Postrek azbestovej strešnej krytiny pred demontážou
Galéria (7) Zdroj: Montes Company

Ako na bezpečné odstraňovanie azbestu: Prečo je nebezpečný, kde sa s ním stretneme a čo obnáša demontáž

Z azbestu sa v minulosti vyrábali rôzne stavebné materiály. V súčasnosti sa s nimi možno stretnúť najčastejšie v podobe strešnej krytiny, fasádneho obkladu alebo stupačiek. Ak nedochádza k ich mechanickému rozrušovaniu, je v princípe bezpečný a zdraviu neškodný.

Galéria

Postrek azbestovej strešnej krytiny pred demontážou
Odstraňovanie azbestových materiálov zo strechy
Špeciálne ochranné pomôcky pri likvidácii azbestového materiálu
Strešná krytina s obsahom azbestu
Profesionálna likvidácia azbestových materiálov
Azbestové vlákna

Demontáž materiálov a zariadení s obsahom azbestu by ste však mali určite prenechať vyškolenej firme. O zdravotných rizikách a podmienkach určených platnou legislatívou na odstraňovanie azbestových materiálov sme sa bližšie porozprávali s Richardom Kodríkom, konateľom spoločnosti MONTES COMPANY, s. r. o., ktorá sa na danú problematiku špecializuje.

Nebezpečný azbest v dome aj v byte

Kde všade sa môžeme stretnúť s azbestom v rodinnom dome či v byte?

V rodinnom dome sa môžeme stretnúť s azbestom na streche v podobe krytiny, azbestovej rúry v komíne, stupačiek, dupronitových priečok a podhľadov. V minulosti sa realizovalo na rodinných domoch napríklad vonkajšie obloženie stien obkladom, ktorý poznáme pod názvom okál. Veľmi často ide aj o rôzne tesnenia, keďže azbest bol vysokonehorľavý izolačný materiál.

V bytoch je to veľmi podobné. Nachádzajú sa tu azbestové alebo dupronitové priečky a podhľady, azbestové stupačky, vzduchotechnika z azbestu. Ak je aj vzduchotechnika z plechu, obsahuje minimálne izoláciu s obsahom azbestu, ktorá spája potrubia. Azbest obsahuje rovnako lepenka na plochých strechách realizovaných v 90. rokoch, výnimkou nie sú ani rôzne obloženia panelákov z azbestocementových platní a s azbestom som sa stretol už aj pod podlahou v byte.

Prečo je vlastne azbest nebezpečný a v akej podobe?

Azbest je nebezpečný len vtedy, ak je roztrieštený a vo vzduchu sa vznášajú jeho vlákna. Ak sú tieto vlákna vdychované, môžu spôsobiť vážne ochorenia. Tie sú však veľmi zriedkavé u osôb, ktoré nie sú vystavené vysokému množstvu azbestu. Tieto ochorenia vznikajú najmä u osôb, ktoré s azbestom pracujú často alebo s ním pracovali v minulosti.

Ochorenia spojené s azbestom sa rozvíjajú dlhý čas. Kým sa objavia príznaky azbestózy, môže uplynúť 10 až 20 rokov, a kým sa prejavia onkologické ochorenia zapríčinené azbestom, môže ubehnúť až 40 rokov.

Za akých okolností by mohlo prísť ku kontaminácii vody, ktorá preteká cez azbestové potrubie?

Nemám poznatok o tom, že by mohlo prísť ku kontaminácii vody azbestom. Podľa môjho názoru takéto obavy nie sú namieste, keďže azbest je nebezpečný len vtedy, keď ho vdýchnete.

Kto môže pri rekonštrukcii rodinného domu, resp. bytu vykonať demontáž stavebných materiálov na báze azbestu?

Rekonštrukcie s výskytom azbestu môže vykonávať len špecializovaná firma, ktorá na to má oprávnenie. Firmy, ktoré sa denne zaoberajú likvidáciou azbestových materiálov, vedia ako demontovať azbestový odpad, aby predišli zbytočnému zamoreniu ovzdušia a tým zabránili náhodnému vdýchnutiu nebezpečných častíc.

