Zavlažovanie záhrady
Galéria (7) Zdroj: istock.com

Zavlažovanie zo studne má svoje pravidlá! Na čo všetko pri tom myslieť, aby ste sa vyhli problémom?

Vodu zo studne možno využiť na rôzne účely. Jedným z nich je napríklad zavlažovanie trávnika alebo záhrady.

Galéria

Zavlažovanie záhrady
Prečerpávací systém
Použitie ryhovaču
Riadiaca jednotka zavlažovacieho systému
Montáž systému zavlažovania
Zabudovaná zavlažovacia technika v šachte.

Ak chcete na studňu pripojiť zavlažovací systém, je dôležité poznať jej výdatnosť. Na čo všetko je ešte potrebné pri zavlažovacích systémoch prihliadať, nám porozprávali Andrej Strapek a Peter Hroudny, odborníci na závlahu a záhradu, a Zsolt Bagi, odborník na čerpaciu techniku z firmy Studne Szabados, ktorá sa špecializuje na vŕtanie studní a montáž čerpacej techniky.

Ktoré studne sú vhodné na zavlažovanie záhrady v kombinácii so zavlažovacím systémom?

V kombinácii so zavlažovacím systémom je najlepší variant vŕtanej studne, ak sa však dodrží správny technologický postup, sú vhodné aj iné zdroje vody. V praxi sa bežne stretávame so závlahou napojenou na narážanú alebo kopanú studňu, verejný vodovod či zásobník dažďovej vody.

Aké technológie možno použiť na čerpanie vody zo studne na tento účel?

Na čerpanie vody sa používajú ponorné čerpadlá a samonasávacie čerpadlá podľa typu studne a jej výdatnosti.

Prečerpávací systém
Prečerpávací systém funguje na princípe zadržiavania dažďovej vody zo strechy v retenčnej nádobe a následného dočerpávania vody zo studne. | Zdroj: Studne Szabados

Aké možnosti sú k dispozícii, ak studňa nemá dostatočnú výdatnosť?

V tomto prípade sa dá zavlažovanie riešiť prečerpávacím systémom, tzv. retenčnou nádržou. Tá funguje na princípe zadržiavania dažďovej vody zo strechy a následného dočerpávania vody zo studne. V retenčnej nádrži sa nachádza plavák, ktorý signalizuje pokles vody a tým dáva signál čerpadlu, ktoré je umiestnené v studni. Toto riešenie považujeme za ideálne, pretože je vždy k dispozícii optimálne množstvo odstátej vody, ktorá má optimálne pH a teplotu na zalievanie rastlín.

Ideálne riešenie polievania trávnika alebo záhrady zavlažovacím systémom je prečerpávací systém.

Ako fungujú prečerpávacie systémy?

Keď sa zužitkuje všetka voda zo zásobníka vody, z hlavného zdroja vody, ktorým je vŕtaná studňa, sa dočerpá potrebné množstvo vody do zásobníka, odkiaľ precízne nainštalovaná čerpacia technika spúšťa závlahu.

Čo všetko je okrem čerpacej techniky ešte súčasťou zavlažovacieho systému?

Zavlažovací systém pozostáva z riadiacej jednotky, ktorá riadi systém závlahy pomocou solenoidov v elektroventiloch. Na základe pokynov riadiacej jednotky potom čerpadlo vytláča potrebné množstvo vody do jednotlivých sekcií v záhrade cez postrekovače s rôznym rozptylom (rotačné, statické).

Použitie ryhovaču
Na šetrné zhotovenie rýh pre položenie hadíc a spojovacieho materiálu sa používa ryhovač, ktorý ryhu šetrne pripraví aj v založenom trávniku. | Zdroj: Studne Szabados

Aké sú rozdiely v zavlažovacích systémoch, ak sa používajú napríklad len na zavlažovanie trávnika, alebo aj na zavlažovanie okrasných záhonov, vyvýšených záhonov či úžitkovej záhrady?

Na zavlažovanie trávnikov sa využívajú priestorové postrekovače a na záhony rôzneho typu, či už okrasných záhonov, vyvýšených záhonov, alebo úžitkovej záhrady, používame kvapôčkovú závlahu alebo záplavovú trysku (bubbler).

Čo ak sa počas zavlažovania v studni minie voda? Existujú nejaké kombinované systémy, napr. studňa a verejný vodovod?

