Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 5. diel – Šikmá alebo plochá strecha?

šikmá strecha na rodinnom dome
Zdroj: istock.com

Architekti ju nazývajú piatou fasádou, vzhľad domu totiž ovplyvňuje nemenej významne ako jeho priečelie. Či už si zvolíte šikmú, alebo plochú strechu, pri moderných rodinných domoch sa oplatí staviť na jednoduchosť, ktorá svedčí súčasnej architektúre a znamená tiež menej problematických detailov.

Šikmá strecha

Sedlová strecha so sklonom približne 45° má jednoducho charakter. Je jasným odkazom na tradičnú vidiecku výstavbu, ktorá sa s príjemným efektom uplatňuje aj v modernej architektúre. Ak hovoríme o tradícii, ide najmä o siluetu domu, keďže podkrovie sa na rozdiel od minulosti využíva na bývanie. S tým je nutne spojené aj prispôsobenie pôvodnej konštrukcie – krov by napríklad nemal obmedzovať možnosti dispozičného riešenia podkrovia (vhodná je napr. hambálková konštrukcia, ktorá nemá stĺpiky).

šikmé strechy
Zdroj: istock.com

Dôležitá je aj tepelná izolácia. Jej hrúbka závisí od vlastností konkrétneho materiálu, pre predstavu je podľa platnej normy potrebných približne 30 cm minerálnej izolácie. Podstatné je tiež zaistenie tesnosti proti zrážkovej vlhkosti z vonkajšej strany a zo strany interiéru vytvorenie vzduchotesnej vrstvy, ktorá zabráni prenikaniu vodnej pary do strešnej konštrukcie. Jednotlivé vrstvy vhodných fólií je potrebné zároveň dôkladne utesneniť páskami. Aj malé škáry, napríklad pri prechode inštalácií, totiž môžu viesť k energetickým stratám, stavebným poruchám či poškodeniu strešnej konštrukcie.

Prispôsobenie tradičnej konštrukcie šikmej strechy na bývanie teda prináša komplikované detaily, s ktorými je spojená vyššia prácnosť aj cena. Moderné riešenie ponúkajú tzv. ťažké strechy (napríklad keramické alebo pórobetónové), ktoré majú jednoduchšiu konštrukciu, ich výhodou je aj vyššia tepelnoakumulačná schopnosť, vďaka ktorej dokážu účinne eliminovať teplotné výkyvy v podkroví.

Na šikmej streche samozrejme nesmie chýbať strešná krytina. Väčšinou sa používajú ťažké krytiny – pálené alebo betónové. Na trhu sú však dostupné aj iné ľahšie varianty, ktoré je možné využiť pri požiadavke na nižšiu hmotnosť strechy.

šikmá strecha
Zdroj: istock.com

Plochá strecha

Ploché strechy charakterizuje jednoduchosť – či už ide o vzhľad, alebo konštrukciu – a jednoduchosť patrí k typickým znakom modernej architektúry. Jednoduchšie však neznamená aj lacnejšie riešenie.

Ploché strechy však majú vyššie nároky na údržbu .Komplikácie môžu spôsobiť napríklad prechody cez strechu v spojení s nekvalitnou prácou. Pri správnom a funkčnom odvodnení, použití kvalitných stavebných materiálov a dodržaní technologických postupov však funguje plochá strecha veľmi spoľahlivo. Plochá strecha má sklon od 2 do 10° (spád je dôležitý z dôvodu odvodnenia). V podstate ide o strop nad posledným podlažím doplnený o tepelnú izoláciu a izoláciu proti vode, čo sa môže realizovať viacerými spôsobmi.

plochá strecha na rodinnom dome
Zdroj: istock.com

Pri rodinných domoch obvykle postačuje najjednoduchšie riešenie – tzv. jednoplášťová plochá strecha s bežným poradím vrstiev (s hydroizoláciou navrchu a tepelnou izoláciou pod ňou). Poradie vrstiev však môže byť aj obrátené alebo zmiešané. Takisto strešných plášťov môže byť viac – dva alebo tri, oddelené vzduchovou medzerou. Dosiahnu sa tým lepšie vlastnosti, zložitejšie konštrukcie sú však aj drahšie. Krytiny sa používajú povlakové (vodotesné a spojité) – najčastejšie z asfaltových pásov alebo plastových fólií, ktoré sa zvyknú chrániť pred pôsobením UV žiarenia vrstvou štrku.

Ploché strechy patria k typickým prvkom modernej architektúry. Ich výhodou je jednoduchá konštrukcia a možnosť využitia ako terasy. Strechy, ktoré sa však budú využívať ako pochôdzne terasy, si vyžadujú odolnejšiu konštrukciu aj stavebné materiály.

ploché strechy
Zdroj: istock.com

Jednoduchý geometrický tvar domu s plochou strechou (prípadne sedlovou strechou s nízkym skolonom) je výhodný aj z ekonomického a ekologického hľadiska – pri kocke, resp. kvádri, sa dosiahne výhodný pomer vykurovaného objemu k ochladzovanému povrchu stavby.

Výhody a nevýhody plochej strechy

+ jednoduché konštrukčné riešenie

+ rýchla montáž

+ lepšia požiarna odolnosť

+ možnosť využitia priestoru – terasa, záhrada

+ cena

– obmedzený výber strešnej krytiny

– náročnejšia údržba

Výhody a nevýhody šikmej strechy

+ životnosť

+ využiteľnosť podkrovia

+ bezúdržbovosť

+ odolnosť proti poveternostným vplyvom

+ veľký výber strešnej krytiny

+ bezproblémové odvodnenie

– možný vznik tepelných mostov pri nekvalitne urobenej tepelnej izolácii

– cena

– požiarna bezpečnosť

Redakcia Urob si sám odporúča:

 strešná krytina s integrovaným solárnym článkom Terran Generon je strešná krytina s integrovaným solárnym článkom, ktorý má také isté vlastnosti, ako ostatné súčasne vyrábané produkty firmy Mediterran Slovakia (odolnosť proti mrazu, presné rozmery, vodonepriepustnosť, povrchová ochrana), ale na povrch tejto krytiny sú integrované solárne články takým spôsobom, že spôsob ich ukladania a vzhľad sa takmer zhodujú s klasickými škridlami a ich pôvodná ochranná funkcia na celej ploche strechy je dokonale zaistená. www.terran-generon.sk

Pozrite si ostatné diely seriálu:

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 1. diel – Rady pred začiatkom stavby

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 2. diel – Ako postaviť dobré základy domu

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 3. diel – Z akých materiálov postaviť dom

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 4. diel – Výber vhodných okien a dverí

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 5. diel – Šikmá alebo plochá strecha?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 6. diel – Pre akú podlahu sa rozhodnúť?

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 7. diel – Aký typ vykurovania zvoliť

Seriál Kvalitný dom za rozumnú cenu: 8. diel – Akú fasádu si vybrať

Text: Erika Kuhnová, Adela Motyková
Foto: istock.com

Komentáre

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.

Ak už registráciu máte, prihláste sa.