Ako si vytvoriť minijazierko na balkóne

03.08.2016
Ako si vytvoriť minijazierko na balkóne

Táto malá vodná plocha, najmä keď je spestrená fontánkou alebo vodnou kaskádou, zvlhčí a osvieži balkónový priestor, čo oceníme najmä počas horúcich letných dní. Realizácia a údržba minijazierka pritom nie sú náročné ani drahé.

Podmienky umiestnenia jazierka

Na balkóne:

• dôležité je zistiť si nosnosť balkóna, najmä toho vysunutého; z tohto hľadiska sú únosnejšie zasunuté balkóny – lodžie;

• na balkónoch s malou nosnosťou môžeme umiestniť minijazierko v podobe ľahkého hlbšieho plastového kvetináča alebo misy, ktoré vysadíme rastlinami nenáročnými na hĺbku vody;

• bezpečnejšie je umiestniť nádobu s jazierkom bližšie k stene domu, čím zmenšíme zaťaženie balkóna.

Na terase:

• terasy majú obyčajne pevnejšie základy ako balkón, takže tu si často môžeme dovoliť aj väčšie jazierko v ťažšej nádobe s rôznymi efektmi, ako je fontánka, malá vodná kaskáda či figurálna plastika;

• na terase môže byť jazierko dokonca zakomponované i medzi ďalšie rastliny vytvárajúce zelené zákutie;

• keďže terasa má obyčajne väčšiu plochu, niektorá jej časť býva lepšie a dlhšie oslnená a v závetrí – tam sa bude jazerným rastlinám dariť najlepšie;

• ak jazierko bude prirodzeným pokračovaním terasy, je ideálne zakomponovať ho priamo do terasového plató alebo vedľa zostupu do záhrady, kde podľa výškového rozdielu medzi terasou a záhradou môžeme vytvoriť buď jednoúrovňové jazierko, alebo aj originálne kaskádové jazierka s tečúcou či padajúcou vodou; takéto, často už stavané jazierko má základy v pevnej zemi, a preto nie je limitované hmotnosťou, môžu sa v ňom uplatniť aj bohatšie rastlinné kompozície; výhodou takéhoto hlbšieho jazierka je, že v ňom môžeme bez obáv prezimovať i väčšinu vysadených rastlín.

Minijazierko na balkóne

Na strešnej terase:

• aj tu musíme brať do úvahy strešnú nosnosť, ktorá je však tiež obyčajne väčšia ako pri vysunutých balkónoch;

• čo sa týka oslnenia, tu zrejme bude slnka vždy dosť;

• určitým problémom môže byť vietor, ale keďže jazierko zvyčajne umiestňujeme do blízkosti posedenia, určitá veterná zábrana tu už pravdepodobne bude inštalovaná, a to buď pevná, alebo vytvorená rastlinnou zástenou, ktorá potom s jazierkom dokáže vytvoriť príjemný relaxačný zelený kútik.

Výber rastlín a substrát

Rastliny kupujeme najlepšie už vysadené vo vodných košíkoch, do jazierka ich môžeme umiestňovať okrem zimy skoro celú vegetáciu. Je dobré, keď sú už dorastené a keď majú puky, vtedy ich môžeme lepšie posúdiť a po umiestnení do jazierka sú schopné okamžite plniť dekoratívnu funkciu.

Vodné rastliny sú v nárokoch na živiny zo substrátu veľmi skromné. Živiny totiž najviac odoberajú práve z vody, ani tá však nesmie byť veľmi výživná, lebo tým by sa zasa podporoval rast nepríjemných rias. Lepší je chudobnejší substrát, vhodná je pôda z výkopovej spodiny alebo ílová pôda, ktorá dokáže viazať nadbytok živín z vody, prípadne si zakúpime substrát na vodné rastliny.

V žiadnom prípade nesadíme do záhradnej pôdy, ktorá je zásobárňou živín. Keď náhodou treba niektorú z rastlín podporiť v kvitnutí, pichneme do substrátu špeciálnu hnojivú tyčinku, ktorá živiny uvoľňuje postupne.

