Určovanie typu pôdy
Zdroj: Jana Komadelová

Ako analyzovať a zlepšiť pôdu v záhrade

Vedieť si svojpomocne zanalyzovať a následne vylepšiť pôdu nie je jednoduché. V tomto článku vám ukážeme, ako si urobiť podomácky malý pôdny rozbor, a poskytneme vám aj cenné rady, ako pôdu správne vylepšiť.

Aby ste pri pestovaní plodín v záhrade boli úspešní, musíte poznať svoju pôdu. Na základe toho viete, ktorým rastlinám sa vo vašej záhrade bude alebo nebude dariť. Táto informácia vám pomôže dokonca ušetriť peniaze za rôzne hnojivá. Poväčšine stačí hnojiť menej a hlavne cielene. Aby ste však vedeli, ako je na tom vaša pôda, potrebujete poznať jej zloženie, pH a obsah živín. Tie sú totiž kľúčovými parametrami pri analýze pôdnej vzorky.

Analýza pôdnej vzorky
Zdroj: Jana Komadelová

Ako určiť typ pôdy?

Na prvú analýzu si vystačíte len s rukami, ktorými rýchlo ucítite, o aký typ pôdy ide. Vezmite pôdu do rúk a pracujte s ňou. Podľa toho určíte, do ktorej z týchto kategórii spadá:

Ľahká pôda: Pôda sa pri miesení v rukách nelepí, ale preteká medzi prstami. Prevažne pozostáva z piesku. Je to vidieť aj na zrniečkach, ktoré cítite pri ich trení medzi prstami. S piesočnatými pôdami sa ľahko pracuje. Obsahuje veľa vzduchu a na jar sa môžu rýchlo zahriať. Jej schopnosť zadržať vodu a živiny je však veľmi slabá.

Ťažká pôda: Medzi dlaňami sa dá ľahko vytvarovať do pevného a hutného šúľka. Je to znak, že pôda obsahuje veľa ílu. Na jednej strane sa v nej dá dobre uchovávať voda a živiny, na druhej strane je v nej málo vzduchu pre korene, rýchlo sa zhutňuje a ťažko sa s ňou pracuje.

Zlatá stredná cesta: Ak sa dá pôda dobre tvarovať, ale zároveň sa tvoria praskliny, ide o typ pôdy medzi ílovitou a piesočnatou pôdou. Je ideálna pre väčšinu rastlín, pretože voda i živiny sú v nej vo vyváženom pomere.

Medzi týmito troma druhmi pôdy však existuje niekoľko prechodových druhov.
Analýza pôdy rukami
Zdroj: isifa/shutterstock

Ako merať pH pôdy

Pomocou pH testu, ktorý kúpite v každom záhradnom centre, rýchlo zistíte, či je pôda kyslá alebo zásaditá. Funguje to takto: Odoberte vzorku pôdy zo správnej vrstvy pôdy (hĺbka 5 – 10 cm pre trávnik a 20 – 30 cm pre zeleninový záhon). Do sklenenej skúmavky vložte časť zeminy a zalejte ju destilovanou vodou. Teraz pridajte tabletu a zatraste uzavretou skúmavkou, až kým sa nerozpustí. Hneď ako sa usadia častice pôdy, výsledok stanovíte podľa zafarbenia roztoku pomocou stupnice na obale testu.

Analýza pôdy podľa vzorky kalu

Na vzorku kalu potrebujete väčší zavárací pohár s viečkom na uzatvorenie, polievkovú lyžicu a trochu vody. Pohár naplňte záhradnou pôdou, vodou, uzavrite viečkom a poriadne ním zatraste. Napriek tomu, že výsledok je zozačiatku zakalený, dá vám väčšiu predstavu o vašom type pôdy. V závislosti od veľkosti a hmotnosti, častice klesajú rôznymi rýchlosťami a ukladajú sa na dne pohára. V závislosti od hrúbky usadenej vrstvy môžete vidieť vzťah medzi komponentmi.

  • Hrubšie zrnká piesku sa ukladajú do spodnej vrstvy už po niekoľkých minútach.
  • Častice jemného ílu zostávajú v roztoku dlho.
  • Hlina má tendenciu zafarbiť vodu na červenkasto.
  • Humus sfarbuje vodu načierno (čím je voda tmavšia, tým viac humusu je v pôde).

Pozrite si video s celým postupom analýzy pôdy podľa vzorky kalu:

Ako správne odoberať pôdnu vzorku?

Či už ide o zeleninové záhony, trávnik, ovocný sad, alebo okrasné záhony – na každú plochu, ktorú chcete analyzovať, potrebujete osobitnú vzorku. Tá by mala pozostávať z najmenej desiatich vpichov, rozložených čo najrovnomernejšie na príslušnú oblasť. Čím viac odberov z plochy vezmete, tým presnejší bude výsledok. Z dobre premiešanej vzorky pôdy odoberte dostatok pôdneho materiálu (minimálne 300 g) a zabaľte ho do dobre uzatvárateľného vrecka. Nezabudnite vzorku pôdy vždy presne označiť (miesto odberu a dátum).

Odoberanie pôdnej vzorky
Zdroj: isifa/shutterstock

Aké rozbory pôdy ešte existujú?

Takmer vo všetkých pôdnych analýzach je primárne určený obsah živín v pôde. Testuje sa podiel organického uhlíka, ktorý poukazuje na to, aká je pôda bohatá na humus. Kontroluje sa aj obsah fosforu a draslíka. Zvláštny prípad je určenie obsahu dusíka. Ten sa väčšinou pri rozboroch záhradných pôd nezaznamenáva. Jeho obsah sa neustále mení v závislosti od teploty, vlhkosti a zvetrania pôdy. Najmä obsah mineralizovaného dusíka (ktorý rastliny ľahko absorbujú) možno určiť iba približne, pretože sa rýchlo odparuje.

Kedy robiť rozbor pôdy?

Vzorky na profesionálny rozbor pôdy pošlite už v novembri. Na jeho výsledok máte teoreticky čas do jari. Potom majú laboratória sezónu a na rozbor pôdy by ste si počkali dlhšie. V neskorej jeseni sa navyše obsah živín v pôde výrazne nemení.

Profesionálna laboratórna analýza pôdy vám poskytne dobrý prehľad o aktuálnom obsahu živín a minerálov vo vašej pôde. Táto investícia sa rýchlo vráti – okrem aktuálneho obsahu živín dostanete aj odporúčanie na hnojenie. Pri ďalšom hnojení ušetríte, pretože zásoba fosfátu alebo draslíka v pôde je úplne dostačujúca. Informácie z pôdnej analýzy budete používať nasledujúcich päť až šesť rokov. Až potom je na rade nové vyšetrenie.

Analýza pôdnej vzorky
Zdroj: Jason Ingram

Dôležité hodnoty

Hodnota pH: Udáva, či je pôda kyslá (menej ako 7), zásaditá (nad 7) alebo reaguje neutrálne (okolo 7). Záhradná pôda by mala mať pH medzi 5,5 až 7,2. V závislosti od zloženia (piesok, hlina, íl) má každá pôda vždy špecifickú ideálnu hodnotu pH:

  • piesočnatá pôda: 5,3 – 5,7,
  • piesočnato-hlinitá pôda: 6,3 – 6,7,
  • ílovito-hlinitá: 6,9,
  • rašelinová pôda: 3,8 – 4,3.

Ak je pôda príliš kyslá alebo zásaditá, živiny sa rastlinám ťažšie absorbujú. Napriek dostatku živín v pôde to môže viesť k symptómom nedostatku živín, ako aj k neustálemu a zbytočnému prehnojovaniu pôdy.

Organicky viazaný uhlík: Nachádza sa v pôdnych organizmoch, mŕtvych rastlinách a živočíchoch a tiež v humuse. Z jeho množstva obsiahnutom v pôde sa dajú vyvodiť závery o obsahu humusu, úrodnosti pôdy a dostupnosti živín. Ak je podiel organického uhlíka v pôde veľmi vysoký, je to dobrý základ dostatočného prísunu živín.

Pomer C/N: Aby bol zaistený dobrý prísun živín, musí byť správny pomer uhlíka k dusíku. Mal by byť v pomere 8/1, maximálne 20/1.

Obsah fosforu (P2O5): Fosfor je základnou zložkou rastlín a je potrebný pre mnoho rôznych funkcii. Nedostatok fosfátu obmedzuje rast rastlín.

Draslík (K2O): Je tiež základným prvkom. Jeho nedostatok vedie k poruchám rastu  nekróze na okrajoch listov. Príliš vysoká koncentrácia je však pre rastliny nebezpečná.

Horčík (MgO): Jeho obsah vychádza z geologického podložia, pričom piesočnaté pôdy ho obsahujú zvyčajne len málo. Typickým znakom nedostatku horčíka je zosvetlenie listov a odumieranie špičiek listov.

Text: Jana Komadelová
Foto: isifa/shutterstock, Jana Komadelová, Jason Ingram
Zdroj: Časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje