z akeho materialu spravit stropy v rodinnom dome
Galéria (9)

Z akého materiálu spraviť stropy v rodinnom dome?

Ešte vo fáze projektovania rodinného domu sa musíme rozhodnúť, aký materi8l použijeme na stropné KONŠTRUKCIE. Voľba typu stropnej konštrukcie závisí najmä od vzdialeností – rozponov nosných konštrukcií stropu.

Galéria

BETÓNOVÉ PANELY A PREFABRIKÁTY
Červená čakanka
OCEĽOVÉ VALCOVANÉ NOSNÍKY
pracovný postup, muriovanie, tehla

MONOLITICKÉ STROPY

Tento typ konštrukcie je výhodný najmä z hľadiska tvarovej variabilnosti. Je vhodný na nepravidelné pôdorysy s veľkými otvormi, ako sú napríklad galéria či schodisko. Hrúbka konštrukcie pri rodinných domoch sa pohybuje od 170 do 250 mm. Konštrukcie sú železobetónové. Základ konštrukcie tvorí betónová doska, ktorá musí byť po celom svojom pôdoryse spojitá, teda nesmie byť prerušovaná aspoň v jednom smere rozpätia. Časti stropnej dosky namáhanej ťahom (spravidla je ňou spodná strana) treba vystužiť oceľovými prútmi s kruhovým prierezom. Na lepšiu únosnosť je niekedy potrebné dosku vystužiť vo dvoch smeroch rozpätia. Doska sa ukladá votknutím do obvodového venca, v niektorých prípadoch do muriva. Stropnú dosku musí vždy navrhnúť odborník – statik. Pri jej zhotovovaní treba postupovať podľa projektu a odporúčaní statika!

Orientačné ceny stropnej monolitickej dosky
Betón 55 až 80 €/t (závisí od triedy betónu)
Betonárska oceľ 0,96 €/kg
Debnenie (zhotovenie, odstránenie) od 14 €/m2
Železobetónový strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm na kľúč približne 5 500 €

Výhody
   tvarová variabilnosť
   pevnosť

Na čo si dať pozor
    cena


KERAMICKÉ STROPY

Keramické stropné konštrukcie sa montujú priamo na stavbe. Ide o overenú, jednoduchú a rýchlu technológiu. Vopred vyrobené sú predovšetkým keramické nosníky, ktoré tvoria nosnú časť stropu. Ďalej sú to výplňové prvky rôzneho druhu, najčastejšie stropné vložky. Priamo na stavbe sa do strešnej konštrukcie vkladá napríklad doplnková výstuž, ale najmä sa pridá betón požadovanej triedy, ktorý spojí stropnú konštrukciu do celku s príslušnými parametrami únosnosti. Azda jedinou nevýhodou keramických stropných systémov je celková hrúbka stropu spolu s podlahovými vrstvami, ktorá vzhľadom na rozpony ukladania stropných nosníkov narastá.

Orientačné ceny montovaného keramického stropu
Betón (zálievka 50 mm) 55 až 80 €/t
Keramické nosníky 23 – 35 €/m2
Stropné vložky na rozpon 600 mm 2,60 €/ks, 6,67 ks/m2
Betonárska oceľ 0,96 €/kg
Montovaný keramický strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm približne 3 700 €

Výhody
+    cena
   jednoduchosť montáže

Na čo si dať pozor
    väčšia hrúbka stropu


DREVENÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE

Najčastejšie sa s nimi stretávame pri výstavbe rekreačných objektov, rekonštrukciách alebo pri výstavbe drevodomu. Drevené stropy sa najčastejšie stavajú ako tzv. fošňové konštrukcie z hustého sledu fošní. Používajú sa aj nosníky s prierezom I z drevených profilov alebo z nosníkov zbíjaných z niekoľkých menších dosiek. Záklop, čiže rovinu podlahy, zhotovíme z dosiek či materiálov na báze dreva.

