Svojpomocná stavba podpivničeného záhradného domčeka s úsporou až 5 000€!

20.02.2017
Svojpomocná stavba podpivničeného záhradného domčeka s úsporou až 5 000€!

Do stavby záhradného domčeka sa náš čitateľ pustil vlastnými rukami, hoci použitiu ťažkej techniky sa nemohol vyhnúť. Keďže je hlavou mladej rodiny, ktorá čaká prírastok, spokojný je aj s tým, že svojpomocnou prácou ušetril z rodinného rozpočtu veľa peňazí.

UROB SI SÁM

náročnosť: +++++
čas: 3 mesiace
náklady: 3 800 €
ľudia: 1 až 3
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

PIVNICA MATERIÁL 1 753 €

 betónová konštrukcia 1 120 €
• štrk 45 €
 drenáž 22 €
• dosky na debnenie 45 €
• dokúpené dosky 20 €
• bagrovanie a doprava 210 €
• betón 70 €
• igelit do ohrádky 23 €
• plastifikátor, kari sieť 22 €
• položenie stropu 50 €
• lepidlo pod panel 10 €
• nadmurovanie 116 €
asfaltované pásy, kupolková fólia,
polystyrén XPS, kotvy do polystyrénu, roxory

DOMČEK MATERIÁL 1 963 €

 poistná hydroizolácia 25 €
• lak 163 €
 dvere 55 €
• sklá do okien 10 €
• sklársky tmel 3 €
• L-profily do pivnice 10 €
• krytina a odkvap 400 €
 oplechovanie sokla 65 €
• drevo na obklad 455 €
drevo na konštrukciu 350 €
• strešné laty 70 €
 spojovací materiál 115 €
kovania, klince, skrutky, pätky
• tmely, silikóny, lepidlá 15 €
• asfaltované pásy 23 €
• požičanie hoblíka 10 €
• debniace tvárnice 39 €
• cement, roxory, štrk
• betón 105 €
vrátane dopravy a roxorov
• farba 50 €
na podlahu, na steny s riedidlom

PRACOVNÝ POSTUP

Podpivničený záhradný domček

1. ZAČIATOK KOPANIA
Pred vyhĺbením jamy treba pôdu zhromaždiť v malej drevenej ohrade vybavenej plastovou fóliou.

Podpivničený záhradný domček

2. ZAČISTENÁ JAMA
Bager nedokáže urobiť celkom pravouhlé steny, takže je potrebné upraviť steny výkopu ručne. V stykoch s vodorovnou časťou vedie drenážne potrubie.

Podpivničený záhradný domček

3. HYDROIZOLÁCIA
Drenáž je vyspádovaná do vsakovacej jamy mimo pivničky. Na nej je 20-centimetrová vrstva štrku (frakcia 16/32 mm) a izolácia z asfaltovaných pásov.

Podpivničený záhradný domček

4. ŽUMPA
Ihneď po vykopaní treba do výkopu vložiť žumpu, resp. zhotoviť steny pivničky. Steny sme po obvode pre istotu obalili kupolkovou izoláciou.

Podpivničený záhradný domček

5. SIETE
Cez chráničku vystupujú z pivničky vodovodné potrubia a vchádzajú do nej elektrické káble. 

Podpivničený záhradný domček

6. IZOLÁCIA
Je zo soklového polystyrénu a slúži aj ako debnenie na nadbetónovanie stien. Pred zasypaním stien treba obaliť kupolkovou izoláciou aj ich vrchnú časť. 

Podpivničený záhradný domček

7. DIERY
Na jednej strane stojí chatka priamo na stene pivnice, na druhej treba urobiť základy v zemi. V našom prípade to budú stĺpy zapustené do hĺbky 90 cm. 

Podpivničený záhradný domček

8. ZÁKLADY CHATKY
Zeminou z dier možno obsypať steny pivnice. Tie sú pripravené na betónovanie, ale ešte treba dokončiť debnenie pod podlahou domčeka. 

Podpivničený záhradný domček

9. VODOROVNÉ DEBNENIE
Robíme ho preto, aby podlaha neprichádzala do styku so zeminou, iba ak v mieste betónových stĺpov – pilót vybetónovaných do hĺbky 90 cm. 

Podpivničený záhradný domček

10. DOSKA
Steny pivničky sme zabetónovali spolu s doskou – podlahou pivnice. Doska leží na betónových pilótach.

Podpivničený záhradný domček

11. STROP PIVNICE
Strop žumpy, ktorý sme mali položený v blízkosti domu, teraz môže žeriav uložiť na nadbetónované steny pivničky – žumpy. 

Podpivničený záhradný domček

12. POD VÝČNELKOM
Pod prečnievajúcou časťou podkrovia zopakujeme postup s pilótami (stĺpikmi) s prierezom 20 × 20 cm zapustenými do zeme a s vodorovným debnením. 

Podpivničený záhradný domček

13. VODOROVNÉ DEBNENIE
Toto je zhotovené zo špeciálnej preglejky dovezenej zo zberného dvora.

Podpivničený záhradný domček

14. VÝSTUŽ
Nasleduje výstuž kari sieťou s rozmermi 100 × 100 × 10 mm, rovnako ako pri betónovaní bočnej dosky. 

Podpivničený záhradný domček

15. BETÓNOVANIE
Dosku zalejme betónom C 25/30. Doviezol ju domiešavač, keďže betonáreň je blízko. Transportbetón nevyšiel drahšie ako ten, ktorý by sme si namiešali sami.

Podpivničený záhradný domček

16. PODLAHA
Dobetónovaním poslednej dosky je dokončená celá podlaha. Treba ju nechať zrieť jeden-dva dni a hneď možno pokračovať v stavbe.

Podpivničený záhradný domček

17. IZOLÁCIA SOKLA
Na vyrovnanú podlahu položíme izolačné asfaltované pásy ako hydroizoláciu proti vzlínajúcej, resp. zrážkovej vlhkosti.

Podpivničený záhradný domček

18. MÚRIK
Naukladáme dve vrstvy tvárnic s hrúbkou 15 cm, vystužíme a zalejeme betónom C 25/30. Soklík je hotový. Kvôli vŕtaniu ho necháme zrieť pár dní až týždeň. 

Podpivničený záhradný domček

19. HRANOLY
Pred rezaním hranoly natrieme prípravkom proti škodcom a raz aj tenkovrstvovou lazúrou, necháme ich vyschnúť. 

Podpivničený záhradný domček

20. BRÁNA
Takáto brána z trámov je základná tesárska konštrukcia. Vodorovný trám je čiastočne zapustený do dlabu vo zvislých stĺpoch a spojený oceľovou spojkou.

Podpivničený záhradný domček

21. UPEVNENIE
Stĺpik je pripevnený na oceľovú pätku. Do spodku stĺpika treba vyrezať škáru. Stĺpik drží na závitových tyčiach M12. 

Podpivničený záhradný domček

22. VÄZNÍKY
Postupne montujeme stĺpikovú konštrukciu podľa projektu. 

Podpivničený záhradný domček

23. PODLAŽIE
Všetky nosné stĺpiky a väzníky majú profil s rozmermi 120 × 120 mm.

Podpivničený záhradný domček

24. PRIAME VZPERY
Detailný pohľad na spôsob upevnenia vzpier, zapustenie do stĺpika a väzníka.

Podpivničený záhradný domček

25. VZPERY NA NÁROŽÍ
Na upevnenie vzpier sú použité oceľové skrutky do dreva s rozmermi 6 × 220 mm. 

Podpivničený záhradný domček

26. ŠABLÓNA
Pred výrobou krokiev si vyrobíme šablóny z lát, na ktorých si vyznačíme miesto osadenia a styku. 

Podpivničený záhradný domček

27. KROKVY
Narežeme si krokvy, tieto sú aj esteticky ukončené a tvarované. Ich profil je 140 × 60 mm. 

Podpivničený záhradný domček

28. OSADENIE KROKIEV
Osadíme krokvy na štítových stranách, prekontrolujeme vodorovnosť a rovnakú výšku v hrebeni, zavetrujeme ich a podľa šnúry montujeme ďalšie krokvy. 

Podpivničený záhradný domček

29. FÓLIA
Nepoužili sme plné debnenie, fóliu sme upevňovali iba na kontralatách. Na snímke je fólia prikrytá – ochrana proti UV žiareniu. 

Podpivničený záhradný domček

30. KRYTINA
Na stavbu lacného domčeka sme použili plech. Na hrebeň sa položí hrebeňový pás a špeciálnymi skrutkami sa pripevnia hrebenáče. 

Podpivničený záhradný domček

31. TATRANSKÝ PROFIL
Je ním podbitá strecha pri odkvapoch a neskôr, keď bude viac času, bude aj v interiéri podkrovia.

Podpivničený záhradný domček

32. OBÍJANIE
Zrubový profil s hrúbkou 22 mm a šírkou 14,5 cm treba naimpregnovať proti škodcom, natrieť tenkovrstvovou lazúrou, dvakrát hrubovrstvovou lazúrou a nechať vyschnúť. 

