Domáci chov holubov: 10 plemien, ktoré sa osvedčili
Galéria (14)

Domáci chov holubov: 10 plemien, ktoré sa osvedčili

Na francúzskych gazdovských dvoroch bolo celkom bežné, že popri hrabavej a vodnej hydine sa chovali aj holuby. Často sa objavovali na stoloch vo forme chutných jedál.

Galéria

Domáci chov holubov - 01_shutterstock_HolubDomaciKing_395591326
Domáci chov holubov - 02_shutterstock_HolubDomaciTexan_486515734
Domáci chov holubov - 03_JimGifford_Wikimedia_HolubDomaciMadarskyObor
Domáci chov holubov - 04_PigeontypeInfo_HolubDomaciRomagnolo_pigeons
Domáci chov holubov - 06_shutterstock_HolubDomaciMondain_459474364
Domáci chov holubov - 07_SZCHZlateMoravce_HolubDomaciMoravskyPstros
Domáci chov holubov - 08_JimGiffordWikimedia_HolubDomacCauchois
Domáci chov holubov - 09_BodlinaWikimedia_HolubDomaciCoburgerLerche

Dnes ľudia chovajú holuby aj pre ich miernu povahu, krásu a orientačné schopnosti, ale aj pre chudé mäso.

Holuby majú veľmi dobrý zrak. Orientačný zmysel holubov súvisí s okom. Príslušné nervové centrá vnímajú a spracovávajú magnetické a iné vlnové impulzy z prostredia a umožňujú im návrat na miesto hniezdenia.

Holub skalný (Columba livia) sa považuje za predka všetkých plemien našich domácich holubov. Je stredne veľký (hmotnosť asi 300 g) a veľmi sa podobá na nášho zdiveného mestského holuba. Hoci hniezdi a žije spoločensky, čo je preňho dôležité, jeho rodinný život je trvale monogamný, čo musíme rešpektovať aj v prípade šľachtených plemien. Holuby, o ktorých budeme ďalej hovoriť, sú plemená holuba domáceho (teda jeho populácie s charakteristickými črtami a vlastnosťami).

Hniezdenie a vývoj mláďat

Holubica 10 – 14 dní po spárení začne klásť vajcia. V období rozmnožovania znesie dve vajcia, z ktorých sa holúbätá liahnu v 17. – 18. deň. Ďalšie vajíčka vo vaječníku holubice dozrejú už 18 – 22 dní po vyliahnutí prvých mláďat, takže ju možno znova oplodniť a plodiaci cyklus pokračuje viackrát za sebou, vždy po dvoch vajciach a mladých. Priemerne jeden pár za sezónu vychová šesť párov mláďat, na farmách až osem. Pud rozmnožovania ustáva so skracovaním svetelného dňa za súčasného znižovania denných teplôt. Ročné rozmnožovacie obdobie môže chovateľ predĺžiť alebo i skrátiť úpravou výživy, zariadenia, teplotou chovného prostredia, osvetlením.

Holubica zvyčajne znesie prvé vajce v podvečer a druhé asi o 48 h. Na vajciach začne sedieť, až keď znesie druhé vajce. V sedení na vajciach aj po vyliahnutí mláďat sa partneri striedajú tak, že holubica sedí asi od 16. – 17. h do druhého dňa do 9. – 10. h a holub vo zvyšnom čase. Je vhodné oplodnenosť vajec a vývoj zárodku kontrolovať.

Holúbätá sa začínajú z vajca kľuvať v 16. deň po znesení vajec a vyliahnu sa v 17. – 18. deň. Liahnutie kontrolujeme, ale zbytočne ho neurýchľujeme, lebo mláďa potrebuje čas na postupné vtiahnutie žĺtka a zaschnutie pupka. Pomôžeme, len keď sa mláďa príliš dlho nemôže dostať zo škrupiny a hrozí mu zadusenie. Holuby zvyčajne prvých 24 h mláďatá nekŕmia, lebo tie čerpajú energiu zo žĺtkového vaku. Potom ich asi päť dní obaja rodičia kŕmia tzv. holubím mliekom, teda kŕmnou kašičkou, ktorá sa rodičom tvorí v hrvoli. Kašička obsahuje 19 % bielkovín a 13 % tuku, neskôr len 10 % bielkovín a 7 % tuku. Po týždni dostávajú mláďatá okrem kaše aj čiastočne rozmočené a natrávené krmivo a po 12 – 16 dňoch už len krmivo. Rodičia sa ďalej o potomstvo starajú, ale ich starostlivosť postupne slabne s dorastaním mláďat, po 28 – 35 dňoch od vyliahnutia úplne ustane. Mláďatá obrúčkujeme približne na 6. – 8. deň po vyliahnutí. Niekedy sa pridávajú ešte ďalšie identifikačné obrúčky, ktoré už na prvý pohľad umožnia identifikovať jedinca, ktorého výzor sa v tomto období veľmi rýchlo mení.