Výhody
   suchá a rýchla montáž
   cena

Na čo si dať pozor
    pevnosť, hlučnosť
    požiarna odolnosť

Orientačné ceny dreveného montovaného stropu
Rezivo na drevené hranoly (ohobľované, priznané) 200 – 250 €/m3
Dosky OSB (nášľapná vrstva stropu) 7 €/m2
Zvuková izolácia 7 €/m2
Drevený strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm približne 2 300 €


STUŽUJÚCI VENIEC

Pri stavbe stropov sa robia aj obvodové železobetónové konštrukcie nazývané vence. Veniec musí bez prerušenia prebiehať cez všetky nosné steny vrátane vnútorných nosných, nielen cez zvislé obvodové steny. Riadne armovaný (teda vystužený) veniec je veľmi dôležitý z hľadiska stability stavby.
Dôležité je, aby vybraná konštrukcia stropu spĺňala počas životnosti požiadavky na stabilitu stavby, mechanickú odolnosť, požiarnu bezpečnosť a v neposlednom rade požiadavky na hygienu a ochranu zdravia. Strop okrem vlastnej váhy musí uniesť aj podlahy, ktoré sú na ňom položené, priečky, nábytok a osoby. Pri stropoch platí jedno všeobecné pravidlo: mali by tvoriť kompaktný celok so stenami a spoločne by mali zabezpečiť tuhosť celej stavby. Rozdeľujú sa na monolitické (celé sú z liateho železobetónu) a montované (časť stropu alebo celý strop nie je zo železobetónu).


OCEĽOVÉ VALCOVANÉ NOSNÍKY

Tento typ stropu sa pri rodinných domoch vidí veľmi málo. Skladá sa z oceľových nosníkov, na ktoré sa ukladá trapézový plech s betónovou nadbetonávkou. Na odľahčenie konštrukcie možno použiť tenkostenné profily alebo priehradové nosníky, závisí to však od statického návrhu a možností dispozície. Celkovo je pri tomto type stropnej konštrukcie problém s akustikou a aj požiarna odolnosť je nízka.

Výhody
+    nízka hmotnosť
+    rýchlosť montáže

na čo si dať pozor
    hlučnosť
    požiarna odolnosť

Orientačné ceny oceľového montovaného stropu
Betón (Armovaná zálievka 60mm) 55 až 80 €/t 
Betonárska oceľ 0,96 €/kg
Nosníky napr. I 160 (do rozponu 4m) 30 €/m2
Trapézový plech od 6 €/m2
Železobetónový strop 100 m2 s hrúbkou 200 mm 5 600 € –>


BETÓNOVÉ PANELY A PREFABRIKÁTY

Len výnimočne sa pri výstavbe rodinného domu stretneme so železobetónovými prefabrikátmi. Používajú sa plné, s dutinami alebo predpäté. Z hľadiska statiky sú najvhodnejšie predpäté železobetónové prefabrikáty. Výhodou stropných panelov je rýchla a jednoduchá montáž. Možno ich kombinovať s tehlovými aj pórobetónovými stenami.

Výhody
   rýchlosť montáže

Na čo si dať pozor
–    cena
    hmotnosť, montáž ťažkou technikou

Cena  300 €/m3, 3 €/kg

Text: Ing. Lea Procházková, Ing. Martina Adamcová
Foto: LEART – projekčná kancelária, thinkstock.com, KM Beta, Heluz, Leier
Zdroj: časopis Urob si sám, JAGA GROUP, s.r.o.

  1. ik says:

    Obrázok k drevenému stropu je chybný.
    pokiaľ by bol strop zhotovený takto, tak by sa zrútil.

  2. Kiko says:

    Väzníkový krov predstavuje ľahkú, priestorovo stuženú a stabilnú konštrukciu krovu.Väzníkovým krovom je možné realizovať rôzne typy tvarov striech od stanových striech s rôznymi sklonmi, až po pultové a ploché strechy. Väzníkové krovy pre kvalitné strechy vašich domov od drevodomzvolen.sk

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.