Nezávislosť od plynu vďaka vhodnému komínu

Nezávislosť od plynu vďaka vhodnému komínu

Slovenská republika je od dodávok plynu zo zahraničia závislá. Hoci v súčasnosti je situácia pokojná, je pravdepodobné, že sa plynová kríza zopakuje. Ukrajina totiž chce od roku 2010 zdvojnásobiť Rusku poplatky za tranzit plynu pre európskych odberateľov. Rusko varuje, že v prípade sporu s Ukrajinou hrozí opätovné zastavenie dodávok plynu. I keď podľa ministerstva hospodárstva sa Slovensko nemusí plynovej krízy obávať, hrozba jej vzniku stále existuje. Z toho dôvodu je správny čas hľadať vhodnú alternatívu k plynovému vykurovaniu. Experti vedia, že krízy sa budú opakovať a stupňovať a v nasledujúcich desaťročiach musíme nájsť náhradu za fosílne palivá.

Čím nahradiť plyn? Obnoviteľnými zdrojmi a hlavne biomasou!
Spoliehať sa v súčasnosti na plyn ako jediný zdroj vykurovania je krátkozraké. Ako ukázala plynová kríza, možnosť výberu z viacerých palív a zdrojov energie je životne dôležitá. V prípade, že sa užívateľ nebude spoliehať len na plynové kúrenie a pre svoju domácnosť si zaobstará aj spotrebič na tuhé palivo, získa absolútnu slobodu. Tuhé palivo je v súčasnosti, pokiaľ sa spaľuje v špeciálnych kotloch, najlacnejším a zároveň najekologickejším palivom. „Slovensko má na základe návrhu Európskej komisie zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v pomere ku konečnej energetickej spotrebe zo 7 % na 14 %. Biomasa, ako jedna z foriem obnoviteľných zdrojov energie, je považovaná za zdroj s najväčším potenciálom,“ hovorí Jana Kaplanová. Benefitom biomasy je lacnejšie teplo pre domácnosť, pričom úspory sa pohybujú v desiatkach percent. Počiatočné náklady sú síce o niečo vyššie, investície sa však rýchlo vrátia. Pre bezpečné vykurovanie biomasou však treba správne komínové teleso. „Bez vhodného komína nie je vykurovanie biomasou efektívne. V prípade, že si užívateľ zaobstará komínový systém, môže použiť na vykurovanie rozličné druhy palív – fosílne i obnoviteľné zdroje energie. Tieto komíny totiž možno pripojiť na turbo kotol, kondenzačné kotly, plynové kotly, ale aj krbovú vložku či piecku,“ hovorí Ing. Maroš Plško zo spoločnosti Schiedel, ktorá vyrába moderné komínové systémy.

Biomasou proti klimatickým zmenám
Biomasa je účinným prostriedkom boja proti plynovej kríze, ale aj klimatickým zmenám. Pri spaľovaní fosílnych palív sa totiž do ovzdušia uvoľňuje veľké množstvo škodlivých látok, ktoré spôsobujú klimatické zmeny, kyslé dažde i znečistenie vôd. Naopak spaľovanie biomasy je z hľadiska emisií skleníkových plynov neutrálne. Kyslík zo vzduchu sa v procese spaľovania spája s uhlíkom v rastline, pričom dochádza k vzniku oxidu uhličitého a vody. Oxid uhličitý sa však následne stáva vstupnou látkou pre novú biomasu To znamená, že pri raste biomasa spotrebuje len toľko CO2, koľko ho pri spaľovaní unikne do ovzdušia. Z toho dôvodu treba využívanie obnoviteľných zdrojov energie podporovať. Len tak možno zachovať priaznivé životné prostredie pre budúce generácie. „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky si uvedomuje stále naliehavejšiu potrebu riešenia problému globálneho otepľovania a je pripravené aktívne prispieť k transformácii na nízko-uhlíkovú a menej energeticky náročnú  ekonomiku okrem iného aj prostredníctvom štrukturálnych fondov EU či podporou z Environmentálneho fondu,“ hovorí Jana Kaplanová, hovorkyňa Ministerstva životného prostredia SR.

