Ako postupovať pri montáži drevohliníkových okien
Galéria (9)

Ako postupovať pri montáži drevohliníkových okien

Spôsob a korektnosť montáže okien do stavebných otvorov významne ovplyvní ich funkčnosť a tepelné straty stavby. Preto je na mieste venovať im dôkladnú pozornosť.

Galéria

Izolačná páska
Ukotvenie do ostenia
Kotviace plechy
Montážna pena
Prelepenie peny
Prekrytie plechov
Okenné krídla
Kľučky a doplnky

Najväčší tepelný únik môže hroziť pri nekvalitne osadených oknách alebo vchodových dverách. V moderných stavbách sa preto čoraz viac presadzujú drevohliníkové profily, ktoré v sebe kombinujú tepelnoizolačné vlastnosti a pôvab dreva s odolnosťou hliníka. Okrem kvalitných okien je dôležitá aj správna montáž, pretože aj tá najmenšia chyba pri montáži sa môže odraziť na výsledku. Nedbalá montáž môže znamenať zníženie izolačných vlastností, nadmernú kondenzáciu a degradáciu montážnej peny. Preto sme pre pripravili postup správnej montáže drevohliníkových okien.

Kontrolný zoznam

Materiál

drevohliníkové okná

okenný rám s okenným krídlom

izolačná páska

kotviace plechy

turboskrutky

rozperky (hmoždinky)

montážna pena

kľučky

sieťky proti hmyzu

interiérové a exteriérové parapetné dosky

Náradie

akumulačný skrutkovač

elektrická vŕtačka

kladivo

aplikačná pištoľ

1. PRÍPRAVA

Pred samotným osadením nového okna treba skontrolovať stavebný otvor a jeho pripravenosť na osadenie. Ostenie okna by malo byť v mieste osádzania očistené od nečistôt a zatreté stavebným lepidlom.
Pred začiatkom montáže treba zvesiť okenné krídla z obvodového rámu. Z rámu treba odstrániť prípadné nečistoty alebo prach. Na obvodovú konštrukciu sa nalepí izolačná páska s presahom na šírku škáry. Páska plní izolačnú funkciu, preto treba jej lepeniu venovať náležitú pozornosť. Ak by sa páska roztrhla, v danom mieste by vznikol tepelný prestup, ktorý by v tomto bode spôsoboval kondenzáciu.

2. OSADENIE

Pred osadením okna je potrebné zadefinovať výšku osadenia okien v celej stavbe pomocou nivelačného prístroja alebo podľa váhorysu. Pri osadení okennej konštrukcie je dôležité preniesť jej váhu do nosnej časti otvoru a zaistiť vodorovnosť okna vo všetkých smeroch. Osadenie okna tak, aby bolo dokonale horizontálne aj vertikálne vyrovnané, vyžaduje vysokú mieru presnosti. Presným vyrovnaním predídeme prípadným budúcim funkčným komplikáciám. Na kontrolu spoľahlivo poslúži vodováha. Akonáhle je nové okno spolu s rozširovacím profilom vložené do stavebného otvoru, treba ho vyrovnať vo všetkých osiach.

3. UPEVNENIE OKENNÉHO RÁMU

Po osadení okennej konštrukcie a jej vyrovnaní možno pristúpiť k jej upevneniu do ostenia. V závislosti od veľkosti okna a materiálu steny, do ktorej sa bude okno kotviť, sa montáž vykonáva rôznymi spôsobmi. Najčastejšie sa používa montáž pomocou kotviacich plechov alebo montáž pomocou kotviacich skrutiek, tzv. turboskrutiek. Každá z nich má svoje výhody aj nevýhody a ich použitie je mnohokrát preferenciou montážnika na základe jeho praktických skúseností.

Kotviace plechy neporušujú celistvosť rámu okna a pri správnom rozstupe umožňujú lepšiu dilatáciu okna. Na ich uchytenie sú však potrebné ďalšie rozperky (hmoždinky). Po inštalácii sa kotviace plechy prekryjú páskou, aby prípadná vlhkosť neprešla popri nich.

V prípade ukotvenia konštrukcie priamo do steny sa používajú kotviace skrutky alebo turboskrutky. Väčšina kvalitných okenných rámov má už predvŕtané otvory z výroby. Priemer a dĺžka kotviacich skrutiek alebo turboskrutiek sa musí zvoliť s ohľadom na veľkosť a hmotnosť okna.

Je veľmi dôležité, aby montážna firma dbala na správne umiestnenie kotviacich prvkov a maximálne presné vŕtanie. Poškodenie rámu môže mať fatálne následky pre celé okno.

4. UTESNENIE

Po ukotvení okna sa do pripojovacej škáry otvorových výplní aplikuje montážna pena, ktorá zaizoluje okenný rám a vytvorí tak tepelnoizolačnú výplň okolo celého okna. Pripojovacia škára by mala dosahovať podobné tepelnoizolačné vlastnosti ako okolo priľahlé konštrukcie. Dôležité je preto množstvo nanesenej montážnej peny. Ak jej bude málo, budú vo vnútri vznikať dutiny, ktoré môžu zhoršiť jej tepelnoizolačné vlastnosti. V prípade, že sa aplikuje priveľa peny, môže sa prebytok odstrániť zrezaním, ale taktiež hrozí poškodenie tepelnoizolačných vlastností.

Montážna pena sa po nanesení prelepí do pravého uhla predlepenou izolačnou páskou na okennom ráme. Ak by sa na montážnu polyuretánovú penu dala iba omietka, bude pena neustále zvyšovať svoju vlhkosť, čo môže viesť až k vzniku plesní.

Napojenie ostenia k profilu by sa malo navyše zhotoviť APU lištami, ktoré zaistia čistý a bezchybný prechod medzi omietkou a okenným profilom a zároveň ochránia profil proti poškriabaniu pri aplikácii omietky. APU lišty zabezpečujú trvale pružný detail medzi oknom a ostením. V žiadnom prípade nesmie byť omietka priamo pretiahnutá cez profil. Pri dilatácii okna by okamžite popraskala.

5. ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Po zaschnutí montážnej peny sa na obvodový rám nasadia okenné krídla. Na záver sa nainštalujú kľučky, sieťky proti hmyzu, interiérové a exteriérové parapetné dosky. Osadenie vnútorného parapetu nesmie porušiť parotesnú fóliu. Vonkajší parapet sa zasúva pod okenný rám, čím je zabezpečený proti vytrhnutiu. Upevňuje sa skrutkami do rozširovacieho profilu a prilepí sa montážnou penou na spodné ostenie. Veľmi dôležité je vodotesné ukončenie parapetu v bočnom ostení.

POSTUP

1. Izolačná páska

Montáž drevohliníkových okien

Po zvesení okenných krídel a dôkladnom očistení obvodového rámu od prípadných nečistôt a prachu sa lepí izolačná páska s presahom na šírku škáry.

2. Ukotvenie do ostenia

Montáž drevohliníkových okien

Na ukotvenie konštrukcie priamo do steny sa používajú kotviace plechy alebo turboskrutky. Priemer a dĺžka kotviacich skrutiek alebo turboskrutiek musí byť zvolená s ohľadom na veľkosť a hmotnosť okna. 

3. Kotviace plechy

Montáž drevohliníkových okien

Kotviace plechy neporušujú celistvosť rámu okna a pri správnom rozstupe umožňujú lepšiu dilatáciu okna. Na ich uchytenie sú však potrebné ďalšie rozperky (hmoždinky).

4. Montážna pena

Montáž drevohliníkových okien

Po ukotvení okna sa do pripojovacej škáry otvorových výplní aplikuje montážna pena. Ak bude peny málo, budú vo vnútri vznikať dutiny, ak bude peny veľa, môže sa prebytok odstrániť rezaním, hrozí však zhoršenie tepelnoizolačných vlastností.

5. Prelepenie peny I

Montáž drevohliníkových okien

Montážna pena sa po nanesení prelepí do pravého uhla predlepenou izolačnou páskou na okennom ráme. Ak by sa na montážnu polyuretánovú penu naniesla iba omietka, bude neustále zvyšovať svoju vlhkosť, čo môže viesť až k vzniku plesní.

6. Prekrytie plechov

Montáž drevohliníkových okien

Po inštalácii sa kotviace plechy prekryjú páskou, aby prípadná vlhkosť neprešla popri nich.

7. Okenné krídla

Montáž drevohliníkových okien

Montážna pena sa prelepí do pravého uhla predlepenou izolačnou páskou na okennom ráme aj z exteriérovej strany. Po zaschnutí montážnej peny sa na obvodový rám nasadia okenné krídla.

8. Kľučky a doplnky

Montáž drevohliníkových okien

Na záver sa nainštalujú kľučky, sieťky proti hmyzu, interiérové a exteriérové parapetné dosky.

TEXT + FOTO: spracované v spolupráci so spoločnosťou Mirador

  1. kamil peteraj says:

    čo tak skúsiť použiť aj vodováhu?

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.