Minijazierko na balkóne

A čo chov drobných živočíchov?

Chovať drobné živočíchy je v minijazierku trochu problematické, pretože teplota vody v ňom veľmi kolíše. Možno by tam prežili nejaké žabky alebo akváriové rybičky typu labyrintiek, ktoré bežne žijú na ryžových poliach a ktoré nám môžu vychytať aj prípadné vyliahnuté komárie larvy.

Minijazierko na balkóne

Výsadba vodného košíka

1. krok – vystlanie košíka netkanou textíliou
2. krok – naplnenie košíka ťažšou ílovou pôdou bez organických prímesí; možno pridať špeciálne hnojivo
3. krok – vysadenie rastliny do substrátu a jeho utlačenie
4. krok – na povrch substrátu nasypeme 2-centimetrovú hrubú vrstvu štrku proti víreniu bahna a zakaleniu vody
5. krok – uloženie vysadeného košíka na dno jazierka – po vysadení rastlinu dôkladne zalejeme, hlbokokoreniace rastliny ukladáme na dno postupne: najprv košík podložíme tehlou, aby bol asi len 5 cm pod hladinou, a keď začne rastlina rásť, ponoríme ju do potrebnej hĺbky

V čom a ako vytvoriť minijazierko

Ak si jazierko na balkóne vytvárame prvýkrát, najprv sa musíme trochu zorientovať. Preto začneme tým najjednoduchším spôsobom a skúsime založiť jazierko v bežných nádobách, ktoré máme poruke. Môže to byť nepotrebná detská vanička, plastová prepravka alebo vedro či drevená debnička vyložená nepriepustnou fóliou.

Do týchto nádob môžeme vysádzať vodné rastliny trojakým spôsobom:

1 Ak rastliny vysádzame do spoločného substrátu umiestneného na dne nádoby, musíme počítať s tým, že:

• vysádzanie bude síce jednoduchšie, ale korene sa vzájomne spletú a nebude sa dať s nimi manipulovať pri presádzaní či zazimovaní;

• bude problematické vysádzať do jednej spoločnej nádoby rastliny vyžadujúce rozdielnu výšku stĺpca vodnej hladiny nad koreňmi;

• tiež ťažšie obmedzíme rast agresívnejších, bujne sa rozrastajúcich rastlín;

• v malej nádobe nebudeme môcť vytvoriť pre každú z rastlín špeciálny substrát, ak ho náhodou potrebuje.

2 Rastliny však môžeme vysádzať aj oddelene do tzv. vodných košov. Až potom ich ponoríme a vhodne rozmiestnime vo vode v nádobe. Ak má košík veľké otvory, tak ho najprv zvnútra vyložíme netkanou textíliou a až na ňu dáme substrát, do ktorého zasadíme rastlinu. Namiesto vodného koša môžeme rozstrihať aj jutové vrece na väčšie štvorce, dať doň príslušný substrát, vysadiť rastlinu a potom všetko opatrne zviazať do balíčka a umiestniť na dno nádoby. Oba tieto spôsoby majú viacero výhod:

• každú rastlinu môžeme vysadiť do iného, pre ňu najvhodnejšieho substrátu;

• ak rastliny vysádzame do košíkov, nezabudnime na povrchu substrátu vytvoriť asi 2-centimetrovú vrstvu stredne veľkých kamienkov, ktoré zabránia rozvíreniu substrátu vo vode;

• rastliny, ktoré potrebujú plytšiu vodu, podložíme (vysadené v koši) tehlou;

• bujnejšie rastliny sú vo svojom raste košíkom obmedzené, teda neutláčajú ostatné jedince;

• korene sa vzájomne nespletú.

3 Ak použijeme len plávajúce rastliny, tak ich bez substrátu jednoducho pustíme na vodnú hladinu.

Minijazierko na balkóne

Zakladanie vodnej záhradky

1. krok – vyberieme vhodnú vodonepriepustnú nádobu odolávajúcu počasiu, korózii a z nejedovatého materiálu

2. krok – nádobu umiestnime na slnečné miesto a čiastočne ju naplníme vodou

3. krok – umiestnenie rastlín do jazierka koreniacich v hlbokej vode – ak je odporúčaná hĺbka vysádzania viac ako 15 cm, výsadbový košík podložíme tehlou a dovtedy necháme rastlinu v plytkej vode, kým jej začnú rásť nové listy

4. krok – umiestnenie plytkokorenia­cich rastlín – v hlbších nádobách ich natrvalo podložíme tehlami tak, aby boli v odporúčanej hĺbke vody

5. krok – po dokončení výsadby jazierka, a keď sa rastliny ujmú, postupne dolievame vodu; ak v jazierku chceme chovať rybičky, tak ich doň vpúšťame až mesiac po napustení jazierka

Minijazierko na balkóne

Dobrá rada
Nádoby s neestetickým zovňajškom môžeme obložiť slamenou alebo trstinovou rohožou alebo drevenými doštičkami.Minijazierko na balkóne

Jazierko I – zimovanie v teple

Nádoba: kruhová misa, priemer 50 cm, hlboká 20 cm; výška vodného stĺpca 15 cm
Rastliny: 1 – 3 ks eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes),
2 – 2 ks minilekno (Nymphaea tetragona)
Umiestnenie: na slnečný balkón, vodný hyacint zimujeme v teple

Minijazierko na balkóne

Jazierko II – domáce rastliny

Nádoba: kruhová keramická misa, priemer 70 cm, hĺbka 50 cm; výška vodného stĺpca 20 až 40 cm
Rastliny: 1 – 1 ks truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris), 2 – 1 ks vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria), 3 – 1 ks šípovka širokolistá (Sagittaria latifolia),
4 – 1 ks leknovec štítnatý (Nymphoides peltata), 5 – 1 ks rezavka aloovitá (­Stratoides aloides)
Umiestnenie: rastliny v nádobe treba umiestniť tak, aby vysoké boli vzadu a nízke v popredí; vhodné na pevnejší balkón i terasu; sú to domáce rastliny, takže s ich prezimovaním by nemali byť problémy

Minijazierko na balkóne

Jazierko III – zmes domácich a teplomilných rastlín

Nádoba: drevený vodonepriepustný sud, priemer 70 cm, výška 60 cm; výška vodného stĺpca 30 až 50 cm
Rastliny: 1 – 3 ks okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), 2 – 1 ks kosatec Kaempferov (Iris ensata), 3 – 1 ks kosatec žltý (Iris pseudacorus), 4 – 1 ks šípovka širokolistá (Sagittaria latifolia), 5 – 2 ks klasovník (Aponogeton distachyus)
Umiestnenie: na pevnejší balkón a terasu; chúlostivú katalku vyžadujúcu zazimovanie možno nahradiť žabníkom skorocelovým (Alisma plantago aquatica)

Minijazierko na balkóne

Jazierko IV – domáce rastliny

Nádoba: dekoratívny betónový hrant vysoký 60 cm, pôdorys 90 × 120 cm; výška vodného stĺpca 10 až 50 cm
Rastliny: 1 – 1 ks pálka úzkolistá (­Typha angustifolia), 2 – 1 ks mäta vodná (Mentha aquatica), 3 – 3 ks veronika potočná (Veronica beccabunga),
4 – 1 ks ježohlav vzpriamený (Sparganium erectum), 5 – 2 ks záružlie bahenné (Caltha palustris), 6 – 1 ks lekno ’Rosennymphe‘, 7 – 1 ks pontedéria srdcovitá (Pontederia cordata),
8 – 2 ks nezábudka bahenná (Myosothis palustris), 9 – 1 ks rezavka aloovitá (Stratoides aloides)
Umiestnenie: na terasy a pevné balkóny, lepšie lodžie; kvitne celé vegetačné obdobie a všetky rastliny sú odlolné proti zime

Minijazierko na balkóne

Jazierko V – okrem čarodejky sú rastliny odolné proti zime

Nádoba: štvorcové jazierko vysoké 40 cm, pôdorys 90 × 90 cm; výška vodného stĺpca 30 cm
Rastliny: 1 – 3 ks čarodejka žltá (Mimulus luteus),
2 – 3 ks pálka najmenšia (Typha minima), 3 – 3 ks čerkáč (Lysimachia nummularia),
4 – 1 ks lekno ’Froebelii‘
Umiestnenie: na pevnejšiu terasu; letnička čarodejka kvitne celé leto, ak odstránime odkvitnuté kvety

Minijazierko na balkóne

Jazierko VI – teplomilné rastliny

Nádoba: vodonepriepustný balkónový hrantík, dĺžka
80 cm; výška vodného stĺpca 10 cm
Rastliny: 1 – 2 ks minilekno (Nymphaea tetragona),
2 – 1 ks klasovník (Aponogeton distachyus), 3 – 7 ks piscia (Pistia stratiodes)
Umiestnenie: uchytenie na zábradlie; rastliny sú nízke, takže im neprekáža vietor, kvitnú celé leto; na zimu treba hrantík dať do teplej miestnosti

Minijazierko na balkóne

Jazierko VII – vodný hyacint treba zimovať v teple

Nádoba: vodonepriepustný betónový hrantík, dĺžka 100 cm; vodný stĺpec 10 cm
Rastliny: 1 – 8 ks eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes), 2 – 3 ks nezábudka bahenná (Myosotis palustris), 3 – 3 ks hladinovka plavúňovitá (Hydrocleys nymphoides)
Umiestnenie: vhodné na terasu a pevný balkón; na plnom slnku krásne kvitnúca výsadba; vodný hyacint musíme prezimovať v teple a pri dobrom svetle 

Ošetrovanie minijazierka

• Keďže jazierko je vystavené slnku a vetru, treba doň častejšie dopĺňať odparenú vodu.

• Niektoré kvitnúce rastliny dobre reagujú na podporu kvitnutia prihnojením tyčinkovým hnojivom zapichnutým do substrátu.

• Ak sa niektoré rastliny príliš rozrastú, treba ich zriediť, aby neutláčali ostatné a aby každá z rastlín mohla naplno rozvinúť svoju krásu.

• Dlhé kvitnutie podporíme tak, že budeme sústavne odstraňovať odkvitnuté kvety.

Prezimovanie rastlín

• Keramické porézne nádoby cez zimu obyčajne nasiaknu vlhkosťou a môžu prasknúť, takisto aj mrazuvzdorné, ak sú ich steny kolmé (rozpínajúci sa ľad ich roztrhne); zimu „prežijú“ len nádoby so šikmými stenami, po ktorých ľad môže vystúpiť nahor.

• Ak sme vysadili do jazierka len mrazuvzdorné rastliny a nádoba má šikmé steny, prežije našu miernu zimu aj s rastlinami.

• Ak však vysadíme aj teplomilné rastliny, tak buď celé jazierko premiestnime do verandy, pivnice či garáže, alebo z neho vyberieme rastliny aj s vodným košíkom, vložíme ich do vedra s vodou a umiestnime do svetlej miestnosti s teplotou od 10 do 12 °C.

• Na jar jazierko znovu upravíme, vychádzajúc pri tom z minuloročných skúseností. Rastliny, ktoré sa bujne rozrastajú, zredukujeme.

Autor radí
Atraktivitu minijazierka zvýrazní napríklad vhodné osvetlenie, zabudovaná malá fontánka, alebo ak máme dosť priestoru, aj kaskáda.

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: archív autora, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2016

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Miloš Stano | 06.08.2016, 13:49
môžete mi povedať,ako si mám zistiť nosnosť 40 ročného balkona
Robin | 06.08.2016, 22:21
Napriklad na stavebnom urade.
Prečítajte si
Reklama