/ Dom / Strecha /

Výmena strešnej krytiny šikmej strechy

Výmena strešnej krytiny šikmej strechy

Šikmá strecha ako bezchybná stavebná konštrukcia chráni objekt a jeho užívateľov pred zrážkami a nepriaznivými poveternostnými podmienkami. V prípade, že strecha nespĺňa požadované vlastnosti, riešením je rekonštrukcia, pri ktorej sa väčšinou vymieňa aj strešná krytina. Základným kritériom jej výberu by mala byť predovšetkým bezpečnosť, a to aj v náročných klimatických podmienkach. Nijaký, hoci aj najkrajší výrobok neobstojí v tvrdej konkurencii strešných krytín, pokiaľ nezaručuje maximálnu funkčnosť strechy.

Plechová škridla so vzhľadom betónovej
Jadro škridly tvorí oceľ, ktorá je obojstranne galvanizovaná hliníkom a zinkom. Progresívna galvanizácia zaručuje dlhšiu životnosť strešnej krytiny. Povrch škridly je glazovaný čírou akrylátovou glazúrou pri teplote 1 100 °C. Keďže sa prvky strešného systému vypaľujú pri vysokých teplotách, škridla má dlhodobú stálofarebnosť a odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Pevnosť a trvanlivosť ľahkého oceľového panelu je kombinovaná so vzhľadom tradičnej betónovej alebo pálenej škridly.

Škridly chráni unikátny viacvrstvový náter, vďaka ktorému strecha získa vynikajúce mechanické a antikorózne vlastnosti. Nános živicového náteru na vrchnej strane škridly navyše bráni poškodeniu strechy UV žiarením. Povrch, ktorý je ošetrený granulátovým posypom, tlmí nárazy dažďových kvapiek.

Hmotnosť krytiny je v priemere o 85 % menšia v porovnaní s ťažkými strešnými krytinami, ale pritom umožňuje veľmi vysoké zaťaženie. Ľahký a malý formát plechovej krytiny navyše zjednodušuje manipuláciu a tepelnú rozťažnosť namontovanej krytiny. Šikmé strechy chráni pred nežiaducou vodou už od sklonu 10°. Nepriepustnosť strešnej krytiny zaručuje najmä jedinečný princíp prichytávania škridiel klincami do čela strešnej laty v bode, ktorý je najmenej vystavený pôsobeniu zrážkovej vody.

Systém ľahkých oceľových škridiel s posypom sa používa na zastrešovanie rodinných a bytových domov, ale aj na občiansku vybavenosť, komerčné i pamiatkové budovy. Predáva sa v širokej farebnej škále a štyroch rôznych profiloch.

Falcovaný plech po novom
V minulosti sa u nás často pokrývali strechy oceľovým pozinkovaným plechom na drevenom debnení. Keďže ochranu plechu pred poveternostnými vplyvmi zabezpečoval len náter, po určitom čase dochádzalo ku korózii strešnej krytiny. Dnes sa falcovaná krytina nepoužíva tak často, lebo jej montáž je náročnejšia (robia ju klampiari), a hlavne je zdĺhavá. Aj z tohto dôvodu sa začal predávať nový typ strešnej krytiny, ktorá zjednodušuje a urýchľuje montáž, pričom svojím tvarom pripomína falcovanú krytinu. Charakterizujú ju rovné línie. „Falcovanie“ je však pripravené už pri výrobe plechov, a preto je montáž krytiny oveľa jednoduchšia a rýchlejšia. To dokonca umožňuje krytinu rozobrať bez poškodenia. Strešná krytina s poplastovanou povrchovou úpravou (s hrúbkou poplastovania 50 µm, – mikrónov) je pri niektorých typoch doplnená aj antikondenzačnou filcovou vrstvou na spodnej strane.