Nenáročné vykurovanie
Najrozšírenejším palivom z kategórie biomasy je drevo. Drevo ako drevný odpad vo forme peliet, štiepok či brikiet, kusové drevo, ale i pestované ako energetická rastlina. Užívateľov od tuhého paliva odrádza najmä to, že ide o náročný a špinavý spôsob vykurovania spojený s pílením, sušením a neustálym dokladaním dreva do vykurovacieho spotrebiča. V súčasnosti však už existuje jednoduchý spôsob. „Vykurovanie drevnými peletami je moderné vykurovanie nezávislé od zemného plynu, pričom sa jeho komfortu využívania výrazne približuje. Pelety sa dávkujú plnoautomaticky a spaľovací proces je veľmi čistý a efektívny. Sú vhodné do plnoautomatických kotlov, takže užívateľ môže bez problémov na niekoľko dní opustiť svoj dom či prevádzku,“ hovorí RNDr. Ladislav Židek, generálny riaditeľ združenia Biomasa. Praskanie horiaceho dreva s príjemne sálavým teplom sa navyše nedá nahradiť – ani bioalkoholom, ani televízorom. Prirodzene pre kvalitné kotly na pelety sú potrebné kvalitné komínové telesá.

Plynovú nezávislosť zaručí dvojprieduchový komín
Motiváciou k vykurovaniu biomasou je v súčasnosti jednak ekologické hľadisko, ale zároveň aj istý návrat plynovej krízy. Pripojenie viacerých druhov paliva na jeden komínový prieduch nepovoľuje súčasná legislatíva. V prípade, že užívateľ v súčasnosti disponuje vykurovacím spotrebičom na plyn, ale v blízkej budúcnosti má záujem o prestup na tuhé palivo, musí počítať s veľkými nákladmi na vložkovanie a enormnú prestavbu. Ak chce mať užívateľ na výber, musí svoj dom zabezpečiť komínom s dvomi prieduchmi. Murovaný komín totiž nemožno používať univerzálne. Na alternatívne možnosti vykurovania treba myslieť už pri plánovaní stavby rodinného domu. V čase minuloročnej plynovej krízy mali obavy najmä ľudia bez komína, ale aj tí, ktorí disponovali len jedným komínom na plynné palivo. Pri zastavení dodávok plynu totiž prišli o tepelnú pohodu. Tí, ktorí si zaobstarali dva prieduchy – pre plynový kotol s možnosťou zmeny paliva a druhý prieduch na tuhé palivo, zostali pokojní.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteSo systémovým komínom strata tepelnej pohody nehrozí
Možnosť voľby medzi viacerými zdrojmi energie a zároveň maximalizáciu ekonomickej i vykurovacej efektívnosti prináša systémový komín. Nezávislosťou od plynu si zabezpečíte tepelnú pohodu počas celého roka. Systémové komíny sú zložené z dvoch alebo troch vrstiev. Na rozdiel od starších typov komínov, ktoré majú len jednu vrstvu, u nich nedochádza k vzniku prasklín. Systémové komíny sa skladajú z odolnej komínovej vložky, tepelnej izolácie a obvodového plášťa, ktorý chráni vnútorné vrstvy pred poškodením. „Typ vyhovujúceho vykurovacieho paliva si možno zvoliť v prípade, že systémový komín má šamotovú vložku z kvalitnej technickej keramiky. Tá dokáže odolávať vlhkosti, vysokým teplotám i prieniku kondenzátu,“ hovorí Maroš Plško. Komínové systémy sa vyznačujú aj veľkou tesnosťou. Ich tesné konštrukčné riešenie bráni prieniku vlhkosti, ale aj úniku energií. Vzhľadom k tomu sú niektoré komínové systémy vhodné pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vďaka špičkovej konštrukcii, dobrému ťahu a vysoko odolnej tepelnej izolácii pomáha systémový komín šetriť energiu, a tým aj domáci rozpočet. Zároveň dáva užívateľovi pocit tepelnej istoty aj v čase plynovej krízy.

Foto: Schiedel

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.