Ako vybudovať dobré základy pre rodinný dom

ako vybudovat dobre zaklady pre rodinny dom

Máte pozemok, na ktorom ste sa rozhodli POSTAVIŤ DOM. Jeho kvalita závisí od vybudovania DOBRÝCH ZÁKLADOV. Zabezpečia mu dostatočnú STABILITU a pevnosť. K projektu budete ešte potrebovať GEOMETRICKÝ PLÁN a GEOLOGICKÝ PROSUDOK.

UROB SI SÁM
náročnosť:  *****
čas: 1 – 2 mesiace
náklady: 12 000 €
ľudia: 3 až 5
obdobie: jar, leto, jeseň

KONTROLNÝ ZOZNAM

MATERIÁL A PRÁCA          16 560 €
►  zemné práce                  4 300 €
►  betónová zmes           35 – 45 €
B15 (cena za 1 m3)
►  betónová zmes            45 – 55 €
B20 (cena za 1 m3)

►  vodostavebný betón    55 – 65 €
B20 (cena za 1 m3)
►  štrk                                   12 – 35 €
pod základy (cena za 1 m3)
►  betonárska oceľ         0,2 – 1,0 €
rebrovaná v tyčiach dĺžka 8 mm – 14 mm (cena za bm)

 

PRACOVNÝ POSTUP

1. OSADENIE
Po skrývke ornice nastúpi geodet, ktorý presne vytýči osadenie domu.

2. PÔDORYS
Vápenný pôdorys základových pásov sa nanesie podľa vytýčených lavičiek (jedna je v pozadí).

3. VÝKOPY
Až po vyznačení základovej jamy, prípadne pásov geodetom možno začať s výkopmi s hĺbkou okolo 1 m.

4. VÝŠKA
Od výšky osadenia stavby závisí hĺbka základov, sklon kanalizácie, počet schodov do domu a podobne.

5. BLESKOZVOD
Do výkopov sa kladú aj uzemňujúce časti bleskozvodov.

6. SIETE
Pred zaliatím betónom treba uložiť časti kanalizačných potrubí a iných vedení.

7. MERANIE
Šírka základu (v našom prípade 70 cm) je väčšia ako šírka múrov. Závisí nielen od podložia, ale aj od hmotnosti hornej stavby.

8. BETONÁŽ
Na základové pásy z prostého betónu sa používa trieda betónu B15. Pri podkladovom betóne je to betón triedy B20.

9. VYROVNANIE
Na ľahšie murovanie soklovej časti je žiaduce vrchnú časť základu vyrovnať podľa vodováhy.

10. SOKEL
Soklovú časť je najlepšie robiť z pevných betónových debniacich tvárnic.

11. DOSKA
Po domurovaní ostáva voľný priestor vysypať vrstvou štrku hrubou 15 cm a vytvoriť podkladový betón s hrúbkou 17 cm.

dobré rady

Dno výkopu nehutnite
Základovú škáru nevibrujte, nespevňujte. Prizvite geológa, aby prevzal základovú škáru; prevzatie treba zapísať do stavebného denníka.

Stavajte hneď
Čo najrýchlejšie po vyhĺbení základov treba začať so spodnou stavbou. Vykopať základové škáry pred zimou a začať betónovať na jar je zlá voľba.

Odveďte vodu
Pozor na odvádzanie dažďovej vody! Z hľadiska stability základov predstavuje dažďová voda jedno z najväčších rizík.

Čistá škára
Ak výkopy zaleje dážď, vyčistite základovú škáru (dno výkopu), mala by byť bez zabahnenia, bez zaplavenia vodou a zásypov.

Debnenie
Pri nesúdržných zeminách je nutné použiť debnenie základovej škáry.

Prestupy a bleskozvod
Nezabudnite na priestupy sietí základmi a na uloženie uzemňovacieho pásu na bleskozvod!

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteSpodná voda
Pri výskyte spodnej vody by sa mohli zavodniť základy, preto vykonajte drenáž!

Prestávka v zime
Dokončené základy a podkladový betón pred zimou natrite asfaltovým penetračným náterom.

Ako ušetriť
Geologický posudok nebudete potrebovať, ak máte k dispozícii posudok susedného pozemku alebo lokality, ale to len v prípade, že v danej lokalite sa nevyskytli nijaké anomálie.

PROJEKT DOMU

Geometrický plán

Geodet
Ponúka zameranie a vytýčenie pozemku. Vypracuje presný geometrický plán – polohopis. Ak je pozemok výškovo členitý, bude potrebný aj výškopis. Slúži na presný návrh základov a terénnych úprav okolo objektu.

Vytyčovanie stavby

Vykonáva sa na základe projektovej dokumentácie. Vyznačia sa obvodové steny stavby na drevených lavičkách (dvoch kolíkoch spojených latou).

Geologický posudok

Geológ
Na vypracovanie geologického posudku (uvedie v ňom typ zeminy, hladinu spodnej vody, prípadne kvalitu a výdatnosť vody pre studňu) vykoná geologický prieskum.

Geologický prieskum
Pri bežnom type rodinného domu postačí prieskum s kopanými sondami. Ak sa ide do väčších hĺbok (suterén alebo hĺbkový vrt na tepelné čerpadlo, studňa), je nutná vŕtaná sonda, čo vplýva na cenu geologického posudku. Geologický posudok vylúči miesta nevhodné na zakladanie stavby.

Projekt stavby

Projektant
Pred návrhom stavby si zvyčajne vyžiada geologický posudok a na jeho základe vypracuje najvhodnejší spôsob zakladania stavby. Pri výstavbe tak už nevzniknú žiadne problémy (ak sa neobjaví anomália).

Odborník radí
Pred kúpou pozemku si overte, či predmetný pozemok neleží v záplavovom, prípadne zosuvovom pásme, inak vám ho žiadna poisťovňa nepoistí.


Prierez základom rodinného domu z fotopostupu–>

Základy

Základy nesú veľkú váhu. Aby sa nezabárali do podkladu, sú spravidla širšie ako múry, ktoré sa základoch stavajú. Najčastejšie sa pri výstavbe rodinných domov používajú základové pásy (betónové, železobetónové), prípadne základová doska, výnimočne aj pilóty, v suteréne s vysokou hladinou spodnej vody tzv. základová vaňa.

Zemné práce

Medzi zemné práce patrí najmä skrývka (odhrnutie) ornice v hrúbke 20 až 30 cm a výkopy základových konštrukcií. Základy sa robia do nezámrznej hĺbky, na Slovensku je to väčšinou 80 až 130 cm. Je dôležité dodržať navrhnutú hĺbku založenia. Plytké a nerovnomerné založenie je častým zdrojom prasklín. Geológ musí vyhodnotiť základovú škáru (dno výkopu). Potvrdí pôvodnú triedu zeminy, respektíve zistí inú, čo môže zmeniť spôsob zakladania.
So zemnými prácami je najlepšie začať až na jar, keď zemina nie je zamrznutá a je už dostatočne presušená.

Podkladový betón
Zhotovuje sa po dokončení základových pásov. Je to vodorovná betónová doska spájajúca základové pásy, prvá vrstva podlahy. Zhotovuje sa s výstužou z oceľovej kari siete. Spravidla sa podsypáva štrkom. Ešte pred jej betonážou sa v súlade s projektovou dokumentáciou uložia rozvody kanalizácie, vodovodu a ostatných sietí.

Kanalizácia v základoch
Dôležité je presne dodržať predpísané sklony horizontálnych rozvodov a preveriť ich nivelačným prístrojom. Ležaté rozvody zasypeme pieskom a štrkom. Až teraz môžeme pristúpiť k samotnej betonáži podkladového betónu – betónovej dosky.

Zhotovenie podkladového betónu
Na celú plochu vysypanú štrkom položíme kari siete a zalejeme vrstvou betónu B20. Naliaty betón zhutňujeme a hornú vrstvu hladíme. Dosku musíme kropiť len pri vyšších teplotách vonkajšieho vzduchu.
Pozor ale na kvalitu výslednej betonáže. Povrch by mal byť rovný a hladký kvôli bezproblémovému vyhotoveniu vodorovnej hydroizolácie. Ak by povrch nebol rovný, hydroizolácia by k nemu mohla zle priľnúť a mohla by sa mechanicky poškodiť a do objektu by prenikala vlhkosť.

Odvádzanie dažďovej vody

Podceneným problémom je odkanalizovanie dažďovej vody z pozemku. Dažďová voda môže podmáčať základy. Ako ju odviesť z pozemku?

Rúrou od domu
Z dažďového zvodu je najlepšie vodu odviesť ďaleko odkvapovou rúrou. Jednoduché a lacné riešenie. Treba mať dostatočne veľký pozemok.

Vsakovacia šachta
Voda do nižšie položenej šachty stečie a vsiakne do zeme. Predpokladom je nasiakavá zemina. Šachta musí byť ďaleko od stavieb, aby vsakovaná voda nepodmáčala ich základy.

Akumulačná nádrž

Namiesto vsakovania v nej vodu zachytíme a môžeme ju ešte využiť na polievanie záhrady. Niekedy však vody môže byť priveľa. Kam potom s ňou? Nádrž možno kombinovať so vsakovacou šachtou.

Do verejnej kanalizácie

Najmenej problémové riešenie, ak je k dispozícii. Za odvádzanú vodu však treba platiť obci.

Text: Ing. Lea Procházková
Foto a kresby: LEART – projekčná kancelária, thinkstock.com
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

Komentáre

 1. a co tak vysypanie zakladov kamenivom resp drvou , a clanok fakt pre laika dost narocny …cize predpokladam ze je to len nejaka kopia z odbornej literatury aj to nie uplna

  1. ceny prehnane mega …a podstata tohto článku mi unikla…. pre laika zbytočné …pretože po tomto článku nezbohatne o skúsenosti a nedokáže to spraviť sám 🙂

   1. Cena je smiešna… ja som síce staval len prístavbu 4×4,5m na čiastočne existujúcom základovom páse a betónu mi trebalo 4,5 kubíka zatiaľ. Mám základový pás napojený na existujúci pomocou roxorov, Hčka šalovacie dielce, v nich roxory 12-ky a dovnútra teraz rucam sutinu a budem utlačať. Na to pôjde 15cm zakladova doska s kari sieťami a finito. Dokopy možno 600€ keď dám za to, tak čert to ber. Za pornfix 1800€, ale šiel tamtoho týždňa dakus hore, tak zato. Za 16 tacov si postavím nový bungalov 😀

 2. a stare oznacovanie betonu po novom sanepouziva B ale C nasledovane valcova penvnost/kockova pevnost. cize napr. C20/25

 3. 12.000,- ??? za to som ja mal uz aj hrubu stavbu prepanajana

  1. Aký veľký dom ste staval,z akého materiálu?

 4. Peter Kubo Sk says:

  A H-ckove profily by som dal tak pod budu, chatku, alebo oporny mur…deli beton…najlepsie stara klasika-vsetko vysalovat z dosiek….pracne, ale efektivne

 5. Ako co tam za 4300 bagrovali bazen velkosti 25x12m? ked zobere bagrista za hodku aj 100€ za 12 hodín nemá co robit co cini tak 1200€ max aj to je prehnane u nas bezna cena tak 500€ za komplet vykop.

  1. Ja teraz staviam 22m x 7m dom jednemu panovi a za upravu (vyrovnanie) a vykop minibagrom zobral 2500. A to hlavne koli tomu ze to odvazali na mensich nakladiakoch lebo koli tonazi sa tazsie auto cez most nemohlo dostat a ina cesta sem nevedie. A malo miesta na kopanie takze aj dlho to trvalo.a cakali sme cez 3000 lebo tych fur bolo okolo 35. Takze aj koli takymto zalezitostiam mozu stat zemne prace aj dvakrat viac ako inde na rozmerovo istom pozemku..

 6. Myslim, ze tieto clanky su len hrubo informativne. Asi to je zamer clankov – snad sa nenajdu samurajovia co si podla tychto navodov budu robit zaklady . Urcite mi tam chyba taky maly detail co sa tyka zakladovej skary – zhutnenie na predpisanu uroven a kontrolona skuska zhutnenia. Urcite je dobre k stavbe zavolat skuseneho odbornika napr. stavebny dozor.

 7. Ja staviam bungalov 12,75 x 9,00 m a svojpomocne ma základová doska – materiál, pivo, jedlo… vyšla presne 3050 eur. (základy som kopal s kamarátmi ručne, betón – 2 miešačky a 7 kamarátov, betónové tvárnice – 4 kámoši, žaba, štrk, udusávanie, železo – 4 kamaráti, deka – 9 kámošov a 2 miešačky)

 8. Práve sme dokončili základy na poschodovú chatku 5,5 x 4,5.
  Základy sú slušne predimenzované, navrhnuté známym statikom.
  Robili sme to sami dvaja s manželom, dali sme tomu slabých 25 hodín a to nám tam ešte „pomáhali“ dvaja skôlkári.
  Zameranie – sami
  Bager 2,5 hod x 35 eur na hod. – 90 eur
  Odvoz zeme – 35 eur – zožente si niekoho kto potrebuje zem cez net a nemusí byť.
  Betón z betonárky C 16/20 -14,5 m3 x 50 eur – 725 eur, ale asi nás o 1 m3 oklamali.
  Betónové tvárnice – 144 eur
  Železo – 102 eur
  Tvrdený polystyrén pod základ aj okolo – 134 eur
  Potrubia – 65 eur
  Nejaké drevo na šalung, povedzme 20 eur
  Dovozy materiálu – 40 eur – naša chyba, nekúpili sme naraz.

  Cca 1350 eur, a to môj muž ani pivo nedostal, lebo šoféruje…

  1. Mi teraz staviame základy nás zatiaľ vychádzajú bager 35e beton pásy 11m3 x 53e = 586e zelezo 15e a tvárnice 150e +beton pumpa 250e uz len zrovnať to ruco a kanalizácie urobiť počítam do 60e karty sieť cca 150e a beton 15cm pocitam 12m3 = 640e takze za komplet základy 10, 5×11, 5= 1700e to všetko dvaja ľudia a viac menej v kľude čo si strava jasné 100,-e aby bola pravda

  2. Geodet vám vytýčil body základov nie nadmorske visky naco hutnit skary netreba izolácie pásov netreba hromozvod netreba vykopanA zemina A uskladnenie je veľmi nákladná položka čistá frakcia drahé no veľmi dôležité

 9. Kristian says:

  Statik, geodet, geológ, architekt, inžinier, atd. Vsetci su ako manzelka inspektoru Columbo., Existujú, ale ich este nikto nevidel. Na tie ludia len cakat a cakat a cakat, potom ked náhodou nájdu cas, potom len platit, platit a platit. Za zbytočnéy veci, ku ktorém sa ani sami nevyznaju. Radsej vsetko svojpomocne, preddimenzovane, a lepsie vychádza clovek!

 10. Pani inžinierka, váš cenník je nezmyselný, asi ste nikdy nič nestavala, že,

 11. Stanislav Podhorský says:

  Váš výpočet nákladov na základovú dosku je zrejme v českých korunách tie eurá Vám tam iba omylom skĺzli, lebo za 16500eur postavím pristávaciu plochu pre lietadlo.Neviem kde ste prišli k titulu ing ale tie roky na škole Vám nič nedalo pýtajte si školné a za to si skúste urobiť cvične tú základovú dosku.Určite sa naučíte viac!!!!!

 12. Iba uplny kreten pise v slovenskom jazyku „zakladova doska“, namiesto PLATNA!!!

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.