaľky, mora (vody, vzduchu), symbolizuje vernosť, túžbu; je to farba pre oddych, z chromatických farieb je najmenej jasná, je farbou pozadia, vytvára dojem hĺbky priestoru; doplnková farba je oranžová, žltá,
• zelená je príjemnou, pokojnou farbou nádeje, jari, mladosti a neskúsenosti, prameň sily a symbol dôvery a hojnosti, nesmrteľnosti a víťazstva; v prírode je farbou živej vegetácie a tvorí prirodzenú protiváhu teplých farieb, studené sú aj odtiene zelene; doplnkovou farbou je červená.

Ďalšie farby

Okrem spektrálnych farieb (rozloženého slnečného svetla) nás obklopujú aj rôznym spôsobom zmiešané a achromatické farby, ktoré sa vyskytujú v prírode a používajú v praxi. Patrí medzi ne:
• ružová, symbolizuje nežnosť, mladosť, sviežosť, radosť a možno ju spájať s červenou, bielou, blankytnou modrou,
• hnedá, zaraďujeme ju k tmavým farbám, ale pôsobí príjemne, lebo obsahuje teplé červené tóny; je farbou úrodnej pôdy a jesene; dá sa dobre kombinovať s červenou, oranžovou, žltou, ale aj zelenou, bielou a modrosivou,
• biela, je farbou ľahkosti a vzdušnosti, symbolizuje nevinnosť, čistotu, mier, pravdu; je to výrazná farba aj pri ďalekých pohľadoch, aj výraznosť ostatných farieb sa v jej susedstve zvýši, dá sa kombinovať prakticky s každou farbou, najmä so sýtymi tónmi,
• čierna, je farbou vážnosti, skazy, neznáma, skľúčenosti, symbolizuje smrť; dá sa kombinovať s tmavými odtieňmi pestrých farieb, ale aj s bielou, sivou, žltou, oranžovou, červenou a modrou,
• sivá, symbolizuje vážnosť, pokoj, rezignáciu, pôsobí nevtieravo; dá sa kombinovať s lomenými odtieňmi pestrých farieb, s čiernou i bielou.

Text: Ing. Ľubica Lešinská, PhD.
Foto a kresby: autorka
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.