image 36941 25 v1
Galéria (15)

Ako vybrať efektívne vykurovacie zariadenie a čím kúriť?

Po horúcom lete prichádzajú mesiace, keď na vytvorenie príjemného tepla v interiéri bude treba prikúriť. Ak práve rozmýšľate o výbere vhodného kotla alebo iného zdroja tepla, zvážte všetky za a proti.

Galéria

Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?
Čím kúriť?

Kotly na plyn

Závesný plynový kondenzačný kotol je vhodný ako primárny zdroj tepla. Okrem tepla vznikajúceho pri horení využíva kotol aj tzv. kondenzačné teplo vodnej pary obsiahnutej v spalinách, ktorá vzniká pri horení plynu. Obzvlášť výhodný je pri veľkoplošnom, napríklad podlahovom, vykurovaní. Cenovo náročnejším zdrojom tepla na vykurovanie a ohrev vody so zvýšenou účinnosťou pri spaľovaní a zvýšeným výkonom pri príprave teplej vody je stacionárny plynový kondenzačný kotol. Ak stacionárny plynový kondenzačný kotol skombinujete so solárnymi panelmi, môžete ušetriť 60 až 70 % ročných nákladov na ohrev vody a tým znížiť spotrebu plynu a produkciu emisií.

Stacionárny plynový kondenzačný kotol so solárnym kolektorom typu drain-back a ekvitermickou reguláciou – Vaillant auroCOMPACT, www.vaillant.sk

Palivo: zemný plny

+ nižšie ročné náklady na ohrev teplej vody o 60 – 70 %
+ normovaný stupeň využitia 108 %
+ vysokoúčinné čerpadlo
+ príprava teplej vody v kondenzačnom režime
+ možná prevádzka kotla samostatne aj bez solárnych panelov
+ na podlahové vykurovanie aj na vykurovanie radiátormi

– potreba plynovej prípojky, komína a odvodu kondenzátu
– potreba prispôsobiť vykurovaciu sústavu nízkoteplotnému režimu

Závesné plynové kondenzačné kotly

Palivo: zemný plyn, propán, bioplyn
+ kombinovateľný so solárnym systémom alebo tepelným čerpadlom
+ normovaný stupeň využitia – 108 %
+ hospodárnosť
+ čistá a komfortná prevádzka
+ jednoduché ovládanie
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ veľký rozsah modulácie výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu
+ možné umiestnenie aj v obytnej časti domu/bytu

– potreba plynovej prípojky, komína a odvodu kondenzátu
– potreba prispôsobiť vykurovaciu sústavu nízkoteplotnému režimu

Závesný plynový kondenzačný kotol Vaillant ecoTEC exclusive s označením Green iQ, www.vaillant.sk

Stacionárne plynové kondenzačné kotly

Palivo: zemný plyn
+ normovaný stupeň využitia
– do 109 %
+ kompaktné riešenie
+ možné umiestnenie aj v obytnej časti domu/bytu
+ čistá a komfortná prevádzka
+ jednoduché ovládanie
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vyššia cena kotla
– potreba plynovej prípojky, komína a odvodu kondenzátu
– potreba prispôsobiť vykurovaciu sústavu nízkoteplotnému režimu

Stacionárny plynový kondenzačný kotol Protherm LEV 25 KKZ90 s prípravou teplej vody v zabudovanom vrstvenom zásobníku, www.protherm.sk  

Čo radí odborník?