Výška spoja je 32 mm, efektívna šírka 475 mm, dĺžka od 80 cm do 10 m, hmotnosť 5,2 kg/m2, hrúbka ocele 0,5 mm, minimálny sklon strechy 6° (pri delení šablón po dĺžke odporúčame 14°). Záruka na neprehrdzavenie krytiny je až 50 rokov. Antikorové skrutky nie sú viditeľné a sú zakryté profilom krytiny. Krytina je vhodná na rodinné domy, historické budovy a priemyselné objekty a možo ju aplikovať na fasády aj zvislo.

Montáž

  • Pri montáži strešnej krytiny iba na latovanie použijeme pod krytinu vysokodifúznu fóliu (min. 140 g/m2). Ak sa uvažuje o debnení, je potrebné použiť vysokodifúznu fóliu s drenážnou vrstvou. Rozmery lát závisia od dĺžky strechy, sklonu, osovej vzdialenosti krokiev a snehovej oblasti. Pri rozpätí krokiev 900 – 1 200 mm postačujú laty rozmerov 32 × 100 mm, osová vzdialenosť medzi latami je 250 mm.
  • Začíname vždy z pravej strany. Pri dokončovaní alebo prestupoch strechy možno rezať plechy prestrihávačom – niblerom, špeciálnou okružnou pílou určenou na rezanie oceľových plechov, nožnicami na plech tak, aby sa pri rezaní plechu okraje nespálili. Použitie uhlovej brúsky s rezným kotúčom je prísne zakázané.
  • Pred montážou krytiny prichytíme k latovaniu odkvapové lemovania klincami so širokou hlavičkou, namontujeme odkvapový systém a úžľabie. Prvok úžľabia musí zhotoviť klampiar z hladkého tabuľového plechu. Úžľabie sa robí so stojatou drážkou v strede.
  • Prvú šablónu krytiny zachytíme o vytvarovaný ohyb odkvapového lemovania a zarovnáme ju. Šablónu pripevníme nehrdzavejúcimi skrutkami k latovaniu. Skrutkujeme do predvŕtaných otvorov v šablóne. Neskrutkujeme na doraz, aby bola zabezpečená tepelná rozťažnosť šablón. Po namontovaní prvej šablóny odstránime z jej ľavej drážky ochrannú pásku. K prvej šablóne priložíme nasledujúcu. Tú tiež zachytíme o falc odkvapového lemovania a zaklapneme do zámku prvej šablóny. Priskrutkujeme k latovaniu. Pri nasledujúcich šablónach postupujeme rovnako.
  • Pri montáži poslednej šablóny je nutné pri štíte vyhotoviť náhradný ohyb. Šablónu pozdĺžne rozrežeme tak, aby bolo možné vytvoriť zvislý ohyb s výškou 30 mm. Do zvislého ohybu vyvŕtame oválne otvory, a krytinu pripevníme k štítovej doske. Postupujeme v smere od odkvapu k hrebeňu.
  • Pri hrebeni medzi ohyby šablón ukladáme vetracie profily, ktoré poslúžia na uchytenie rovného hrebenáča. Vetrací profil priskrutkujeme ku krytine, nesmie však byť priskrutkovaný do latovania. Po montáži vetracieho profilu sa naň skrutkami upevnia hrebenáče.
  • Pri dĺžke krokvy viac ako 10 m, prípadne pri prestupoch strechy (komín, strešné okno), je nutné šablóny krytiny deliť, aby sa vyhotovilo prekrytie s minimálnym presahom 250 mm, pri nízkych sklonoch sa ráta s prekrytím aspoň 400 – 500 mm. Prekrytia a návrh dĺžky šablón v týchto kritických miestach sa navrhujú pri vyhotovení plánu kladenia. Certifikovaní montážnici sú špeciálne školení, ako riešiť montáž v daných miestach.
  • Pri prestupoch strechy (komínoch a strešných oknách) sa šablóny v pláne kladenia nedelia, ale sa len dĺžkovo predĺžia o modul 400 až 500 mm a dané delenie si montážnik vyhotoví na stavbe sám podľa potreby. Oplechovanie komínov treba vykonať podľa STN 73 3610.
  • Po montáži krytiny a príslušenstva nasleduje montáž snehových zábran s dĺžkou 3 m. Pripevňujú sa o stojatú drážku (falc) krytiny Classic. Krytina teda v mieste uchytenia snehových zábran nie je prevŕtaná.

