Hrubá stavba bungalovu
Zdroj: Wienerberger

Hrubá stavba domu: Všetko, čo potrebujete vedieť o streche a okenných konštrukciách

Okrem zvislých konštrukcií a stropov zahŕňa hrubá stavba aj strechu a okenné konštrukcie. Podobne ako v prípade obvodových múrov a vnútorných nosných stien či priečok, aj pri streche a otvorových výplniach platí, že by mali byť vyhotovené čo najkvalitnejšie.

Pojem hrubá stavba znamená dokončenie obvodových múrov a vnútorných priečok a aj zakrytie domu strechou vrátane zhotovenia krovu, jednotlivých vrstiev strechy a položenia strešnej krytiny.

Krov sa odporúča zrealizovať ešte pred zimou. Ak stihnete postaviť len obvodové a nosné múry, mali by ste sa pokúsiť stavbu v takomto štádiu chrániť provizórnym prekrytím, aby ste zabránili prístupu zrážkových vôd. „Na výstavbu múrov si nechajte dostatočnú časovú rezervu, aby ste stihli vybetónovať vence a vybudovať aspoň krov. Ten môžete prekryť kvalitnou UV stabilnou fóliou poistnej hydroizolácie ukotvenou pomocou kontralát. Takto prekrytá stavba by mala vydržať zimu bez výraznejšej ujmy,“ vysvetľuje Alexander Szabó, technický poradca Terran Slovakia, s. r. o.

Pamätajte však na to, že každá fólia poistnej hydroizolácie má len obmedzenú stabilitu proti slnečnému UV žiareniu, takže po zime ju bezpodmienečne budete musieť nahradiť novou. Aj preto je dobré, ak sa to čo len trochu dá, krov pokryť pred príchodom zimy strešnou krytinou. „Pokrývanie strechy krytinou je suchý proces, takže ak je možné dodržať pravidlá bezpečnosti pri práci, dá sa to robiť aj v mrazivom počasí. Výhodné je mať pred zimou dokončené aj klampiarske práce. Žľaby sú samozrejmosťou, je však dobré osadiť aspoň provizórne zvody vody, aby odvádzali zrážky, nech nestekajú po múroch ani k základom stavby,“ odporúča Alexander Szabó.

Ten považuje zastrešenú hrubú stavbu pred zimou za ideálny prípad. Strecha totiž ochráni stavbu pred poveternostnými vplyvmi a múry aj vnútro pred vlhkosťou. Stavba vymrzne, odstráni sa z nej prebytočná technologická voda, na jar preschne a bude pripravená na finalizáciu omietkami a interiérové úpravy, čím sa zvýši reálna šanca na sťahovanie do nového domu už počas leta. „Nezabudnite, že do stavby bez okien vám silnejší vietor dokáže nafúkať pomerne veľké objemy snehu. S jeho odstránením neotáľajte,“ dopĺňa Alexander Szabó.

Hrubá stavba domu s rozostavanou strechou
Zdroj: shutterstock.com

Na čo je potrebné klásť dôraz pri zhotovení šikmej strechy?

Pri zhotovení šikmej strechy je veľmi dôležitá jej správna skladba. Skôr ako sa pustíte do realizácie novej strechy, je dobré vedieť, či budete priestor pod ňou využívať na bývanie. Ak áno, nezabudnite na odvetranie a výber správnej hrúbky tepelnej izolácie podkrovia. Pri tom je nevyhnutné zvoliť vhodnú podstrešnú fóliu. „Zákazníkom by som odporúčal dať si vypracovať projekt strechy alebo osloviť skúseného realizátora,“ hovorí Michal Dobrovodský, odborník na šikmé strechy v spoločnosti Wienerberger.

Funkčnú a kvalitnú strechu možno získať investíciou do komplexného systému (vrátane potrebných doplnkov) od jedného výrobcu. Systémové riešenia sú mimoriadne dôležité najmä pri zabezpečení rizikových miest, akými sú priestupy na kanalizáciu, anténu, solárne a fotovoltické panely.

K najčastejším chybám, ktorých sa ľudia pri realizácii strechy dopúšťajú, patrí vynechanie strešnej fólie. „Ide o špeciálne fólie, ktoré sú vodotesné a súčasne paropriepustné, takže zároveň dovoľujú odvetranie vlhkosti zo strešnej konštrukcie. Ak fóliu vynecháte, vlhkosť môže znížiť účinnosť tepelnej izolácie a poškodiť strešnú konštrukciu. Pri realizácii strechy na to nezabudnite a dbajte, aby bola dobre utesnená,“ vysvetľuje Michal Dobrovodský. Výber strešnej fólie závisí od bezpečného sklonu, spôsobu využitia podkrovia, konštrukčnej náročnosti strechy či miestnych klimatických podmienok, preto sa pred jej kúpou odporúča konzultácia s výrobcom alebo realizátorom. Michal Dobrovodský odporúča použiť fólie Tondach s integrovanou samolepiacou páskou na zaistenie dostatočného zlepenia vzájomných presahov, ktorých montáž je jednoduchá a bezpečná.

Aby sa v strešnej konštrukcii nedržala vlhkosť, musí byť správne odvetraná – pri realizácii je preto nevyhnutné dodržať stanovený počet odvetrávacích prvkov uvedený v technickom liste. Vetracie otvory sa navrhujú ako priebežné štrbiny po všetkých stranách stavby pri hrebeni, na nárožiach a pri všetkých väčších telesách prehradzujúcich vetranú vzduchovú vrstvu. Vetracie škridly sa rozmiestňujú v druhom rade pod hrebeňom. Dôležitým pravidlom je umiestnenie minimálne jednej vetracej škridly do každého poľa medzi krokvami. Na vetranie strechy slúži aj vetrací pás, ktorý zabraňuje prieniku vody a zlepšuje cirkuláciu vzduchu pod hrebeňom a nárožím. Umiestňuje sa pod hrebenáč, a to po celej jeho dĺžke.

„Vetrací pás Extreme je vyrobený z kvalitného profilovaného hliníka. Lepiaca vrstva WCS zaisťuje priľnavosť k podkladu už do 30 minút, a to až do –5 °C. Pás možno natiahnuť až o 30 %. Medzi doplnky, ktoré zabezpečujú plynulé vetranie, patrí tiež perforovaný ochranný pás proti vtákom a hmyzu (z plastu alebo hliníka). Používa sa na prekrytie privádzacieho vetracieho otvoru v spodnej časti vzduchovej medzery pri odkvape,“ rozoberá detailnejšie Michal Dobrovodský.

Na dôležitosť prevetrávania strešného plášťa upozorňuje aj Alexander Szabó. Jedným z ďalších spôsobov, ako ho zabezpečiť, je vytvorenie prevetrávacej medzery. Prevetrávacia medzera by mala mať prierez aspoň 200 cm2 na bežný meter dĺžky odkvapovej hrany. Toto by sa podľa jeho slov dalo teoreticky zabezpečiť kontralatami s výškou okolo 25 mm. Treba si však uvedomiť, že požadovaný prierez sa musí dodržať na každom mieste strechy. Ak teda namontujete do odkvapovej hrany perforovaný vetrací pás, tento okamžite prierezovú plochu zmenší na polovicu. Preto je potrebné uvažovať o minimálnej výške kontralát 40 mm. Ak má strecha nižší sklon, jej dĺžka je väčšia ako štandard alebo sa použije kovová strešná krytina, nie je zlé uvažovať aj o ich väčšej výške.

Pri realizácii strechy treba dbať na správne prichytenie strešnej krytiny, a to najmä pre zaťaženie vetrom. Použiť treba na to určené príchytky. Ich počet konzultujte so svojím projektantom a stavebným dozorom. „Pri kladení krytiny platia technické pravidlá výrobcu, ktoré predpisujú minimálne zabezpečenie krytiny podľa sklonu strechy. Bez ohľadu na sklon strechy je potrebné mechanicky prichytiť každú škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, úžľabí, pulte, odkvapovej hrane,“ upozorňuje Michal Dobrovodský.

Pri zhotovení šikmej strechy je dôležitý aj správny výber krytiny. Nie každá krytina je však vhodná na všetky typy striech. Treba rešpektovať odporúčania odborníkov a výrobcov krytiny, ktorí pri každom type uvádzajú minimálny a bezpečný sklon. „Pre šikmé strechy s menším sklonom sú vhodnejšie strešné krytiny s hlbokými hlavovými a bočnými drážkami, napr. Sensaton 11, pri strechách s väčším sklonom existuje širší výber krytín. Veľkoformátové škridly XXL, ako sú Contiton 9 a Twiston 9, sú vďaka svojej nízkej hmotnosti zase ideálne na rekonštrukciu, umožňujú väčší rozstup strešných lát, čo ušetrí čas a peniaze pri kladení krytiny,“ odporúča Michal Dobrovodský.

Strecha by mala byť dobre utesnená a správne vetraná.

Pálené škridly majú vysokú mechanickú pevnosť (tlak sneh, krupobitie), odolnosť proti kyslým dažďom a UV žiareniu. Škridly sú 100 % z prírodného materiálu bez chemických prísad. Pálená škridla sa vyznačuje stálofarebnosťou počas celej životnosti. Pri škridlách si môžete vybrať zo širokej ponuky tvarov, farieb a povrchových úprav.

Pozor si treba dať aj na správne ukladanie škridiel. Pri ich ukladaní dbajte na to, aby neboli príliš natesno alebo príliš rozťahané. Jeden aj druhý extrém môže spôsobiť podfúkavanie snehu a nečistôt pod krytinu alebo odlamovanie rohov škridiel pri zaťažení snehom.

„Každá betónová alebo keramická strešná krytina má vypracovaný technický predpis montáže, ktorý udáva optimálnu vzdialenosť lát, ale aj systém striedania škridiel v radoch. Škridly s jednoduchším tvarom, ktoré majú po dĺžke vodnú drážku, sa musia zvyčajne ukladať striedavo – na väzbu tak, aby drážky na seba nenadväzovali. V takomto prípade by dochádzalo k zatekaniu vody do podstrešia,“ zdôrazňuje Alexander Szabó.

Častým nedostatkom je montáž okrajových škridiel bez dvojcentimetrovej medzery medzi okrajom škridly a stenou. Dôsledkom je stekanie vody po fasáde a jej poškodenie.

Hydroizolácia plochej strechy
Funkčnosť plochej strechy významne ovplyvňuje výber kvalitnej hydroizolačnej vrstvy. Rovnako dôležitá je aj jej správna montáž. | Zdroj: Wienerberger

Na čo je potrebné klásť dôraz pri zhotovení plochej strechy?

Pri realizácii plochej strechy je dobré konzultovať jej skladbu s odborníkmi na strešné konštrukcie, aby ste mali istotu, že vaša plochá strecha bude spoľahlivo plniť svoju funkciu.

„Pri plochej streche je dôležité určiť jej optimálny sklon na efektívne odvodnenie, čo pomôže minimalizovať problémy s hromadením vody a predchádzať vzniku poškodení. Treba zabezpečiť dostatočné odvodnenie pomocou odtokov, žľabov a iných systémov. Dôraz treba klásť aj na správnu izoláciu plochej strechy, aby sa minimalizovali tepelné straty budovy,“ vysvetľuje Patrik Ďurík, odborník na ploché strechy v spoločnosti Wienerberger. Izolácia hrá kľúčovú úlohu v udržiavaní teploty v interiéri budovy. Ak si chcete z plochej strechy urobiť napríklad oddychovú zónu, vegetačnú strechu alebo tam umiestniť solárne panely, myslite aj na nosnosť a pevnosť jej konštrukcie.

Rozhodujúci je aj správny výber hydroizolačnej fólie. Patrik Ďurík odporúča fóliu Leadax Roov, ktorá je vyrobená zo 100 % recyklátu a po ukončení životného cyklu, ktorý sa odhaduje na 50 rokov, sa môže opäť recyklovať. Fólia má izolačné aj UV rezistentné vlastnosti. Vďaka bielej farbe dosahuje vysoký index odrazivosti slnečných lúčov. Takže strecha sa neprehrieva a bonusom je tiež jednoduchá montáž fólie, či už hovoríme o realizácii samotného spoja, alebo o manipulácii s fóliou vo vysokých vonkajších teplotách.

Čo na hrubú stavbu hovoria oknári?

Z ich pohľadu zahŕňa hrubá stavba dokončenie prvej fázy výstavby, čo je stavba obvodových múrov, vnútorných priečok a strechy. Zároveň je súčasťou hrubej stavby aj osadenie okien a vchodových dverí. Kvalitné okná a dvere nie sú len bezpečným a funkčným prvkom, ale zabezpečujú aj optimálne podmienky pre ďalšie fázy výstavby a dlhodobú životnosť domu. Preto je dôležité vybrať si spoľahlivého dodávateľa a výrobcu okien a dverí.

Na čo treba pri zhotovení otvorových výplní klásť dôraz?

