Back to the article Staviame priečku z pórobetónu 7 / 12

7. DRUHÝ RAD Po začatí prvého radu lepíme tvárnice druhého radu. Začíname polovičnou tvárnicou. Lepiacu maltu nanášame aj na zvislé spoje tvárnic. Foto: Xella Slovensko