Drevené obklady stropov
Galéria (7)

Drevené obklady stropov

Na zvýšenie elegancie interiérov, ako aj na prekrytie rôznych stavebných defektov (napr. popraskaná omietka na stropných paneloch v dôsledku dilatácie) realizujeme obklady stropov. V podkroviach alebo aj v miestnostiach s rovným stropom môžeme pripevniť sadrokartónové dosky alebo obklad z dreva, prípadne využiť plastové kazety.

Galéria

Drevený obklad
Môže byť z drevených, resp. preglejkových kaziet, obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru. Ďalšou možnosťou je zhotovenie obkladu z perodrážkových obkladových profilov. Takýto obklad je veľmi vhodný napríklad pri rekonštrukciách a zobytňovaní podkrovných miestností rekreačných chát či chalúp. Perodrážkové obkladové profily, podobkladové lišty ako aj ukončovacie kútové a rohové lišty dostaneme bežne kúpiť ako polotovar v predajniach pre domácich majstrov.

Podkonštrukcia
Drevené obklady stropov 6Je veľmi dôležité urobiť dobrú, pevnú a rovnú nosnú konštrukciu, do ktorej budeme nabíjať obklad. Táto zásada platí všeobecne pre všetky typy obkladov. Konštrukcia pod obklad sa robí zvyčajne zo smrekových líšt (alebo z iného mäkkého dreva, aby sa dali ľahko pribíjať obkladové dosky). Majú zvyčajne zvyčajne hrúbku 2 cm a sú aspoň 3 – 5 cm široké. Šírka týchto líšt môže byť aj väčšia (10 cm), najmä v miestach kde sa spájajú obkladové profily. Podobkladové lišty do betónového stropu pripevníme tak, že lišty predvŕtame a priskrutkujeme do stropu drevoskrutkami do rozperiek, zvyčajne s priemerom 8 mm. Z hľadiska požiarnej bezpečnosti je potrebné použiť oceľové rozperné príchytky (rozperky). Najprv predvŕtame diery, a to tak, aby boli vo vzájomných rozstupoch 50 – 70 cm a približne 5 – 10 cm od koncov lišty. Dĺžku a priemer drevoskrutiek vyberieme primerane k veľkosti rozperiek . Podobkladové lišty sú vždy situované kolmo na obklad. Na okrajoch (kde sa obklad končí a kde sa začína) musia byť lišty vždy dobre upevnené. Krajné lišty môžu byť aj užšie, ako sú lišty v poli. Vzdialenosti medzi lištami bývajú zvyčajne 70 až 100 cm.

Rozvody v stropoch
Vzdialenosti medzi podobkladovými lištami ovplyvňujú aj rôzne vedenia v stene alebo strope miestnosti. Nesmieme ich prevŕtať. Pomocou prístroja na detekciu napätia a kovov zistíme, kadiaľ vedie kábel, a polohu prívodu si zaznačíme na strop ceruzkou. Na tieto miesta určite podobkladovú lištu nedáme, radšej ju  presunieme o 2 – 4 cm. Nie je vhodné ani to, aby sa priečny spoj dvoch obkladových profilov nachádzal v tesnej blízkosti elektroinštalácie.

Umiestnenie podkonštrukcie
Drevené obklady stropov 2Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje vzdialenosti medzi podobkladovými lištami, je aj dĺžka obkladových profilov. V pozdĺžnom smere sa spájajú na pero a drážku. V priečnom smere ich spájame na zraz. Profil budeme pribíjať 3 až 5 cm od jeho okraja a podľa toho si na strope naznačíme, kde budú pripevnené dve krajné podobkladové lišty patriace k jednému obkladovému profilu. Keďže pri koncoch profilov sa budú obkladové profily dĺžkovo nadpájať, podobkladové lišty v týchto miestach musia byť širšie, vhodná je šírka asi 10 cm. Iná možnosť je namontovať dve užšie podobkladové lišty v blízkosti seba a medzi nimi vynechať medzeru v šírke 5 – 6 cm. Na začiatku a konci každého profilu vyznačíme na strop miesta, kde namontujeme podobkladové lišty. Je pravdepodobné, že posledný obkladový profil budeme musieť rezať. Odmeriame, aký veľký kus nám zostane. Zvyšok môžeme trochu skrátiť, aby sme získali 3 – 5 cm rezervu v dĺžke profilu. Rozmer zvyšku nanesieme od začiatku miestnosti na stenu, akoby sme ukladali ďalší rad profilov, a dostaneme miesto, kde musí byť ďalšia podobkladová lišta, do ktorej prichytíme koniec zvyšku. Od tohto miesta budeme na strop ukladať zasa celé profily (ich rozmery znova nanesieme na stenu a dostaneme ďalšie miesta podobkladových líšt). Posledný profil v rade možno budeme musieť zasa skrátiť. Opakovaním tohto postupu získame miesta, na ktorých majú byť umiestnené okrajové podobkladové lišty a lišty s väčšou šírkou, resp. dvojice tenších líšt. Niektoré medzery medzi lištami však môžu byť príliš veľké. Do nich ešte vložíme podobkladové lišty, aby nijaká medzera medzi dvoma susednými lištami nebola väčšia ako 100 cm. Ostenia okien takisto vybavíme podobkladovými lištami.

Vďaka správnemu rozmiestneniu líšt usporíme veľa materiálu (odrezkom predchádzajúceho radu začneme ďalší rad) a budeme môcť vystriedať priečne styky obkladových profilov (na strope sa nebudú vytvárať krížové spoje), čo bude praktické, účelné a efektné. V maximálne možnej miere sa snažíme využiť drevené strešné krokvy a môžeme im prispôsobiť aj dĺžky perodážkového obkladu.

Pred vŕtaním a priskrutkovaním líšt do stropu odporúčame detektorom opätovne prekontrolovať časti stropu, kde budú namontované lišty a potom elektrinu odstaviť na mieste istenia, aby sa zabránilo prípadnému zásahu elektrickým. prúdom. Potom vyvŕtame diery a priskrutkujeme všetky podobkladové lišty.

Rovinnosť podobkladovej konštrukcie

Drevené obklady stropov 3Po namontovaní všetkých podobkladových líšt zoberieme rovnú dlhú dosku (môžeme vybrať napr. rovný kus obkladu, alebo použiť aj ľubovoľný kovový profil) a skontrolujeme najmä rovnosť podobkladovej konštrukcie. V miestach nerovností podobkladové lišty vypodložkujeme (tam, kde sú priskrutkované) podložkami zodpovedajúcej hrúbky. Ako materiál môžeme použiť napr. malé kúsky dyhy, sololitu alebo preglejky.

V prípade väčšej nerovnosti, keď je potrebné použiť hrubšiu podložku, musíme v rozpernej príchytke vymeniť aj drevoskrutku a nahradiť ju dlhšou. Medzi lištu a podložku môžeme kvapnúť trochu stolárskeho lepidla.
Horší prípad však nastane, keď po odstránení všetkých preliačin nám niekde ostali vydutiny, ktoré vyčnievajú von. Na takomto mieste je potrebné príslušnú lištu (resp. lišty) vymontovať a ohobľovať, najlepšie elektrickým hoblíkom, aby sme nerovnosti odstránili. Potom lištu namontujeme naspäť a znovu odskúšame.

Pribíjanie profilov
Perodrážku môžeme pripevňovať sponkovaním pneumatickou alebo elektrickou pištoľou, poprípade ručne pribíjaním klincov. Pištoľ je veľmi vhodná, jednou rukou držíme „klinec i kladivo“.

Na vodorovných stropoch obklad začíname montovať pri stene, pričom doska je k nej otočená drážkou. Na zošikmených podkrovných konštrukciách drážka smeruje nadol.

