Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 5 / 12

10. PREVIAZANIE Nárožie v priečke vytvoríme správnym previazaním tvárnic. Dbáme na správnosť rozmerov a rovinnosť založenia. Je dôležité pre ďalšie murovanie. Foto: Xella Slovensko