Ing. Michal Kráľ, vedúci montáží a servisov v spoločnosti INCON odporúča poradiť sa pri výbere okien so skúseným projektantom, ktorý dokáže navrhnúť ucelené a funkčné vyhotovenie, správne zasklenie a vhodný materiál na výrobu okien. Zároveň pozná aj podmienky montáže.

Okná majú významný vplyv na energetickú hospodárnosť domu. Medzi najdôležitejšie parametre výberu patrí súčiniteľ prechodu tepla okna Uw, ktorý by pri oknách (táto hodnota je predpísaná normou) mal byť ≤ 0,85 W/(m2. K).

Okno by malo mať kvalitný profil a hĺbku zapustenia skla v profile ideálne 30 mm. Pri oknách je dôležité bezpečnostné kovanie a dostatočný počet uzatváracích bodov umiestnených od seba v maximálnej vzdialenosti 700 mm. Súčasťou okna by malo byť aj kvalitné tesnenie.

Plochá strecha by mala mať optimálny sklon na efektívne odvodnenie.

Zohľadniť treba aj kvalitu skla, ktoré zaberá najväčšiu plochu okna. Na výber zásadným spôsobom vplýva poloha a orientácia stavby, rovnako treba myslieť na lokalitu. „Vysoká nadmorská výška alebo miesto s častým výskytom vetra vyžadujú špeciálny prístup. Okná na severe by mali prepúšťať veľa svetla aj tepla, ale nepustiť ho von. Okná na juhu by mali byť aspoň čiastočne s protislnečnou ochranou, inak riskujete prehrievanie miestností. V ponuke je rôznorodá kombinácia skladby skiel, široká farebná škála, deliace ozdobné mriežky a bezpečnostné prvky skla,“ približuje Michal Kráľ.

Okná s trojsklom majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a znižujú tepelné straty aj celkové náklady na prevádzku domu. Ak je potrebné mať v dome okno s vyššími požiadavkami na bezpečnosť či mechanické namáhanie, možno použiť v skladbe izolačného skla kalené alebo lepené sklo (VSG).

Ak bývate v dome situovanom v hlučnejšom prostredí v blízkosti frekventovaných ciest, železníc a pod., môžete použiť špeciálne izolačné sklo, ktoré dosahuje vynikajúce izolačné vlastnosti a bráni prieniku hluku do interiéru. Ďalším typom, ktorý si môžete vybrať, je sklo s reflexnými alebo absorpčnými vlastnosťami. Odbúrava nepriaznivé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia. Pri požiadavke na vysokú rozptylovú svetelnú priepustnosť a zníženie priehľadnosti sa do skladby izolačného skla používa ornamentové sklo.

Pri výbere vhodných okien by mala v rozhodovacom procese podstatnú úlohu zohrať aj voľba realizačnej firmy. „Spolupracujte s overenými a skúsenými montážnikmi, ktorí sú školení a majú prehľad o správnych postupoch pri montáži okien. Súčasné montážne štandardy sa od tých z minulosti značne odlišujú. Svojpomocnú montáž rozhodne neodporúčame aj z dôvodu problematickej platnosti záruky,“ radí Michal Kráľ.

Veľkoformátové okná
Pri výbere okien si nechajte poradiť od odborníkov. Veľmi dôležité je zveriť montáž overeným montážnym firmám s dlhoročnými skúsenosťami. | Zdroj: INCON

Pred osadením okien je dôležité správne pripraviť stavebný otvor. Pri vymeriavaní okna treba počítať nielen s priestorom na samotný rám okna, ale aj na ďalšie doplnkové rozširovacie alebo podkladové profily. Rozmery okna by mali byť o niečo menšie ako stavebný otvor. V ideálnych prípadoch sa odporúča, aby pripojovacia škára medzi rámom okna a ostením mala veľkosť 1,5 cm, to znamená, že okno by malo byť menšie, či už na šírku, alebo na výšku, optimálne o 30 mm oproti stavebnému otvoru. Pred samotnou montážou treba skontrolovať, či na ostení nie sú nerovnosti, či je podklad dostatočne pevný, súdržný a čistý. Ak je to potrebné, ostenie sa napenetruje.

Chybou pri montáži okien je aj nedostatočné vycentrovanie a nesprávne uloženie okna do stavebného otvoru. To môže mať za následok deformáciu profilu a sťaženú manipuláciu s oknom. Pri osadení okna je dôležité rám dôkladne podložiť. Materiál podložiek musí byť trvácny, aby sa časom nestalo, že okno klesne a stratí svoju funkčnosť. Okno sa upraví do správnej polohy použitím montážnych klinov. Správne uloženie okna v stavebnom otvore treba skontrolovať vodováhou. Rám musí byť vyvážený v oboch rovinách – vodorovne aj zvisle.

Chronickým problémom je pri montáži okien nesprávne zhotovená pripojovacia škára medzi oknom a murivom.

Pri montáži okien treba klásť dôraz aj na zhotovenie pripojovacej škáry. Ak je zhotovená nesprávne, môže dochádzať k degradácii PU peny (tepelnej izolácie) vplyvom vlhkosti a časom môže stratiť svoju funkciu. Preto je veľmi dôležité, aby bola pripojovacia škára utesnená špeciálnymi fóliami. Niekedy dochádza k ich zámene a nesprávnemu nalepeniu, prípadne ich nepoužitiu, v dôsledku čoho sa znižuje funkčnosť okna. Na vnútornú stranu rámu treba nalepiť vhodnú parotesnú pásku, ktorá izoluje pripojovaciu škáru a zabráni prieniku vlhkosti z interiéru do vnútra škáry. Zároveň treba na exteriérovú stranu nalepiť paropriepustnú pásku, ktorá, naopak, prípadnú vlhkosť z pripojovacej škáry dokáže odvetrať. Pásku treba na okno aplikovať s presahom, aby ho bolo možné správne namontovať do stavebného otvoru. Priestor medzi dvomi fóliami treba vyplniť tepelnoizolačnou penou.

Opatrne treba postupovať aj v prípade montáže parapetov. Vonkajší parapet sa skrutkami upevňuje do podkladového profilu a montážnou penou sa prilepí na spodnú časť ostenia po celej jeho dĺžke. Lôžko pod parapetom musí byť spravené tak, aby pod parapetom bol dostatok priestoru na podpenenie, ktoré slúži aj ako tepelná izolácia. Presah prednej hrany vonkajšieho parapetu cez omietku by mal byť minimálne 30 mm. Odporúčaný sklon parapetu je viac ako 5°. Zároveň je dôležité ukončenie parapetov na boku ostenia. Nesmie dochádzať k zatekaniu vody pod parapet a poškodeniu omietky. Odporúča sa, aby bola bočná krytka celá zapustená v ostení. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu a jeho hĺbka by mala byť zvolená tak, aby výrazne nepresahoval cez radiátor umiestnený pod oknom a nebránil tak prúdeniu vzduchu v zimnom období. Parapety neodporúčame montovať po vystierkovaní omietok. Ak montujete parapety zároveň s oknami, pri stierkovaní sa krytky zapravia a nevzniknú žiadne viditeľné spoje, ktoré by bolo treba silikónovať.

„Ochranné fólie odporúčam z rámov okien odstrániť ihneď po montáži. Nemali by byť na oknách dlhšie ako tri mesiace. Po uplynutí tohto času môže byť ich odlepenie už veľmi náročné, a to predovšetkým z exteriéru v dôsledku pôsobenia UV žiarenia zo slnka. Neskoré odlepenie fólie môže poškodiť rám,“ upozorňuje Michal Kráľ.

Vchodové dvere by mali byť vyrobené z kvalitného materiálu, ktorý zabezpečí ich pevnosť. Odolnosť exteriérových dverí rodinného domu sa dá zvýšiť integrovanými viacbodovými zámkami a bezpečnostným kovaním. Vchodové dvere musia mať výborné tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti. Podobne ako montáž okien, aj montáž vchodových dverí by ste mali zveriť do rúk vyškolených montážnikov, ktorí dokážu odborne namontovať každú zákazku tak, aby výsledok splnil očakávania zákazníka.

Nech vám žiadna novinka neunikne

Odoberajte týždenný prehľad najlepších článkov emailom

Text: Andrea Dingová
Odborná spolupráca: vysvetľuje Alexander Szabó, technický poradca Terran Slovakia, s. r. o., Michal Dobrovodský, odborník na šikmé strechy v spoločnosti Wienerberger, Patrik Ďurík, odborník na ploché strechy v spoločnosti Wienerberger, Ing. Michal Kráľ, vedúci montáží a servisov v spoločnosti INCON
Foto: Wienerberger, INCON, shutterstock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.