Chov oviec
Galéria (9) Zdroj: Shutterstock

Radíme začínajúcim chovateľom oviec: Aké plemená si vybrať a ako sa o ne starať? Môžem si vyrobiť bryndzu aj doma?

Niekto chce chovať ovce ako „sezónne“ zvieratá na vypásanie záhrad a sadov pri rodinných domoch a chalupách. Chovateľovi zároveň poskytnú kvalitné mäso a mlieko na typické slovenské mliečne špeciality. Sú však chovatelia, ktorí si ovce obľúbili do takej miery, až sa stali ich chovateľskou záľubou.

Galéria

Chov oviec
Farmár Martin Bagar
Ako chovať ovce
Ovečky na farme
Jahniatka
Ovčia bryndza
Tradičná výroba bryndze
Čerstvá bryndza na chlebe s pažítkou

Hoci chuť chovať ovce je v súčasnej modernej dobe čoraz menšia, našťastie nájdeme aj na Slovensku výnimky a hrdých pokračovateľov ovčiarskych tradícií. Pohnútky na začatie chovania oviec bývajú rôzne. Niekto si chce ušetriť námahu a čas pri kosení, niekto si chce splniť chovateľské ambície, niekto má rád jahňacinu a ovčie mäso, niekto chce urobiť radosť svojmu okoliu a niekto sa chce venovať mliečnym ovciam, no najprv si to chce vyskúšať v menšom merítku.

Ak sa chcete dozvedieť o chove oviec viac, na najčastejšie otázky vám odpovie náš farmár Martin.

Kto odpovedá a radí?

Martin Bagar je farmár, známy aj z televíznej obrazovky a YouTube kanálu Hospodár Martin.

Plemená oviec

Pri malých samozásobiteľských chovoch je najbežnejší chov ovečiek na mäso. Dnešní chovatelia si na tento účel vyberajú najmä mäsové plemená (Berrichon du Cher, Dorper, Fleischmerino, Charollais, Ile de France, Hampshire, Nemecká čiernohlavá). Niekde nájdeme aj chovy na ozdobu a okrasu (Jacob, Quessantská ovca, Hortobáďska racka a iné). Poväčšine uprednostňujú zakrpatené miniplemená. Chov dojných oviec v malom je však veľmi zriedkavý (Slovenská dojná ovca, Lacaune, Východofrízska ovca, Assaf). Časová náročnosť a prácnosť mliečnych oviec pri malom úžitkovom zisku v minulosti priala rozvoju Karpatského štýlu ovčiarstva.

Farmár Martin Bagar
Zdroj: Miro Pochyba

Všetci chovatelia oviec v minulosti odovzdali na jar svoje ovce bačovi a honelníkom a ovečky z celej dediny odišli na celé vegetačné obdobie na horské lúky. A každý vlastník podľa počtu odovzdaných oviec dostal svoj prídel syra. Samozrejme až po odpočítaní nákladov na baču a honelníkov. A na svätého Demetera, teda na zimu, sa ovce vracali domov. Na jar sa situácia opakovala. Táto spolupráca bola pre vlastníkov veľmi výhodná, lebo v zime bolo mäso doma a v lete bolo viac času na poľné a domáce práce.

Okrem spomenutých plemien poznáme aj rôzne kombinované plemená, plodné plemená a  „orieškové“ dedinské miestne plemená (Bergshaf, Cigája, Leicester, Merino, Romney, Šumavka, Valaška, Zwartbles, Romanovská).

Slovenskí chovatelia oviec sú dokonca združení vo Zväze chovateľov oviec a kôz (www.zchok.sk). Táto stavovská organizácia ich nielen združuje a zastupuje ich záujmy, ale aj vzdeláva a každoročne oceňuje tých najlepších chovateľov. Organizuje rôzne ovčiarske podujatia, nákupné trhy plemenných baranov, vedie plemenné knihy, podieľa sa na šľachtiteľskej práci a vydáva aj odborný časopis o ovečkách.

Ako začať s chovom oviec

Čo je povinný urobiť budúci majiteľ oviec ešte pred začatím činnosti a čo musí pred ich dovozom vykonať alebo zabezpečiť?

Začnite najskôr u svojho suseda a spýtajte sa ho či mu nebude vadiť váš chov. Navštívte svoj obecný úrad a ubezpečte sa, že vo vašej obci nie je vydané žiadne nariadenie, ktoré zakazuje v intraviláne obce chov hospodárskych zvierat. Žiaľ, týmto smerom sa dnes uberá čoraz viac obcí.