Podpivničený záhradný domček

33. STROPNÉ TRÁMY
Držia na tzv. oceľovej papuči trámu. Tieto súčiastky boli asi najdrahšie zo štandardne vyrábaných spojovacích materiálov (1,20 €/ks). 

Podpivničený záhradný domček

34. VSTUPNÁ ČASŤ
Naspodku ostala bez obkladu, až kým sa nepodarilo zohnať vhodne veľké dvere.

Podpivničený záhradný domček

35. PODKROVIE
Vďaka stropným trámom vznikol ďalší úložný priestor. Na stropné trámy sme položili prebytočné dosky, aby boli v suchu. 

Podpivničený záhradný domček

36. ŠTÍT
Štítová strana je už obitá. Dvojkrídlové dvere mali mať pôvodne šírku 160 cm, tieto majú 130 cm. Aj s úpravami vyšli na 55 €.

Podpivničený záhradný domček

37. VÝLEZ
Všetky okenné otvory je najlepšie urobiť po celoplošnom obití stien. Tak to bolo aj v prípade tzv. výlezu. Z vyrezanej časti vznikli dvierka. 

Podpivničený záhradný domček

38. ÚPRAVA OKIEN
Okná sú rovnako ako dvere z druhej ruky, aby stavba vyšla čo najlacnejšie. O to náročnejšia bola ich úprava. 

Podpivničený záhradný domček

39. OKNÁ
Okná sa vyrezali do stien až po celoplošnom namontovaní obkladu. Bližšie okno je skutočné, vzdialenejšie je zaslepené, rovnako aj okienko z ulice. 

Podpivničený záhradný domček

40. ODKVAP
Strešné žľaby a zvody tvoria so strechou jeden systém. Strecha vrátane odkvapov vyšla na 400 €. Oplechovanie na sokli je tiež vyrobené svojpomocne. 

Podpivničený záhradný domček

41. NÁTER PODLAHY
Podlaha aj soklík dostali nový náter farbou na betón. Podlaha nie je prašná a dá sa ľahšie udržiavať.

Podpivničený záhradný domček

42. ZARIADENIE
Jednou z posledných vecí, ktoré bolo treba urobiť, bolo vnútorné zariadenie, najmä regály na ukladanie vecí a náradia.

Podpivničený záhradný domček

43. POKLOP
Vchod do pivničky dostal nový poklop zo silných 5-centimetrových dosák. Natretý je viacerými vrstvami podlahového laku. 

Podpivničený záhradný domček

44. Z INTERIÉRU
Takto vyzerá interiér po dokončení. Zrubový profil je z vnútornej strany svetlý. Steny by bolo možné zatepliť, čo však majiteľ neplánuje. 

Stavba DOMČEKA

Dispozícia nášho pozemku nám umožnila vybudovanie vlastnej pivnice, na ktorej stojí záhradný domček. Pôvodne to mala byť pivnica s jednoduchým malým domčekom, no po mnohých zmenách a úpravách návrhu z toho vznikla celkom pekná chatka.

Na začiatku celej realizácie som ako prvé vybavil, resp. ohlásil drobnú stavbu na príslušnom obecnom úrade, keďže ide o stavbu do 25 m2. Každý stavebný úrad má trochu iné požiadavky. Ja som musel predložiť náčrt stavby, umiestnenie na pozemku zakreslené v katastrálnej mape, súhlas so stavebným dozorom, súhlas majiteľov susedných nehnuteľností a stručný opis stavby.

Dôležité je, že na mieste stavby sme pred časom nechali vyvŕtať studňu. Studňa má hĺbku 13 m, ale hladina je 7 m pod povrchom okolitého terénu.

45. PRIEDOMIE
Domček pôsobí sympaticky, priestor pred vchodom je zastrešený, takže si na priedomí možno posedieť aj v daždi. foto: Matej Česák

STAVBA

Stavba pivnice prebehla pomerne rýchlo, dalo by sa povedať, že hrubá stavba bola hotová za jeden deň. Bolo dôležité zladiť časový harmonogram mechanizmov. Výkop sa začal o ôsmej ráno, nezdá sa to, no pri rozmeroch pivnice 2,6 × 3,6 a 2,1 m na výšku to bolo vyše 30 m3 zeminy.

Okolo studne sme položili hydroizoláciu, ktorú sme vodotesne pripojili na chráničku vrtu, aby sa nestalo, že ju pri dažďoch zaleje povrchová voda. Z tohto dôvodu je po obvode aj v strede drenážna rúra zavedená do vsakovacej jamy s dnom asi 40 cm pod úrovňou dna výkopu na pivničku.

Ihneď po vykopaní treba steny pivničky zapažiť alebo ich vybetónovať, aby sa nezosúvali. Nechcelo sa mi betónovať steny pomaly z tvárnic strateného debnenia. Radšej sme si objednali veľkú (12 m3) betónovú žumpu z vodotesného betónu, ktorú sme si nechali špeciálne upraviť v Kalinkove. Museli sme správne trafiť otvor na studňu a zo stien sme nechali vyčnievať výstuž na dodatočné nadbetónovanie, keďže strop žumpy je len vo výške 170 cm. Nechali sme urobiť aj dva vetracie otvory v strope, aby sme pivničku mohli dobre vetrať na princípe komínového ťahu. Výkop a osadenie žumpy trvalo spolu 8 h, čo nám ušetrilo veľa času. Nezdá sa to, ale vykopanej zeminy bolo dosť pre štyri tatry (každá 7 m3).

Po uložení vane sa mohla začať druhá fáza stavby, a to vyvýšenie stien. Steny som postupne obsypával zeminou a doložil chýbajúcu kupolkovú fóliu. Pomohli mi dobrí kamaráti, susedia.

Priestor okolo pivnice je základ budúceho domčeka. Po skúsenostiach iných ľudí som sa rozhodol, že betónová platňa nebude len voľne na zemi, ale bude stáť na stĺpikoch pre vymŕzanie a dvíhanie celej stavby. Tieto stĺpiky sú zapustené do hĺbky 90 cm.

Pri tomto spôsobe si treba dávať pozor na zemné vedenia, lebo sa nám stalo, že cez náhodne prerazenú chráničku začala do pivničky pretekať dažďová voda. Neostávalo nič iné, ako nájsť chybu, zalepiť chráničku, potom sa už voda neobjavila.

Medzi debnením pod platňami okolo pivnice a zemou je vzduchová medzera 4 cm. Drevené debnenie ostalo pod betónom. Betónové pásy okolo vrchnej platne pivnice sú od seba navzájom oddelené dilatačnou škárou z 1 cm hrubého podlahového polystyrénu.

Po dvojtýždňovej technickej prestávke mohlo opäť prísť nákladné auto „s rukou“ a položiť vrchný panel na vyvýšené steny pivnice. Styčná plocha stien a vrchného panelu je prilepená flexibilným mrazuvzdorným lepidlom. Týmto krokom bola hrubá stavba pivnice ukončená.

čo treba UROBIŤ

Domček nie je celkom dokončený. Na podlahu v pivnici plánujem v budúcnosti položiť dlažbu. Čaká ma ešte dokončenie rozvodu vody a zapojenie elektroniky na zavlažovanie. Voda aj zavlažovanie zatiaľ stále funguje na manuálny režim. Vrchný panel pivnice budem ešte zvnútra zatepľovať. Cez leto sa ukázalo, že v pivnici je pomerne teplo. Zemiaky z minulého roka však vydržali, až kým nepribudli tohtoročné. Vstup do pivnice je riešený len rebríkom. Schody by zaberali zbytočne veľa miesta.
Týmto je domček takmer úplne hotový. V budúcnosti chcem múrik ešte obložiť umelým kameňom, resp. využiť najnovší trend raziacich matríc do zavädnutého lepidla, dokončiť elektrickú sieť so svetlom a pár zásuvkami, dokončiť povalu tak, aby bola pochôdzna a osadiť trám na hojdačku. Chcel som sa s domčekom zmestiť do 2 000 €, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Ďalšie investície do vybavenia domčeka budem riešiť postupne.

AUTOR RADÍ

Pri použití smrekového dreva je dôležitá ochrana proti škodcom, vlhkosti a UV žiareniu náterom vo viacerých vrstvách.

Ako sme stavali

REZIVO
Dnes sa už takmer výlučne používa surové. Málo predajcov má priestory na sušenie a následné skladovanie hranolov. Rozhodol som sa, že surové hranoly nechám aspoň cez zimu preschnúť, nedôjde tak k rozsúšaniu spojov. Hneď po dovezení z píly som ich ošetril fungicídnym prípravkom. Konce boli natreté farbou, aby ne­praskali. Drevo som uložil na latky, aby bol k hranolom dostatočný prístup vzduchu, navyše som celú hromadu stiahol balíkovacími páskami. Takto bolo drevo uložené asi päť mesiacov. Bohužiaľ, pri schnutí sa nedá vyhnúť drobným tvarovým zmenám. Tie sa dajú čiastočne odstrániť následným hobľovaním. Všetky použité hranoly som ohobľoval na požičanej zrovnávačke a zra­zil hrany elektrickým hoblíkom.

KOVOVÉ PÄTKY
Drevená konštrukcia stojí na železných pätkách, ktoré mi podľa nákresu pozváral kamarát. Bežne dostupné sa mi zdali slabé na takú stavbu. Tie sú k múriku a k betónovej ploche uchytené štyrmi závitovými tyčami M10, ktoré držia pomocou chemickej kotvy. S chemickou kotvou treba pracovať rýchlo, po piatich minútach je už manipulácia nemožná. Pre chemickú kotvu som sa rozhodol aj preto, že múriky sú široké 15 cm a základňa pätky má 12 cm, tak ako hranoly. Teda skrutky sú dosť blízko okraja múrika a v prípade použitia rozperných kotiev (tzv. hmoždiniek) by mohlo dôjsť k odštiepeniu betónu.

STYČNÁ PLOCHA
Medzi múrikom a prvou doskou je oplechovanie. Dilatačná škára je vyplnená silikónom. Dosky sú pribíjané pneumatickou klincovačkou a dodatočne prichytené samoreznými skrutkami do dreva o trámy. Rohové spoje sú prekryté rohovými lištami. Podhľady pod strechou sú vybité tatranským profilom.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR
Chcel som využiť aj priestor pod strechou, no nielen trojuholník, ktorý vznikne pri sedlovej streche, ale aj plochu navyše. Preto má domček okrem pomúrnice aj nižšie priečne hranoly, na ktorých sú upevnené priečniky ako základ budúcej podlahy. Hlavné zavetranie je aj začapované, ostatné slúži len na prenesenie váhy. Priečne hranoly sú osadené v tzv. plechových papučiach trámu.

NÁTER PODLAHY
Podlahu som celú povysával, natrel penetračným náterom a dvoma vrstvami alkydovo-uretánovej farby na betón. Po vytvrdnutí vznikla lesklá pochôdzna vrstva. Je to niečo úplne iné ako surový betón. Ľahko sa zametá, dá sa utierať, je čiastočne odolná proti chemikáliám. Steny múrika sú jednoducho natreté nabielo.

             Pohľad na dom z dvora kresba: Ing. Matej Česák

Text, foto, kresby: Ing. Matej Česák, Miro Pochyba
Zodpovedný redaktor: Stanislav Botur
Zdroj: časopis Urob si sám 2/2017

Komentáre

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Vlado | 22.02.2017, 23:08
Za mna perfektna praca. Keby mam v okoli niekoho takto sikovneho, uz staviam maly obytny dom do 25 m2 - na styl chaty v bernolakove od ToiToi
Jozef14 | 22.02.2017, 22:15
Náhodou pekná realizácia.Priestor parádny,pivnica,studňa...Dať do kopy celú realizáciu bola dobrá makačka.Já dávam za 1*Palec hore.
Martin | 22.02.2017, 14:24
Náhodou je to dobrý nápad, mne sa to páči. :-)
Jarda | 21.02.2017, 14:48
Na pajtu pre fúrik, náradie a bedničky pridrahé, na chatkovanie v tejto podobe nepoužiteľné. Hotová chatka z 28mm profilov nevyjde o nič drahšie a aspoň vyzerá k svetu.
| 21.02.2017, 15:16
Určite. :-) Rád od vás kúpim takú chatku o rozmeroch 3 x 5 metrov s plechovou strechou a využiteľným priestorom aj pod strechou do 2000 Eur. Ale nech to má prosím nejakú pevnú konštrukciu a neodnesie to vietor pri silnejšom vetre. A aby som nezabudol v cene by mala byť aj povrchová úprava a montáž. :-)
Marek | 21.02.2017, 13:46
Pekna praca za malo korun, inspiroval ste ma. Polovka
| 21.02.2017, 12:51
nevyzera to zle, na odkladanie bordela a zeleniny moze byt,
kuli | 21.02.2017, 11:04
Vraj chatka - Nevkusny, chaby altanok vybity tatrancom postaveny na betonovej zumpe. Navyse nevkusne vtlaceny do pozemku. Ak nieco neviem, tak to radsej nerobim.
Matej | 21.02.2017, 12:24
Rád si pozriem vaše realizácie pre inšpiráciu. :-) Vidím, že máte prehľad o obkladových drevených materiáloch a ako profík rozoznáte zrubový profil od tatranského obkladu :-) Ako sa to hovorí? Pre ... každý hlúpy? :-)
ľuboš | 21.02.2017, 10:38
vrať diplom ! odkedy je pivnica v betone ?!!:)), inak všetka česť, narobil si sa statočne, ale tú pivnicu nevyužiješ ..., TIE schody radšej nechcem ani vidieť:) a nie je to 30 m3 zeminy, ale cca 20. iba toľko,
Matej | 21.02.2017, 11:00
Kto povedal, ze tu pivnicu nevyuzijem? Od jesene do maja su tam zemiaky, ostatna zelenina, vsetky kvetinace, rozvody automatickeho zavlazovania, plus vsetky ostatne veci, ktorym trochu zvysena regulovana vlhkost nevadi a bezni obyvatelia podobnych nehnutelnosti ich nemaju kam ulozit, takze asi tak. Schody tam niesu, nepotrebujem ich. Diplom je mozne mat aj z inej oblasti, nie len stavbarciny, tak preco by som ho vracal. :-) A k tej zemine, vidim, ze ste odbornik na slovo vzaty. Dam hadanku: vykopte jamu o rozmeroch 3,8 x 2,8 x 3 m a prevezte ju do jamy takych istych rozmerov. Hadajte, ci sa Vam tam zmesti :-).
Erik | 24.02.2017, 17:50
Nedohaduj sa s nikým kto za to nestojí. Mnohí ľudia len kecajú, všetko by spravili lepšie ale v skutočnosti nespravia nič. Je to veľmi pekne zrealizované a za pár šupov. Presne takáto je moja predstava, chystám sa vŕtať studňu, v pivničke vybudovanej okolo nej budú rozvody závlahy, tlaková nádrž a malý sklad zeleniny. Nad pivnicou domček na záhradné náradie. Pre mňa skvelá inšpirácia..
ľuboš | 26.02.2017, 09:52
mám väčší zahradny domček a pod ním mám ...neuveríš, pivnicu. ale: MUSEL som nakoniec zboku odkopať zeminu a zbíjačkou vybiť dvere na pivnici, lebo schody z podlahy boli príliš strmé a strašne nepraktické:)) a zároveň, podlaha v pivnici musí byť štrková/piesková, hlinená, aby pivnica dýchala.., nie betonová nepriepustná žumpa...:) a nakoniec na záver: pivnica v dnešnej dobe sa finančne neoplatí, náklady sú vyššie, nakolko ponuka zeleniny a ovocia je už celoročná a jablká kúpené na jar budú na 100% v lepšom stave u profíkov, než v domácich podmienkach..:)
| 26.02.2017, 21:19
To ano, urcire aj u tych profikov maju v pivniciach strkovu podlahu :-). Vlhkost v pivnici sa da zabezpecit aj inak ako pivnicou bez izolovanej podlahy, dokonca neuverite, ale aj kontrolovat a riadit s nulovymi nakladmi. Vyhodou je aj stabilna teplota nad bodom mrazu bez akychkolvek nakladov. S vasou oblubenou zumpou to nema nic spolocne , jedine, ze taka stavba je vyrobena z vodotesneho, certifikovaneho zelezobetonu. Presne takych ludi korporacie potrebuju, vsetko si kupit, nedaj boze dopestovat sam doma. Take jablka su napr. 25 krat do roka striekane, nakoniec karnaubskym voskom, len aby sa pekne leskli. Skladovane v kontrolovanej atmosfere dusika a vyparov biocidnych latok. To je ta prava mnamka :-) Výborne su aj kupene zemiaky, ktore mimo pultov retazcov vydrzia tak dva tyzdne. A ta znamenita chut. Mne v pivnici vydrzia do tych dalsich... :-) Kto chce, nech si kupi.
bianka | 26.02.2017, 12:21
myslis ze ovocie a zelenina bude v lepšom stave u profikov? mysliš postriekana x-krat chemickymi prostriedkami aby vyzerala ako prave odtrhnuta? Mám pivnicu, nie je nad kvalitnu povnicu. A ovocie a zelenina mi vydrzí do jari. Takže invesícia do pivnice sa isto oplatí
Prečítajte si
Reklama