oprava murov a stlpov

Oprava múrov a stĺpov

Trhlinky alebo trhliny vmúroch astĺpoch starších stavieb často neznamenajú prvotnú poruchu konštrukcie, na ktorej sa vyskytujú, ale sú signálom inej poruchy alebo procesu, ktorý vstavbe prebieha. Vyhodnotenie trhlín aurčenie ich príčin je náročná práca, ktorú …
oprava schodisk

Oprava schodísk

Poruchy povrchov schodiskových konštrukcií sa vyskytujú veľmi často a sú sprievodným znakom používania schodísk. Schodiská možno opravovať, vymieňať jednotlivé stupne alebo celé ramená, prípadne do stavby pridávať nové schodiská.
oprava stresnej krytiny

Oprava strešnej krytiny

Medzi bežne používané skladané krytiny patria škridly – pálená, betónová, vláknocementové šablóny, ako aj niektoré typy plechových krytín či cementovláknité šablóny. Ich oprava sa realizuje najčastejšie výmenou poškodených kusov za nové. Výmena však nie je …