Táto kombinácia je technicky možná, ale len ako krajné riešenie, pretože plytvanie pitnou vodou na rekreačné a úžitkové účely (zavlažovanie, umývanie atď.) považujeme v súčasnosti za veľmi nezodpovedné.

Presne z tohto dôvodu by mal zodpovedný a profesionálny závlahár skontrolovať výdatnosť a čistotu studne a na základe zistených parametrov navrhnúť závlahu priamo zo studne alebo v prípade malej výdatnosti studne prostredníctvom prečerpávacieho systému. Nikdy nie je možné navrhnúť závlahu od stola. Ku každému návrhu zavlažovacieho systému by mal závlahár pristupovať individuálne, podľa miestnych pomerov, a nespoliehať sa na podobné predchádzajúce realizácie.

Riadiaca jednotka zavlažovacieho systému
Zavlažovací systém tvorí riadiaca jednotka, ktorá riadi systém závlahy. Čerpadlo na základe jej pokynov vytláča potrebné množstvo vody do jednotlivých sekcií v záhrade. | Zdroj: Studne Szabados

Svojpomocnú realizáciu zavlažovacieho systému teda neodporúčate. Prečo?

Z vlastných dlhoročných skúsenosti vieme, že väčšinu takto zhotovených zavlažovacích systémov si dajú majitelia nakoniec prerobiť, pretože neplní presne svoj účel. Pri svojpomocnej neodbornej realizácii dochádza mnohokrát k technickým problémom, pre ktoré závlaha buď nefunguje vôbec, alebo funguje len čiastočne, prípadne vykazuje rôzne anomálie v zavlažovaní. Dokonca sa môže stať, že všetko treba urobiť nanovo. Do rekonštrukcie je tak potrebné investovať nemalé finančné prostriedky.

Komu jeho návrh a realizáciu zveriť?

Určite odbornému tímu závlahárov s dlhoročnou praxou a dobrými referenciami. V žiadnom prípade by sa nemali orientovať podľa najnižšej ceny. Skúsený profesionálny závlahár pred vypracovaním ponuky príde na obhliadku miesta realizácie, kde si overí v prvom rade zdroj vody pre budúcu závlahu. Ak ide o studňu, mal by vykonať čerpaciu skúšku studne a sám sa presvedčiť, koľko vody bude k dispozícii. Okrem toho by sa mal presvedčiť, či je studňa rozčerpaná a prečistená, keďže tento krok nemusí byť automaticky súčasťou vyhotovenia studne (najčastejšie sa to robí individuálne). Podľa zistených parametrov studne navrhne optimálnu čerpaciu techniku a až potom konkrétny systém závlahy. Najideálnejšie je vždy osloviť miestnych odborníkov, ktorí majú lepšie znalosti o podloží, čo je dôležitý faktor pri výbere vhodného typu čerpadla. Dôležité je totiž uvedomiť si, že výkon čerpacej techniky a následne závlahy sa musí vždy vypočítať z výdatnosti studne a nikdy nie naopak.

Použitie silnejšieho čerpadla do studne ako je určené čerpacou skúškou má za následok vytváranie erózie a turbulentného prúdenia vody na plášti rúry (sufózia) čo spôsobuje, že filtračný obsyp neplní svoju funkciu a nastane zanášanie studne. Nie zriedka sa začne prepadávať podložie okolo studne, čo môže vyvolať vážne problémy so statikou blízkych budov.

Závlahu si dokáže urobiť každý zručnejší človek. Dôležitejší ako mechanická časť realizácie závlahy je však spomínaný matematický výpočet, ktorým sa určí potrebný počet závlahových sekcií a vetiev, počet a veľkosť dýz či čas polievania.

Ak výpočet nie je správny, nemôže správne fungovať ani závlaha. Pre nesprávne navrhnutý počet vetiev, veľkosť a typ dýz môže dochádzať na niektorých miestach k nadmernému zavlažovaniu a na iných k žiadnemu. Pri nadmernom zavlažovaní sa vytvára červená nitkovitosť a iné hubové ochorenia, ktoré sa dajú odstraňovať len veľmi ťažko a to postrekmi.

Ako prebieha a koľko asi trvá inštalácia zavlažovacieho systému?

Každá realizácia systému je individuálna. Celková dĺžka realizácie závisí od zložitosti a veľkosti priestoru, ktorý sa bude zavlažovať. V priemere je to jeden až dva dni.

Ak má niekto už položený trávnik, je potrebného ho celý rozkopať?

Nie, celú záhradu netreba rozkopať, na položenie hadíc a spojovacieho materiálu používame ryhovač, ktorý ryhu šetrne pripraví. Takýto zásah poškodí existujúci trávnik len minimálne.

Čo v prípade svahovitého pozemku?

Pri svahovitých pozemkoch sú potrebné terénne úpravy, ktorými sa vytvoria viaceré stupňovité terasy. Položením závlahy na rovné časti týchto terás sa dá zabrániť prirodzenému stekaniu vody zo svahu, čím sa zabezpečí funkčnosť zavlažovacieho systému.

Montáž systému zavlažovania
Celý systém je potrebné správne zostaviť a naprogramovať, aby závlahový systém zabezpečoval polievanie vo vhodne stanovený čas. | Zdroj: Studne Szabados

Kedy počas dňa je najvhodnejšie záhradu zavlažovať a ako správne nastaviť automatizovaný systém?

Nastavenie systému je individuálne. Závisí od pôdy a situovania pozemku, či je slnečný, alebo je na ňom polotieň alebo tieň. Vo všeobecnosti by sa mala záhrada zavlažovať nadránom, ešte pred úplným východom slnka. Keď sa totiž slnko dostane vysoko, voda sa začne z trávy vyparovať a nestihne vsiaknuť do zeme. Čiže efekt polievania bude minimálny.

Ako sa správne o zavlažovací systém starať?

Systém je potrebné priebežne kontrolovať, predovšetkým filtračné zariadenie a filtračné sitká v postrekovačoch. Týmto sa predíde zbytočným komplikáciám. Keď sa totiž filtračný systém zapchá, niektoré dýzy nemusia vôbec fungovať, a preto môže na jednom mieste dochádzať k nadmernému polievaniu a na druhom k žiadnemu.

Ako pripraviť zavlažovací systém na novú sezónu a po ukončení sezóny na zimu?

Na jar je potrebné skontrolovať a vyčistiť filtračnú vložku a sitká v postrekovačoch. Ak je to potrebné, treba ich vymeniť. Pred ukončením sezóny je potrebné vodu zo systému vyfúknuť kompresorom.

Možno tieto systémy využívať aj celoročne, napríklad ak má niekto vykurovaný skleník?

Áno, je možné využívať aj takýto typ zavlažovania, ale len v prípade, ak je technológia zabezpečená proti mrazom. Je potrebné použiť špeciálne technológie určené na tento účel, teda celoročné používanie.

Aké sú najčastejšie poruchy zavlažovacích systémov a prečo k nim dochádza?

K najčastejším poruchám patrí zanesenie dýz v dôsledku vysokej tvrdosti vody. Tomuto problému sa však dá vyhnúť systematickou kontrolou zavlažovacieho systému. Problém predstavuje aj piesok, ktorý sa môže dostať do elektroventilov a poškodiť membránu alebo solenoid.

Zabudovaná zavlažovacia technika v šachte.
Zabudovaná zavlažovacia technika v šachte. | Zdroj: Studne Szabados

Čo ak príde k poruche zavlažovacieho systému, možno vymeniť len jeho určitú časť?

Ak príde k poruche zavlažovacieho systému, môže sa vymeniť akákoľvek jeho súčiastka. Nie je potrebná výmena celého systému.

Aké výhody má vlastne zavlažovací systém?

Do veľkej miery ušetrí čas potrebný na zavlažovanie a spotrebu vody. Záhrada tak môže byť počas sezóny krásna, zelená a živá.

O akej vysokej investícii v prípade zavlažovacích systémoch hovoríme?

Opäť je to individuálne. Výška investície závisí od veľkosti a zložitosti zavlažovania. Pri kvalitných značkách je investícia vyššia, no systém vydrží fungovať bezproblémovo podstatne dlhšie ako jednorazové súpravy. Pred zhotovením zavlažovacieho systému by mala seriózna spoločnosť vyhotoviť kalkuláciu. Tu by som odporučil, aby investor požadoval podrobný rozpočet, v ktorom budú všetky nacenené položky presne rozpísané.

Text: Andrea Dingová
Foto: Studne Szabados, istock.com
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje