rekonštrukcia podlahy
Galéria (13) Zdroj: iStock

Ako zhotoviť rýchloschnúci poter

Pri rekonštrukciách je času vždy málo. Preto je vhodné používať materiály, ktoré svojimi vlastnosťami umožňujú plynulé nadväzovanie jednotlivých činností pri krátkych nevyhnutných prestávkach potrebných na schnutie a tuhnutie.

Galéria

rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy
rekonštrukcia podlahy

          Radí Jozef Moravčík

V porovnaní s tradičnými potermi, ktoré potrebujú na schnutie 7 až 10 dní na 1 mm hrúbky, môžete na rýchloschnúce potery ukladať podlahovinu už po 4 dňoch. Niektorým postačuje dokonca len 1 deň.

Poter môžete zhotoviť dvoma spôsobmi. Buď ako plávajúci, alebo kotvený poter. Potery zhotovované v malých hrúbkach (10 až 40 mm) musia byt vždy kotvené k cementovým podkladom alebo existujúcim podkladom z keramiky alebo prírodného kameňa. Pred nanesením poteru sa odporúča použiť vhodný adhézny mostík, ktorý zvýši priľnavosť vrstiev. Pri väčších hrúbkach (35 až 60 mm) môžete zhotoviť plávajúci poter, keď je potrebné na pôvodný podklad uložiť vrstvu z polyetylénovej fólie alebo podobných materiálov, ktoré umožňujú nezávislý pohyb nového poteru a existujúceho podkladu. V prípade vzlínajúcej vlhkosti vytvára vložená izolačná membrána dokonalú tesniacu bariéru proti prestupu vodných pár pod poterom.

Aj rýchlotvrdnúce potery sa zhotovujú rovnakými technikami ako tradičné cementové potery, teda pripravením vodiacich pásov, nanesením zmesi a jej dôkladným zhutnením. Pri prerušení prác vložte do čerstvej vrstvy poteru (kolmo na pracovnú škáru suchej vrstvy) oceľovú výstuž s priemerom 3 až 6 mm, dĺžkou 200 až 300 mm v osovej vzdialenosti 200 až 300 mm od seba, aby sa dosiahol dokonalý spoj medzi novým a starým poterom bez trhlín a nerovností. Na vyrovnanie povrchových nerovností použite samonivelizačnú stierku. Ak plánujete inštalovať podlahové vykurovanie, bezpodmienečne dodržiavajte inštrukcie výrobcu systému podlahového vykurovania platné na prípravu podkladu a pokyny pred jeho spustením.

S čím treba rátať

Budete potrebovať

Materiál

 • Polyetylénová izolačná fólia alebo PVC fólia
 • Polyetylénová dilatačná páska (hrúbka: približne 10 mm)
 • Rýchloschnúci poter Topcem Pronto (spotreba: 1,8 až 2 kg/m2 na mm hrúbky vrstvy, papierové vrece: 25 kg)
 • Rýchlotvrdnúca cementová malta Ultraplan Renovation, vystužená vláknami, samonivelizačná (spotreba: 1,4 kg/m2 na mm hrúbky vrstvy, papierové vrece: 23 kg)

Náradie

 • Plastová nádoba
 • Elektrické miešadlo, nútená miešačka, odstredivá miešačka alebo tlakové čerpadlo (pumpa)
 • Murárska lyžica
 • Oceľové hladidlo
 • Oceľová lata, 2 m
 • Nízkootáčkové elektrické miešadlo
 • Oceľová stierka

 

Zhotovenie rýchloschnúceho poteru

rekonštrukcia podlahy
Izolačná fólia. Na mieste zhotovenia poteru uložte celoplošne na očistený podklad polyetylénovú izolačnú fóliu. Fóliu vytiahnite po obvode zvislých konštrukcií miestnosti. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
materiál, napr. polyetylénovú dilatačnú pásku s hrúbkou 10 mm. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Miešanie zmesi. Suchú zmes poteru zmiešajte s predpísaným množstvom vody (1,5 až 1,7 l/25 kg vrece) a miešajte 5 minút. Množstvo vody neprekračujte. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Vodiace pásy. Pripravenú zmes polotuhej konzistencie naneste na pripravený podklad vo vodiacich pásoch. Pásy zarovnajte vhodným náradím, až kým nevznikne súvislý povrch. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Nanesenie poteru. Medzi ešte nezatuhnuté vodiace pásy naneste celoplošne vrstvu poteru, povrch dôkladne zhutnite, až kým nevznikne súdržná a rovná plocha, z ktorej sa nevylučuje voda. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Vyrovnanie povrchu. Povrch uhlaďte a celú vrstvu stiahnite dvojmetrovou oceľovou latou. Priebežne kontrolujte rovnosť plochy pomocou dvojmetrovej vodováhy. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Hrúbka poteru. Poter naneste v dostatočnej hrúbke tak, aby sa vyrovnali všetky nerovnosti podkladu. Plávajúce potery môžete zhotovovať pri hrúbke 35 až 60 mm. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Schnutie poteru. Poter nechajte 1 až 4 dni schnúť v závislosti od druhu inštalovanej podlahoviny. Na vyrovnanie nerovností poteru použite rýchlotvrdnúcu vláknami vystuženú samonivelizačnú cementovú maltu. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Vyrovnávacia malta. Suchú zmes samonivelizačnej cementovej malty zmiešajte s vodou (4,5 l/23 kg vrece) nízkootáčkovým elektrickým miešadlom, až kým nevznikne hladká zmes bez hrudiek. Nechajte odstáť 2 až 3 minúty a opätovne premiešajte. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Nanesenie vyrovnávacej vrstvy. Namiešanú zmes naneste na podklad (v hrúbke 3 až 40 mm) oceľovou stierkou. Na dosiahnutie požadovanej hrúbky vrstvy držte náradie pri práci mierne naklonené. | Zdroj: Mapei
rekonštrukcia podlahy
Tuhnutie vyrovnávacej vrstvy. Vyrovnávacia vrstva je pochôdzna po 4 až 5 hodinách. Finálnu podlahovinu môžete ukladať po 1 až 3 dňoch v závislosti od typu podlahoviny. | Zdroj: Mapei

Text Andrea Dingová v spolupráci s Mapei
Foto pre projekt RenovActive Martin Matula, istock
Zdroj časopis Urob si sám

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje