6 sposobov ako odvlhcit rodinny dom
Galéria (8)

6 spôsobov ako odvlhčiť rodinný dom

Spôsobov, ako odvlhčiť dom, je viacero. Výber závisí od materiálu a závažnosti jeho poškodenia. Takmer vždy treba využiť odbornú pomoc. Odborník určí príčinu vlhnutia stavby a môže navrhnúť najvhodnejší spôsob sanácie.

Galéria

stará stavba
CHEMICKÉ INJEKTÁŽE
PODREZÁVANIE MURIVA
VZDUCHOVÉ KANÁLY
ODVLHČOVAČE VZDUCHU
ELEKTROOSMÓZA

PREČO STARÉ DOMY VLHNÚ

• zastarané technológie
Pivniciam v rodinných domoch, hlavne tým skôr postaveným, sa nevenovala dostatočná pozornosť pri odizolovaní od zemnej vlhkosti. Dôvodom boli vtedajšie nedostatočné izolačné technológie a materiály.

• spôsob výstavby
Nekládol sa dôraz na hĺbku založenia stavby, odvetranie a spôsob odvádzania vlhkosti zo stavby (zemnej vlhkosti, dažďovej vody a pod.). Absencia základov a podlahy znamenala väčšinou aj absenciu hydroizolácie spodnej stavby.

• nedostatočné vetranie
Pivnice sa budovali prevažne z kamenných múrov bez základov (pôsobili teda ako gravitačné), bez podlahy a často aj bez okien. Nedostatok okien bránil prístupu čerstvého vzduchu a nedostatočné vetranie len pomáhalo vzniku plesní.

PODREZÁVANIE MURIVA

Cena 15 až 200 € za bežný meter steny

Výhody
+ 100-percentné odstránenie vlhkosti
+ takmer okamžitý účinok
+ dlhodobé záruky

Na čo si dať pozor
– vysoká cena pri rezaní kameňa a hrubých múrov
– možné narušenie statiky stavby
– náročnosť na strojové vybavenie

Vhodné na tehlové a kamenné murivo

Dnes je podrezávanie muriva pomerne rozšírený spôsob sanácie.

Dnes je podrezávanie muriva pomerne rozšírený spôsob sanácie. Statik však musí posúdiť, či vôbec možno takto zasiahnuť do stavby, a musí vypracovať statický posudok. Nasleduje horizontálne a vertikálne prerezanie muriva. Nástroj sa vyberá podľa hrúbky muriva – buď reťazová píla, alebo pri hrubších stenách diamantové lano. Do zarezanej a vyčistenej škáry sa vloží nová hydroizolačná fólia, ktorá sa vkladá s presahom na oboch stranách muriva. Štandard je 5 až 7 cm do exteriéru na neskoršie zateplenie domu a 15 až 17 cm dovnútra na napojenie nových izolačných vaní. Ďalej sa stavba vyklinuje pomocou špeciálnych klinov, ostávajúce škáry sa vyplnia špeciálnou cementovou zálievkovou maltou a nakoniec sa robia požadované povrchové sanačné úpravy (sanačné omietky).
Ceny sa pohybujú podľa toho, o akú hrúbku a, samozrejme, aj dĺžku muriva ide. Napríklad za podrezanie bežného metra steny s hrúbkou 150 mm je cena približne 15 €/bm. Pri hrúbke 750 mm (nie je nezvyčajná pri starších domoch) sa cena môže vyšplhať až na 100 €/bm. Za kamenné murivo, ktoré sa už podrezáva diamantovým lanom, je cena približne 200 €/m2.