Na takto namontovanej streche treba každoročne urobiť vizuálnu kontrolu funkčnosti odvetrania strešnej konštrukcie, stavu odkvapového systému, stavu bezpečnostných prvkov strechy, stavu prestupov strechy, tesnení a príslušenstva.

Šindle
Rekonštrukcia strechy pokrytej asfaltovými šindľami je jednoduchá. Navyše, tento spôsob obnovy strešnej krytiny patrí k cenovo najvýhodnejším riešeniam. Priaznivá cena neznižuje kvalitu pokrytia šikmej strechy. Nízka cena krytiny je pri novostavbách vykompenzovaná potrebou budovať podklad pre šindle – plné debnenie strechy s hydroizoláciou.

Súčasný kvalitný asfaltový šindeľ sa skladá z nenasiakavej nosnej vložky – sklenenej rohože so zvýšenou plošnou hmotnosťou, ktorá je z oboch strán obalená asfaltovou krycou vrstvou zo špeciálneho oxidovaného asfaltu. Vrchnú stranu šindľov pokrýva farebný keramizovaný granulát. Zlepšuje odolnosť asfaltovej vrstvy proti poveternostným vplyvom. Jednou z významných vlastností asfaltových šindľov je ich tvarovateľnosť a prispôsobenie sa povrchu strechy. Šindle sa navyše vyznačujú odolnosťou proti vlhkosti, UV žiareniu, dobre znášajú sneh a ľad, ale na druhej strane aj letné horúčavy. Komfort domu so strechou s asfaltovými šindľami zvyšujú aj priaznivé akustické vlastnosti, lebo vďaka šindľom nepočuť bubnovanie dažďových kvapiek na streche. Netreba mať obavy ani z krupobitia alebo zo silných nárazov vetra.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom miesteMontáž
Pri kladení šindľov musí vrchný rad čiastočne prekrývať spodný. Lepšie spojenie jednotlivých šindľov na streche umožňujú lepiace body na vrchnej strane šindľov. Lepiaca účinnosť bodu sa aktivizuje slnečným žiarením. V prípade poklesu teploty pod 15 °C treba lepiace body šindľov nahriať horúcim vzduchom.
Asfaltové šindle pripevňujeme pozinkovanými alebo hliníkovými klincami s minimálnou dĺžkou 25 mm a s priemerom hlavy 8 mm. Jeden kus pribijeme aspoň štyrmi až šiestimi klincami. Na streche so sklonom väčším ako 60° treba počet klincov na jednom šindli zdvojnásobiť. Pri obnove strechy asfaltovými šindľami si treba dávať pozor predovšetkým na detaily. Okná alebo komíny treba oplechovať. Zložitejšie detaily strešnej konštrukcie ako úžľabie pri nízkom sklone, ktoré sú namáhané vodou, sa odporúča spevniť hydroizolačným pásom.

Bežne predávaným tvarom je tzv. bobrovka alebo obdĺžnik. Štandardnou farbou šindľov je červená, hnedá, zelená a čierna. Pri úprave povrchu farebnými bridlicovými šupinkami si môžeme vybrať aj melírované sfarbenie (červená, hnedá).

Betónová strešná krytina
Betónové krytiny sa vyrábajú z prírodných surovín, a to z premývaného triedeného kremičitého riečneho piesku, portlandského cementu, farbiacich pigmentov a vody. Betónové škridly spĺňajú všetky požadované základné vlastnosti: sú odolné proti poveternostným vplyvom a ohňu, mrazuvzdorné, majú tvarovú presnosť. Ponúkajú aj širokú škálu farebného vyhotovenia od klasickej tehlovočervenej cez hnedú, tmavohnedú, červenohnedú, zelenú, tmavomodrú, višňovú, sivú, bridlicovočiernu až po čiernu, a to s granulovanou alebo hladkou povrchovou úpravou. Bezpečné sklony betónových krytín pre krytinu z drážkových profilovaných škridiel sa uvádzajú 22° a pre krytinu z obyčajných škridiel, tzv. bobroviek, 30°.

