Back to the article Oplechovanie štítov a úžľabia šikmej strechy 2 / 18
Zdroj: Pavol Szabó

Pred montážou oplechovania je potrebné omietnuť štíty a pripraviť podkladové vrstvy (zateplenie, latovanie).

Pred montážou oplechovania je potrebné omietnuť štíty a pripraviť podkladové vrstvy (zateplenie, latovanie).