Späť na článok Ako na bezpečné odstraňovanie azbestu: Prečo je nebezpečný, kde sa s ním stretneme a čo obnáša demontáž 2 / 6
Miera znečistenia ovzdušia je pri práci v exteriéri minimálna, ak sa dodržia všetky požiadavky platnej legislatívy. Priestor v interiéri je potrebné po demontáži azbestu povysávať, dočistiť a vystriekať špeciálnym penetračným prípravkom, ktorý slúži na zlepenie azbestových vlákien nachádzajúcich sa v ovzduší
Zdroj: Montes Company

Ako na bezpečné odstraňovanie azbestu

Miera znečistenia ovzdušia je pri práci v exteriéri minimálna, ak sa dodržia všetky požiadavky platnej legislatívy. Priestor v interiéri je potrebné po demontáži azbestu povysávať, dočistiť a vystriekať špeciálnym penetračným prípravkom, ktorý slúži na zlepenie azbestových vlákien nachádzajúcich sa v ovzduší