Back to the article Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy 5 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Osadili sme plechy úžľabia a prispôsobili sme ich streche, aby umožňovali bezproblémové uloženie krytiny.

Osadili sme plechy úžľabia a prispôsobili sme ich streche, aby umožňovali bezproblémové uloženie krytiny.