Staré schody vynovíte novým obkladom
Galéria (49)

Staré schody vynovíte novým obkladom

Pod ich novým jednotným vzhľadom sa ukrývajú rozmerové odchýlky a obité obkladačky. Dôsledné rozmeranie schodov a panelové opláštenie však priniesli výsledok, ktorý už stačí len oblepiť kobercovými štvorcami.

Galéria

Nový obklad schodov - 01_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 02_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 03_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 04_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 05_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 06_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 07_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB
Nový obklad schodov - 08_MarcelaGigelova_ObkladSchodyOSB

UROB SI SÁM

náročnosť: ****
čas: 1 deň
náklady: 36 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL 36 €
(skutočná spotreba)
• plošný materiál 31 €
OSB3 panely – napr. Egger 4*P-D 2500/65/22 (12,55 €/tabuľa)
• masív 0,90 €
suchý smrek, 22 mm (230 €/m3)
• spojovací materiál 2,10 €
natĺkacie rozperky (hmoždinky), 8 × 80 mm, klince Gauge 15/50 mm, skrutky Kreg PanHead 1-1/2“ Coarse
• stavebná chémia 2 €
napr. Duvilax L-58 (4 €/kg), Pattex Akryl (6,90 €/310 g), napr. Primalex penetrácia (2,20 €/kg), Primalex Plus (4,24 €/kg)

NÁRADIE
 trojuholník s prírubou
 kladivo
 japonská píla
• priamočiara píla
 okružná píla s lištou
 meter
 akumulátorový skrutkovač 

PRACOVNÝ POSTUP

1. KRÁTENIE
OSB panely skrátime na dĺžku, ktorá zodpovedá (aj s rezervou) šírke schodníc. Začíname na strane drážky, aby sme nemuseli odrezať jej pero.

2. ROZMERANIE
Rozmeriame si šírky budúcich schodníc. Merania uskutočníme na viacerých miestach, vždy s pomocnými pruhmi OSB panelov, ktoré prekryjú nerovnosti.

3. ROZMIETANIE
Narezané OSB panely rozmietneme na vymeranú šírku. Kotúčová píla na vodiacej lište nám dáva záruku, že rez bude priamy, kolmý a bez priehybu. 

4. KOPÍROVANIE
Panel priložíme na schodnicu a pomocou veľkej podložky si naň prekreslíme oblé línie steny. Tým dosiahneme dokonalú rovnobežku. 

5. OREZANIE
Schodnicu opílime po naznačenej línii priamočiarou pílou. Rezný plátok so symetrickým zubom nám zaistí čistú líniu na líci i rube. 

6. PRESAH
Pomocou odrezka si na schodnici vyznačíme presah v hrúbke 22 mm. Takýto krok nám vo finále zjednoduší bočné obkladanie schodov. 

7. SKRACOVANIE
Schodnicu skrátime podľa vyznačenej línie. V tomto prípade opäť použijeme pílu s vodiacou lištou, aby bola hrana dokonale rovná. 

8. VÝŠKA
Výšku schodu zameriame na oboch jeho stranách. Ak zistíme odchýlku menšiu ako 5 mm, použijeme väčší z rozmerov, inak rozdiel redukujeme. 

9. ROZMIETANIE
Podľa rozmerov si vyhotovíme dielec na čelo stupnice. Zvyčajne môžeme siahnuť po odrezkoch materiálu z predchádzajúcej renovácie.

10. LEPENIE
Na styčnú plochu schodových dielcov nanesieme lepidlo. Použijeme disperziu s rýchlym vytvrdzovaním spoja, vodoodolnosť nie je nutná.

11. SPÁJANIE
Schodové dielce spojíme pneumatickou klincovačkou. My chceme použiť klince kalibru G15 s dĺžkou 50 mm. Umiestňujeme ich v odstupoch 10 cm. 

12. ODSKÚŠANIE
Hotovú zostavu nasucho uložíme pomocou odrezka na schod, aby sme uskutočnili drobné korekcie. Raz treba čosi v kúte pripíliť, inokedy vyseknúť. 

13. NAHOR
Rovnakým spôsobom postupujeme schod po schode smerom nahor. Zatiaľ nič neupevňujeme, iba ukladáme nasucho – zvýšime tým presnosť.

14. DOMERANIE
Vrchný schod domeriame pokosníkom a opílime tak, aby nám zapadol do lemu palubovej dosky podkrovia. Rozbiehať sa bude bok i zadná línia.

15. BRÚSENIE
Skompletizované zostavy obojstranne prebrúsime excentrickou brúskou s papierom zrnitosti P60. Tým odstránime hydrofobizovanú vrstvu. 

16. ROZMERANIE
Na čelách schodníc si naznačíme rysky na skrutkové spoje. Tie budeme umiestňovať v šírke čela na štyroch miestach s rovnomerným odstupom. 

17. VŔTANIE
Pomôckou Kreg Jig si predvŕtame zanorené otvory. Nastavíme ju na hrúbku materiálu a nezabudneme ani na hĺbkový doraz vrtáka. 

18. KOTVENIE I
Plochým vrtákom s priemerom 12 mm vytvoríme zahĺbenie hlboké 5 mm. To nám vytvorí priestor na zanorenie hlavičky natĺkacej rozperky so skrutkou.

19. KOTVENIE II
Panel v celej hrúbke (v strede zahĺbenia) prevŕtame obyčajným vrtákom s priemerom 8 mm. Tým získame priechod pre rozperku. 

20. LEPIDLO
Na schodnicu nanesieme zubovou stierkou disperzné lepidlo na podlahoviny. Hrúbku volíme podľa nerovností, aby sme zaistili kontakt. 

21. OSADENIE
Schodový dielec osadíme do lepidlového lôžka, zarovnáme k stene a pevne pritlačíme. Prekontrolujeme presah a uloženie čela. 

22. KOTVENIE III
Vídiový vrták zasunieme do otvoru a vŕtame s naznačenou hĺbkou do podkladového betónu. Hĺbime s hĺbkovou rezervou 20 mm.

23. VYSÁVANIE
Z otvoru vysajeme prach. Najvyššia účinnosť je vtedy, ak koniec hadice prekrýva navŕtaný otvor iba z polovice. Vír prach vytiahne. 

24. VLOŽENIE
Do otvoru zasunieme natĺkaciu rozperku. Aby sme mali istotu, že zapadne pod úroveň schodnice, už v tejto chvíli sa musí plast zanoriť. 

25. KOTVENIE IV
Skrutku nabijeme – pomáhame si pri tom skrutkovačom, vďaka ktorému dosiahneme na hlavičku aj vo chvíli, keď sa ponorí pod terén. 

26. ZAUHLENIE
Schodové dielce pri postupe nahor zarovnáme pomocou trojuholníka a zvierky tak, aby plynule nadväzovali jeden na druhý. 

27. SPÁJANIE
Tvrdenými KREG skrutkami spojíme čelá so schodnicou predchádzajúceho schodu. Doťahujeme s nízkym krútiacim momentom. 

28. HOBĽOVANIE
Jednostranne si nahobľujeme dosku v šírke presahov. Musí byť o čosi širšia ako najvyšší stupienok renovovaných schodov. 

29. OMIETANIE
Opílime jej hrany, aby boli rovnobežné. Využijeme pri tom stolovú pílu s nastaveným paralelným dorazom. My recyklujeme starú dosku. 

30. SKICA
Na bočnici schodov urobíme skicu bočného krytia. Jeho cieľom je ukryť nerovnosti a zamaskovať drobné rozdiely vo výške stupníc. 

31. ZAMERANIE
Hoci sme schody lícovali do uhlov, pôvodné schody miestami kolmice rozniesli, preto každý z uhlov zameriame a prenesieme pokosníkom. 

32. ZAKRESLENIE
Prenesený uhol zakreslíme na začiatku dosky. Polohu určíme tak, aby sme vylúčili chyby a hrče, ktoré by mohli sťažovať prácu. 

33. OPÍLENIE
Kotúčová píla je na túto úlohu priveľká, priamočiara zasa nepresná. Ručná píla s jemným japonským zubom prereže dosku tak, ako potrebujeme. 

34. PRIMERANIE
Dielec označíme číslom a jeho dĺžku a šírku zaznačíme primeriavaním na mieste. Vyhneme sa tak chybám a zložitému zameriavaniu.

35. SKRACOVANIE
Konce bočníc skracujeme pod pravým uhlom. Tým získame „polotovar“ pre každý jednotlivý schod, takže budeme môcť hromadne dopracovať tvary. 

36. OREZANIE
Polotovary opílime na správnu šírku, vždy podľa predznačenej rysky. Každý z nich bude unikátom s odlišnými konečnými rozmermi.

37. KRESLENIE
Oblúk zakreslíme pomocou prehnutého pruhu preglejky alebo sololitu. Pomáhame si referenčnými ryskami, aby mal jednotný ohyb. 

38. VYPIĽOVANIE
Jednotlivé dielce vyrežeme podľa naznačených línií. Hoci je odpadu veľa, šetrné nahustenie by nás pri práci výrazne zdržiavalo.

39. ZABRÚSENIE
Všetky hrany vyhladíme vibračnou brúskou, aby sme odstránili stopy po zuboch píly. Papier so zrnitosťou P180 je úplne vyhovujúci. 

40. VYPLNENIE PENOU
Okrajové medzery medzi schodnicami a pristavenou priečkou vyplníme montážnou penou. Vytvoríme tým základ na vypĺňanie dutiny. 

41. OSADENIE
Nad nevyzretú penu osadíme bočnicu, ktorú prichytíme do rohu zvierkou. Pevne ju pritlačíme, aby lícovala so stenou s minimálnou škárou. 

42. UPEVNENIE
Bočnicu prichytíme pneumatickou klincovačkou. Klince s dĺžkou 50 mm vytvoria dostatočný spoj. Nastreľujeme ich v oboch hranách.

43. PREBRÚSENIE
Hotové bočnice zahladíme hrubým brúsnym papierom, aby nám zalícovali na spojoch. Masív sa dohladí omnoho jednoduchšie ako OSB panel.

44. TMELENIE
Drobné detaily a vlasové škáry zaplníme akry­látovým tmelom. Ten nám pomôže do budúcna dosiahnuť jednoliaty vzhľad schodov. 

45. VYROVNANIE A OPRAVY
Póry peny naplníme sadrovou renovačnou maltou a celú plochu vystužíme. Súčasne opravíme všetky detaily a poškodenia v okolí. 

46. ZAHLADENIE
Zavädnutú maltu zarovnáme plsteným hladidlom a plynule ju roztierame po ploche, aby nám nevznikli ostré hrany. 

47. TMELENIE
Styčné škáry vyplníme pružným akrylátovým tmelom s vysokou prieťažnosťou. Zahladzujeme ho mokrým prstom. 

48. PENETRÁCIA A MAĽOVKA
Stenu napenetrujeme. Môžeme ju prebrúsiť hrubým brúsnym papierom. Na zavädnutý povrch nanesieme valčekom farbu. 

49. HOTOVO
Schody sú zrenovované a pripravené na apli­káciu finálnej nášľapnej vrstvy. Môže to byť náter, koberec, PVC krytina alebo korok. 

dobré rady

TRPEZLIVOSŤ
Individuálny prístup ku každému schodu je síce zdĺhavý, vo finále však prináša dokonalý výsledok, a to bez ohľadu na to, aké obrovské odchýlky treba pri zarovnávaní schodov prekonať. Každý materiál treba primeriavať priamo na mieste jeho umiestnenia. Rozhodujúce je nielen prenášanie uhlov pokosníkom, ale aj prekresľovanie nerovností rôznymi druhmi pomôcok. My sme siahli po okrúhlej podložke, rovnako dobre poslúži aj obrysovacie kružidlo s fixáciou nastavenia. Každá odchýlka by sa totiž preniesla na ďalší schod.

ZNAČKY
Ceruzou treba na dielcoch značiť nielen číselné poradie schodu, ale aj natočenie dielcov a ich styčné body na montáž. Znamená to, že znak „L“ vymedzuje kľúčové rohy, párované písmená „I“ označujú spoje dielcov pri ukladaní a nechýbajú ani značky „O“ pre nerovnosti, ktoré treba pri finálnej montáži podložiť, prípadne inak upraviť. Vďaka tomu aj po desiatom schode viete, čo treba urobiť s materiálom pre prvý schod.

PLOŠNÝ MATERIÁL
Panely OSB3 sú najdostupnejším materiálom, ktorý sme zo zvyškových zásob použili aj my. Ak sa vám nepozdáva hrubá povrchová štruktúra štiepok, zaujímavou alternatívou sú panely MFP (tzv. multifunkčný panel lisovaný z triesok bežnej dĺžky, lepený formaldehydom). Vzhľadovo sú podobné, no vďaka jemnejšiemu plnivu z pilín je ich povrch omnoho hladší, so sotva badateľnou štruktúrou triesok. Ak sa od obkladu očakáva, že na betónových schodoch sa postará aj o tepelnoizolačnú funkciu, široké dosky zo smrekového dreva poslúžia znamenite. Budú brzdou pre prestupujúci chlad a poslúžia desaťročia – aj keď sa rozhodnete ponechať ich bez finálnej povrchovej úpravy.

REZANIE
S pripojeným vysávačom sa interiér neplní prachom, vďaka čomu možno pracovať aj v prostredí, ktoré má už rekonštrukciu a úpravy za sebou. Prijateľnou náhradou vodiacej lišty je kotúčová píla s tlakovo liatou základňou – na jej vedenie použite latu upevnenú zvierkami.

Ako to urobiť?

SPÁJANIE
Spájanie stupníc schodov s ich čelami pri OSB doskách neznesie skrutky. Vrstvený materiál by sa pod tlakom klinu samorezného závitu do bočnice štiepil a otváral. Vrstvička lepidla a nastreľovanie klincov preto dávajú zmysel. Hoci my sme použili väčšiu klincovačku kalibru G15, rovnako dobre poslúžia aj štandardné hobby modely s klinčekmi G18 v plnej dĺžke 50 mm. Ich ceny sa začínajú na hranici 30 eur a vystačia si s ľubovoľným kompresorom určeným do dielní. Ich spotreba vzduchu je neveľká a sériové klincovanie v domácich podmienkach nevyžaduje extrémne rýchle tempo.

UHÝBANIE
Každý z klincov má klinovitý hrot, ktorý ovplyvňuje ich reakciu pri vnikaní do materiálu. Ak sa v ceste objaví prekážka, akou je vrstva štiepok, iný klinec či hustejší letokruh masívu, klinec uhýba tak, aby šiel cestou najmenšieho odporu. Stáva sa, že jeho hrot vybehne von z materiálu. Keďže klinec sa vždy uhýba iba v smere klinu, správnym otočením klincovačky sa dá vybiehaniu hrotov predísť.

KREG JIG
Vďaka zanoreným skrutkovým spojom dokážete schodové zostavy po osadení zapojiť do celistvej konštrukcie. Skrutky sú tvrdené a hrotom prebiehajú cez jednotlivé vrstvy OSB panelu. Vďaka tomu sú spoje pevné a odolajú aj prípadnému pruženiu pri našľapovaní. Ak by ste sa rozhodli pre renováciu bez tejto pomôcky, museli by ste každú schodnicu dôsledne podkladať tak, aby nemohla pri našľapovaní klesnúť ani o kúsok. Škáry, ktoré by sa na spojoch mohli otvárať, by ste museli ukryť v poldrážke alebo ich utajiť úzkou lištou upevnenou o schodnicu.

