cykas japonsky

Cykas japonský

Nazývaný aj sago palmovník patrí medzi najstaršie rastliny. Táto mutácia papraďov, ktorá nedosiahla evolučný stupeň paliem, pochádza z juhovýchodnej Ázie. Práve tento medzistupeň je dôvodom toho, že sa dekoratívne listy podobajú listom paprade i palmy.