Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 6 / 12

8. PRUŽNÉ UPEVNENIE Ak priečku staviame dodatočne, použijeme murivové spojky ohnuté do L s pozinkovanými klincami. Medzi priečku a nosnú stenu vložíme pás minerálnej vlny. Foto: Xella Slovensko