Hoci do 21. dňa po vyliahnutí holúbät nastáva u rodičov ďalší rozmnožovací cyklus (oplodnenie holubice, stavba hniezda a znesenie vajec), o svoje dorastajúce mláďatá sa starajú aj naďalej až do ich vyletenia z hniezda.

Holúbätá určené na ďalší chov necháme vylietnuť. Odporúča sa však radšej ich v holubníku umiestniť do samostatného oddelenia, aby sa naučili v pokoji prijímať potravu a stali sa celkom sebestačnými. V spoločnom holubníku ich totiž dospelé holuby často odháňajú od kŕmidiel, a tak holúbätá trpia hladom, čo narušuje ich správny vývoj.

Pre chovateľa je veľmi dôležité, aby v čase odchovu a vývoja mláďat zaistil nielen dostatok základných živín rodičom, ale následne i mláďatám. Treba sa predovšetkým postarať o dostatok minerálov a vitamínov i slnečného svetla (UV lúče), aby sa dobre vyvinula najmä kostra mláďat – bez deformít, ktorým inak ľahko podliehajú.

Spracovanie mäsa

Holubie mäso má nielen delikatesnú chuť, ale aj vysokú výživovú a dietetickú hodnotu. Najchutnejšie sú mladé holuby, pri ktorých sa využíva ich extrémne rýchly rast, samozrejme, že len pri kvalitnej výžive rodičov, ktorí ich kŕmia. Mláďatá už v štyroch týždňoch dosahujú jatočnú zrelosť (pri priemerných plemenách bežne okolo 500 g, „obrie“ plemená, napr. King, dosahujú v tomto veku až 1 kg).

Zabíjanie holubov je podobné ako v prípade hydiny. Najlepšie je holuba najprv úderom hranou doštičky do hlavy omráčiť a potom usmrtiť podrezaním alebo odrezaním hlavy. Holuby i holúbätá šklbeme nasucho a potom ich opálime nad plameňom, pretože na koži majú väčšie množstvo nitkovitého peria.

Pri pitve holubov dávame veľký pozor, aby sme hrvoľ i s jeho obsahom odstránili neporušený, lebo jeho obsah zapácha a chuťovo by mohol znehodnotiť mäso. Vypitvané holuby opláchneme vodou a uložíme do chladničky alebo hneď použijeme na prípravu jedál.

Hobby záhradkár Ing. Jaroslav Pížl radí

KŔMENIE HOLUBOV

Počas odchovu mláďat

Rodičia po vyliahnutí mláďat tvoria v hrvoli tzv. holubie mlieko alebo kašičku s vysokým obsahom bielkovín i tuku. Potrebujú na to najmä vyšší obsah strukovín v krmive (2/3 strukovín a 1/3 obilnín) s prídavkom zeleného krmiva a dostatok vody.

V období preperenia

Ide o výmenu peria pred zimou, pŕchnutie a rast nového peria. Stavebnou látkou peria je bielkovina keratín, obsahujúca síru, a dôležité sú aj tuky. Preto využívame na ich zabezpečenie olejnaté semená, ako slnečnicu, repku olejnatú a ďalšie, ktoré by v zmesi krmív mali tvoriť 10 – 15 %. Z ďalších zrnovín môže byť zastúpená kukurica (20 – 25 %), lúpaný ovos (25 – 30 %), pšenica (30 – 35 %). Podávané minerál­ne látky by mali obsahovať aj sírny kvet.

Mimo rozmnožovania

Toto obdobie je charakteristické regeneráciou organizmu holubov. Ak sú vyčerpané, po skončení chovnej sezóny im najmenej mesiac predkladáme okrem obilnín aj 15 – 20 % strukovín. V ostatných prípadoch stačí kŕmiť zmesou pšenice a jačmeňa, prípadne odpadom z mlátenia a triedenia obilnín. Pri dlhodobejších teplotách pod bodom mrazu predkladáme kukuricu, ktorá je ľahko stráviteľná a je rýchlym zdrojom tepelnej energie.

Spotreba krmiva

Na jedného holuba malého plemena je spotreba krmiva na rok okolo 15 kg, pri stredných plemenách je to 25 kg a pri veľkých až 30 kg krmiva. Podiel strukovín z celoročnej spotreby zrnovín by mal byť 25 %, obilnín 72 % a olejnatých semien 3 %.

Orientačná denná dávka zmesi zrnovín pre malého holuba je 30 g, stredného 40 g a veľkého 50 g. V období kŕmenia mláďat sa denná dávka kŕmiacich rodičov zdvojnásobuje až strojnásobuje.

CENY HOLUBOV

Ceny sa väčšinou dohadujú priamo medzi kupujúcim a predávajúcim, najlepšie na výstavách holubov. Orientačne sa v prípade mladých až 2-ročných úžitkových holubov pohybujú v rozpätí 7 až 12 € za kus.

KALENDÁRIUM CHOVATEĽA HOLUBOV

Január – nechať vyšetriť trus na ektoparazity, plánovanie chovných párov.

Február – oddeliť holuby podľa pohlavia, spárovať holuby, dôkladne vyčistiť a dezinfikovať holubník, zmeniť zloženie kŕmnych zmesí, pridať vitamín E.

Marec – príprava na hniezdenie, vložiť umelé hniezda, pridať zásobník s hniezdnymi steblami, začínajú sa liahnuť mláďatá, zaistiť kúpanie holubov.

Apríl – liahnu sa mláďatá, pozor na ich podchladenie, mladým odstaveným holubom poskytnúť oddelený priestor s upraveným kŕmením.

Máj až júl – zabezpečiť maximálnu hygienu holubníka, dbať na kvalitné kŕmenie rodičov i mláďat, pridávať zelené krmivo, kontrolovať priebežne prítomnosť parazitov. Zvýšenú pozornosť venovať hniezdiacim holubom i mláďatám, priebežne využívať dorastené holúbätá na jatočné účely.

August – mladé aj dospelé holuby sa začínajú preperovať, preto treba obmedziť plemenitbu a pridávať do krmiva olejnaté semená, upraviť kŕmne zmesi podľa vyčerpanosti rodičovských párov.

September – holuby sa intenzívne preperujú, dbať na zvýšenú hygienu a dezinfekciu, stále umožniť kúpanie holubov, vyberať jedince do ďalšieho chovu, očkovať ich.

Október až november – preperenie sa končí, selektovať holuby, dokupovať plemenné nepríbuzné holuby a umiestniť ich do karantény, dôkladne očistiť a dezinfikovať holubník a príslušenstvo, dať vyšetriť trus na ektoparazity, regenerovať holuby usmerneným kŕmením po letnej plemenitbe a postupne odoberať strukoviny z krmiva, zúčastňovať sa výstav, ponúkať holuby na predaj.

December – je to štádium fyziologického pokoja, holuby dostávajú udržiavacie kŕmne zmesi, počas mrazov kukuricu, pripraviť sa na zostavovanie chovných párov.

Počas celého roka jatočne využívať dorastené holúbätá, ale aj z chovu vyselektované a vyradené holuby.

Osvedčené mäsové plemená

1 KING

Je jeden z najťažších holubov so sliepkovitým telom. Dosahuje živú hmotnosť 850 – 1050 g. Patrí medzi málo lietavé holuby chované hlavne voliérovým spôsobom.

2 TEXAN

Je to klasické mäsové plemeno vyšľachtené na voliérový, dokonca až klietkový chov brojlerov. V teplejších podmienkach vyvedie do roka 16 – 22 mláďat. Živá hmotnosť starších jedincov je 790 – 900 g, mladých je 730 – 850 g.

3 MAĎARSKÝ OBOR

Mohutný, silný a dobre operený holub s obmedzenými letovými schopnosťami má lýtka i beháky porastené perím. Dosahuje hmotnosť okolo 1 kg a rozpätie krídel má okolo 1 m.

4 ROMAGNOLO (RIMAN)

Plemeno pochádza z Talianska a bolo zošľachtené vo Francúzsku. Rozpätie krídel je väčšie ako 1 m a hmotnosť sa pohybuje okolo 1 kg. Očné dúhovky má perlové. Chová sa vo voliérach.

5 MONDAIN (MONDÉN)

Pochádza z Francúzska a je aj praotcom mnohých farmárskych ťažkých plemien. Dosahuje živú hmotnosť okolo 900 g. V priaznivých klimatických podmienkach a pri dobrej výžive ročne vyvádza 12 – 14 dobre osvalených mláďat.

6 MORAVSKÝ PŠTROS

Vitálne, temperamentné plemeno. Je otužilý, vysokoúžitkový, plodný (päť – osem párov mláďat za rok), dobre kŕmivý. Dosahuje hmotnosť 750 g.

7 CAUCHOIS (KOŠOA)

Plemeno so živou hmotnosťou 800 g. Ročne odchová šesť – sedem párov dobre osvalených mláďat. Podobne ako iné druhy holubov môže byť sivý, biely, červený alebo inej farby.

8 KOBURSKÝ ŠKOVRAN

Vysokoúžitkové plemeno vyšľachtené v Nemecku vyniká dobrou lietavosťou. Vo vhodných podmienkach intenzívne „poliari“ (zbiera semená na poli). Dosahuje hmotnosť 800 g. Odchováva veľké mäsité mláďatá. Je vhodný pre začínajúcich chovateľov.

9 GIGANT

Bol vyšľachtený z poštového holuba. Okrem úžitkového chovu sa často používa i na vystavovanie. Dosahuje hmotnosť 850 g.

10 POĽSKÝ RYS

Jeho chov je rozšírený, pretože je krotký, prítulný, znášanlivý s vysokou produkciou mláďat – päť až sedem párov ročne. Je vhodný aj na voliérový chov. Hmotnosť býva viac ako 550 g.

Z ďalších plemien na jatočné účely môžeme využiť aj plemená Karnó, Práchenský kánik, Lahore, Štraser či Kalifornský holub.

Text Ing. Jaroslav Pížl
Foto isifa/Shutterstock
Zdroj časopis Urob si sám 9/2018

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.