zhotovenie poteru

Stavba domu
rekonštrukcia podlahy

Pri rekonštrukciách je času vždy málo. Preto je vhodné používať materiály, ktoré svojimi vlastnosťami umožňujú plynulé nadväzovanie jednotlivých činností pri krátkych nevyhnutných prestávkach potrebných na schnutie a tuhnutie.