Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 2 / 12

1. MERANIE Pri novostavbe vieme, že k stene bude pripojená priečka. Môžeme ich stavať spolu. Jej polohu vyznačíme na nosnej stene. Foto: Xella Slovensko