Montáž
Jednoduchému a pomerne rýchlemu kladeniu betónových škridiel predchádza správne latovanie strechy. Hrúbka lát závisí od vzdialenosti krokiev a klimatického zaťaženia podľa normy STN 73 0035. Vzdialenosť medzi latami závisí od konkrétnej krytiny, v praxi okolo 300 mm. Dôležité je, aby latovanie zabezpečilo prekrývanie škridiel (tzv. prekrytie) 80 až 100 mm (čím nižší sklon strechy, tým väčšie prekrytie) a dĺžkové prekrytie 80 mm. Latovanie montujeme na rovné a zdravé krokvy. Latovanie striech je zvlášť dôležité v prípade, ak sa strecha doplní poistnou hydroizolačnou fóliou. Toto doplnkové opatrenie sa realizuje v náročných klimatických podmienkach, ale aj pri sklone profilovanej krytiny nižšom ako pri tzv. bezpečnom sklone strechy (závisí od krytiny, približne 22°). Fólie sa umiestňujú na kontralaty (sú rovnobežné s krokvami a umiestnené pod strešnými latami na krokvách). Pozor na medzery, ktoré pri nesprávnom latovaní môžu vzniknúť medzi hrebenáčom a škridlou.

Ukladanie škridly
Opticky rovné pokrytie strechy na všetkých jej plochách sa zabezpečí šnúrou,  tzv. brnkačkou nanesenými vertikálnymi líniami. Ukladať začíname od pravých okrajových škridiel. Postupuje sa sprava doľava a zospodu nahor, vždy od odkvapu k hrebeňu.

Betónovú strešnú krytinu v bežných klimatických podmienkach k strešnej konštrukcii so sklonom od 12 až 45° netreba pripevňovať. Pri sklone v rozpätí 45 až 60° sa každá tretia škridla pripevní pozinkovanou skrutkou alebo príchytkou škridly. Od sklonu 60 až 90° treba pripevniť každú škridlu. Maximálnu funkčnosť strechy zaisťujú vysokokvalitné špeciálne škridly a strešné doplnky betónovej strešnej krytiny. Kvalitní predajcovia poskytujú kupujúcim aj technické príručky s detailným opisom montáže konkrétnej škridly.

Vetranie strešného plášťa
Životnosť betónovej strešnej krytiny je podmienená najmä správnym vetraním spodnej strany. Je dôležité zabezpečiť, aby sa strecha pod krytinou odvetrávala, a tak sa odstraňovalo orosenie a vlhkosť zo strešnej konštrukcie. Preto do strechy ukladáme potrebný počet vetracích škridiel pod hrebeňom, prípadne sa vzduch nasáva štrbinou pozdĺž odkvapu alebo cez hrebenáče. Vetracie otvory v hrebeni či na nároží by mali mať plochu najmenej 1/1 000 z plochy strechy. Správne navrhnutá a zrealizovaná strecha z betónovej krytiny má životnosť asi 100 rokov.

Text a foto: Stanislav Botur, Icopal, IKO, Ruukki, KM Beta, Mediterran
Zdroj: Časopis Urob si sám

Komentáre

  1. Plechová škridla so vzhľadom betónovejProgresívna galvanizácia zaručuje dlhšiu životnosť strešnej krytiny. Povrch škridly je glazovaný čírou akrylátovou glazúrou pri teplote 1 100 °C. Keďže sa prvky strešného systému vypaľujú pri vysokých teplotách, škridla má dlhodobú stálofarebnosť a odolnosť proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. Žeby nový druh ? Kto zverejnil takúto superinformáciu ? Bolo by dobre keby správnosř infomácii tiež posúdil odborník alebo ten kto tomu rozumie.

Pridaj komentár

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám ani na ňu nebudeme nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov. Ak sa vám nechce zakaždým zadávať prezývku a email, využite možnosť bezplatnej registrácie.