LEPENIE
Lepenie schodníc na obkladačky, hladený betón alebo pôvodnú nášľapnú vrstvu zabráni vŕzganiu, pretože disperzia vytvorí pružnú, gumovú vrstvu, ktorá zabraňuje šmýkaniu. Ak treba pod schodnicami vyplniť škáru hrubšiu ako 2 mm, do disperzie možno primiešať piesok alebo cement v takom množstve, aby vznikla hustá, tvarovateľná malta. V takomto prípade už pracujte s murárskym zubovým hladidlom alebo špachtľou, ktorou vytvoríte terče alebo kontaktné pásy. Vyzrievanie takejto vrstvy však trvá viac ako 24 hodín. Prídavok vody je neprípustný, OSB panel nemá dostatočnú kapacitu, aby prebytočnú vlhkosť odsal a odviedol mimo škáry.

dobré rady

TMELENIE
Tvrdý akrylátový tmel alebo dvojzložkový opravný tmel na báze polyuretánu je spoľahlivým riešením na vyplnenie spojov – tie vo finále navodili dojem celistvej plochy. Oba tmely sú brúsiteľné a nevytvárajú sa na nich väčšie trhliny ako vlasové. Do úvahy prichádza v ďalšom kroku aj celoplošné stierkovanie tmelom na báze sadry, ktorý možno vo finále prebrúsiť a spevniť penetračným náterom. Takýto povrch dokáže po zaoblení hrán schodov pod náterom verne napodobiť hladený betón. To je praktické pri nadstavbách, kde sa používajú zvyškové materiály.

VÝPLNE
Polyuretánová pena v dutinách a nadrozmerných škárach neplní iba úlohu výplne, ale pri obmedzenom pohybe funguje aj ako lepidlo, ktoré materiály fixuje na mieste. Preto ju možno pri zakladaní bočníc schodov použiť aj na ich podlepenie, ak je priečka pod schodmi extrémne nerovná. Dávkovanie obmedzte na množstvá, ktoré používate pri montáži parapetných dosiek. Platí pravidlo, že menej je viac.

OPRAVY
Prednosťou sadrových mált je, že dokážu zavädnúť a vytvrdzovať v rekordne krátkom čase, preto ich možno schovať pod finálny náter v ten istý deň, v ktorom ste ich naniesli na stenu. Výborne držia na PUR pene, pórobetóne, interiérových disperziách, ale priľnú aj k hladenému betónu. Jediným pravidlom pri ich príprave je neprekročiť množstvo zámesovej vody. Tuhnutie možno spomaliť pridaním disperzie, vyschnuté povrchy možno dohladiť brúsením. Takáto malta nahradí odbitý roh schodu, ale vytvorí aj oblé prechody medzi dvomi susediacimi rovinami.

ZAŤAŽITEĽNOSŤ
Schody, ktoré prešli týmto spôsobom renovácie, možno zaťažovať priebežne, od okamihu ich montáže. Vďaka tomu rekonštrukcia neblokuje prístup na poschodie a neobmedzuje prevádzku budov. To je praktické obzvlášť vtedy, ak sa pustíte do úpravy schodiska v celej jeho dĺžke – od pivníc až po podkrovie. Ide o technológiu, ktorá nepočíta s tým, že by bolo v budúcnosti potrebné odobrať krycí plášť schodov.

NA ČO SI DAŤ POZOR?

KOTVENIE
Pri kotvení schodových zostáv do podkladového betónu máte na výber dve možnosti. Prvou sú turboskrutky, ktorými možno OSB dielce uchytiť priamo do vŕtaného otvoru v betóne. Ide o pevné a spoľahlivé riešenie – dielce sa neuvoľnia ani po rokoch našľapovania. Turboskrutky prichádzajú do úvahy vtedy, ak má podkladový betón dostatočnú hrúbku. Natĺkacie rozperky používané pri montáži sadrokartónových roštov sú riešením všade tam, kde môžete preniknúť do hrúbky betónu iba v obmedzenej miere. Kritickým miestom je posledných 5 cm betónových stupníc schodov, kde by mohol prílišný tlak rozperky spôsobiť odštiepenie betónu. Takýmto situáciám sa treba vyhýbať.

TESÁRSKY TROJUHOLNÍK
Na rozdiel od uholníkov, tesársky trojuholník s prírubou je natoľko pevný, že ho môžete použiť na vedenie kotúčovej píly, ako aj na zauhlenie dielcov s pomocou jednej či dvoch zvierok – záleží na tom, či potrebujete uhol stiahnuť alebo roztiahnuť. Popri štandardnej stupnici na meranie dĺžok má mierky i na rýchly náčrt uhlov a sklonov stúpania. Vyhotovený je z hrubého hliníka s niekoľkými vrstvami náteru, takže odoláva aj hrubému zaobchádzaniu bez straty presnosti. Pri montážnych prácach je všestranným pomocníkom.

BOČNICE SCHODOV
Bočnice schodov sú prvkom, ktorý vám pomôže vytvoriť prechod medzi novou vrstvou schodov a bočným murivom. Akýkoľvek pokus o zarovnanie maltou či tmelom sa rýchlo končí prasklinami, ktoré kazia výsledný dojem – bočnica tento detail šikovne ukrýva. Bočnice nemusia mať po celej svojej hrúbke plný profil. Budú vyzerať jemnejšie a dekoratívnejšie, ak vo finále prejdú frézovaním, ktoré stenčí ich hrúbkový profil. Štandardné profily majú prednosť pred dekoratívnymi.

GEOMETRIA
Hoci môžu bočnice tvoriť modernú líniu, ktorá sa tiahne po celej osi schodov, pri nerovnomernom schodisku by sa tým zvýraznili rozdiely jednotlivých stupňov a výsledok by nebol prirodzený. Preto je lepšie rozdeliť plochu do obdĺžnikov a tie vyzdobiť jednoduchým ornamentom, ako sme to urobili v našom prípade. Takúto geometriu môžete vidieť v gotických stavbách a na atraktívnosti nestratila ani po storočiach. Platí pravidlo, že oblúky majú byť veľké a nesmú na seba nadväzovať – iba tak ukryjú nerovnomernosti.

DOKONČOVACIE PRÁCE

 Kotviace prvky pre stredové zábradlie
Treba ich naplánovať tak, aby boli uchytené priamo do pôvodných betónových schodníc. Ak ste pod obklad ukrývali pristavanú priečku, jej líniu treba ceruzou zakresliť na obkladové panely. Kotviacu pásovinu bude možné vo finále vyfrézovať tak, aby nevystupovala nad povrch OSB panelov a bolo ju možné ukryť pod kryciu nášľapnú vrstvu. Technické detaily treba spresniť vo chvíli, kým sa dajú zrealizovať potrebné úpravy.

• Podložka pred prvým schodom
Po obklade schodov sa výškový rozdiel medzi podestou a prvým schodom zvýši o hrúbku obkladu. Ak nájdete výškovú rezervu v predchádzajúcom segmente schodov, môžete rozdiel zmierniť pridaním novej nášľapnej vrstvy aj na podestu samotnú. V našom prípade vznikol pod strechou verandy tepelný most, takže pripravené je prekrytie 8-milimetrovou izolačnou vrstvou, na ktorú sa uloží smrekový masív. Takáto situácia nastáva aj v každej rovine poschodí, takže kritické schody možno obložiť panelmi, ktoré sú tenšie ako panely na ostatných schodniciach.

• Plošné materiály vo forme štvorcov
Kobercové štvorce, PVC i korok možno na hranách po hrubom zarezaní lícovať frézou, takže vznikajú línie, pri ktorých nič nevyčnieva ani nechýba. Ak obložíte najprv čelá schodov a v závese samotné schodnice, ušetríte si starosti a výdavky spojené s montážou rohových líšt.

Text, foto: Marcela Gigelová
Realizácia: Milan Gigel – redaktor denníka SME
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Hans says:

    Nápad je to dobrý a originálny. Len veľmi neverím, že 1 osoba by to stihla spraviť za 1 deň.
    Ďalej nie je zoznam naradí kompletný.
    Napríklad „Bočnicu prichytíme pneumatickou klincovačkou“, Tú nevidím v zozname, ani ten na to potrebný kompresor.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje