žena sedí na schodoch so psom a usmieva sa
Zdroj: isifa/Shutterstock

Pocit bezpečného domova

Rozmýšľate nad tým, ako čo najlepšie zabezpečiť vašu nehnuteľnosť pred neželanou návštevou? V súčasnosti už nie ste odkázaní len na otočenie kľúča v jednoduchom zámku, ale máte rozličné možnosti. Od tých najzákladnejších, ako sú bezpečnostné zámky, dvere a okná, až po sofistikované inteligentné systémy.

Bezpečnostné dvere

Takmer povinnou jazdou sú bezpečnostné dvere. Odolnosť bezpečnostných dverí proti vlámaniu určujú platné normy STN EN 1627, STN EN 1628, STN EN 1629 a STN EN 1630. Podľa nich sú dvere zaradené do bezpečnostných tried (označenie RC1 až RC6, RC – z angl. Resistance classes). Dvere v bezpečnostnej triede RC1 majú minimálnu odolnosť proti vlámaniu. V podstate odolajú len statickému a dynamickému zaťaženiu. Preto siahnite aspoň po dverách bezpečnostnej triedy RC2, ktoré musia odolať ručným pokusom o vlámanie skrutkovačom, hasákom, klinmi, kliešťami alebo páčidlom minimálne tri minúty.

O čosi lepšie výsledky dosahujú bezpečnostné dvere v triede RC3, ktoré odolajú rovnakým pokusom o vlámanie päť minút. Ak požadujete vyššiu odolnosť, potom zvoľte dvere v bezpečnostnej triede RC4. Tie sú schopné odolať aj sekere, sekáču, pilníku, nožniciam na plech, vŕtačke, vrtáku do 100 mm a svorníkovým kliešťom až 10 minút. Norma ďalej špecifikuje triedy RC5 a RC6, tie sú však určené na špeciálne účely, a to na zabezpečenie vstupu do bánk, firiem či trezorov.

Príslušnú bezpečnostnú triedu dosahujú výrobcovia predovšetkým konštrukciou dverí, ktorá obsahuje napr. oceľové jadro a uzamykacie body. Na dosiahnutie stopercentného výsledku je však dôležitá ich kombinácia s vhodnou zárubňou a bezpečnostnou vložkou, kovaním a zámkom. Podceňovať netreba ani odbornú montáž.

Bezpečnosť dverí môžete zvýšiť napr. špeciálnym zámkom na odtlačok prsta, špeciálne načipovaným kľúčom alebo voliteľným PIN. Dnešné sofistikované technológie umožňujú ovládanie zámku cez bluetooth alebo wifi. Podobne ako vo svete zámkov, aj vo svete priezorov nastal výrazný pokrok. Dnes sú dostupné digitálne priezory, ktoré umožňujú zobrazenie na veľkom LCD displeji, automatické ukladanie snímok alebo videa a možnosť komunikácie cez wifi.

Okrem bezpečnostných vlastností ponúkajú bezpečnostné dvere aj pomerne vysokú požiarnu a akustickú odolnosť. V minulosti boli bezpečnostné dvere charakteristické strohým dizajnom, dnes sú dostupné v rozličných variantoch, a to ako v minimalistickom, tak aj v rustikálnom vzhľade, rámové alebo bezrámové či dokonca kombinované so svetlíkmi.

Bezpečné okná

Bezpečnostné dvere dopĺňajú okná, ktoré by mali mať kvalitné kovanie, prípadne uzamykateľnú bezpečnostnú kľučku. Na dosiahnutie maximálnej bezpečnosti môžete okná vybaviť bezpečnostným sklom. Ide o vrstvené bezpečnostné sklo s minimálne dvoma medzivrstvami z PVB fólií. Podobne ako dvere, aj okná sú zaradené podľa STN EN 1627 do šiestich bezpečnostných tried RC1 a RC6. Na to, aby mohlo byť okno zaradené do príslušnej bezpečnostnej triedy, je potrebné použiť nielen predpísané okenné kovanie s bezpečnostnými bodmi, ale aj bezpečnostné sklo alebo bezpečnostnú kľučku. Výber okien začnite určite minimálne od bezpečnostnej triedy RC2. Okno v tejto bezpečnostnej triede musí podobne ako dvere odolať minimálne tri minúty fyzickému násiliu zlodeja, ktorý používa jednoduché náradie na páčenie, napr. skrutkovač, páčidlo, kliešte a pod. Okno musí byť vybavené certifikovanou okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm. Pod kľučkou musí byť vložená podložka, ktorá má zabrániť jej odvŕtaniu.

Vyššiu bezpečnosť zaručí okno v bezpečnostnej triede RC3. Okno v tejto triede musí odolať fyzickému násiliu zlodeja, ktorý používa páčidlo s dĺžkou približne 710 mm, kladivo alebo mechanickú ručnú vŕtačku a iné ručné náradie, minimálne päť minút. Zároveň musí byť vybavené bezpečnostným zasklením, okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm a podobne ako v triede bezpečnosti RC2 musí byť pod kľučkou vložená podložka proti odvŕtaniu.

Vyššie triedy RC4 až RC6 nie je v podstate možné dosiahnuť bežnými okennými prvkami, ale je potrebné realizovať dodatočné opatrenia, ako sú napr. okenice, vonkajšie uzamykateľné žalúzie, mreže a pod.
Aj pri oknách je dôležitá odborná montáž. Skôr ako sa rozhodnete pre konkrétne dvere či okná, určite si vypýtajte od výrobcu certifikát, v ktorom bude daná trieda bezpečnosti deklarovaná.

Bezpečnostné dvere a okná by ste mali doplniť bezpečnostným alarmom, prípadne kamerovým systémom. Akú kombináciu bezpečnostných prvkov zvolíte, je len na vás. Mala by však byť adekvátna hodnote majetku, ktorú chcete v byte či dome ochrániť. Vždy však myslite na to, že žiaden z uvedených spôsobov ochrany nie je neprekonateľný a je potrebné počítať aj s možnosťou, že neželaná návšteva sa uskutoční. Zmierniť jej následky vám určite pomôže vhodné poistenie.

Poistiť len nehnuteľnosť nestačí

Pri výbere poistenia je potrebné, aby ste mali okrem nehnuteľnosti poistenú aj domácnosť. Poistenie nehnuteľnosti totiž chráni len samotnú stavbu, napr. dom. Na zabezpečenie ochrany vnútra domu, teda jeho vybavenia, ako je elektronika a nábytok, je teda potrebné uzavrieť poistenie domácnosti.

Poistenie 2 v 1

Poistenie Hodnota domova od Wüstenrotu pokrýva všetky bežné, ale aj menej časté príčiny poškodenia či straty majetku. Kombinuje tak poistenie domácnosti, ako aj nehnuteľnosti. Pri tomto type poistenia ste chránení pred škodami spôsobenými napr. snehom, zrážkami, búrlivým vetrom, víchricou, krádežou, výbuchom, požiarom, vlámaním, krupobitím, pádom stromov či stožiarov, vandalizmom, zemetrasením, zosuvom pôdy atď.

Zároveň tento typ poistenia kryje aj menej známe alebo špecifickejšie škody spôsobené napr. mrazom na meračoch, priamym alebo nepriamym úderom blesku vrátane prepätia (poškodenie elektronických zariadení), spätným prúdením vody, škodami spôsobenými voľne žijúcimi živočíchmi alebo aj pred poškodením a zničením potravín v chladiacich zariadeniach pri dlhodobejšom výpadku elektriny. V rámci tzv. vodovodných škôd máte kryté aj škody spôsobené vyliatím vody z prasknutého akvária alebo bazéna väčšieho ako 35 litrov. A v neposlednom rade toto poistenie myslí aj na domácich miláčikov, z ktorého môžete zaplatiť napr. náklady na jeho liečbu.

Ako správne nastaviť výšku poistenia?

Dobre nastavené poistenie je také, ktoré vám dokáže pokryť škodu. Ak dôjde napr. pri požiari k totálnej škode, mali by ste mať poistenie nastavené tak, aby ste mali dostatok peňazí na kúpu nového vybavenia.
Tu je častým problémom neaktualizovanie výšky poistného v priebehu viacerých rokov alebo po rekonštrukcii domu či bytu. Ak totiž namontujete na dom napr. solárne panely alebo inak zvýšite hodnotu svojej nehnuteľnosti či domácnosti a toto zhodnotenie nepremietnete do poistky, môžete výrazne stratiť. Vysvetlíme si to na príklade: Ak si dohodnete poistnú sumu vo výške napr. 100 000 €, dostanete v poistnom plnení len 100 000 €, bez ohľadu na reálnu hodnotu.

Práve z tohto dôvodu umožňujú poisťovne klientom v rámci poistenia nehnuteľnosti dojednať aj ochranu pred infláciou, ktorá zabezpečí upravovanie poistnej sumy nehnuteľnosti v závislosti od rastu indexu spotrebiteľských cien. Pri poistení majetku, teda hnuteľných vecí domácnosti, je potrebné brať do úvahy časovú hodnotu týchto vecí, čiže sumu zohľadňujúcu ich opotrebenie.

Aké sú podmienky na vyplatenie poistného plneniaNa to, aby vám bola poistná udalosť uznaná, musí poistená nehnuteľnosť spĺňať podmienky chráneného priestoru. Teda musí ísť o priestor, ktorý možno uzavrieť alebo uzamknúť. V tomto sa poisťovne opierajú o definíciu z trestného zákona. Zjednodušene povedané, napr. pri krádeži musí zlodej „prekonať prekážku“. V praxi to znamená, že napríklad okná alebo dvere, ktoré sú nad úrovňou terénu menej ako 2,5 metra, by mali byť zabezpečené napr. kovovými mrežami, bezpečnostnou fóliou, výplňou z bezpečnostného skla alebo zvnútra uzatvárateľnou okenicou.

Čím je obmedzená výška poistného plnenia?

Podpoistenie je nástroj na zachovanie rovnováhy v celom poistnom systéme. Ak by klienti vo významnej miere podhodnocovali chránený majetok a poisťovne by následne uhrádzali reálne náklady, táto nerovnováha by sa zrejme musela premietnuť plošne do cenotvorby. Čo by sa dotklo aj klientov, ktorí pravidelne aktualizujú svoje poistenie. Preto môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia. Krátenie poistného plnenia z dôvodu podpoistenia sa však netýka fatálnej škody, napríklad uvedeného požiaru. V takom prípade vypláca poisťovňa sumu, akú si klient dohodol. Pri škodách na rodinných domoch sa vyhodnocujú ceny stavebných prác a materiálov.

Mierne iná situácia panuje pri parciálnych škodách, kde poisťovňa skúma hodnotu nehnuteľnosti. V prípade bytu ide o jeho trhovú cenu a v prípade domu alebo chaty o cenu, za ktorú by ich bolo možné postaviť.
Ak je pomer medzi poistnou sumou a hodnotou nehnuteľnosti väčší ako 20 %, môže poisťovňa pristúpiť ku kráteniu. Ak je nehnuteľnosť v hodnote 150 000 € poistená na 100 000 €, teda o tretinu nižšie a príde ku čiastočnej škode za 6 000 €, poisťovňa môže skrátiť poistenie o rovnaký pomer, teda vyplatiť len 4 000 €. Takéto prípady nie sú však v praxi často zastúpené a ku kráteniu z dôvodu podpoistenia poisťovne pristupujú len vtedy, ak ide o skutočne veľmi výrazné podpoistenie.

Ako preukázať majetok v dome?

Majetok, za ktorý budete žiadať náhradu, netreba poisťovni špeciálne preukazovať. Ak ku škodovej udalosti reálne príde, je potrebné osloviť poisťovňu a dohodnúť si obhliadku škody. Do obhliadky nesmiete vzniknutý stav meniť. Pracovník poisťovne tak bude môcť zhodnotiť reálne poškodené hnuteľné veci. Teda vie posúdiť, ktoré predmety sa v čase nehody v poistenej nehnuteľnosti nachádzali.

Text: Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Foto: isifa/Shutterstock

Emailová adresa nebude zverejnená, poskytnutá iným osobám a nebudeme na ňu nič posielať. Je však nutná na prevádzku diskusií. Pozrite si naše podmienky spracovania osobných údajov.

Ak sa vám nechce zakaždým zadávať meno a email, využite možnosť prihlásiť sa.

Kde sa diskutuje