pôda

Zelenina a ovocie
Dezinfekcia pôdy prírodným spôsobom

Je dobre známym a vedecky podloženým faktom, že väčšina pesticídov má škodlivé účinky na užitočné organizmy. Tiež aj dezinfekčné prostriedky pôdy čiastočne likvidujú hmyz žijúci v pôde, čo vedie k  narúšaniu biologickej rovnováhy.

Záhrada
Zmesi na zelené hnojenie

To, čo robí pôdu pôdou, sú všetky formy života, ktoré v nej žijú vo vzájomnej rovnováhe. Od najmenších mikroskopických organizmov až po rastliny, z ktorých máme potešenie alebo úrodu. Jedny bez druhých nemôžu existovať. Bez pôdneho života by bola pôda iba pieskom.

Záhrada
Kvetináč so zvednutými kvetmi

Súčasťou jesenných prác je odstraňovanie rastlín, ktoré skončili svoju sezónu nielen zo záhrady, ale aj z nádob, v ktorých sme ich pestovali. Pôda je zvyčajne vyčerpaná, chudobná na živiny, no napriek tomu nie je dôvod vyhadzovať ju. Viete, ako zrecyklujete starú zeminu v kvetináči, aby ste ju mohli znova použiť budúci rok? Je to jednoduché, navyše ušetríte nemalé peniaze!

Kde sa diskutuje