Až sa o týchto veciach poinformujete, môžete začať budovať chovateľské zariadenie, ktoré bude primerané počtu a plemenu plánovaných zvierat. Následne je potrebné vyplniť tlačivo Registrácia chovu. Toto tlačivo získate na regionálnom pracovisku Plemenárskych služieb SR, š.p., prípadne na webovej stránke www.pssr.sk. Vyplníte tlačivo a prizvete úradného veterinára z regionálneho strediska Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (www.svps.sk). Tento úkon je od tohto roku spoplatnený sumou 33 €.

Potvrdenú registráciu chovu zašlete na Centrálnu evidenciu HZ do Žiliny (www.cehz.sk). Následne vám príde Potvrdená registrácia chovu so šesťmiestnym číslom a vy sa stávate chovateľom.

Aké podmienky/prostredie treba zabezpečiť na chov oviec a s čím pri tom treba počítať?

Primeraný pozemok na jednu ovečku, ktorý zabezpečí jej dostatočné kŕmenie, je 0,15 ha. Okrem dostatočne veľkej paše je dôležitá pitná voda, kŕmidlo na prikrmovanie a prístrešok pred nepriazňou počasia. Pasienok môžete oplotiť pevným plotom alebo elektrickým ohradníkom, napájanie môže byť primeraná nádoba alebo automatická napájačka, jasle so žľabom môžu byť z dreva alebo oceľové, prístrešok z ľubovoľného stavebného materiálu. Často sa prispôsobujú existujúce nepoužívané hospodárske stavby. Vo výbehu neodporúčam žiadne mladé neochránené stromčeky.

Ako chovať ovce
Ovečky sa dožívajú 10 až 12 rokov. | Zdroj: Shutterstock

Kedy je najlepšie obdobie na kúpu ovečky? Môžem kúpiť ovečku aj po jednom?

Teoreticky môžete hocikedy. Ak však nemáte k dispozícii vlastné seno a plánujete ovečky iba na vypásanie pozemku, a na zimu z nich získať mäso, je nezmysel kupovať ovce na jeseň. V takomto prípade si kúpte jahňatá na jar. Ale ak chcete ovečky chovať celoročne, môžete ich kúpiť kedykoľvek.

Na záver dobrá rada – ak bývate v dedine a máte blízko susedov, dávajte svojim ovečkám šrot a iné pamlsky nenápadne, tak, aby nevideli, že sú od vás. Naučia sa totiž békať vždy, keď vás uvidia, potom sa už problémom so susedmi nevyhnete. Preto je lepšie zariadiť, aby si maškrtu našli samy. Ovca je stádové zviera a aby sa necítila opustená, mali by byť minimálne dve.

Akú plochu na pastvu potrebuje jedna ovca/jahňa?

Zapamätajte si – sedem oviec na jeden hektár. Keď máte jahňatá, môže ich byť aj viac. Ale taktiež treba mať na pamäti, že najrýchlejšie rastie tráva v máji. Nedostatok vlahy a skracovanie dní rast spomaľuje, ktorý sa s príchodom mrazov zastaví úplne. Taktiež sa rastom jahňaťa zvyšuje jeho spotreba. Veľmi vhodné je mať pozemok rozdelený na viacero častí, aby sa stihol po vyžraní a vypasení zregenerovať. Kritické obdobie roka a nedostatok krmiva treba riešiť dokrmovaním senom.

Čo okrem pastvy môžem ovciam ponúknuť ako krmivo?

Pastva pre ovcu nie je vôbec málo. Je to bylinožravec. Základom kŕmnej dávky je vždy tráva alebo seno. Ako doplnkové krmivo (do 20 %) im môžete dávať prebrať si všetok materiál, ktorý získate pletím záhrady, orezom ovocných stromčekov, ovocie, zeleninu, nehovoriac o všetkých druhoch kupovaného granulovaného krmiva a obilných šrotov, slamu.

Dôležité je držať sa zásady, že základom stravy oviec je vždy tráva či seno. Nerobte časté zmeny v ich jedálnom lístku, zabráňte prežraniu sa doplnkovým krmivom, nedávajte ovciam minerálny liz s obsahom medi. Na druhej strane, práve ovca je typická tým, že dokáže zužitkovať aj menej hodnotné druhy krmiva. Preto ich netreba veľmi prekrmovať, hlavne ak sa nedoja.