Jaroslav Rehuš, technický špecialista spoločnosti Vaillant Group Slovakia

Na čo treba myslieť pri vykurovaní plynovými vykurovacími zariadeniami?
Myslieť treba napríklad na každoročnú servisnú prehliadku kotla. Treba ju vykonať najlepšie ešte pred začiatkom vykurovacej sezóny. Keď sa začne vykurovacie obdobie, kotol býva vyťažený najmenej 16 hodín denne. Ak si servisnú prehliadku necháte na poslednú chvíľu pred začiatkom novej vykurovacej sezóny, tak hrozí, že nezoženiete voľného servisného technika. Na začiatku vykurovacej sezóny sa začínajú najviac prejavovať poruchy a servisní technici sú maximálne vyťažení. Servisný technik by mal skontrolovať dokumentáciu a vizuálne ohodnotiť kotol, detektorom zistí, či nedochádza k úniku paliva a aká je kvalita obehovej vody. Zhodnotí tiež tepelnú izoláciu, tesnosť dymovodu, čistotu okolia a funkčnosť regulačných prvkov. Je potrebné, aby vykonal test funkčnosti kotla počas prevádzky, test bezpečnostných prvkov, vyčistil výmenník a nastavil parametre spaľovania podľa podkladov výrobcu. Zmeria účinnosť kotla a vypracuje správu z kontroly. Pravidelnú servisnú prehliadku, ktorú požadujú všetci výrobcovia v záručných podmienkach, si pred zimou pýta každý vykurovací systém, dokonca aj ten, ktorý vám čerstvo nainštalovali.
Myslieť treba aj na dosah vlaňajšej ErP smernice o energetickej účinnosti výrobkov. Domácnosti, ktoré v súčasnosti vykurujú starým nekondenzačným kotlom, by preto mali zbystriť pozornosť. Pri výmene kotla za nový budú mať na výber už len z úspornejších (kondenzačných) kotlov.

Čo môže negatívne ovplyvniť prevádzku vykurovacích zariadení a skrátiť tak ich životnosť?
Životnosť kondenzačného kotla ovplyvňuje aj to, či je správne nadimenzovaný pre ten-ktorý rodinný dom či bytovú jednotku. Okrem toho, vykurovacie telesá a rozvody môžu obsahovať nežiaduce látky, ktoré ohrozujú prevádzku kotla či ventilov. Pri novších vykurovacích systémoch to môže byť olej používaný pri lisovaní plechových radiátorov, zvyšky tesniacich hmôt alebo spájky. V starších systémoch bývajú usadeniny, produkty korózie a vodný kameň, ktoré sa pri prevádzke usadzujú v kotle a môžu aj v krátkom čase spôsobiť jeho zlyhanie. Častou príčinou problémov býva aj vykurovacia voda s príliš vysokou tvrdosťou. Usadeniny vo výmenníku tepla spôsobujú zvýšenú spotrebu paliva a pri tradičných kotloch aj zhoršenie parametrov spalín. Zanesenie sa môže prejaviť častým zhasínaním horáka alebo prehrievaním kotla. V mnohých prípadoch to vedie až k prepáleniu vnútorných častí spotrebiča. Ak chceme predísť týmto problémom, mali by sme každoročne využiť služby spoľahlivého servisného technika, zaškoleného a autorizovaného dodávateľom danej značky kotlov.

Zemný plyn

Výhrevnosť paliva: 9,60 kWh/m3
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 87 %
Ročná spotreba paliva: 2 670 m3
Jednotková cena: 0,42€/m3
Ročné náklady na vykurovanie: 1 119 €
Investičné náklady: 7 540 – 13 340 €

Zemný plyn

Výhrevnosť paliva: 9,60 kWh/m3
Spaľovacie zariadenie: kondenzačný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 97 %
Ročná spotreba paliva: 2 395 m3
Jednotková cena: 0,42 €/m3
Ročné náklady na vykurovanie: 1 004 €
Investičné náklady (kondenzačný kotol): 7 700 – 13 500 €

LPG

Výhrevnosť paliva: 12,78 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 88 %
Ročná spotreba paliva: 1 983 kg
Jednotková cena: 1,38 €
Ročné náklady na vykurovanie: 2 737 €
Investičné náklady (kondenzačný kotol): 7 500 – 13 200 €

* Prehľad cien palív a elektriny je pripravený podľa brožúry Ako vybrať kotol na biomasu, ktorú v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU vydala Slovenská inovačná energetická agentúra (SIEA). Projekt poradenstva je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
**Investičné náklady: redakcia

Elektrické kotly

Energia: elektrina
+ účinnosť až 99,5 %
+ dlhá životnosť
+ umožňuje dobré využitie miesta aj v obytnej časti domu/bytu
+ čistá a komfortná prevádzka
+ veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– potreba silnejšej elektrickej inštalácie
– vyššie náklady na kúrenie z hľadiska ceny elektriny

Elektrický kotol Protherm Raja so zabudovaným vysokoúčinným čerpadlom a ekvitermickou reguláciou, príprava na podlahové kúrenie, www.protherm.sk

Tepelné čerpadlá

Pohon čerpadla: elektrina
+ najnižšie náklady na vykurovanie, výkyvy cien elektriny na ne vplývajú slabo
+ čistá a komfortná prevádzka
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vyššie až vysoké investičné náklady podľa typu čerpadla
– závislosť voľby tepelného čerpadla od charakteru lokality
– potreba silnejšej elektrickej inštalácie
– náročnejšie na zemné práce pri tepelnom čerpadle zem/voda, resp. voda/voda
– mierne zvýšená hlučnosť vo vonkajšom prostredí pri tepelnom čerpadle vzduch/voda

Invertorové tepelné čerpadlo vzduch/voda STIEBEL ELTRON WPL 15 ACS s vysokou účinnosťou aj pri teplote pod bodom mrazu, s možnosťou využitia aj klasických radiátorov, www.stiebel-eltron.sk

Čo radí odborník?

Jaroslav Rehuš, technický špecialista spoločnosti Vaillant Group Slovakia

Sú v súčasnosti dostupné vykurovacie zariadenia na plyn/elektrinu kombinovateľné s alternatívnymi zdrojmi vykurovania?
K všetkým druhom tepelných čerpadiel sa v súčasnosti zvykne inštalovať elektrokotol alebo plynový kondenzačný kotol ako záložný zdroj. Najmodernejšie plynové kondenzačné kotly umožňujú takéto kombinácie. Kondenzačné kotly sa v praxi najčastejšie zvyknú kombinovať so solárnymi systémami, ktoré však neslúžia na vykurovanie, ale na prípravu teplej vody (súčasťou zostavy je zásobník teplej vody). Najmodernejšie solárne systémy totiž dokážu počas roka zabezpečiť pre domácnosť až 70 % teplej vody.

Za akých podmienok možno plynové/elektrické vykurovacie zariadenie použiť na vykurovanie nízkoenergetických a pasívnych rodinných domov?
Nízkoenergetické a pasívne domy sa vyznačujú veľmi malou potrebou tepla na vykurovanie, avšak veľakrát s veľkou potrebou teplej vody. Aby to bolo možné zabezpečiť, na plynový kondenzačný kotol sú kladené 2 základné požiadavky, a to: veľký výkonový rozsah a malý minimálny výkon kotla. Na tieto požiadavky treba klásť dôraz už pri samotnom výbere kotla tak, aby počas prevádzky necykloval a zároveň dokázal zabezpečiť komfort prípravy teplej vody. To isté sa týka aj elektrických kotlov. Kombinácia kondenzačného kotla so solárnym ohrevom vody je v týchto domoch takmer samozrejmosť.

Adam Brestovský, technický špecialista spoločnosti STIEBEL ELTRON

Čo ovplyvňuje výber tepelného čerpadla a rekuperačného zariadenia?
Výber tepelného čerpadla ovplyvňujú tepelné straty objektu, distribučný systém (podlahové vykurovanie, radiátory) a predovšetkým požiadavka investora. Chce vykurovať? Pripravovať teplú vodu? Chladiť? Výber rekuperačného zariadenia ovplyvňuje predovšetkým veľkosť obytného priestoru.

Čo môže negatívne ovplyvniť prevádzku tepelného čerpadla a rekuperačného zariadenia a skrátiť tak ich životnosť?
Predovšetkým neodborný návrh. Zariadenie nesmie byť predimenzované, pretože sa skracuje jeho životnosť, no nesmie byť ani príliš poddimenzované.

Ako sme rátali?