Firma alebo osoba, ktorá nemá na túto činnosť oprávnenie, nedisponuje stabilizačnými prípravkami a ani znalosťami o tom, ako má likvidácia azbestového materiálu vyzerať podľa legislatívy. Pri demontáži tak vystavujú riziku nielen seba, ale aj všetky osoby, ktoré sa pohybujú v danom priestore.

Odstraňovanie azbestových materiálov zo strechy
Miera znečistenia ovzdušia je pri práci v exteriéri minimálna, ak sa dodržia všetky požiadavky platnej legislatívy. Priestor v interiéri je potrebné po demontáži azbestu povysávať, dočistiť a vystriekať špeciálnym penetračným prípravkom, ktorý slúži na zlepenie azbestových vlákien nachádzajúcich sa v ovzduší. | Zdroj: Montes Company

Povolenia, zásady a obmedzenia pri odstraňovaní azbestu

Aké povolenia je potrebné vybaviť pred začatím demontáže, resp. búracích prác?

Pred začatím demontáže je prvoradé dohodnúť sa na pevnej cene, ktorá sa potvrdí záväznou objednávkou. Na základe záväznej objednávky sa spracujú postupy prác pri demontáži azbestového materiálu, ako podkladová dokumentácia pre úrad životného prostredia a regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorá sa odošle na dané úrady spolu so záväznou objednávkou na likvidáciu azbestu. Úrady majú zo zákona na vybavenie žiadostí 30 dní. Po obdržaní rozhodnutí na likvidáciu azbestu kontaktujem zákazníka, aby si vybral termín realizácie.

Aké základné zásady je potrebné pri odstraňovaní azbestu dodržať?

Základná zásada pri likvidácii azbestového materiálu je vytvorenie kontrolovaného pásma. To znamená vymedzenie priestoru prístupného len pre vyškolených pracovníkov. Tento priestor je potrebný označiť výstražnými tabuľkami so zákazom vstupu.

Nasleduje vytvorenie čistej a špinavej šatne. Šatne slúžia na vstup a výstup z kontrolovaného pásma, kde sa pracovníci vysávajú, umývajú, prezliekajú a nasádzajú si špeciálne osobné ochranné pracovné pomôcky (obleky, masky, filtre, okuliare, rukavice, topánky a iné).

Ďalšou podstatnou zásadou, ktorú je potrebné dodržať, je stabilizácia azbestového materiálu špeciálnym penetračným prípravkom. Ten sa aplikuje striekaním a nechá sa zaschnúť. Penetračný prípravok má za úlohu nasiaknuť do materiálu a vytvoriť na ňom povlak, ktorý zabraňuje uvoľňovaniu nebezpečných mikročastíc pri narušení azbestu.

Nasleduje demontáž čo najmenej deštruktívnym spôsobom. Azbest následne balíme do hrubostenných PVC vriec potlačených nápisom NEBEZPEČNÝ ODPAD.

S akými obmedzeniami je potrebné počas demontáže alebo búracích prác počítať?

Najzásadnejšie obmedzenie je to, že do kontrolovaného pásma majú vstup len pracovníci, ktorí sú vyškolení na prácu s azbestovým materiálom. Práca s azbestom má, samozrejme, prioritu a všetky ostatné činnosti v blízkosti miesta demontáže sú pozastavené.

Špeciálne ochranné pomôcky pri likvidácii azbestového materiálu
Pri práci s azbestovým materiálom je potrebné používať špeciálne osobné ochranné pomôcky (obleky, masky, filtre, okuliare rukavice a topánky) a odpad baliť do hrubostenných PVC vriec. | Zdroj: Montes Company

Miera znečistenia prostredia a riziko pre ľudí

Ako vysoká je miera znečistenia ovzdušia a priľahlého prostredia pri demontáži a búracích prácach?

Miera znečistenia je odlišná v závislosti od toho, či ide o práce v exteriéri, alebo interiéri. Pri práci v exteriéri je miera znečistenia minimálna, ak sa dodržujú všetky platné predpisy na likvidáciu azbestu určené legislatívou.

Pri prácach v interiéri je to trošku iné, keďže sa demontáž realizuje v uzavretom priestore. Tu je potrebné v prvom rade vymedziť priestor, kde bude demontáž azbestu prebiehať. Následne sa celé miesto demontáže uzavrie a dôkladne utesní. Nasleduje napojenie špeciálnych zariadení na odsávanie ovzdušia s HEPA filtrom, ktoré zamedzujú šíreniu azbestových vlákien mimo priestoru, kde demontáž azbestu prebieha. Po demontáži azbestu sa priestor vysáva a dočisťuje.

Na záver sa tento priestor vystrieka ďalším špeciálnym penetračným prípravkom, ktorý slúži na zlepenie azbestových vlákien nachádzajúcich sa v ovzduší. Po vykonaní všetkých spomínaných prác nasleduje meranie prítomnosti azbestových vlákien v ovzduší, ktorého výsledky určujú, či je priestor vhodný na prevádzku.

Akému riziku sa vystavujú bežní ľudia pri neodbornom odstraňovaní azbestových materiálov?

V prvom rade vystavujú seba a aj svojich blízkych riziku poškodenia zdravia, keďže je dokázané, že azbest spôsobuje rakovinu pľúc.

A v druhom rade sa vystavujú riziku pokuty za neodbornú demontáž azbestu a žalobe za verejné ohrozenie obyvateľstva. Susedia majú oči všade.

Ako je potrebné vzniknutý stavebný odpad zlikvidovať?

Zastabilizovaný stavebný odpad uložený v hrubostennom PVC vreci je potrebné uskladniť do uzatvoreného kontajnera a vyviezť na skládku nebezpečného odpadu. Tu ho zakopú do zeme, teda tam, odkiaľ sa azbest získal.

Čo hovoria dotknuté úrady? Prečítajte si na ďalšej strane.

 1. kinedryl says:

  Nikto nikde nepise co s azbestom, ktory je uz demontovany. Priklad : mam v zahrade najmenej 30 rokov z nejakeho humna zhodene vlnite eternitove dielce, ktorymi sa priebezne prikryva drevo atd. Vsetko je to uz v roznom stadiu rozlamania a chcem sa toho zbavit. Ziadna „specializovana“ firma v okoli s tym nechce mat nic spolocne. Vezmu mi to jedine nacierno, musim si to sam doviezt, vyhadzat do kontajnera a este pytaju velke vsimne za kazdy kg. Ak jeden dielec vazi priemerne 16 kg a mam ich tam x-desiatok, tak to je dovidenia. Bezna prax je taka, ze ludia to lamu na male kusy a potroche miesaju s komunalnym odpadom. To samozrejme odmietam robit.

 2. Frogy says:

  Neskutočne som vytočená na tento štát, ako si z toho urobil biznis. Štát dovolil ľuďom kúpiť si nebezpečnú krytinu ,za ktorú si ešte zaplatili. Teraz musia zaplatiť nehorázne peniaze za jeho likvidáciu . Áno, štát prispieva dotáciou, ale povedzme si úprimne, ktorý starší človek vie požiadať o dotáciu, keď vieme aká je to byrokracia a ešte nemáte istotu ,že mu ju schvália.
  Prečo štát neprispieva /nezaplatí to firme z fondov EU, ktorá sa zaoberá likvidáciou nebezpečných odpadov, keď dovolil jeho predaj? Tak by sa vyriešilo to, že by sa ľudia toho nezbavovali všelijakým pofidérnym spôsobom a nemali hlavu v smútku odkiaľ na to vziať, keď ich už nová krytina stojí nemalé peniaze.

 3. igor says:

  azbest je vsade..na zahradach..roky..najlacnejsia krytina.stat vyrobil ma aj zlikvidovat..ale my niesme v europe a moderny stat.mam azbest na streche aj tam ostane dalsie roky.a kdeze konci ten odpad??v igelite v zemi?toto je ta slovenska ekologia za peniaze

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.