foto

Vyberáte komín? Neurobte chyby, ktoré nenapravíte

Dnešné domy majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré dosahujú aj tým, že sú tesné. Preto sa výber komína dnes nezužuje na to aké spotrebiče naň chceme napojiť alebo akú výšku majú mať. Dnes riešime problém čo s komínom, aby náš dom zvládol blower door test, napojenie všetkých spotrebičov a pri tom všetkom bol aj bezpečný. A ak v dome plánujeme rekuperáciu, s nesprávnym výberom komína si ju môžeme nevedomky znefunkčniť.

Pozor, nevyberajte komín podľa názoru, ktorý máte dnes

Spôsob vykurovania rodinného domu nevyberáte na jednu sezónu a v priebehu rokov môžete svoje rozhodnutie zmeniť. Moderné ucelené komínové systémy sú bez obmedzení. Vyberte si teda taký komín, ktorý zvláda všetky typy palív a zdrojov tepla.

Na čo vôbec komín?

Ak staviate energetický úsporný dom a plánujete v ňom vykurovať kondenzačným kotlom, môže sa stať, že vás niekto začne presviedčať, že komín v dome nepotrebujete, že úplne postačí výfuk z kotla.

Nie je to tak. Použitím výfuku vystavujete svoju strechu neustálemu náporu vlhkých spalín, ktoré z výfuku vychádzajú. Spaliny kondenzujú a keďže kondenzát zo spalín je v podstate zriedená kyselina, strecha je poškodzovaná a esteticky znehodnotená.

Pre komíny platí, že ich vyústenia musia byť vyššie ako výfuky a teda je zabezpečený absolútne postačujúci rozptyl. Kondenzát zo spalín odvedených komínom teda strechu nepoškodí.

Účinok kondenzátu na strechu z výfuku namiesto komína je pre strechu devastačný. foto Schiedel |

Bez zadného odvetrania

Ak plánujete alebo začínate stavať, príde chvíľa, keď sa otázkou, aký komín vybrať, budete musieť zaoberať. Dnes sa už stavajú domy na úrovni pasívnych, od 1. 1. 2021 už všetky novopostavené domy budú musieť spĺňať kritérium takmer nulovej spotreby energie.

Je logické, že všetky novopostavené domy budú dobre izolované a tesné. Pozor, do takýto domov je vhodný iba komín bez zadného odvetrávania. Zadné odvetrávanie spája interiér s exteriérom – odvádza vlhkosť z komína a zároveň ho ochladzuje počas prevádzky. Ak by sme dom s komínom so zadným odvetraním vystavili blower door testu, testom by, samozrejme, neprešiel.

Tip: Blower door test slúži na overenie tesnosti stavby. Jeho vykonaním skontrolujete prácu stavebnej firmy, dodávateľa stavby – developera.

My Slováci sme vynaliezavý národ, a tak nám napadne, veď ak nám prekáža odvetranie – mriežka na komíne –, tak ho upcháme a hotovo, blower door test bude v pohode. No takýmto krokom sa vystavujeme nebezpečenstvu prieniku vlhkosti z komína do interiéru alebo vznietenia konštrukcií v okolí komína! Maroš Plško zo spoločnosti Schiedel varuje: „Pri upchatí zadnej mriežky môžu nastať dve veci. Buď vám začne komín vlhnúť a v obývačke, detskej izbe, na schodisku, v chodbe vám vyrazia na povrch čiernohnedé dechtové zapáchajúce škvrny, alebo pri kúrení tuhými palivami dôjde k prehrievaniu komína a tým k zapáleniu napríklad strešnej konštrukcie alebo priľahlej šatníkovej skrine.“ Ak nechcete svoj dom a svojich blízkych vystaviť nebezpečenstvu, zadné odvetranie neupchávajte.

Zadné odvetranie prepája interiér s exteriérom čím vytvára miesto tepelných strát. Ešte horšie je, ak investujete do rekuperácie a tento otvor v päte komína jej činnosť absolútne znehodnotí. foto Schiedel |

Myslite na základ pod komínom

Komín má hmotnosť cca 100 kg na 1 meter dĺžky komína. Jeho zaťaženie teda nie je zanedbateľné a podobne ako nosné múry, aj komín by mal mať základ alebo by mala byť základová doska dostatočne únosná, oboje dokáže navrhnúť projektant.

Pri rekuperácii je problém ešte vypuklejší

Ak plánujete mať dom s rekuperáciou, jednoznačne by ste mali siahnuť po komíne bez zadného odvetrania. Ideálne by zároveň bolo, keby ste konštrukciu šachty komína využili na prívod vzduchu do spotrebiča – kotla alebo kozubovej piecky, kozuba, kachieľ. Pre rekuperáciu je ideálne nájsť také riešenie, ktoré nezaberie príliš veľa miesta, teda nepotrebuje technickú miestnosť. Riešenie vo zvislej šachte vám potom umožní skryť rozvody vzduchotechniky. Rekuperácia vám následne zabezpečí neustály prísun čerstvého vzduchu, ktorého je v dnešných tesných domoch tak málo.

Komín Schiedel Absolut je vhodný na všetky typy spotrebičov a ako jediný komín na trhu nemá zadné odvetranie – teda je vhodný aj do pasívnych domov s rekuperáciou | Zdroj: Schiedel

Nenechajte komín brať vám čerstvý vzduch

Podľa slovenských noriem nie je nutné realizovať externý prívod vzduchu ku kozubu alebo ku kotlu na tuhé palivo. Niektorí to riešia prívodom vzduchu cez otvor v stene alebo z neobývaného podkrovia. Obe tieto riešenia sú ale nevhodné do utesneného energeticky úsporného domu.

Ak staviate dom, vyberte si komín s pridruženou šachtou, ktorá slúži na prívod vzduchu. Spotrebiče na tuhé palivá potom môžu pracovať nezávisle od interiérového vzduchu. Rozširuje sa tak použitie a univerzálnosť komína. Prípojka spaľovacieho vzduchu zo šachty sa môže realizovať počas výstavby alebo dodatočne. Na pripojenie spotrebiča sa používa LAS adaptér, ktorý zaistí, že prívod vzduchu bude na zvislej osi komínového prieduchu (pod sopúchom).

Parozábrana pri komíne je nevyhnutná

Parozábrana by mala byť po celej ploche stropu pod izolačnou vrstvou a teda aj v okolí komína. Fóliu napájate na vrstvu zateplenia alebo priamo na prechodovú tvárnicu, podľa typu komína.

Nezabudnite na prerušenie tepelných mostov

Zdroj: Schiedel

Pri stavbe energeticky úsporného domu je veľmi dôležité prerušenie tepelných mostov najmä v časti komínovej päty a v mieste prechodu komína izolačnou vrstvou strechy. Voľte preto komín, ktorý má deliaci izolačný prvok ako pre spodnú tak vrchnú časť komína. Použitím uvedených komponentov sa dosiahne dokonalé prerušenie tepelného mosta.

Komín musí odolávať aj tomu najsilnejšiemu vetru

Komín musí byť v rovine strechy staticky zabezpečený proti pádu pod vplyvom vetra. To znamená ho bezpečným a overeným spôsobom fixovať medzi krokvami. Práve na tomto mieste sa neoplatí šetriť.

TEXT: Denisa Kureková
FOTO: Schiedel

Článok vznikol vďaka podpore spoločnosti Schiedel.

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje