/ Dom / Strecha /

Seriál Rekonštrukcia strechy 2. časť: Ako je to s hmotnosťou strechy

Strecha po rekonštrukcii
Zdroj: Bramac

Stavitelia sa hlavne pri rekonštrukciách obávajú, či pôvodnú (často hlinenú, resp. pálenú) skladanú krytinu môžu nahradiť novou škridlou, či nebude pre existujúci krov ťažká. Obavy však nie sú namieste. V tejto časti seriálu si vysvetlíme podrobnosti o hmotnosti škridiel.

Porovnanie hmotnosti rôznych škridiel

Rôzne alternatívy krytín je dôležité posudzovať na rovnakej ploche, keďže každá škridla má inú veľkosť. Prinášame vám porovnanie 1 m2 starej pálenej škridly, novej pálenej škridly a novej betónovej škridly Bramac.

Porovnanie na m2
Zdroj: Bramac

Jeden kus starej škridly síce pôsobí ľahko, ale na 1 m2 ide až 17 kusov. Pri bežnej pálenej krytine je to 10 až 11 škridiel, pri Bramacu len 8 až 10 kusov. Navyše po daždi Bramac vďaka materiálu nasiakne len polovicu vlhkosti oproti bežným páleným škridlám, čo ešte zvýrazní rozdiel v hmotnosti v jeho prospech.

Staré a nové krytiny porovnanie
Hmotnosť betónovej krytiny Bramac (na váhach vpravo) na 1 m2 je nižšia ako hmotnosť starej a novej pálenej škridly na rovnakej ploche (na váhach vľavo). | Zdroj: Bramac

Myslite na celkové zaťaženie

Treba myslieť aj na skutočnosť, že hmotnosť samotných škridiel je zanedbateľná pri zohľadnení celkového zaťaženia pôsobiaceho na strechu – t. j. hmotnosti krytiny, strešných lát, kontralát, tepelnej izolácie a poveternostných vplyvov. Veď napríklad 1 m snehu na streche môže na krov a dom pôsobiť tiažou až 200 kg/m2, pri celej streche je to až 40 ton. To znamená, že krov musí byť dostatočne dimenzovaný nielen pre krytinu, ale aj jej plánovanú celkovú záťaž, ktorá je v súčte až 5-násobkom hmotnosti škridly.

Strecha pred rekonštrukciou
Strecha rodinného domu pred rekonštrukciou. | Zdroj: Bramac
Strecha s novou strešnou krytinou
Strecha rodinného domu s novou strešnou krytinou Bramac.
| Zdroj: Bramac

Viac na www.bramac.sk

Potrebujete novú strechu? Rozhodli ste sa pre jej rekonštrukciu?

Pripravili sme pre vás seriál, v ktorom vám postupne objasníme všetky dôležité informácie:

  1. Materiál je základ
  2. Ako je to s hmotnosťou strechy
  3. Koľko stojí nová krytina a jej uloženie
  4. Fázy rekonštrukcie strechy 
  5. Ako nájsť správneho majstra

Zdroj: PR Bramac