Čím kúriť? Výber správneho vykurovania je najdôležitejší
Galéria (15)

Čím kúriť? Výber správneho vykurovania je najdôležitejší

Pri výbere vykurovacieho zdroja treba zvážiť viaceré kritériá. Smerodajná by mala byť určite dostupnosť vykurovacieho paliva. Nasledujú potrebný vykurovací výkon, ktorý závisí od veľkosti vykurovacieho priestoru, možnosť umiestnenia vykurovacieho zariadenia a želaný spôsob vykurovania.

Galéria

Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne
Kúrime efektívne

Ak ste pocítili, že účinnosť kotla už počas minulej zimy nebola dostatočná, prípadne sa objavili nejaké poruchy, mali by ste čím skôr zvážiť jeho výmenu. V žiadnom prípade nečakajte až do jesene. Môžete sa totiž dostať do nepríjemného časového stresu, keďže servisným technikom a kúrenárskym firmám sa začína obdobie nahromadenej práce. Čas na výmenu vykurovacieho zariadenia prichádza vtedy, keď kotol vykazuje známky technickej zastaranosti, častej poruchovosti a nehospodárnosti. Pri výbere kotla treba zvážiť veľkosť vykurovaného priestoru, resp. koľko osôb v dome či byte žije, aké priestory sú vykurované (napr. zastúpenie zasklených plôch) a v neposlednom rade aj to, ako chceme riešiť ohrev vody. Zvážiť treba tiež výkon kotla, ktorý závisí od tepelných strát domu, spôsob prípravy teplej vody, ale aj umiestnenie kotla v dome a možnosť pripojenia na komín. Ušetríte, ak si vyberiete kotol so správnym výkonom. Kotol s veľmi nízkym výkonom dom nevykúri, kotol s príliš vysokým výkonom bude pracovať so zníženou účinnosťou. Ak vymeníte kotol starý dvadsať rokov za nový kondenzačný, môžete ušetriť až 33 % plynu, čím sa vám znížia celkové náklady na vykurovanie. Hoci si veľa ľudí myslí, že kondenzačná technika je vhodná len do podlahového alebo nízkoteplotného systému, nie je to tak. Výmena starého kotla napríklad za nový kondenzačný nemusí byť až taká náročná. Staršie vykurovacie systémy sú zväčša predimenzované a často pracujú s teplotou vykurovacej vody na hranici kondenzácie. V takomto prípade nie je potrebné radikálne zasahovať do systému a meniť aj radiátory. Ak nie je k dispozícii pripojenie na plyn, môžete sa rozhodnúť pre vykurovacie zariadenie na elektrinu alebo ako alternatívu zvoliť zariadenie na drevo, pelety, brikety či uhlie. Možnosti sú široké.

ZÁVESNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

Palivo
zemný plyn
Cena zariadenia
od 910 €*
Ročné náklady
na vykurovanie
1 269 €**

Vhodný ako primárny zdroj tepla. Okrem tepla vznikajúceho pri horení využíva kotol aj tzv. kondenzačné teplo spalín, ktoré vznikajú pri horení plynu. Obzvlášť výhodný pri veľkoplošnom, napríklad podlahovom vykurovaní.

+ vysoká účinnosť – až 107 %
+ hospodárnosť (výhodný pomer cena : výkon)
+ optimálne náklady na vykurovanie
+ čistá a komfortná prevádzka
+ jednoduché ovládanie
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu
+ možné umiestnenie aj v obytnej časti domu/bytu

– potreba plynovej prípojky, komína, neutralizácie a odvodu kondenzátu
– potreba prispôsobiť vykurovaciu sústavu nízkoteplotnému režimu

KONDENZAČNÝ STACIONÁRNY PLYNOVÝ KOTOL

Palivo
zemný plyn
Cena zariadenia
od 1 800 €*
Ročné náklady
na vykurovanie
1 269 €**

Cenovo náročnejší zdroj na vykurovanie a ohrev teplej vody so zvýšenou účinnosťou pri spaľovaní a zvýšeným výkonom pri príprave teplej vody.