PODREZÁVANIE MURIVA

foto: Sanak

CHEMICKÉ INJEKTÁŽE

Cena 17 až 50 € za bežný meter steny

Výhody
+ priaznivá cena najmä pri kamennom murive
+ dobré odstránenie vlhkosti
+ minimálne zabratie priestoru

Na čo si dať pozor
– dlhší čas realizácie pri beztlakovej injektáži
– môžu vzniknúť neodclonené oblasti, injektáž treba opakovať

Vhodné na tehlové a kamenné murivo

Fungujú na princípe vytvorenia hydroizolačnej clony vo vlhkom murive. Príprava na injektáž spočíva v navŕtavaní otvorov do muriva. Pri beztlakovej injektáži sa otvory navŕtajú v sklone, aby kvapalina pozvoľne stiekla do pripraveného otvoru. Ak ide o tlakovú injektáž, tak sa otvory vytvárajú vo vodorovnom smere a látka do muriva preniká pod tlakom. Otvory sa musia pred injektovaním vysať, zbaviť prachu. Hydrofobizačná látka potom v murive v okolí otvorov vytvorí hydroizolačnú clonu. Injektážne látky majú rozličné vlastnosti a v závislosti od nich sa určuje vzdialenosť vŕtaných otvorov. Po realizácii injektáže sa opäť vykoná požadovaná povrchová úprava – napríklad sanačnými omietkami. Táto metóda sa môže použiť aj pri pamiatkovo chránených objektoch. Cena sa takisto líši v závislosti od hrúbky muriva. Chemická injektáž steny s hrúbkou 150 mm vyjde približne na 17 €/bm, pri hrúbke 450 mm už je to asi 42 €/bm.

CHEMICKÉ INJEKTÁŽE

foto: archív Jaga

VLHKOSŤ NIČÍ STAVBU
Okrem statiky sa narúša aj estetický vzhľad stavby (farebné mapy na stenách, opadávanie omietky, zasolenie omietky a pod.). Pre vzniknuté plesne môže byť užívanie stavby problémové z hľadiska hygieny.

MECHANICKÉ DOPLNENIE IZOLÁCIE

Cena od 20 € za bežný meter pri hĺbke výkopu 1 m

Výhody

+ finančne nenáročné
+ vhodné na svojpomocné práce

Na čo si dať pozor
– doplnkový spôsob odvlhčenia, nezastaví vzlínanie zospodu
– hrozí narušenie kamenných základov

Vhodné na všetky materiály

Pri tomto spôsobe sanácie sa z exteriéru odkope zemina po celom obvode domu až po základovú škáru, vloží sa kupolková (tzv. nopová) fólia a následne sa všetko opäť zasype. Všetko odporúčame urobiť v čo najkratšom čase, aby nenastalo neželané vysypanie základov do výkopu, najmä pri kamenných základoch starých rodinných domov. Ochranná funkcia kupolkovej fólie spočíva v odovzdávaní vodných pár z konštrukcií do vonkajšieho prostredia. Toto opatrenie však nerieši vzlínanie zospodu a zvyčajne sa kombinuje s drenážovaním stavby. Dôležité je ukončenie fólie nad terénom ukončovacou lištou, lebo pri zlom vyhotovení môže medzi fóliu a múr zatekať zrážková voda, prípadne sneh a môže sa mechanicky poškodiť. Cena kupolkovej fólie je približne 22 €/balenie (20 × 1 m) a k nákladom treba prirátať cenu za výkopové práce a manipuláciu.

MECHANICKÉ DOPLNENIE IZOLÁCIE

foto: Stano Botur

ELEKTROOSMÓZA

Cena 1 700 € za odvlhčenie rodinného domu

Výhody
+ bez zásahov do konštrukcie stavby
+ bez chemických látok
+ minimálne zabratie priestoru

Na čo si dať pozor
– dlhší čas odstraňovania vlhkosti
– pomerne vysoká cena prístroja

Vhodné na tehlové a kamenné murivo

Tento systém využíva zemský magnetizmus. Po niekoľkých mesiacoch používania elektroosmotického zariadenia začne voda v kapilárach muriva putovať späť do pôdy, teda od kladného (plus) k zápornému (mínus) pólu. Silný mínusový elektromagnetický zemský pól pôsobí cez podložie stavby a miernym kladným potenciálom účinkuje prístroj na molekuly vody, ktoré sú v murive. V ďalších rokoch pôsobí elektroosmóza ako akýsi štít proti vlhkosti a ten zabraňuje opätovnému vzlínaniu vlhkosti do muriva. Prístroje nerušia iné prístroje v dome (prijímače, vysielače a pod.). Jedno zariadenie v dome stačí na celú stavbu vrátane suterénu.

ELEKTROOSMÓZA

foto: DryPol

ODVLHČOVAČE VZDUCHU

Cena od 150 € za prístroj

Výhody
+ urýchľujú vysušovanie muriva

Na čo si dať pozor
– sú len dočasným riešením
– zvýšená spotreba elektriny (okolo 10 kWh denne, ročne 250 € pri priestore 100 m3)

Vhodné na všetky materiály

Pri tomto spôsobe sanácie sa využívajú prístroje, ktoré zo vzduchu odoberajú vlhkosť kondenzáciou. Po odstránení prístroja zo stavby sa však do muriva opäť dostane vlhkosť, ak je príčinou nedostatočná izolácia stavby. Výhodné je použiť prístroj na vysušenie muriva po sanácii stavby. Napríklad po chemickej injektáži muriva s hrúbkou 0,5 m je predpokladaný čas schnutia takmer 1,5 roka, takže tu je použitie prístrojov na urýchlenie priam žiaduce.

ODVLHČOVAČE VZDUCHU


AKO UŠETRIŤ

Odvlhčenie stavby sa oplatí, lebo v konečnom dôsledku ušetríme náklady za vykurovanie. Odvlhčenie má dobrý vplyv na statiku stavby a zvýši aj predajnú cenu nehnuteľnosti.

VZDUCHOVÉ KANÁLY

Cena okolo 50 € za bežný meter

Výhody
+ vhodné aj na svojpomocné práce

Na čo si dať pozor
– ide o doplnkový spôsob odvlhčenia
– stenu (základ) treba spevniť, hrozí vysypanie základov
– stenu (základ) treba zaizolovať proti premŕzaniu
– v lete treba riešiť odvod zrážkovej vody, v zime sa musí kanál prekryť
– veľká prácnosť
Po celom obvode domu sa urobí odkop tak, aby v najkritickejšom mieste (odkiaľ múr nasáva najviac vlhkosti) neprichádzala konštrukcia do styku so zdrojom vlhkosti.
Pri výkopových prácach hrozí vysypanie základov, lebo prevažná väčšina starých rodinných domov (aj občianskych či priemyselných stavieb) má iba tzv. gravitačné múry. To znamená, že po odkopaní zeminy by sa mohli kamene, ktoré nie sú spojené, jednoducho vysypať do výkopu a staticky narušiť stavbu.

VZDUCHOVÉ KANÁLY

                foto: Oto Makyš

–>

VYLIEČTE SVOJ DOM

SANÁCIA
Slovo sanácia znamená ozdravovanie, v prípade budovy ide o nájdenie metódy vhodnej na konkrétny dom. Najprv treba určiť mieru vlhkosti, a teda urobiť diagnostiku vlhkého muriva, a následne určiť spôsob liečby. K tomu je dobré privolať si zaškoleného odborníka z firmy, ktorá sa vysušovaním stavieb zaoberá.

HISTORICKÁ STAVBA
Ak ide o historické stavby, ktoré sú pamiatkovo chránené, je vhodné vybrať spôsob vysušenia stavby bez zásahov do konštrukcie, resp. spôsob, ktorý je čo najmenej deštrukčný.

BUĎTE TRPEZLIVÍ
Odstránenie vlhkosti zo stavby je zdĺhavý a náročný proces, trvá mesiace, ba aj roky, kým stavba vyschne.

OBNOVTE PIVNICU
Pri rekonštrukciách podpivničnených rodinných domov je nevyhnutné dbať aj na rekonštrukciu pivnice, koniec koncov, celý dom stojí na nej.