Drevené obklady stropov 4Prvý rad pribijeme pri drážke klincami bez hlavičiek. Pri pere nabíjame sponky alebo klince cez pero (dávame pozor, aby neprasklo) do podobkladových líšt tak, aby ich nebolo vidieť a aby ich nasledujúci rad obkladových profilov prekryl drážkou. Ako sme uviedli, posledným profilom v rade začneme ďalší rad a pokračujeme v obkladaní. Profil pripevníme k predchádzajúcemu radu tak, že najskôr nasunieme na pero drážku na konci pri stene a zachytíme ju klincom alebo stolárskou sponkou, a potom postupne ďalej tlačíme profil po dĺžke ďalej a postupne ho pribíjame k podobkladovým lištám. Vystriedanie priečnych spojov zvyšuje pevnosť obkladu. Na dotláčanie, resp. nabíjanie obkladu si urobíme jednoduchý prípravok z odrezku obkladu. Jednotlivé profily je najlepšie skracovať na kapovacej (okružná píla, ktorá reže smerom zhora nadol, možno na nej rezať aj pod uhlom) alebo skracovacej píle. Menšiu presnosť dosiahneme pri práci so zvislou pílou, na bežnej cirkulárke, alebo ručným skracovaním.

Posledný rad
Profil v poslednom rade (pri hrebeni, resp. pri opačnej stene) musíme skrátiť pozdĺžnym rezom. Najskôr si nameriame, aký široký obklad sa zmestí medzi predposledný rad a medzeru pri stene. Obkladové profily odrežeme tak, aby nám vypadla časť pri pere. Najlepšie je využiť cirkulárku, na ktorej presne nastavíme pravítko od kotúča, a pozdĺžne pretlačíme perodrážku. Potom profily posledného radu nasunieme na pero. Do drážky môžeme dať trochu stolárskeho lepidla a spoj zaistíme klincami bez hlavičiek.

V prípade, že pracujeme v podkroví, kde sa nachádzajú strešné alebo vikierové okná, musíme obklad prerušiť a ostenia okien obložiť. Obkladové profily ostenia nabíjame tak, že jeden koniec profilu zasunieme ku konštrukcii okna a druhý priklincujeme (alebo prisponkujeme) kolmo k namontovanému obkladu podkrovia.

Olištovanie
Drevené obklady stropov 5Jednou z posledných prác pri vytváraní drevených obkladov či podhľadov je ukončenie plôch ozdobnými rohovými a kútovými lištami. Môžeme ich priklincovať klinčekmi bez hlavičky, prípadne aj podlepiť lepidlom na drevo. Pred klincovaním tenké (hrúbka do 5 mm) rohové lišty, ktoré sa dávajú najmä okolo okien, predvŕtame tenkým ihlovým vrtákom s priemerom 1 mm. Čím sme presnejšie pracovali pri obkladaní, tým úhľadnejšie bude vyzerať obklad a tým tenšie a užšie lišty budú stačiť na jeho ukončenie. Detaily pri lištách (najmä rohových) môžeme v prípade potreby pretmeliť na drevo príslušného odtieňa a prebrúsiť.

V prípade, že vymieňame celý krov, odporúčame klieštiny zhotoviť výlučne z ohobľovaných dosiek potrebnej hrúbky a veľkosti a ošetriť ich  priehľadným ochranným prostriedkom, aby sa zachoval ich prirodzený vzhľad (len ak je to nevyhnutné; v obývaných podkroviach sa použitiu ochranných biocídov radšej vyhnime.). Nepekný nehobľovaný a zelený povrch klieštin treba zakryť obkladom.

Tak, ako všetky výrobky z dreva, aj drevený obklad možno povrchovo upraviť viacerými spôsobmi – morením, natieraním, voskovaním.

Text: Ing. Peter Fischer
Foto a kresby: autor, Stanislav Botur, Peter Fischer, Soňa Straková, Knauf, Rigips

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.