+ vysoká účinnosť – až do 109 %
+ kompaktné riešenie
+ možné umiestnenie aj v obytnej časti domu/bytu
+ čistá a komfortná prevádzka
+ jednoduché ovládanie
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vyššia cena kotla
– potreba plynovej prípojky, komína, neutralizácie a odvodu kondenzátu
– potreba prispôsobiť vykurovaciu sústavu nízkoteplotnému režimu

ELEKTRICKÝ KOTOL

Energia
elektrina
Cena zariadenia
od 800 €*
Ročné náklady
na dodávku elektriny
2 478 €**

Vhodný ako primárny aj sekundárny zdroj vykurovania. Novšie modely sa vyrábajú na štýl kondenzačných plynových kotlov. Možnosť kombinovať s podlahovým vykurovaním.

+ účinnosť až 99,5 %
+ dlhá životnosť
+ umožňuje dobré využitie miesta aj v obytnej časti domu/bytu
+ čistá a komfortná prevádzka
+ veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– potreba silnejšej elektrickej inštalácie
– vyššie náklady na kúrenie z hľadiska ceny elektriny

TEPELNÉ ČERPADLO

Pohon čerpadla
elektrina
Cena zariadenia
od 2 600 €*
Ročné náklady na vykurovanie
818 €**

Vhodné je ako primárny či sekundárny zdroj vykurovania na podlahové kúrenie. Tepelné čerpadlo využíva teplo akumulované vo vzduchu alebo v zemi. Čím vyšší je pomer tepelného výkonu a príkonu (tzv. výkonové číslo – 3,5 a vyššie je dobré), tým je čerpadlo lepšie.

+ najnižšie náklady na vykurovanie, výkyvy cien elektriny na ne vplývajú slabo
+ možnosť vykurovať aj chladiť jedným zariadením
+ čistá a komfortná prevádzka
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vyššie až vysoké investičné náklady podľa typu čerpadla
– závislosť voľby tepelného čerpadla od charakteru lokality
– potreba silnejšej elektrickej inštalácie
– náročnejšie na zemné práce pri tepelnom čerpadle zem/voda, resp. voda/voda
– mierne zvýšená hlučnosť vo vonkajšom prostredí pri tepelnom čerpadle vzduch/voda

SÁLAVÉ SKLENENÉ PANELY

Energia
elektrina
Cena zariadenia
od 85 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny
800 – 1 500 €*
Úsporné sálavé infračervené vykurovanie, vhodné ako primárny alebo doplnkový zdroj vykurovania v rodinnom dome (nízkoenergetický či pasívny štandard), v byte, kancelárii a pod., vyrobené z tvrdeného skla. Umiestnenie možné na stenu alebo strop.

+ účinnosť 99 %
+ nižšie energetické náklady
+ jednoduchá inštalácia
+ čistá, bezprašná a komfortná prevádzka
+ rovnomerné rozloženie teploty v horizontálnom smere
+ zdravé prostredie s vyššou vlhkosťou vzduchu
+ esteticky pôsobiaci prvok v miestnosti
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– nevhodné pre senzitívne osoby a osoby so srdcovocievnymi chorobami
– infravlnové spektrum sa pri dopade na sklo odráža späť do interiéru

ELEKTRICKÁ AKUMULAČNÁ PEC

Energia
elektrina
Cena zariadenia
od 650 €*
Ročné náklady na dodávku elektriny
2 550 €**

Primárny alebo doplnkový tepelný zdroj na elektrinu. Akumulačný materiál magnezit, magnetit.

+ objektívna účinnosť až 99 %
+ decentralizované elektrické vykurovanie – vykuruje sa len tam, kde je to potrebné
+ jednoduchá inštalácia
+ komfortná prevádzka
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– drahšie vykurovanie pre vysoké ceny elektriny
– možnosť prúdenia prachu v miestnosti
– potreba trojfázovej elektrickej inštalácie
– zaberie miesto na podlahe

SPLYŇOVACÍ KOTOL

Palivo
drevo, drevené uhlie
Cena zariadenia
od 1 370 €*
Ročné náklady
na dodávku dreva
742 €**

Hospodárne spaľovanie plynov vznikajúcich zahrievaním paliva umožňuje lepšie využiť energiu z dreva. Vhodný ako primárny zdroj na vykurovanie a ohrev teplej vody.

+ účinnosť až 90,4 %
+ lacná prevádzka, nízka cena paliva
+ prikladanie do kotla dvakrát za deň (raz za 8 až 12 hodín)
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– klasické ručné zakurovanie
– drevo musí byť vysušené; 12 až 15 mesiacov
– slabá regulovateľnosť výkonu
– nebezpečenstvo zamrznutia systému pri pomerne krátkej neprítomnosti obsluhy
– potrebná väčšia akumulačná nádrž
– každodenné prikladanie, čistenie
– potreba komína a priestoru na skladovanie dreva

PELETOVÝ KOTOL

Palivo
drevené pelety
Cena zariadenia
od 2 900 €*
Ročné náklady
na dodávku peliet
1 259 €**

Vhodný ako primárny zdroj vykurovania. Spája výhody kotla na pevné palivo a komfortnej obsluhy.

+ účinnosť do 85 %
+ lacné vykurovanie vďaka cene peliet
+ zakurovanie a prevádzka kotla sú plnoautomatické
+ menej časté čistenie kotla (raz za dva až šesť týždňov)
+ veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu, od 10 do 100 %
+ automatická prevádzka
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vysoká cena kotla a podávacieho zariadenia
– doprava a skladovanie peliet
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva (minimálna rozloha technologickej miestnosti a priestoru na skladovanie 30 m2)

PREHORIEVACÍ KOTOL NA KUSOVÉ PALIVO

Palivo
drevo, drevené uhlie, čierne uhlie, koks, brikety
Cena zariadenia
od 895 €*
Ročné náklady
na dodávku dreva
742 €**

Vhodný ako primárny zdroj vykurovania. Drevo sa spaľuje prirodzeným spôsobom.

+ účinnosť až do 89 %
+ nízke náklady na vykurovanie pri súčasných cenách dreva
+ dlhá životnosť a univerzálnosť (drevo/uhlie) pri liatinových výmenníkoch kotlov

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, spracovanie dreva)
– pomerne častá potreba prikladania: každých 5 až 7 hodín
– nebezpečenstvo zamrznutia systému pri neprítomnosti obsluhy
– slabá regulovateľnosť výkonu
– potreba akumulačnej nádrže na ukladanie prebytočného tepla
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
– väčšie znečistenie ovzdušia

INTERIÉROVÝ KOTOL NA DREVO

Palivo
drevo
Cena zariadenia
od 1 645 €*
Ročné náklady
na dodávku dreva
742 €**

Vhodné na vykurovanie v menších stavbách, ako sú rodinné domy alebo chaty. Dizajnom pekne zapadnú do interiéru. Možné napojiť na centrálne vykurovanie a zároveň využiť na ohrev teplej vody.

+ účinnosť až 87 %
+ minimálne tepelné straty, zvyšných 7 až 12 % tepla vyžaruje teleso interiérového kotla sálaním
+ technológia riadeného prívodu vzduchu, prikladať stačí každých 12 hodín
+ možnosť obojstranného prikladania, odpadá nutnosť manipulácie s palivom a popolom v obytnej miestnosti
+ esteticky pôsobiaci prvok v miestnosti

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva

STAVANÁ PEC ALEBO KACHLE

Palivo
drevo, drevené brikety
Cena zariadenia
od 2 500 €*
Ročné náklady
na dodávku dreva
825 €**

Vhodné ako hlavný aj doplnkový zdroj vykurovania. Pre dlhé rozkurovanie nevhodná do víkendových chalúp a chát.

+ účinnosť až do 83 %
+ výborné akumulačné schopnosti, dlhé chladnutie
+ veľmi hospodárna prevádzka
+ pomer sálavej a konvekčnej zložky tepla je ideálny pre človeka
+ esteticky pôsobivý prvok v miestnosti

– dlhé rozkurovanie
– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, práca s drevom)
– vysoké vstupné náklady na lokálny zdroj tepla
– zaberie pomerne veľa miesta
– slabá regulovateľnosť výkonu
– potreba komína a suchého skladu paliva

TEPLOVZDUŠNÝ KOZUB

Palivo
drevo, drevené brikety
Cena zariadenia
od 1 300 €*
Ročné náklady
na dodávku dreva
742 €**

Vhodný ako doplnkový zdroj vykurovania. Ideálny na temperovanie rodinného domu ako sekundárny zdroj tepla. Ako hlavný zdroj vykurovania na chate a chalupe.

+ účinnosť do 79 %
+ rýchle zahriatie a vykúrenie priestoru
+ niektoré kozubové vložky možno pripojiť aj na menší vykurovací okruh s radiátormi
+ príjemné teplo s optickým pôsobením plameňa zútulňuje obytné prostredie

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
– možnosť prúdenia prachu, občas treba prácne vyčistiť vzduchové potrubia
– slabšia regulovateľnosť výkonu
– zaberá pomerne veľa miesta z obytnej časti
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva

* Ceny spotrebičov sú orientačné.
** Informatívna hodnota pre rodinný dom s úžitkovou plochou 150 m2, v ktorom žije štvorčlenná rodina. Ročne sa na vykurovanie spotrebuje 2 674 m3 zemného plynu, resp. 22 300 kWh tepla.
Ročné náklady sa môžu líšiť v závislosti od dodávateľa energie, lokality a konkrétneho spotrebiča.

