staviame priecku z porobetonu
Galéria (13)

Staviame priečku z pórobetónu

Ak plánujete na priečku zavesiť ťažké skrinky alebo poličky, vhodnejšie je urobiť murovanú priečku. Pri stavbe jednej väčšej alebo viacerých menších priečok nezabudnite na odborný statický posudok. Stavbu priečky OHLÁSTE stavebnému ÚRADU.

Galéria

stavba priečky, postup
stavba priečky, postup
stavba priečky, postup
stavba priečky, postup
stavba priečky, postup
stavba priečky, postup

UROB SI SÁM
náročnosť: ***     
čas: 2 dni
náklady: 285 €
ľudia: 1
obdobie: celoročne

Kontrolný zoznam

Materiál                                      282,10 €
na priečku 6 × 2,50 m
•  presné priečkové tvárnice         250 €
P2-500 150 × 249 × 599 mm, 100 ks
•  lepiaca malta                           12,50 €
Ytong sivá, 2 vrecia
•  murivové spojky                         4,60 €
antikorová, 18 ks
•  klince                                                 1 €
stavebný, pozinkovaný 4 × 100 mm, 72 ks
•  PUR pena                                         5 €
•  hydroizolácia                                    5 €
asfaltovaný pás, odrezok
•  minerálna vlna                                 4 €
na pružný spoj, odrezky
•  murovacia malta                             6 €
vápenno-cementová

Náradie
•  píla ručná vidiová
•  vodováha, lata
•  murárska lyžica
•  gumené kladivo
•  nôž (orezávač)
•  miešač, miešadlo
•  kladivo
•  vedrá

PRACOVNÝ POSTUP

1. MERANIE
Pri novostavbe vieme, že k stene bude pripojená priečka. Môžeme ich stavať spolu. Jej polohu vyznačíme na nosnej stene.

2. SPOLU SO STENOU
Do každej druhej ložnej škáry nosnej steny vsádzame antikorové murivové spojky a pribíjame ich aspoň 100 mm dlhými pozinkovanými klincami.3. MALTA

Pri zhotovení nosnej steny dbáme na nanesenie lepiacej malty po celej šírke muriva. K spojkám zamurovaným v stene potom pripojíme priečku.

4. PÁS
Stavbu priečky začíname rozprestrením hydroizolačného pásu. Do vápenno-cementovej malty založíme prvý rad tvárnic.

5. MEDZERA
Medzi nosnou stenou a priečkou necháme medzeru. Kvalitu práce zvyšuje použitie správneho náradia.

6. PRVÝ RAD
Dbáme na vodorovnosť a priamosť založenia prvého radu. Kontrolujeme rovinnosť vo vodorovnom a zvislom smere.

7. DRUHÝ RAD
Po začatí prvého radu lepíme tvárnice druhého radu. Začíname polovičnou tvárnicou. Lepiacu maltu nanášame aj na zvislé spoje tvárnic.

8. PRUŽNÉ UPEVNENIE
Ak priečku staviame dodatočne, použijeme murivové spojky ohnuté do L s pozinkovanými klincami. Medzi priečku a nosnú stenu vložíme pás minerálnej vlny.9. DO BETÓNU

K betónovej stene spojku najrýchlejšie pripevníme nastreľovacou pištoľou vo dvoch miestach. Aj ďalšie rady pružne oddelíme od nosnej steny.

10. PREVIAZANIE
Nárožie v priečke vytvoríme správnym previazaním tvárnic. Dbáme na správnosť rozmerov a rovinnosť založenia. Je dôležité pre ďalšie murovanie.

11. POD STROPOM
Priečku pružne oddelíme od nosných stien a stropu pásom z minerálnej vlny alebo pružnou polyuretánovou penou.

–>

dobre vedieť

PRIEČKA
Je podopretá konštrukcia. Stojí na podlahovej alebo stropnej konštrukcii, ktorá musí mať náležitú únosnosť.

MALTA
Pórobetónové priečky sa murujú sa na tenkú (1 – 2 mm) vrstvu malty určenú na stavbu z pórobetónových tvárnic.

AKUSTIKA
Priečky medzi bytmi majú byť dobre odhlučnené. Dosiahnete to dvoma priečkami (každá s hrúbkou 150 mm), medzi ktorými je 5 cm široká vzduchová medzera, do ktorej je vložená zvuková izolácia (minerálna vlna).

Text: Stanislav Botur podľa podkladov Xella
Foto: Xella Slovensko, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje