Ako registrovať farmu a predaj mlieka
Galéria (7) Zdroj: Shutterstock

Ako registrovať farmu a predaj mlieka

Predstavujeme vám novú rubriku, v ktorej vám bude známy farmár Martin odpovedať na vaše zvedavé otázky týkajúce sa farmárčenia v malom rozsahu. Ku každému cieľu a snu vedie množstvo ciest, Martin vám ukáže tú svoju a podporí vás v hľadaní tej vašej.

Galéria

Martin Bagár
Ako registrovať farmu a predaj mlieka
Ako registrovať farmu a predaj mlieka
Ako registrovať farmu a predaj mlieka
www.pssr.sk
Registracia chovu 1 ks OS

Radí Martin Bagar, hospodár známy z televíznej obrazovky, majiteľ farmy Etelka. 

Martin Bagár
Zdroj: Miro Pochyba

Ako začať s farmárčením alebo ako si zaregistrovať farmu

Chcem si založiť malú farmu na zásobovanie svojej rodiny. Ako mám postupovať?

Prvým krokom je naštudovať si dostatok informácií o farmárčení, druhým je administratívna časť. Zo stránky www.pssr.sk si stiahnite tlačivo s názvom Registrácia chovu, ktoré je potrebné na chov domácich hospodárskych zvierat (krava, prasa, ovca, koza, kôň, včely, pštrosy, ryby a podobne). Registrácia je dokonca povinná pri niektorých zvieratách už od jedného kusa (napríklad koza), pri včelách to, samozrejme, neplatí.

Všetky podrobnosti si môžete naštudovať na uvedenej webovej stránke. Po vyplnení tlačiva budete potrebovať do jeho pravého horného rohu pečiatku od svojho „štátneho veterinára“ z RVPS (regionálna veterinárna a potravinová správa). Dohodnete si s ním stretnutie na svojej farme, kde skontroluje priestory vášho chovu, a ak je všetko v poriadku, na vašu žiadosť dá pečiatku. Vyplnenú a opečiatkovanú žiadosť treba následne poslať na CEHZ (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat), ktorá sídli na adrese Rosinská cesta 12 v Žiline. Tam vašu žiadosť spracujú, zaevidujú do systému a pridelia 6-miestne číslo, ktoré spolu s písomným potvrdením bude vašu farmu už sprevádzať celý život. Od tohto momentu máte registrovanú farmu.

www.pssr.sk
Zdroj: www.pssr.sk

Aké sú výhody registrovania chovu?

Registrácia má svoje výhody aj nevýhody. Jednou z výhod legálnej registrácie je, že zvieratá sú pod zdravotnou kontrolou štátu. V prípade niektorých chorôb máte prístup k informáciám, vyšetrenia sú často na náklady štátu a máte právo žiadať o podpory a dotácie, ak je práve vaše zvieratko v danom roku podporované.

Ako registrovať farmu a predaj mlieka
Zdroj: Shutterstock

Nevýhodou takejto registrácie je, že musíte štátu odpovedať na otázky zo Štatistického úradu SR a občas strpieť veterinárnu kontrolu.

Chcem len jednu kozu na dojenie mlieka. Musím ju registrovať?

Ak si kúpite kozu, ktorá má ušné známky, viete, že bola zaevidovaná v CEHZ v Žiline (Centrálna evidencia hospodárskych zvierat). Tomuto úradu musíte následne do 7 dní od presunu poslať jeden originál tlačiva Doklad o premiestnení oviec/kôz, ktorý ste dostali od predávajúceho, ktorý si ponecháva jeho kópiu. Aj toto tlačivo nájdete na www.pssr.sk s podrobným návodom na jeho vyplnenie.

Ak si kúpite kozu bez ušných známok a jej chov chcete zlegalizovať, v regionálnom stredisku www.pssr.sk si kúpite ušné známky a kozu si nimi označíte (aplikačnými kliešťami alebo u príslušného plemenára). V tomto prípade budete potrebovať tlačivo s názvom Hlásenie zmien oviec/kôz, ktoré vyplňujete len vy (nie aj predávajúci). Do kódu udalosti napíšte 24, čím sa môže zlegalizovať existencia neprihlásenej kozy/ovce. Vyplnené tlačivo treba takisto do 7 dní poslať na CEHZ do Žiliny. Pri registrovaní zvierat treba zobrať na vedomie fakt, že bez prístupu na internet nemáte šancu niečo vybaviť.

Ako registrovať farmu a predaj mlieka
Zdroj: Shutterstock

Predaj kravského či kozieho mlieka?

Potrebujem na predaj mlieka z vlastnej produkcie registračnú pokladnicu, ak mám len jednu kravu alebo jednu kozu?

Ak máte ako osoba pridelené IČO zo Štatistického úradu SR (to sú všetci podnikatelia, živnostnici, SHR, umelci a podobne), ste podľa zákona povinný všetky tržby elektronicky registrovať. Aj jeden liter mlieka denne. Čiže odpoveď je áno, musíte mať nejaku formu registračnej pokladnice. V prípade, že IČO pridelené nemáte (ako napríklad hociktorá babička, ktorá nikdy nepodnikala a chová si kravu), zákon č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa na vás nevzťahuje. Jediná daňová povinnosť je priznať tento príjem daňovému úradu, pokiaľ presiahne minimálnu výšku, ak si predajom privyrábate napríklad na dôchodku.

Čo všetko si treba vybaviť, aby som mohol predávať mlieko od svojej kravy/kozy?

Dôležité je komunikovať s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (www.svps.sk/zakladne_info/ kontakty.php). Musíte požiadať o dve povolenia. Registráciu na prevádzku prvovýroba surového kravského/kozieho mlieka a registráciu na prevádzku predaj surového kravského/kozieho mlieka konečnému spotrebiteľovi na farme. Súčasťou týchto povolení je aj analýza rizík tzv. HACCP, rozbor zdroja vody, rozbory mlieka, vybudovanie mliečnice a podobne. Zväz chovateľov oviec a kôz (www.zchok. sk) však každoročne preškoľuje svojich členov a majú vlastnú príručku HACCP, ktorú si tam môžete kúpiť a prispôsobiť svojim podmienkam. Je to výhodnejšie, ako si ju dať robiť na mieru. Veľa ľudí si ju vďaka internetu dokáže urobiť aj individuálne. Podrobnosti a podmienky registrácie vám ochotne vysvetlí váš veterinár z regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

Je pravda, že krava má mlieko, až keď má teliatko?

Áno, je to pri všetkých cicavcoch rovnako ako u ľudí. Po období gravidity, keď sa telo matky postupne pripravuje na pôrod, príde pôrod, ktorý spustí laktáciu. Tá sa začína párdňovým obdobím tvorby mledziva (kolostrum) a následnou produkciou mlieka. Tvorba mlieka graduje pár týždňov po pôrode strmým nárastom a po dosiahnutí maxima produkcia pozvoľne klesá. Toto všetko, samozrejme, ovplyvňuje kvalita a množstvo krmiva. Naši dedovia nie nadarmo vravievali, že krava dojí papuľou.

Pýtajte sa farmára ussporadna@jaga.sk

Text: Martin Bagár
Foto: Miro Pochyba, isifa/shutterstock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.