Ak vás zaujíma ideálny jedálny lístok pre jednotlivé kategórie oviec, siahnite po odbornej literatúre. Chov oviec a hlavne ich výživa je v dnešnej dobe už podrobne preskúmaná.

Ovečky na farme
Ovca je typická tým, že dokáže zužitkovať aj menej hodnotné druhy krmiva. Preto ich netreba veľmi prekrmovať. | Zdroj: Shutterstock

Život ovce

Koľko jahniat sa môže ovci narodiť?

Ovciam sa rodí 1 až 4 mláďatá. Počet závisí od plemena a veku matky. Prvôstky rodia zvyčajne jedno jahňa. Po pôrode sa ovca už volá bahnica. Barančeky, ktoré sa nebudú využívať na ďalší chov, treba čím skôr vykastrovať, ideálne po troch týždňoch. Pri niektorých dlhochvostých plemenách sa zo zdravotných dôvodov kupírujú aj chvostíky.

Akého veku sa dožívajú ovce?

Pri plánovaní uvažujte o období 10 až 12 rokov.

Bude mi pri ovciach fungovať elektrický ohradník?

Moja skúsenosť hovorí áno. Máte dve možnosti, buď elektrickú sieť, alebo vodorovné elektrické vodiče. Treba ich ale naučiť vodiče rešpektovať. Ovca na rozdiel od kozy prekážky väčšinou podlieza, nepreskakuje ich. A keďže jej rúno má vynikajúce izolačné vlastnosti aj pred prúdom, treba počet vodičov a výšku nastaviť tak, aby nevedela hlavu vopchať popod spodný vodič. Ten treba navyše prichytiť medzi stĺpikmi dreveným kolíkom k zemi tak, aby si ho nemohli hlavou nadvihnúť. Ak máte pozemok oplotený pevným plotom, odporúčam z vnútornej strany natiahnuť jeden elektrický vodič, ktorý im zabráni kontakt s plotom, čím by ho vedeli poškodzovať.

Ako má vyzerať kŕmenie oviec v zime?

Základom je mať na zimu dostatok sena. Teoretická spotreba je 4 kg/deň/kus. Ale prax vám ukáže, že musíte mať veľmi dobre vymyslené kŕmidlo, aby ste sa zmestili do 5 kg/deň/kus, lebo ovečky rady plytvajú krmivom. Určite vám odporúčam použiť sieť do kŕmidla. ďalej môžete použiť kŕmne okopaniny a pri mrazivom počasí zvýšený prídel jadrového krmiva. Nezabúdajte ani na minerálny liz a nezamŕzajúcu napájačku.

Jahniatka
Ovca je stádové zviera a aby sa necítila opustená, mali by byť minimálne dve. | Zdroj: Shutterstock

Ako vzniklo slovenské zlato – bryndza

Ako sa ku nám bryndza dostala?

Pôvod bryndze je sporný. Údajne to slovo pochádza z rumunčiny, prvýkrát bolo zaznamenané v roku 1730 v Dubrovníku a v preklade znamená valašský syr. Do našich končín však putujúci Valasi z Rumunska prišli už skôr. Valašská kolonizácia prebiehala na Slovensku od 14. do 17. storočia a priniesli so sebou salašnícky spôsob hospodárenia v horských oblastiach.

Veľmi skoro Slováci vymysleli spôsob, ako z tvrdého valašského syra urobiť bryndzu tak, ako ju poznáme aj dnes. Prvý zachovaný recept je z roku 1470. Dnes sa bryndza vyrába okrem Slovenska aj v Poľsku, Ukrajine, na Morave a v Rumunsku.

Prvú bryndziareň na Slovensku založil v roku 1787 mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej. Založil ju v Detve, lebo v okolí bolo už vtedy najviac salašov. Okolo roku 1882 tam vznikol aj prvý mlecí stroj na výrobu bryndze. Za jeho vznikom stojí Teodor Vallo, spolumajiteľ bryndziarne v Detve. A túto formu bryndze poznáme aj my dnes.

Ovčia bryndza
Dnes si v obchodoch môžete všimnúť, že existujú rôzne druhy bryndze. | Zdroj: Shutterstock

Ako táto špecialita vznikla?

Pointa výroby bryndze je veľmi jednoduchá. Ľudia v tom čase nemali chladničky ani priemyselné chladenie, takže sa využívali iné možnosti konzervácie. Bača na salaši vyrobil z ovčieho mlieka hrudku syra v plachtičke. Ten poznáme aj dnes, jedáva sa sladký, na čerstvo, posolený, popaprikovaný, s posolenou paradajkou. Takúto hrudku bača otáčal a vytvorený bochník nechal zrieť na polici v podišiari.

Na hrudke sa vytvorila kôrka a vnútri prekysla. Kyslé prostredie vo vnútri spôsobilo vytvorenie miliárd prospešných probiotických baktérií a zároveň hmotu syra chránilo pred plesňami a hubami, kôrka zase chránila syr pred hmyzom. Takto „pokazený“ prekysnutý syr putoval raz do týždňa dole do dediny a bryndziarne, kde sa pomlel na tzv. roztieracom mlyne a rozmiešal so soľankou. Cieľom bolo dostať do bryndze 2 % soli. Táto soľ spomalí kvasné procesy a predĺži trvanlivosť.

Keďže bola bryndza aj vtedy drahou a sezónnou potravinou, vymysleli naši predkovia aj spôsob skladovania bryndze na zimu. Natlačili bryndzu do drevených súdkov a zaliali bravčovou masťou, tým pádom ju hermeticky uzavreli. Takto vznikla zimná bryndza. A verte, že sa im darilo. Už pred 1. svetovou vojnou sa vyrábalo ročne priemerne 3,5 milióna kg bryndze, z čoho dve tretiny sa vyvážali mimo Slovenska, najčastejšie do Rakúska a Maďarska.

Tradičná výroba bryndze
Hrudky syra z ovčieho mlieka najskôr musia nejaký čas dozrievať v plachtičke. Aby z neho vznikla bryndza, prekysnutý syr sa následne pomelie a rozmieša so soľou. | Zdroj: Shutterstock

Druhy bryndze

Aké druhy bryndzí poznáme a ktorá je tá pravá?

Dnes si v obchodoch môžete všimnúť, že existujú rôzne druhy bryndze. Čistá, pravá je z ovčieho mlieka, zmesná je z ovčieho a kravského mlieka, ale nájdete aj čisto kravskú bryndzu. Nejde však o to, že by nás chcel niekto oklamať a pančuje bryndzu kravským mlieko. Jednoducho ovčie mliečko je sezónna potravina a je ho na trhu nedostatok.

Ale my bryndzu milujeme a ak ju chceme mať v jedálnom lístku celoročne, treba pristúpiť ku kompromisu. Takže vždy, keď sa dá, kupujem 100 % ovčiu bryndzu. Keď nie je k dispozícii, čítajte na výrobkoch etiketu a uprednostnite bryndzu s čo najväčším podielom ovčieho mlieka, respektíve vyrobenú z nepasterizovaného hrudkového syra, pretože pasterizovaná bryndza obsahuje len druhovo obmedzené množstvo baktérií, ale nepasterizovaná kypí životom a väčšmi posilňuje náš imunitný systém. Je to doslova liek.

Čerstvá bryndza na chlebe s pažítkou
Dnešná Slovenská bryndza je chránená zemepisným označením a musí spĺňať určité parametre, aby takto mohla byť nazvaná. | Zdroj: Shutterstock

Môžem si bryndzu vyrobiť aj doma?

Aj vy si doma viete veľmi jednoduchým spôsobom vyrobiť bryndzu. Na mletie použite najmenšie dierky na mlynčeku na mäso. Správna zrelosť syra je vtedy, keď je syr na jazyku kyslý a mazľavý. Ak následne do neho pridáte 2 % soli, vznikne lahodná fantastická bryndza. Ja robievam bryndzu z mlieka kravičiek plemena Jersey, skúsenosti mám aj s kozím mliekom.

Ak sa chcete dozvedieť viac, môžete si výrobu bryndze pozrieť aj na mojom YouTube kanáli Hospodár Martin.

Chránená značka

Dnešná Slovenská bryndza je chránená zemepisným označením a musí spĺňať určité parametre, aby takto mohla byť nazvaná. Napríklad podiel ovčieho hrudkového syra musí byť väčší ako 50 %. Takže ak chcete ako konzument spraviť informovanejšie rozhodnutie a ak vám záleží na podpore slovenského ovčiarstva, prečítajte si v obchode etiketu a uprednostnite bryndzu s obsahom ovčieho mlieka. Prejavíte tak svoju lásku k slovenským ovečkám.

Text: Martin Bagar
Foto: shutterstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.