V celkových ročných nákladoch na vykurovanie zemným plynom a elektrinou sú zahrnuté aj stále mesačné platby za odberné miesto – rodinný dom s plochou 150 m2, štvorčlenná rodina, spotreba: 2 674 m3 zemného plynu alebo 22 300 kWh. V prepočtoch nie sú zahrnuté náklady na prípravu teplej vody a nezohľadnili sa ani náklady na dopravu, ktoré sú individuálne. Hodnoty výhrevnosti palív a účinnosti spaľovacieho zariadenia sú stanovené orientačne. Použité ceny palív sú priemerné (s výnimkou zemného plynu a elektriny) a nemusia zodpovedať cenám v konkrétnej lokalite.

Rekuperačné jednotky

Energia: elektrina
+ najnižšie náklady na vykurovanie, výkyvy cien elektriny na ne vplývajú slabo
+ okrem vetrania s rekuperáciou možnosť vykurovať aj chladiť jedným zariadením
+ čistá a komfortná prevádzka
+ dobrá regulovateľnosť výkonu
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vyššie až vysoké investičné náklady podľa typu rekuperačnej jednotky
– potreba silnejšej elektrickej inštalácie

Integrálne zariadenie s centrálnym prívodom vzduchu STIEBEL ELTRON LWZ 504 s regulovaným výkonom s reverzibilným tepelným čerpadlom vzduch/ voda na centrálne vetranie, centrálny ohrev pitnej vody, vykurovanie a chladenie.www.stiebel-eltron.sk

Sálavé sklené panely

Energia: elektrina
+ účinnosť 99 %
+ nižšie energetické náklady
+ ľahká inštalácia
+ bezprašná a komfortná prevádzka
+ rovnomerné rozloženie teploty v horizontálnom smere
+ zdravé prostredie s vyššou vlhkosťou vzduchu
+ esteticky pôsobiaci prvok v miestnosti
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– nevhodné pre senzitívne osoby a osoby so srdcovocievnymi chorobami
– infravlnové spektrum sa pri dopade na sklo odráža späť do interiéru

Sklený sálavý panel Fenix Ecosun G, kombinácia skla a infračerveného sálavého vykurovania, inštalácia na stenu aj strop, www.fenix.sk

Vykurovacie zariadenia na elektrickú energiu

Elektrický kotol je vhodný ako primárny aj sekundárny zdroj vykurovania. Novšie modely sa vyrábajú v štýle kondenzačných plynových kotlov. Možno ich kombinovať s podlahovým vykurovaním. Tepelné čerpadlá sú vhodné ako primárny či sekundárny zdroj vykurovania. Tepelné čerpadlo využíva teplo akumulované vo vzduchu alebo v zemi či vo vode. Čím vyšší je pomer tepelného výkonu a príkonu (tzv. výkonové číslo – 3,5 a vyššie je dobré), tým je čerpadlo lepšie. Výhodou rekuperačných jednotiek je, že nimi možno naraz vykurovať aj chladiť a priestor vetrať. Sú určené predovšetkým do domov v nízkoenergetickom či pasívnom štandarde. Úsporné sálavé infračervené vykurovanie je vhodné ako primárny alebo doplnkový zdroj vykurovania v rodinnom dome (nízkoenergetický či pasívny štandard), v byte, kancelárii a pod., sú vyrobené z tvrdeného skla. Umiestniť ich možno na stenu alebo strop.

Čo radí odborník?

Pavol Jackuliak, výkonný riaditeľ spoločnosti Fenix

Môže sa panel kúpiť a len zapojiť do zásuvky ako priamotop alebo vyžaduje nejaké špeciálne istenie, rozvody a pod.?
Ak ide o vykurovanie celého domu, potom elektrické vykurovanie skutočne vyžaduje špeciálne vykonanú elektroinštaláciu, pričom vykurovanie má samostatný okruh s vlastným istením, oddelený od ostatných spotrebičov, teda zásuviek a osvetlenia. Nepredpokladám ale, že v takom prípade by si užívateľ panely kupoval sám. Určite budú súčasťou celej dodávky špecializovanou firmou, ktorá podmienky inštalácie pozná. Inou vecou je dodatočná kúpa panelu, napríklad namiesto vykurovacieho rebríka do kúpeľne. Na trhu sú vykurovacie panely s vlastnou reguláciou a prívodným káblom so zástrčkou, ktoré – ak zvládne samotné zavesenie panelu na stenu – môže pripojiť aj laik. Tu sa špeciálne nároky na rozvody alebo istenie vo všeobecnosti nekladú, ale aj tu platia určité pravidlá, napríklad z pohľadu umiestnenia panelu v kúpeľni vzhľadom na vaňu alebo sprchový kút. Tieto informácie majú byť uvedené v návode a mal by vám vedieť poradiť aj predajca. Ak nie, radím, hľadajte iný výrobok alebo iného dodávateľa.

Elektrina

Výhrevnosť: 1 kWh
Spaľovacie zariadenie: elektrokotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 99 %
Ročná spotreba paliva: 22 525 kWh
Jednotková cena: 0,13 €
Ročné náklady na vykurovanie: 3 045 €
Investičné náklady: 6 050 – 9 050 €

Elektrina

Výhrevnosť: 1 kWh
Spaľovacie zariadenie: tepelné čerpadlo vzduch/voda
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 300 %1)
Ročná spotreba paliva: 7 433 kWh
Jednotková cena: 0,13 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 095 €
Investičné náklady: 11 200 – 12 700 €

1) Účinnosť tepelného čerpadla závisí od sezónneho výkonového čísla.

Splyňovacie kotly

Palivo: drevo, drevené uhlie
+ účinnosť až 90 %
+ lacná prevádzka, nízka cena paliva
+ prikladanie do kotla dvakrát za deň (raz za 8 až 12 hodín)
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– klasické ručné zakurovanie, každodenné prikladanie, čistenie
– drevo musí byť vysušené (12 až 15 mesiacov)
– slabá regulovateľnosť výkonu
– nebezpečenstvo zamrznutia systému pri pomerne krátkej neprítomnosti obsluhy
– potrebná väčšia akumulačná nádrž
– potreba komína a priestoru na skladovanie dreva

Oceľový teplovodný splyňovací kotol Buderus Logano S161 na drevo s výkonom 18 až 24 kW, dĺžka spaľovacieho dreva 330 (18 kW) a 500 mm (24 kW), účinnosť: 89 %, kombinovateľný s plynovým alebo olejovým kotlom, www.buderus.sk

Peletové kotly

Palivo: drevené pelety
+ účinnosť do 85 %
+ lacné vykurovanie vďaka cene peliet
+ zakurovanie a prevádzka kotla sú plnoautomatické
+ menej časté čistenie kotla (raz za 2 až 6 týždňov)
+ veľmi dobrá regulovateľnosť výkonu (od 10 do 100 %)
+ automatická prevádzka
+ šetrnosť k životnému prostrediu

– vysoká cena kotla a podávacieho zariadenia
– doprava a skladovanie peliet
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva (minimálna rozloha technologickej miestnosti a priestoru na skladovanie 30 m2)

Kotol na pelety ATTACK PELLET AUTOMATIC Plus, s regulátorom výkonu 8 až 30 kW, možné vybaviť elektrickým vykurovacím telesom s výkonmi 2,4 až 6 kW, vybavený automatickým systémom odoberania popola do prepravného kontajnera, www.attack.sk

Kotly na tuhé palivo

Palivo: drevo, drevené uhlie, čierne uhlie, koks, brikety
+ účinnosť do 82 %
+ nízke náklady na vykurovanie pri súčasných cenách dreva
+ dlhá životnosť a univerzálnosť (drevo/uhlie) pri liatinových výmenníkoch kotlov

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, spracovanie dreva)
– pomerne častá potreba prikladania (každých 5 až 7 hodín)
– nebezpečenstvo zamrznutia systému pri neprítomnosti obsluhy
– slabá regulovateľnosť výkonu
– potreba akumulačnej nádrže na ukladanie prebytočného tepla
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva
– väčšie znečistenie ovzdušia

Kotol na uhlie Buderus Logano S111/2 s výkonom od 12 do 32 kW, spĺňa prísnejšie limity emisnej triedy 3 (podľa EN 303-5) na obsah škodlivín v spalinách, možné spaľovať hnedé uhlie, drevo, hnedouhoľné brikety, peletky, čierne uhlie alebo koks, www.buderus.sk

Hospodárne spaľovanie plynov

Hospodárne spaľovanie plynov vznikajúcich zahrievaním paliva v splyňovacích kotloch umožňuje lepšie využiť energiu z dreva. Tento typ kotlov je vhodný ako primárny zdroj na vykurovanie a ohrev vody. Výhody kotla na pevné palivo a komfortnej obsluhy v sebe spája peletový kotol. Je rovnako vhodný ako primárny zdroj vykurovania. Je možné ho doplniť zásobníkom a automatickým podávačom, takže nemusíte do kotla prácne prikladať. Ďalšou alternatívou sú klasické prehorievacie kotly na tuhé palivo, v ktorých možno spaľovať uhlie, brikety, koks, drevo či pelety. Moderné modely spĺňajú prísnejšie normatívne limity emisnej triedy na obsah škodlivín v spalinách.

Drevo

Výhrevnosť paliva: 3,89 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: kotol na splyňovanie
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 85 %
Ročná spotreba paliva: 6 746 kg
Jednotková cena: 0,11 €
Ročné náklady na vykurovanie: 742 €
Investičné náklady (splyňovací kotol):
7 500 – 13 100 €

Drevené pelety

Výhrevnosť paliva: 5,00 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 87 %
Ročná spotreba paliva: 5 247 kg
Jednotková cena: 0,24 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 259 €
Investičné náklady: 9 900 – 13 500 €

Rastlinné pelety

Výhrevnosť paliva: 4,44 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 85 %
Ročná spotreba paliva: 5 904 kg
Jednotková cena: 0,15 €
Ročné náklady na vykurovanie: 886 €
Investičné náklady: 10 000 – 13 300 €

Interiérové kotly na drevo

Palivo: drevo
+ účinnosť až 87 %
+ minimálne tepelné straty, zvyšných 7 až 12 % tepla vyžaruje teleso interiérového kotla sálaním
+ technológia riadeného prívodu vzduchu, prikladať stačí každých 12 hodín
+ možnosť obojstranného prikladania, odpadá nutnosť manipulácie s palivom a popolom v obytnej miestnosti
+ esteticky pôsobiaci prvok v miestnosti

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva

Interiérový kotol s výmenníkom Verner 13/10 na drevo a drevené brikety, s jednoduchou obsluhou, účinnosť: 87,4 %, objostranné prikladanie, predĺžené horenie až 12 hodín, www.kotle-verner.cz/sk

Stavané pece alebo kachle

Palivo: drevo, drevené brikety
+ účinnosť až do 83 %
+ výborné akumulačné schopnosti, dlhé chladnutie
+ veľmi hospodárna prevádzka
+ pomer sálavej a konvekčnej zložky tepla je pre človeka ideálny
+ esteticky pôsobivý prvok v miestnosti

– dlhé rozkurovanie
– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola, práca s drevom)
– vysoké vstupné náklady na lokálny zdroj tepla
– zaberie pomerne veľa miesta
– slabá regulovateľnosť výkonu
– potreba komína a suchého skladu paliva

Teplovodná kachľová pec ABX Karelia zelená 14 kW v historickom dizajne, s oceľovou vložkou a teplovodným výmenníkom, farebné vyhotovenie: zelená, hnedá, piesková, www.krby-tuma.sk

Teplovzdušné kozuby

Palivo: drevo, drevené brikety, hnedouhoľné brikety
+ účinnosť do 79 %
+ rýchle zahriatie a vykúrenie priestoru
+ niektoré kozubové vložky možno pripojiť aj na menší vykurovací okruh s radiátormi
+ príjemné teplo s optickým pôsobením plameňa zútulňuje obytné prostredie

– fyzicky náročnejšia a menej čistá prevádzka (doprava paliva, prikladanie, odoberanie popola)
– možnosť prúdenia prachu, občas treba prácne vyčistiť vzduchové potrubia
– slabšia regulovateľnosť výkonu
– zaberá pomerne veľa miesta z obytnej časti
– potreba komína, kotolne a suchého skladu paliva

Teplovzdušné krbové kachle Buderus wodtke copa na drevo, drevené brikety a hnedouhoľné brikety s výkonom 9 kW, konštrukcia z ocele a liatiny, spaľovacia komora zo šamotu, vermikulitu, ocele a liatiny, www.buderus.sk

Interiérové kotly, stavané pece, kachle či kozuby

Interiérové kotly na drevo sú vhodné na vykurovanie v menších stavbách, ako sú rodinné domy alebo chaty. Dizajnom pekne zapadnú do interiéru. Môžete ich napojiť na centrálne vykurovanie a zároveň využiť na prípravu teplej vody. Alternatívnym zdrojom tepla, ktorý spĺňa aj estetické hľadisko, je stavaná pec alebo kachle. Tento zdroj tepla je vhodný ako hlavné aj ako doplnkové vykurovacie teleso. Avšak pre dlhé rozkurovanie sa neodporúča do víkendových chalúp a chát. Ako hlavný zdroj tepla na chate a chalupe je naproti tomu ideálny teplovzdušný kozub. Zároveň sa hodí na temperovanie rodinného domu ako sekundárny zdroj tepla.

Drevené brikety

Výhrevnosť paliva: 4,44 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: kotol na splyňovanie
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 85 %
Ročná spotreba paliva: 5 904 kg
Jednotková cena: 0,21 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 240 €
Investičné náklady: 9 800 – 13 000 €

Čierne uhlie

Výhrevnosť paliva: 5,83 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 69 %
Ročná spotreba paliva: 5 541 kg
Jednotková cena: 0,20 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 108 €
Investičné náklady: 7 000 – 12 600 €

Hnedé uhlie

Výhrevnosť paliva: 4,17 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 67 %
Ročná spotreba paliva: 7 987 kg
Jednotková cena: 0,15 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 198 €
Investičné náklady: 6 980 – 12 500 €

Koks

Výhrevnosť paliva: 6,94 kWh/kg
Spaľovacie zariadenie: konvenčný kotol
Účinnosť spaľovacieho zariadenia: 72 %
Ročná spotreba paliva: 4 460 kg
Jednotková cena: 0,32 €
Ročné náklady na vykurovanie: 1 427 €
Investičné náklady: 6 980 – 12 500 €

Text: Andrea Dingová, Jaroslav Rehuš – značka Vaillant, Ján Petrák – značka Protherm
Foto: Attack, Buderus, Fenix, Protherm, Stiebel Eltron, Tuma Invest, Vaillant, Verner SK
Zdroj: časopis Urob si sám 10/2016, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. Peter says:

    Dobry den,

    Dane vypocty su na zaklade domu vo velmi zlej energetickej triede. Nie som ziaden odbornik ale vychadza mi to na 180 KW na m2 na rok. Momentalne byvam v dome s rovnakymi resp. nizsimi nakladmi (cca 100€ mesacne), kedze aj TUV si zohrievame plynom. Je to podpivniceny dvojdom zo 60 rokov, zatepleny (nie prilis odborne 10cm EPS). Vdaka velkym betonovym monolitom su tam dost znacne tepelne mosty.
    Pochybujem ze podobny dom by dnes bol schvaleny na vystavbu. Poprosil by som v buducnosti trochu konkretnejsie priklady a mozno aj s tabulkami pre jednotlive energeticke triedy domov. Bolo by vhodne zohladnit aj efektivitu budovy (ale to asi je uz prilis komplikovane pre mnohuch citatelov).

  2. Kiko88 says:

    Rozmýšľate ako získať teplo do vášho domu? Vyberte si z ponuky moderných a exkluzívnych krbov od HT-design.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje