Odborné rady a odporúčania, ktoré využijete pri hrubej stavbe a stavebných činnostiach od základov. Všetko o príprave staveniska, izolácii či sanácii.

kazde zelezo casom zhrdzavie

Každé železo časom zhrdzavie

Korózia je slovo latinského pôvodu. Znamená narušenie materiálu, predovšetkým kovov, vzájomným chemickým, respektíve elektrochemickým pôsobením materiálov. Je dôsledkom pôsobenia prostredia na materiál.