2 / 7

Miera znečistenia ovzdušia je pri práci v exteriéri minimálna, ak sa dodržia všetky požiadavky platnej legislatívy. Priestor v interiéri je potrebné po demontáži azbestu povysávať, dočistiť a vystriekať špeciálnym penetračným prípravkom, ktorý slúži na zlepenie azbestových vlákien nachádzajúcich sa v ovzduší

Zdroj: Montes Company
Späť na článok

Ako na bezpečné odstraňovanie azbestu: Prečo je nebezpečný, kde sa s ním stretneme a čo obnáša demontáž

2 / 7