Prevádzkové náklady na vykurovanie

Na prevádzkové náklady, ktoré miniete na vykurovanie, má okrem vhodne zvoleného vykurovacieho zariadenia vplyv aj cena energie, ktorú využíva. Z prehľadu vyplýva, že pri vykurovaní konvenčným kotlom by boli náklady na úrovni 1 415 eur, pričom pri využití kondenzačného kotla by to bolo 1 269 eur. Ak by sa na vykurovanie využívala drevená biomasa v splyňovacom kotle, náklady by boli pri rovnakých podmienkach len 742 eur.

Ako sme rátali?

V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto – rodinný dom s plochou 150 m2, štvorčlenná rodina, spotreba: 2 674 m3 zemného plynu alebo 22 300 kWh. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej úžitkovej vody a nezohľadnili sa ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite.

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
87 %
Druh paliva
zemný plyn
Výhrevnosť paliva
9,60 kWh/m3
Ročná spotreba paliva
2 670 m3
Jednotková cena
0,53 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 415 €
Investičné náklady
7 540 – 13 340 €

kondenzačný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
97 %
Druh paliva
Zemný plyn
Výhrevnosť paliva
9,60 kWh/m3
Ročná spotreba paliva
2 395 m3
Jednotková cena
0,53 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 269 €
Investičné náklady (kondenzačný kotol)
7 700 – 13 500 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
88 %
Druh paliva
LPG
Výhrevnosť paliva
12,78 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
1 983 kg
Jednotková cena
1,38 €
Ročné náklady na vykurovanie
2 737 €
Investičné náklady (kondenzačný kotol)
7 500 – 13 200 €

elektrokotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
99 %
Druh paliva
Elektrina
Ročná spotreba paliva
22 525 kWh
Jednotková cena
0,11 €
Ročné náklady na vykurovanie
2 478 €
Investičné náklady
6 050 – 9 050 €

tepelné čerpadlo

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
300 % 1)
Druh paliva
Elektrina
Ročná spotreba paliva
7 433 kWh
Jednotková cena
0,11 €
Ročné náklady na vykurovanie
818 €
Investičné náklady
11 200 – 12 700 €
1) Účinnosť tepelného čerpadla závisí od sezónneho výkonového čísla.

kotol na splyňovanie

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
85 %
Druh paliva
Drevo
Výhrevnosť paliva
3,89 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
6 746 kg
Jednotková cena
0,11 €
Ročné náklady na vykurovanie
742 €
Investičné náklady (splynovací kotol)
7 500 – 13 100 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
85 %
Druh paliva
Rastlinné pelety
Výhrevnosť paliva
4,44 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
5 904 kg
Jednotková cena
0,15 €
Ročné náklady na vykurovanie
886 €
Investičné náklady
10 000 – 13 300 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
85 %
Druh paliva
Drevné pelety
Výhrevnosť paliva
5,00 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
5 247 kg
Jednotková cena
0,24 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 259 €
Investičné náklady
9 900 – 13 500 €

kotol na splyňovanie

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
85 %
Druh paliva
Drevné brikety
Výhrevnosť paliva
4,44 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
5 904 kg
Jednotková cena
0,21 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 240 €
Investičné náklady
9 800 – 13 000 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
69 %
Druh paliva
Čierne uhlie
Výhrevnosť paliva
5,83 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
5 541 kg
Jednotková cena
0,20 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 108 €
Investičné náklady
7 000 – 12 600 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
67 %
Druh paliva
Hnedé uhlie
Výhrevnosť paliva
4,17 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
7 987 kg
Jednotková cena
0,15 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 198 €
Investičné náklady
6 980 – 12 500 €

konvenčný kotol

Účinnosť spaľovacieho zariadenia
72 %
Druh paliva
Koks
Výhrevnosť paliva
6,94 kWh/kg
Ročná spotreba paliva
4 460 kg
Jednotková cena
0,32 €
Ročné náklady na vykurovanie
1 427 €
Investičné náklady
6 980 – 12 500 €

Prehľad prevádzkových nákladov na vykurovanie je pripravený podľa brožúry Ako vybrať kotla na biomasu, ktorú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU vydala Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA). Projekt poradenstva je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Energetický štítok nielen na kotle

Všetky vykurovacie zariadenie, ktoré budú vyrobené po 26. septembri 2015, budú musieť byť označené štítkami, ktoré obsahujú informácie o ich energetickej účinnosti a výkonnosti. Pre spotrebiteľov to v praxi znamená, že jednotlivé výrobky (kotly, tepelné čerpadlá, kombinované zariadenia, zásobníky/ohrievače vody atď.) budú na základe parametrov zaradené do tried účinnosti od G po A++ pre kotly a od G po A pre zásobníky teplej vody. Ide o rovnaký princíp, na ktorý sme zvyknutí pri bielej technike, napríklad pri práčkach a chladničkách. Energetický štítok musí byť umiestnený vpredu, na viditeľnom mieste. Na každom štítku má byť uvedená príslušná trieda energetickej účinnosti, výrobca, označenie modelu, funkcia, hladina hluku (v miestnosti, vonku), vykurovací výkon atď.

Od CZT sa pravdepodobne neodpojíte

Odpájanie bytových domov od centrálneho zdroja tepla (CZT) platné právne predpisy príliš nepodporujú. Podľa nich je totiž ekonomicky najvýhodnejšie práve teplo dodávané z CZT. CZT majú síce všetky predpoklady na efektívne plnenie služby koncovému spotrebiteľovi v podobe vysokej energetickej efektívnosti a nízkej ceny za energiu vyrobenú daným energetickým zariadením, ale s jeho prevádzkovateľmi je to už horšie. Keďže ich zákon nenúti vyrábať teplo a teplú vodu efektívnejšie a predávať ich za cenu pod prevádzkovými nákladmi lokálnych zdrojov tepla (domových kotolní), zotrvávajú v nezmenenom režime výroby a cien. Zmysel európskej smernice, ktorá jednoznačne predpisuje členským štátom zabezpečiť, aby distribútori energie, prevádzkovatelia distribučnej sústavy a maloobchodné energetické spoločnosti nevykonávali žiadne činnosti, ktoré môžu brániť dopytu po energetických službách a ich poskytovaniu, brzdiť rozvoj trhov vrátane uzavretia trhu pre konkurentov alebo zneužívať dominantné postavenie sa úplne míňajú účinku. Vlastníci bytov v bytových domoch nemajú totiž z dôvodu favorizovania CZT platnými predpismi možnosť riešiť výrobu tepla za nižšie náklady výstavbou domových kotolní. CZT tak dostáva neobmedzené monopolné postavenie a výroba tepla na neefektívnych zastaraných výhrevniach s neprimeranými nákladmi sa stáva výhodným podnikaním.

Získajte peniaze na OZE

Prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam budú z európskych fondov a štátneho rozpočtu podporené inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. O podporu formou poukážok zatiaľ nie je možné požiadať. V rámci prípravnej fázy projektu sa začala registrácia zariadení, ktorých inštalácia bude podporená, ak splnia požadované technické podmienky. Celkovo je na tento projekt vyčlenených 45 miliónov eur, vďaka ktorým by malo byť nainštalovaných viac ako 15 000 systémov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Domácnosti získajú poukážky, ktoré si budú môcť pri inštalácii uplatniť priamo u zhotoviteľov. Poukážky majú pokryť časť ceny za dodávku a montáž celého systému. Pri jednotlivých druhoch zariadení je určená sadzba za 1 inštalovaný kW výkonu a zároveň maximálna suma podpory na inštaláciu. Podmienky budú nastavené tak, aby podpora pokryla vo väčšine prípadov približne tretinu až polovicu výdavkov. Celkové oprávnené výdavky budú zrejmé až z konkrétnej faktúry za inštaláciu. Keďže maximálna podpora je možná do výšky 50 % oprávnených výdavkov, hodnota uvedená na poukážke nemusí byť preplatená v plnom rozsahu. To sa týka najmä cenovo menej náročných inštalácií. Vtedy by mal aj zhotoviteľ domácnosť upozorniť, že výška podpory bude menšia, ako je suma uvedená na poukážke.