VYSUŠENIE MURIVA
Ak by sa murivo nevysušilo, nie je možné ho nijako zamaskovať, pretože plesne skôr či neskôr prerazia na nové omietky, ak sa tie vôbec na stene udržia.

foto: thinkstock.com

SPÔSOBY SANÁCIE V SKRATKE
•  podrezávanie muriva
drahé, náročné, ale na 100 % úspešné
•  chemická injektáž
rozšírená, cenovo menej náročná, aj svojpomocne
•  elektorosmóza
vysoko odborná, cenovo náročná
•  odvlhčovače
aj svojpomocne, výsledok nie je trvalý
•  doplnenie zvislej izolácie z exteriéru
namáhavé, chalupársky svojpomocný spôsob, úspech nezaručený
•  vzduchové kanály
najmä pri historických stavbách

ĎALŠIE ÚPRAVY
Po aplikovaní akejkoľvek metódy treba zvážiť povrchové úpravy stien a zateplenie. Samozrejmosťou bude použitie sanačných omietok, vytvorenie prevetrávaných vzduchových medzier a podobné opatrenia.

SANÁCIA NOVOSTAVIEB

Často ju treba vykonať v nových domoch, kde nie je dobre realizovaná hydroizolácia, alebo dokonca chýba.

Text: Ing. Martina Adamcová, Ing. Lea Procházková
Foto: Stanislav Botur, Bohuslav Háděl, Ing. Oto Makýš, PhD., DryPol, LEART – projekčná kancelária, Master, Sanak
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Ceny v článku sú iba orientačné, môžu sa rôzniť v závislosti od výrobcu, dodávateľa, miesta atď

 1. Guest says:

  ako som uz pisal , nechapem to ukotvenie nopovej folie na obrazku. Na toto nepasuje ukoncovacia lista. Je to hore nohami.

 2. STAFIX says:

  Prepacte mi, ale zivim sa sanaciami objektov uz niekolko rokov. Informacie v clanku su neodborne a zavadzajuce laicku verejnost. Najviac ma vsak pobavili ceny !!! Kde ste prosim Vas prisli k takymto sumam. Nehovoriac o tom, ze Vam chyba najdrahsia no najucinnejsia metoda lokalneho etapoviteho vyburavania a izolovania muriv a ine metody. Podrezavanie je funkcne po uroven rezu, co vsak s murivom pod rezom?! Injektazi je tolko druhov, ze vlastne neviem o com dany odsek je?! Ostatne veci radsej nejdem komentovat, pretoze by som asi vytvoril novy clanok. Neberte to osobne, ale prave preto maju firmy ako je nasa pracu, pretoze stavebna cinnost si vyzaduje siroke znalosti a preto by si mal kazdi robit to na co ma specifikaciu…MfG STAFIX

  1. Ľuba Šoková says:

   hladam niekoho v okolí Piešťan na odbornú konzultáciu ohľadne podrezania domu. Ak bývate blízko, prosím ozvite sa mi. Dakujem.

  2. Milan says:

   Uvažujem o podrezani rod. domu.Kontakt na Vas?

  3. luga says:

   Tak teraz nerozumiem: su tie ceny nizke alebo prilis vysoke?

 3. maria says:

  prosim vas o firmy ktore vykonavaju hore uvedene prace,potrebovala by som odvlchcit rodinny dom a zaujimalo by ma ako sa to roby.(viacej informacii by som chcela,

  1. Noro says:

   kontaktujte ma na tel. č. 0918404229

   1. luka says:

    norbert luptak SANAP Chynorany nekontaktujte, dom bude nadalej vlhnut,ma nekvalitnu pracu

 4. jaroslava spanikova says:

  Potrebujem poradiť ohľadne vlhkosti domu bola by potreba to vidieť neviem akú formu zvoliť

 5. Július Homola says:

  potrebujem poradiť ohľadom odvlhčenia domu ,hlavne firmy, ktoré robia tieto práce a poradiť ako na to

 6. Július Homola says:

  potrebujem poradiť ohľadom odvlhčenia domu ,hlavne firmy, ktoré robia tieto práce a poradiť ako na to prosím kontaktovať na tel.č.:0905 745 653

 7. Eva Mokosova says:

  Potrebujem poradit ohladne vlhkosti rodinneho domu treba vidiet neviem aku formu zvolit…

  1. sona says:

   ak je to jednorazové zavlhnutie a máte príčinu odstránenú, len sa neviete zbaviť vlhkoti, tak môže pomôcť firma Drystar. ak máte vlhko stále, možno je to príčina zlého vetrania alebo treba podrezať dom… ak príčinu neviete nájsť, treba volať odborníkov z rôznych oblastí, nech sa k tomu vyjadria – inštalatérov (preskúšajú trubky), stavbárov, strechárov…

 8. martin says:

  Potreboval by som konzultaciu ohladom sanacie domu a potom aj realizaciu, dom sa nachadza na Ciernej vode, pri BA dakujem mobil 0904 482 549

 9. Andrej Hudec says:

  Dobrý deň chcel by som poradiť vlhne nam dom v stropnej časti domu a pretože mame pivničnu časť obyvateľnu mame tam izby a tam nam zamaka a vlhne zo spodnej časti . chel by som radu ako zistiť kde je príčina vlhnutia domu

 10. Michal says:

  Dobrý deň potrebujem poradiť
  Prerábal som rodičovský dom, prízemie je celé nad úrovňou terénu nikdy nebol problém Z vlhkosťou až teraz po prerobeni interiéru prízemia sa len V dvoch rohoch od severu objavuje zvýšená vlhkosť. Môže to byť spôsobené nevyzitim hrubej omietky pretože sa robila V septembri A hneď na to V októbri asi po necelým týždni sa nanásalo lepidlo zo sieťkou A taktiež jemný styk? Poraďte my prosím čo treba robiť
  Viem že múr bol podizolovany dvoma vrstvami hydroizolacie
  Ďakujem za každú radu

 11. Natalia says:

  Prosim vas mam problem ze mi ide chlad a vlhko zpivnice a vlhne mi nabytok pomoze mi podlahove kurenie na zabranenie plesniveniu nabytku?Dakujem

  1. rejman jaroslav says:

   V prvom rade treba zabranit, aby prestupovala vlhkost z pivnice do obytneho priestoru. Mur ktory je vlhky vedie teplo lepsie. Vy teplo potrebujete zadrzat v murive. Ale problematika tepelnych a vlhkostnych parametrov stavby je obsirnejsia, je vhodne pozvat odbornika a nechat si poradit.

 12. Mária Pohronská, Svätý Jur says:

  Dobrý deň, máme cca 200 ročnú klenbovú pivnicu /kameň – tehla/, keďže som je chcela zachovať, ako historickú stavbu, ale dom nad ňou bol už na spadnutie, preklenuli sme ju betónovou základňou – doskou a nad ňou sme postavili nový dom. Teraz sme sa pustili do úpravy tejto pivnice na používanie ako spoločenskej miestnosti. Je tu problém s odvlhčením. Nechceme ju podrezávať a tak sme narazili na tz. biorezonanciu, alebo magnokinézu – teda prístroje ktoré sa len zavesia do priestoru a pôsobia magnetizmom na odvlhčovanie. Keďže mám problém s tým, že tieto prístroje môžu ohrozovať zdravie, hľadám vysvetlenie, ako pôsobia na ľudský organizmus. Žiaľ, nedopátrala som sa žiadnych informácií. V tejto oblasti sú len reklamy. Viete mi poradiť odborníka, ktorý sa tým zaoberá a nepredáva prístroje?
  Bola by som vďačná za každý kontakt. Ďakujem

 13. Andrea Macekova says:

  Dobrý den.
  Prosím vás potrebovala by som poradiť ohľadom izolácie domu, kúpili sme pred rokom starši prerobený dom , nepoznáte niekoho či nejakú firmu v okolí Nove Mesto Nad Váhom , ktorý by vedeli poradiť ?Dakujem

 14. Stanislav says:

  Ak ide o jednorazové vysušenie domu ktorý je vlhký lebo bol dlhodobo neobývaný/zle udržiavaný, tak najlepšie je dom čo najviac otvoriť a dopriať mu čas aby sa vyvetral.
  Ak ide o trvalé vlhnutie tak odporúčam najskôr zvážiť jednoduché a lacné pasívne riešenia realizované svojpomocne.
  Ak je dom na kopci tak ideálnym riešením je drenáž okolo domu = vykopať rygól hlboký minimálne 1m meter hlboký zasypaný hrubým štrkom (aby bol vzdušný), ktorý bude mať na dne drenážne trubky. Ak to nie je na kopci tak zvážiť zvedenie vody z drenáže do nepoužívanej studne (pozor, môže po lejakoch zhoršiť kvalitu vody v studniach do vzdialenosti cca 15-20m)
  Ak múry vlhnú od atmosférickej vlhkosti (dážď priamo na steny) tak je vždy vhodné múr natrieť vodoodpudivým paropriepustným náterom podľa druhu podkladu.
  Ak múry vlhnú od kvapiek ktoré sa rozstrekujú pri dopade na zem/betón tak odporúčam miesta kde voda dopadá vystlať vrstvou vlny (od chovateľov oviec sa dá kúpiť prakticky zadarmo) alebo vrstvou jemnejšieho štrku (0-4mm) (občas nutné vymeniť alebo „preprať“ aby sa z neho nevytvorila súvislá vrstva hliny, alebo na miesto dopadu vody nainštalovať sieťky na okná so sklonom 45 stupnov od domu alebo tam šikmo položiť dosky/plech.
  Niektorým domom prospeje výmena podláh za podlahy ktoré dýchajú, takže časť vody sa odvedie vyparovaním a vetraním a nevzlína po múroch.
  Na podpílenie, hĺbkovú impregnáciu múrov proti vzlínaniu vody a iné „sofistikované“ riešenia odporúčam vždy zavolať profíkov ktorý sa tomu venujú.

 15. Stanislav says:

  Obidva princípy sú podvod a dom nevysušia.
  Biorezonancia je skvelý marketingový výraz (lebo máme vtlačené do hláv že bio je dobré a o rezonancii už väčšina ľudí počula ale málokto vie čo to vlastne je = ideálne na oblbnutie ľudí).
  A magnokinéza je rovnaká kravina, kde sa nás niekto snaží presvedčiť že dokáže zbierať voľnú energiu z priestoru a tou potom vysúšať stavby. Ale už nikomu nevie povedať, prečo touto voľnou energiou nedokáže rozsvietiť ani malú žiarovku.
  Výsledok: biorezonancia a magnokinéza má jediný efekt v tom, že keď sa budete pravidelne chodiť pozerať na to či sa dom suší tak ho budete aj pravidelne vetrať a pravidelným vetraním sa situácia možno zlepší. Zariadenia u ktorých výrobca udáva tieto dva princípy majú na realitu asi rovnaký vplyv ako snaha dom zhypnotizovať alebo púšťať mu motivačnú hudbu.

 16. pepo says:

  Pán Stanislav, v príspevku zo 14.3. si sa vôbec netrafil. V príspevku zo 15.3. je to OK.

 17. Tibor says:

  Panovi Stanislavovi,
  „odporúčam vždy zavolať profíkov ktorý sa tomu venujú“.
  Ludia, ktori su odkazani na rady, pri odstranovani vlhkosti domu, sa velmi lahko mozu pomylit
  a vyberu si toho najlakavejsieho poradcu.
  Prikladom su na Slovensku fungujuce firmy, ktore slubuju odvlhcenie bez akychkolvek zasahov
  do muriva domu.

 18. Daniel says:

  Dobrý deň.
  Článok je dosť nekompletný.
  Chýba technológia vysušovania mikrovlnnou technológiou.

 19. Lubomir says:

  Potrebujem radu, pomoc. Vlhké múr na dome

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.