Ako si vytvoriť minijazierko na balkóne

Ako si vytvoriť minijazierko na balkóne

Táto malá vodná plocha, najmä keď je spestrená fontánkou alebo vodnou kaskádou, zvlhčí a osvieži balkónový priestor, čo oceníme najmä počas horúcich letných dní. Realizácia a údržba minijazierka pritom nie sú náročné ani drahé.

Podmienky umiestnenia jazierka

Na balkóne:

• dôležité je zistiť si nosnosť balkóna, najmä toho vysunutého; z tohto hľadiska sú únosnejšie zasunuté balkóny – lodžie;

• na balkónoch s malou nosnosťou môžeme umiestniť minijazierko v podobe ľahkého hlbšieho plastového kvetináča alebo misy, ktoré vysadíme rastlinami nenáročnými na hĺbku vody;

• bezpečnejšie je umiestniť nádobu s jazierkom bližšie k stene domu, čím zmenšíme zaťaženie balkóna.

Na terase:

• terasy majú obyčajne pevnejšie základy ako balkón, takže tu si často môžeme dovoliť aj väčšie jazierko v ťažšej nádobe s rôznymi efektmi, ako je fontánka, malá vodná kaskáda či figurálna plastika;

• na terase môže byť jazierko dokonca zakomponované i medzi ďalšie rastliny vytvárajúce zelené zákutie;

• keďže terasa má obyčajne väčšiu plochu, niektorá jej časť býva lepšie a dlhšie oslnená a v závetrí – tam sa bude jazerným rastlinám dariť najlepšie;

• ak jazierko bude prirodzeným pokračovaním terasy, je ideálne zakomponovať ho priamo do terasového plató alebo vedľa zostupu do záhrady, kde podľa výškového rozdielu medzi terasou a záhradou môžeme vytvoriť buď jednoúrovňové jazierko, alebo aj originálne kaskádové jazierka s tečúcou či padajúcou vodou; takéto, často už stavané jazierko má základy v pevnej zemi, a preto nie je limitované hmotnosťou, môžu sa v ňom uplatniť aj bohatšie rastlinné kompozície; výhodou takéhoto hlbšieho jazierka je, že v ňom môžeme bez obáv prezimovať i väčšinu vysadených rastlín.

Na strešnej terase:

• aj tu musíme brať do úvahy strešnú nosnosť, ktorá je však tiež obyčajne väčšia ako pri vysunutých balkónoch;

• čo sa týka oslnenia, tu zrejme bude slnka vždy dosť;

• určitým problémom môže byť vietor, ale keďže jazierko zvyčajne umiestňujeme do blízkosti posedenia, určitá veterná zábrana tu už pravdepodobne bude inštalovaná, a to buď pevná, alebo vytvorená rastlinnou zástenou, ktorá potom s jazierkom dokáže vytvoriť príjemný relaxačný zelený kútik.

Výber rastlín a substrát

Rastliny kupujeme najlepšie už vysadené vo vodných košíkoch, do jazierka ich môžeme umiestňovať okrem zimy skoro celú vegetáciu. Je dobré, keď sú už dorastené a keď majú puky, vtedy ich môžeme lepšie posúdiť a po umiestnení do jazierka sú schopné okamžite plniť dekoratívnu funkciu.

Vodné rastliny sú v nárokoch na živiny zo substrátu veľmi skromné. Živiny totiž najviac odoberajú práve z vody, ani tá však nesmie byť veľmi výživná, lebo tým by sa zasa podporoval rast nepríjemných rias. Lepší je chudobnejší substrát, vhodná je pôda z výkopovej spodiny alebo ílová pôda, ktorá dokáže viazať nadbytok živín z vody, prípadne si zakúpime substrát na vodné rastliny.

V žiadnom prípade nesadíme do záhradnej pôdy, ktorá je zásobárňou živín. Keď náhodou treba niektorú z rastlín podporiť v kvitnutí, pichneme do substrátu špeciálnu hnojivú tyčinku, ktorá živiny uvoľňuje postupne.