Šesťtisíc na zateplenie

Začiatkom roka 2016 bude môcť majiteľ rodinného domu staršieho ako 10 rokov s výmerou 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome, resp. 250 m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome požiadať štát o dotáciu na zateplenie. Príspevok na zateplenie bude vo výške 30 % oprávnených a zaplatených nákladov, a to maximálne 6 000 eur. Zároveň bude možné získať ďalších 500 eur na náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia domu vrátane projektového energetického hodnotenia a na vypracovanie energetického certifikátu. Príspevok na samotné zateplenie môže dosiahnuť najviac 30 % oprávnených a uhradených nákladov, maximálne 6 000 eur. Z tejto sumy bude 5 000 eur v závislosti od dosiahnutých tepelnoizolačných schopností jednotlivých konštrukcií domu a 1 000 eur od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu. Príspevok možno zvýšiť najviac o 500 eur na náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia a na vypracovanie energetického certifikátu. O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním v roku 2015. Dotáciu možno získať na rodinný dom na území Slovenskej republiky, ktorý je využívaný len na bývanie a na jeho zateplenie nebola poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti.

Ktoré kotly končia?

Veľkú časť nekondenzačných kotlov si už o pár rokov nekúpite. Firmy ich musia po 26. septembri 2015 vyradiť z výroby. Upravuje to smernica EÚ. Konkrétne ide o kotly, ktoré majú výraznú nadspotrebu elektrickej energie a nízku účinnosť pri spaľovaní fosílnych palív. Sú to nekondenzačné plynové kotly napojené na komín (s výnimkou kotlov s výkonom do 10 kW len na vykurovanie a kotlov s výkonom do 30 kW s prietokovým ohrevom TV), ďalej nekondenzačné plynové kotly v prevedení turbo (odvod spalín cez obvodovú stenu alebo strechu).

Nízkoteplotný závesný plynový kotol (nekondenzačný)

Text: Andrea Dingová, Jaroslav Rehuš, SIEA, Inproel, Viessmann
Výpočet investičných nákladov: Mário Ondrejka (v cene sú zahrnuté náklady na vykurovacie zariadenie, rozvody, montážny materiál, komín, prípojku, radiátory)
Foto: ABX, Buderus, Fenix, Protherm, Vaillant, Viessmann
Zdroj: časopis Urob si sám 11/2015, JAGA GROUP, s.r.o.

 1. Miroslav Osuský says:

  Chýba mi tam výroba el. energie fotovoltaickými článkami a náklady na vykurovanie resp. obstarávacie náklady či už s dotáciou alebo bez.

 2. podro says:

  objavili ste perpetum mobile?
  ako moze byt energeticka ucinnost >100%
  vratte sa na zakladnu skolu

  1. Andrej says:

   Tym ze kotol kondenzuje pary vznikajuce spalenim sa zvysuje ucinnost nad 100%. Pri vyhrevnosti paliv sa nepocitalo s kondenzaciou par

 3. BrKo says:

  Ja len zdôrazňujem že nie je podľahovka ako podľahovka. Je rozdiel z čoho je vyrobená a je rozdiel kto a ako to montuje. Treba si na to dávať pozor. Myslím teraz na teplovodnú podľahovku.
  Nie je jedno čo je navrhnutá na vodu 45°C kvôli tomu aby montážnik ušetril na materiáli a pridal na robote a aj tak bude najlacnejší, alebo či je navrhnutá na 30°C. Tepelné čerpadlo bude mať podstatne vyššiu efektivitu pri 30°C ako 45°C.Pri 45°C už funguje skoro ako elektrokotol ! Pozor na to.
  Apropo stretol som sa zatiaľ iba s jedným výrobcom čo dokáže už pri rozostupe 15 cm navrhnúť podlahovku na 30°C pri -11°C vonku. 🙂 Kôli reklame to sem nechcem dávať.
  A tak isto pred zaliatím si treba skontrolovať či nie sú zmenšené prietoky ohnutým alebo stlačením trubiek. Keď sa to zaleje, už to nezistíte iba tak že to nebude dobre kúriť…
  Viem o čom hovorím, u „suseda“ to robila klasická firma a ja som si to dal namontovať profíkom. Síce o cca 10% ma to vyšlo drahšie, ale neľutujem.Platím ročne o cca 20% menej za energie ako on.
  Iba na tepelku. Máme samozrejme rovnaké domy.

 4. Jorda says:

  Urob si sám, kludne Tepelné čerpadlo. Zaplatíte iba 2 500 Sk / rok https://www.youtube.com/watch?v=OcU6o3alhEI

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje