dodatocna izolacia spodnej stavby

Dodatočná izolácia spodnej stavby

Vlhnutie stavieb je najčastejším problémom, ktorý sa vyskytuje počas ich užívania. Pred sanačnými prácami spojenými s odstraňovaním vlhkosti je potrebné preskúmať budovu a zistiť príčinu vlhnutia budovy. Následne sa ustanoví vhodná technológia a materiály potrebné na odstránenie poruchy.