A čo chov drobných živočíchov?

Chovať drobné živočíchy je v minijazierku trochu problematické, pretože teplota vody v ňom veľmi kolíše. Možno by tam prežili nejaké žabky alebo akváriové rybičky typu labyrintiek, ktoré bežne žijú na ryžových poliach a ktoré nám môžu vychytať aj prípadné vyliahnuté komárie larvy.

Výsadba vodného košíka

1. krok – vystlanie košíka netkanou textíliou
2. krok – naplnenie košíka ťažšou ílovou pôdou bez organických prímesí; možno pridať špeciálne hnojivo
3. krok – vysadenie rastliny do substrátu a jeho utlačenie
4. krok – na povrch substrátu nasypeme 2-centimetrovú hrubú vrstvu štrku proti víreniu bahna a zakaleniu vody
5. krok – uloženie vysadeného košíka na dno jazierka – po vysadení rastlinu dôkladne zalejeme, hlbokokoreniace rastliny ukladáme na dno postupne: najprv košík podložíme tehlou, aby bol asi len 5 cm pod hladinou, a keď začne rastlina rásť, ponoríme ju do potrebnej hĺbky

V čom a ako vytvoriť minijazierko

Ak si jazierko na balkóne vytvárame prvýkrát, najprv sa musíme trochu zorientovať. Preto začneme tým najjednoduchším spôsobom a skúsime založiť jazierko v bežných nádobách, ktoré máme poruke. Môže to byť nepotrebná detská vanička, plastová prepravka alebo vedro či drevená debnička vyložená nepriepustnou fóliou.

Do týchto nádob môžeme vysádzať vodné rastliny trojakým spôsobom:

1 Ak rastliny vysádzame do spoločného substrátu umiestneného na dne nádoby, musíme počítať s tým, že:

• vysádzanie bude síce jednoduchšie, ale korene sa vzájomne spletú a nebude sa dať s nimi manipulovať pri presádzaní či zazimovaní;

• bude problematické vysádzať do jednej spoločnej nádoby rastliny vyžadujúce rozdielnu výšku stĺpca vodnej hladiny nad koreňmi;

• tiež ťažšie obmedzíme rast agresívnejších, bujne sa rozrastajúcich rastlín;

• v malej nádobe nebudeme môcť vytvoriť pre každú z rastlín špeciálny substrát, ak ho náhodou potrebuje.

2 Rastliny však môžeme vysádzať aj oddelene do tzv. vodných košov. Až potom ich ponoríme a vhodne rozmiestnime vo vode v nádobe. Ak má košík veľké otvory, tak ho najprv zvnútra vyložíme netkanou textíliou a až na ňu dáme substrát, do ktorého zasadíme rastlinu. Namiesto vodného koša môžeme rozstrihať aj jutové vrece na väčšie štvorce, dať doň príslušný substrát, vysadiť rastlinu a potom všetko opatrne zviazať do balíčka a umiestniť na dno nádoby. Oba tieto spôsoby majú viacero výhod:

• každú rastlinu môžeme vysadiť do iného, pre ňu najvhodnejšieho substrátu;

• ak rastliny vysádzame do košíkov, nezabudnime na povrchu substrátu vytvoriť asi 2-centimetrovú vrstvu stredne veľkých kamienkov, ktoré zabránia rozvíreniu substrátu vo vode;

• rastliny, ktoré potrebujú plytšiu vodu, podložíme (vysadené v koši) tehlou;

• bujnejšie rastliny sú vo svojom raste košíkom obmedzené, teda neutláčajú ostatné jedince;

• korene sa vzájomne nespletú.

3 Ak použijeme len plávajúce rastliny, tak ich bez substrátu jednoducho pustíme na vodnú hladinu.

Tip: Všetok nábytok a záhradné doplnky na jednom miesteZakladanie vodnej záhradky

1. krok – vyberieme vhodnú vodonepriepustnú nádobu odolávajúcu počasiu, korózii a z nejedovatého materiálu

2. krok – nádobu umiestnime na slnečné miesto a čiastočne ju naplníme vodou

3. krok – umiestnenie rastlín do jazierka koreniacich v hlbokej vode – ak je odporúčaná hĺbka vysádzania viac ako 15 cm, výsadbový košík podložíme tehlou a dovtedy necháme rastlinu v plytkej vode, kým jej začnú rásť nové listy

4. krok – umiestnenie plytkokorenia­cich rastlín – v hlbších nádobách ich natrvalo podložíme tehlami tak, aby boli v odporúčanej hĺbke vody

5. krok – po dokončení výsadby jazierka, a keď sa rastliny ujmú, postupne dolievame vodu; ak v jazierku chceme chovať rybičky, tak ich doň vpúšťame až mesiac po napustení jazierka

Dobrá rada
Nádoby s neestetickým zovňajškom môžeme obložiť slamenou alebo trstinovou rohožou alebo drevenými doštičkami.

Jazierko I – zimovanie v teple

Nádoba: kruhová misa, priemer 50 cm, hlboká 20 cm; výška vodného stĺpca 15 cm
Rastliny: 1 – 3 ks eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes),
2 – 2 ks minilekno (Nymphaea tetragona)
Umiestnenie: na slnečný balkón, vodný hyacint zimujeme v teple

Jazierko II – domáce rastliny

Nádoba: kruhová keramická misa, priemer 70 cm, hĺbka 50 cm; výška vodného stĺpca 20 až 40 cm
Rastliny: 1 – 1 ks truskavec obyčajný (Hippuris vulgaris), 2 – 1 ks vrbica vŕbolistá (Lythrum salicaria), 3 – 1 ks šípovka širokolistá (Sagittaria latifolia),
4 – 1 ks leknovec štítnatý (Nymphoides peltata), 5 – 1 ks rezavka aloovitá (­Stratoides aloides)
Umiestnenie: rastliny v nádobe treba umiestniť tak, aby vysoké boli vzadu a nízke v popredí; vhodné na pevnejší balkón i terasu; sú to domáce rastliny, takže s ich prezimovaním by nemali byť problémy

Jazierko III – zmes domácich a teplomilných rastlín

Nádoba: drevený vodonepriepustný sud, priemer 70 cm, výška 60 cm; výška vodného stĺpca 30 až 50 cm
Rastliny: 1 – 3 ks okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus), 2 – 1 ks kosatec Kaempferov (Iris ensata), 3 – 1 ks kosatec žltý (Iris pseudacorus), 4 – 1 ks šípovka širokolistá (Sagittaria latifolia), 5 – 2 ks klasovník (Aponogeton distachyus)
Umiestnenie: na pevnejší balkón a terasu; chúlostivú katalku vyžadujúcu zazimovanie možno nahradiť žabníkom skorocelovým (Alisma plantago aquatica)

Jazierko IV – domáce rastliny

Nádoba: dekoratívny betónový hrant vysoký 60 cm, pôdorys 90 × 120 cm; výška vodného stĺpca 10 až 50 cm
Rastliny: 1 – 1 ks pálka úzkolistá (­Typha angustifolia), 2 – 1 ks mäta vodná (Mentha aquatica), 3 – 3 ks veronika potočná (Veronica beccabunga),
4 – 1 ks ježohlav vzpriamený (Sparganium erectum), 5 – 2 ks záružlie bahenné (Caltha palustris), 6 – 1 ks lekno ’Rosennymphe‘, 7 – 1 ks pontedéria srdcovitá (Pontederia cordata),
8 – 2 ks nezábudka bahenná (Myosothis palustris), 9 – 1 ks rezavka aloovitá (Stratoides aloides)
Umiestnenie: na terasy a pevné balkóny, lepšie lodžie; kvitne celé vegetačné obdobie a všetky rastliny sú odlolné proti zime

Jazierko V – okrem čarodejky sú rastliny odolné proti zime

Nádoba: štvorcové jazierko vysoké 40 cm, pôdorys 90 × 90 cm; výška vodného stĺpca 30 cm
Rastliny: 1 – 3 ks čarodejka žltá (Mimulus luteus),
2 – 3 ks pálka najmenšia (Typha minima), 3 – 3 ks čerkáč (Lysimachia nummularia),
4 – 1 ks lekno ’Froebelii‘
Umiestnenie: na pevnejšiu terasu; letnička čarodejka kvitne celé leto, ak odstránime odkvitnuté kvety

Jazierko VI – teplomilné rastliny

Nádoba: vodonepriepustný balkónový hrantík, dĺžka
80 cm; výška vodného stĺpca 10 cm
Rastliny: 1 – 2 ks minilekno (Nymphaea tetragona),
2 – 1 ks klasovník (Aponogeton distachyus), 3 – 7 ks piscia (Pistia stratiodes)
Umiestnenie: uchytenie na zábradlie; rastliny sú nízke, takže im neprekáža vietor, kvitnú celé leto; na zimu treba hrantík dať do teplej miestnosti

Jazierko VII – vodný hyacint treba zimovať v teple

Nádoba: vodonepriepustný betónový hrantík, dĺžka 100 cm; vodný stĺpec 10 cm
Rastliny: 1 – 8 ks eichhornia nafúknutá – vodný hyacint (Eichhornia crassipes), 2 – 3 ks nezábudka bahenná (Myosotis palustris), 3 – 3 ks hladinovka plavúňovitá (Hydrocleys nymphoides)
Umiestnenie: vhodné na terasu a pevný balkón; na plnom slnku krásne kvitnúca výsadba; vodný hyacint musíme prezimovať v teple a pri dobrom svetle 

Ošetrovanie minijazierka

• Keďže jazierko je vystavené slnku a vetru, treba doň častejšie dopĺňať odparenú vodu.

• Niektoré kvitnúce rastliny dobre reagujú na podporu kvitnutia prihnojením tyčinkovým hnojivom zapichnutým do substrátu.

• Ak sa niektoré rastliny príliš rozrastú, treba ich zriediť, aby neutláčali ostatné a aby každá z rastlín mohla naplno rozvinúť svoju krásu.

• Dlhé kvitnutie podporíme tak, že budeme sústavne odstraňovať odkvitnuté kvety.

Prezimovanie rastlín

• Keramické porézne nádoby cez zimu obyčajne nasiaknu vlhkosťou a môžu prasknúť, takisto aj mrazuvzdorné, ak sú ich steny kolmé (rozpínajúci sa ľad ich roztrhne); zimu „prežijú“ len nádoby so šikmými stenami, po ktorých ľad môže vystúpiť nahor.

• Ak sme vysadili do jazierka len mrazuvzdorné rastliny a nádoba má šikmé steny, prežije našu miernu zimu aj s rastlinami.

• Ak však vysadíme aj teplomilné rastliny, tak buď celé jazierko premiestnime do verandy, pivnice či garáže, alebo z neho vyberieme rastliny aj s vodným košíkom, vložíme ich do vedra s vodou a umiestnime do svetlej miestnosti s teplotou od 10 do 12 °C.

• Na jar jazierko znovu upravíme, vychádzajúc pri tom z minuloročných skúseností. Rastliny, ktoré sa bujne rozrastajú, zredukujeme.

Autor radí
Atraktivitu minijazierka zvýrazní napríklad vhodné osvetlenie, zabudovaná malá fontánka, alebo ak máme dosť priestoru, aj kaskáda.

Text: Ing. Jaroslav Pížl
Foto: archív autora, isifa/Shutterstock
Zdroj: časopis Urob si sám 7/2016

Komentáre

  1. Miloš Stano says:

    môžete mi povedať,ako si mám zistiť nosnosť 40 ročného balkona

    1. Napriklad na stavebnom urade.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.